Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Προσλήψεις ΕΛΓΟ για την εκπαίδευση Νέων Αγροτών

Να προσλάβει το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα συμμετέχει στην κατάρτιση των Νέων Αγροτών και των δικαιούχων που θα προκύψουν από το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων» καλείται ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, η οποία ορίζει ότι κατά προτεραιότητα ο Οργανισμός θα πρέπει να απασχολήσει άνεργους στα Μητρώα Εκπαιδευτών.

agrotiki_symboyloi

Γιώργος Κοντονής

991
0

Σύμφωνα με την απόφαση, ο ΕΛΓΟ χρησιμοποιεί εκπαιδευτικό προσωπικό που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για την παροχή των υπηρεσιών μεταφοράς γνώσης στα συγκεκριμένα θεματικά πεδία των προγραμμάτων κατάρτισης, υπό τη μορφή εγγεγραμμένων εκπαιδευτών ενηλίκων στο πιστοποιημένο μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές σε ποσοστό μικρότερο του 40%.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα αντλείται από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης, στο οποίο όσοι εκπαιδευτές έχουν υποβάλλει αίτηση και πληρούν τα κριτήρια της υπ' αριθμ. 11510/14- 12-2016 απόφασης, θεωρούνται ενταγμένοι σε αυτό, έχοντας τη δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχεί- ων τους. Ο δικαιούχος εάν κρίνει απαραίτητο μπορεί να μοριοδοτήσει επί τη βάσει κριτηρίων το παραπάνω Μητρώο Εκπαιδευτών.

Κατά την διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει κατά προτεραιότητα να προτιμούνται οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι παραπάνω άνεργοι δηλώνουν την Περιφέρεια του τόπου κατοικίας τους και δύναται να δηλώσουν μία ακόμη Περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Προσκομίζουν βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ και για την σειρά προτεραιότητας θα λαμβάνεται ο χρόνος εγγραφής στο παραπάνω μητρώο ανεργίας. Οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλύπτονται από εκπαιδευτές, ελεύθερους επαγγελματίες, υπαλλήλους του ίδιου του δικαιούχου, υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων, τους υπαλλήλους των Δήμων, των Περιφερειών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Για την πλήρωση των θέσεων από τους εκπαιδευτές της ανωτέρω κατηγορίας, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο επιλογής ο τόπος κατοικίας του εκπαιδευτή ο οποίος πρέπει να είναι εντός της αυτής Περιφέρειας. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων για την Περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, το εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ως άνω κατηγοριών, μπορεί να αντλείται και από την Περιφέρεια Αττικής.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας ανεύρεσης εκπαιδευτών βάσει των ως άνω κριτηρίων, ο δικαιούχος δύναται, με αιτιολογημένη απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου του, να ορίζει εκπαιδευτές από το μητρώο εκπαιδευτών, κατά παρέκ- κλιση της ανωτέρω διαδικασίας.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία