Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Τράπεζες

Κάμψη ΑΕΠ κατά 3,5% στις θερινές προβλέψεις της Κομισιόν για Ελλάδα

Ηπιότερη κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες η ύφεση του πραγματικού ΑΕΠ το 2020, με ανάκαμψη το 2021, σύμφωνα με την έκθεση της Eurobank. Όπως αναφέρεται στις θερινές ενδιάμεσες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2020), ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα εκτιμάται στο -9,0% το 2020 και στο +6,0% το 2021.

eurobank-thumb-large-thumb-large_7

29
0

Αναθεώρηση εκτιμήσεων, επί τα βελτίω της ύφεσης για το 2020 και επί τα χείρω της ανάκαμψης για το 2021, στις θερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις θερινές ενδιάμεσες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2020), ο πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα εκτιμάται στο -9,0% το 2020 και στο +6,0% το 2021. Σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εαρινές προβλέψεις (Μάιος 2020), σημειώθηκε αναθεώρηση επί τα βελτίω για την ύφεση το 2020 – ηπιότερη κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες – και επί τα χείρω για την ανάκαμψη το 2021 (μικρότερη κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες). Αν επαληθευτεί αυτό το σενάριο τότε το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2021 θα είναι μικρότερο κατά -3,5% σε σύγκριση με το επίπεδο του 2019 από -2,6% βάσει των εαρινών προβλέψεων. Όπως έχουμε αναφέρει στα περισσότερα τεύχη του παρόντος δελτίου από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, οι προβλέψεις για το μέγεθος της συρρίκνωσης του πραγματικού ΑΕΠ το 2020 και της αντίστοιχης μεγέθυνσης το 2021 χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα. Αυτό ισχύει για το σύνολο των οικονομιών παγκοσμίως.

Σχήμα 1: Ελλάδα και ΕΕ-27 – Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούλιος 2020) για τον Πραγματικό Ρυθμό Οικονομικής Μεγέθυνσης των Ετών 2020 και 2021

Σημείωση: οι τιμές των ρόμβων (μπλε σκούρο χρώμα) δείχνουν τους απαιτούμενους πραγματικούς ρυθμούς μεγέθυνσης για το 2021 έτσι ώστε οι οικονομίες – με δεδομένη την προβλεπόμενη ύφεση για το 2020 – να επιστρέψουν στα προ κρίσης κορωνοϊού COVID-19 επίπεδα.   

Πηγή: (α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), (β) Eurobank Research.

 

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζουμε τις αντίστοιχες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σύνολο των οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών (ΕΕ-27) μελών συν αυτής του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ). Πέραν της μεγάλης ύφεσης που αναμένεται να βιώσουν όλα τα κράτη μέλη το 2020, η ανάκαμψη το 2021 εκτιμάται ότι δεν θα είναι ικανή έτσι ώστε οι οικονομίες να επιστρέψουν στα προ κορωνοϊού COVID-19 επίπεδα. Στην αριστερή πλευρά της κατανομής ξεχωρίζουν αρνητικά η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κροατία. Το πραγματικό ΑΕΠ των εν λόγω οικονομιών το 2021 εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερο κατά -5,8, -4,6, -4,4, -4,3 και -4,1 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα σε σχέση με το 2019. Στο δεξιό σκέλος της κατανομής διακρίνονται με τις προβλεπόμενες καλύτερες σχετικές επιδόσεις για το σύνολο της διετίας 2019-2021, η Μάλτα, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Δανία και το Λουξεμβούργο. Επί παραδείγματι, η οικονομική δραστηριότητα στη Μάλτα (μετρούμενη σε όρους πραγματικού ΑΕΠ) το 2021 προβλέπεται να υπολείπεται μόλις κατά -0,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019.

Σχήμα 2: Ελλάδα και ΕΕ-27 – Διαφορές των Προβλέψεων της ΕΕ – Ιούλιος 2020 σε σχέση με τον Μάιο 2020 – για τον Πραγματικό Ρυθμό Οικονομικής Μεγέθυνσης των Ετών 2020 και 2021

Περιοχή Α: χειροτέρευση της πρόβλεψης (Ιούλιος vs Μάιος 2020) για το 2020 και βελτίωση της πρόβλεψης για το 2021

Περιοχή Β: βελτίωση της πρόβλεψης για το 2020 και βελτίωση της πρόβλεψης για το 2021

Περιοχή Γ: βελτίωση της πρόβλεψης για το 2020 και χειροτέρευση της πρόβλεψης για το 2021

Περιοχή Δ: χειροτέρευση της πρόβλεψης για το 2020 και χειροτέρευση της πρόβλεψης για το 2021

 

Πηγή: (α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), (β) Eurobank Research.

Σε σύγκριση με τις εαρινές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάιος) καταγράφηκαν αναθεωρήσεις – για  κάποιες χώρες σχετικά υψηλές και για κάποιες άλλες σχετικά ήπιες – για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης των ετών 2020 και 2021 (βλέπε Σχήμα 2). Για τις οικονομίες της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Σλοβακίας, της Αυστρίας, της Ισπανίας, της Εσθονίας, της Ιρλανδίας της Πολωνίας και της Μάλτας σημειώθηκε αναθεώρηση επί τα χείρω για την ύφεση το 2020 και επί τα βελτίω για την ανάκαμψη το 2021. Αντίστροφα, για τις οικονομίες της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας, της Δανίας, της Σουηδίας και της Ελλάδας καταγράφηκε αναθεώρηση επί τα βελτίω για την πτώση του πραγματικού ΑΕΠ το 2020 και επί τα χείρω για την άνοδο του αντιστοίχου μεγέθους το 2021. Τέλος, για τις χώρες της Ιταλίας, της Τσεχίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου και της Κύπρου, σημειώθηκαν αναθεωρήσεις επί τα χείρω τόσο για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης του 2020 όσο και του 2021 (το ίδιο ισχύει και για το σύνολο της ΕΕ-27 και της Ευρωζώνης).

Σχήμα 3: Ελλάδα και ΕΕ-27 – Προβλέψεις της ΕΕ, Ιούλιος 2020 και Μάιος 2020, για την απόκλιση ανάμεσα στο πραγματικό ΑΕΠ του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο το 2019

Περιοχή Α: χειροτέρευση της πρόβλεψης (Ιούλιος vs Μάιος 2020) για την απόκλιση ανάμεσα στο πραγματικό ΑΕΠ 2021-2019

Περιοχή Β: βελτίωση της πρόβλεψης για την απόκλιση ανάμεσα στο πραγματικό ΑΕΠ 2021-2019

Πηγή: (α) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), (β) Eurobank Research.

Το αθροιστικό αποτέλεσμα των παραπάνω αναθεωρήσεων – θετικών και αρνητικών για τα έτη 2020 και 2021 – αποτυπώνεται σε διεύρυνση της προβλεπόμενης αρνητικής απόκλισης ανάμεσα στο πραγματικό ΑΕΠ του 2021 και του 2019 για τις περισσότερες οικονομίες της ΕΕ-27 συν αυτής του Ηνωμένου Βασιλείου (βλέπε Σχήμα 3). Η επιστροφή των χωρών στα προ COVID-19 επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι δεδομένη και επηρεάζεται άμεσα από τον αντίκτυπο που θα έχουν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές – είτε στο δημοσιονομικό είτε στο νομισματικό πεδίο – στην παραγωγικότητα των συντελεστών της παραγωγής.

 

Βρείτε εδώ όλη την έκθεση της Eurobank 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία