Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Δικαιώματα

Μικροδιορθώσεις επικάλυψης και επιλεξιμότητας λίγο πριν το τσεκ

Αιτήματα επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης και ένταξης σε περιφέρεια μπορούν να υποβάλλουν οι αγρότες μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

osde-grafeia

Ελένη Δούσκα

0
0

Ειδικότερα, οι αγρότες καλούνται να προχωρήσουν σε τελευταίες διορθώσεις όσον αφορά αλλαγές που αφορούν περισσότερα προσωπικά τους στοιχεία, όπως αλλαγή λογαριασμού τράπεζας, ΑΦΜ, προσωπικών στοιχείων, τα οποία θα διορθωθούν το συντομότερο στο σύστημα, προκειμένου να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην πληρωμή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης, που υπολογίζεται για την τρίτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, από τις 17 του μήνα.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους των πληρωμών, πρόκειται για διορθώσεις, οι οποίες δεν θα έχουν συνέπεια στην πληρωμή του τσεκ, ενώ οι κατά τόπους Ενώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία, προκειμένου να μην μείνει κάποιος αγρότης εκτός πιστώσεων.

Βρείτε εδώ το σχετικό εγχειρίδιο με τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας για το 2018

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, που υπογράφει ο πρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών Θάνος Καπρέλης, ισχύουν τα εξής:

Διαδικασία υποβολής αιτημάτων

Οι γεωργοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα σχετικά με γεωχωρικά αποτελέσματα ελέγχου ανά περίπτωση, υποβάλουν το αίτημα τους είτε μέσω των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), είτε μέσω των αρμοδίων Διευθύνσεων και Μονάδων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, τα αιτήματα επιλεξιμότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας μετά τις 20/7/2017 περιγράφεται στο κεφάλαιο -Ι- της παρούσης. Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης που περιγράφονται στο κεφάλαιο -ΙΙ- της παρούσης, υποβάλλονται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα αιτήματα ένταξης σε περιφέρεια του ΟΣΔΕ που περιγράφονται στο κεφάλαιο -ΙΙΙ- της παρούσης, υποβάλλονται και ελέγχονται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων

Για το έτος 2018, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων, επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης, ένταξης σε περιφέρεια, ορίζεται η 31/01/2019.

Κατ’ εξαίρεση,

Α) Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες εγκυκλίους ΕΑΕ 2018, για τις οποίες ακολουθεί τροποποίηση και διόρθωση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης με μεταβολές στα γεωχωρικά στοιχεία ελέγχου κατά την οριστικοποίηση των δηλώσεων μετά τις 10/7/2018. Οι περιπτώσεις αυτές καταχωρούνται, εξετάζονται και οριστικοποιούνται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την έγκριση ανωτέρας βίας.

Β) Σε περιπτώσεις που με νεότερη πράξη της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία μεταβάλλεται το επιτρεπτό της χρήσης γης και αυτή ενσωματώθηκε στο ΟΠΣ WEB GIS μετά τις 10/7/2018 τότε, αφού ενημερωθεί ο γεωργός με κάθε πρόσφορο μέσο, έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός 20 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης. Η εξέταση των περιπτώσεων πραγματοποιείται από τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, με νεότερες οδηγίες.

Ι. Αιτήματα Επιλεξιμότητας

Γεωργοί, οι οποίοι διαφωνούν με τον καθορισμό της επιλεξιμότητας του αγροτεμαχίου τους, έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης επιλεξιμότητας και μετά τις 20-7-2018, προς τις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, απ’ όπου και καταχωρούνται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. Δυνατότητα υποβολής ένστασης έχουν όσοι γεωργοί έχουν αγροτεμάχια που εμπίπτουν στον κωδικό 54101 , των οποίων η προσδιορισθείσα έκταση (πριν τη μείωση) είναι μικρότερη και εκτός ορίων ανοχής από την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση και δεν έχουν υποβάλλει ένσταση έως τις 20-7-2017. Οι εντάσεις αυτές αφορούν σε περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν απορριφθεί προγενέστερα των όσων υποβλήθηκαν κατά το στάδιο υποβολής της δήλωσης ΕΑΕ 2018 και μπορούν να υποβληθούν ως 31/1/2019. Τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα τόσο στις Πύλες εισαγωγής, όσο και στις αρμόδιες Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι γεωργοί που υπέβαλλαν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 μέσω κάποιου Κ.Υ.Δ., θα απευθύνονται στο αντίστοιχο Κ.Υ.Δ., προκειμένου να ελέγξουν και να προσδιορίσουν τα αγροτεμάχια για τα οποία απαιτείται ένσταση επιλεξιμότητας. Τα Κ.Υ.Δ. είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν για την ορθότητα της ένστασης, τόσο ως προς τη θέση του αγροτεμαχίου, όσο και ως προς τα στοιχεία επιλεξιμότητας στο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Περιπτώσεις που οφείλονται σε μη ορθό προσδιορισμό της θέσης του αγροτεμαχίου απορρίπτονται.

Η ένσταση επιλεξιμότητας, υποβάλλεται από τον γεωργό ή τον Φορέα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα:

-ότι αφορά «Ένσταση Επιλεξιμότητας»

-το ΑΦΜ του παραγωγού

-το α/α αγροτεμαχίου για το οποίο αιτείται την αλλαγή της επιλεξιμότητάς του

Τα αιτήματα αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται και εξετάζονται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε περίπτωση που είχε υποβληθεί ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιμότητας, εξετάστηκε και απορρίφθηκε και ο παραγωγός διαφωνεί και με το απορριπτικό αποτέλεσμα ελέγχου, μπορεί να υποβάλλει έντυπο αίτημα ως 31/01/2019 στις αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ, προσκομίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήματός του, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερμηνευτικά η επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης. Οι αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ εφόσον εξετάσουν τα πρόσθετα στοιχεία δύναται να αλλάξουν το αποτέλεσμα επανελέγχου της επιλεξιμότητας.

Δεν εξετάζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η προσδιορισθείσα έκταση (πριν την μείωση) είναι όμοια με την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση, δηλαδή είναι εντός ορίων ανοχής, ανεξαρτήτως της έντασης που είχε υποβληθεί έως τις 20-7-2017.

Δεν εξετάζονται μέσω της διαδικασίας των ηλεκτρονικών ενστάσεων οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν επισημαίνονται με κωδικό 54101 ανεξαρτήτως χαρτογραφικών αναφορών.

- Αιτήματα Επιλεξιμότητας που αφορούν άλλους κωδικούς (π.χ. 543ΧΧ, 544ΧΧ και 54311 ) και όχι τον κωδικό 54101

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, κατά την αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ η ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιμότητας, αφορά και εξετάζεται μόνο ως προς τον κωδικό 54101 του κάθε αγροτεμαχίου. Η εξέταση της επιλεξιμότητας δεν αφορά τον έλεγχο των διασταυρωτικών κωδικών που σχετίζονται με τη δυνατότητα χρήσης της έκτασης, η οποία υπερβαίνει τα αγρονομικά χαρακτηριστικά της. Αυτοί είναι οι κωδικοί 543ΧΧ, 544ΧΧ και 54311 (Τ.Α.Π.) και το αποτέλεσμά τους εξαρτάται από πράξεις της διοίκησης που δεσμεύουν ή περιορίζουν τη χρήση της έκτασης. Ως εκ τούτου οι δεσμευτικές πράξεις ανακαλούνται με νεότερες, που καταργούν ή διορθώνουν την προηγούμενη όπως έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή. Η νεότερη ισχύουσα πρέπει να αφορά την αποτυπωμένη στο ΟΣΔΕ δήλωση.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο παραγωγός ενίσταται επί των κωδικών αυτών, για το τμήμα της δήλωσης που μειώνεται από αυτούς τους κωδικούς, θα πρέπει να απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες (που δέσμευσαν τη χρήση του ή που έχουν την αρμοδιότητα ρύθμισης της).

ΙΙ. Αιτήματα Άρσης Επικάλυψης

Αιτήματα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσμα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται από το Ο.Π.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται μεταβολή της γεωμετρίας των αγροτεμαχίων.

Τα αιτήματα άρσης επικάλυψης θα πρέπει να συνοδεύονται από δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα τεκμηριώνουν τη θέση και τα όρια του/των αγροτεμαχίου/ων για τα οποία αιτείται άρση επικάλυψης.

Ενδεικτικά συνοδευτικά έγγραφα αναφέρονται τα εξής:

-Τοπογραφικό Διάγραμμα ενταγμένο στο Κ.Σ.Α. ΕΓΣΑ 87

-Οριστικός τίτλος Κτηματολογίου – αν υπάρχει – με το απαραίτητο απόσπασμα χάρτη

-Τυχόν διαγράμματα αναδασμών με τους απαραίτητους πίνακες

-Επικουρικά, Ε9, τυχόν συμβόλαια, δικαστικές αποφάσεις, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που να αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Η εξέταση των αιτημάτων άρσης επικάλυψης γίνεται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις και Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για αιτήματα που αφορούν ΕΑΕ 2018 αρμοδιότητάς τους. Σε περίπτωση που ο παραγωγός υποβάλλει συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα προς τεκμηρίωση της θέσης των αγροτεμαχίων, σε Π.Δ. ή Π.Μ. όχι αρμόδια για την εξέταση του αιτήματος, προωθούνται άμεσα στην αντίστοιχη Π.Δ. ή Π.Μ. αρμοδιότητας εξέτασης του αιτήματος. Στις περιπτώσεις ΕΑΕ 2018 με συμπληρωματικά αγροτεμάχια η Π.Δ. της κύριας αίτησης επικοινωνεί με την Π.Δ. που βρίσκονται τα συμπληρωματικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα των δικαιολογητικών των εμπλεκομένων.

Τα ως άνω αιτήματα εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από ελεγκτή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Οι ελεγκτές εξετάζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά με βάση τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, σε σχέση με την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων στο WEB GIS.

Γίνεται άρση επικάλυψης, στο αγροτεμάχιο του παραγωγού, του οποίου η ψηφιοποιηθείσα θέση στην ΕΑΕ2018 επιβεβαιώνεται από τα προσκομισθέντα παραστατικά.

Στις περιπτώσεις όπου ένας εκ των παραγωγών των οποίων τα αγροτεμάχια επικαλύπτονται προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ότι υπέδειξε λάθος το αγροτεμάχιό του, τότε ο ελεγκτής αίρει την επικάλυψη από τον/τους άλλο/ους παραγωγό/ούς.

Στις περιπτώσεις όπου παραγωγός υποβάλλει αντίστοιχο αίτημα χωρίς την προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών, το εν λόγω αίτημα θα απορρίπτεται. Στην περίπτωση όπου προσκομίζονται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τοπογραφικά διαγράμματα σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 / αποσπάσματα οριστικών τίτλων κτηματολογίου και ταυτόχρονα αντίστοιχα παραστατικά ιδιοκτησίας (συμβόλαια κ.τ.λ.) μόνο από τον έναν παραγωγό, τότε η διόρθωση γίνεται υπέρ αυτού, θεωρώντας ότι ο έτερος έχει ενημερωθεί στο στάδιο της δήλωσης.

Στις περιπτώσεις που τα προσκομισθέντα έγγραφα δημιουργούν αμφιβολίες ή σε περίπτωση αντιδικίας, ο Οργανισμός δεν προβαίνει σε άρση του επικαλυπτόμενου τμήματος υπέρ κανενός εκ των εμπλεκόμενων. Η επικάλυψη αγροτεμαχίων παραμένει σε όλους τους εμπλεκόμενους

ΙΙΙ. Αιτήματα ένταξης σε περιφέρεια

Γεωργοί, οι οποίοι δηλώνουν νεοεισερχόμενα στο ΟΣΔΕ αγροτεμάχια, που εμπίπτουν σε Ενότητες Αναφοράς με μηδενική περιφέρεια αγρονομικών κριτηρίων, επανελέγχονται στο ΟΠΣ και εξετάζονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει των κριτηρίων ένταξης που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. στο έτος αναφοράς για το ΣΑΑ 2013. Περιπτώσεις αγροτεμαχίων που ελέγχθηκαν τα προηγούμενα έτη και απορρίφθηκαν δεν επανεξετάζονται.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, τα αποτελέσματά τους καταγράφονται ως ακριβέστερα, τόσο στην ΕΑΕ 2018 καθώς και στα προγράμματα του ΠΑΑ και τα αντίστοιχα αυτών τεχνικά τους δελτία.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία