Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Οδηγίες για τα τρακτέρ προς τους αξιολογητές Σχεδίων Βελτίωσης

Τις οδηγίες προς τον τρόπο που θα αξιολογούν τις επενδύσεις για τα τρακτέρ διέθεσαν προς τους αξιολογητές οι διαχειριστικές αρχές, παράλληλα με το σχετικό τιμοκατάλογο, και τη μέθοδο εξέτασης των περιπτώσεων όπου το εύλογο κόστος για τα τρακτέρ είναι μικρότερο του αιτούμενου ποσού του εν δυνάμει δικαιούχου.

potting

Γιώργος Κοντονής

1648
0

Συγκεκριμένα οι οδηγίες των διαχειριστικών αρχών είναι οι εξής:

Στο πλαίσιο της παραγράφου 9 του άρθρου 13 της ΥΑ 13158/28-11-2017, σας διαβιβάζονται, συνημμένα, ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά μοντέλο γεωργικού ελκυστήρα (πίνακας επιλέξιμων τιμών γεωργικών ελκυστήρων). Ο πίνακας αποτελείται από πέντε στήλες. Εκτός από την πρώτη που αφορά τον αύξοντα αριθμό (ταυτότητα) της γραμμής υπάρχουν και η εξής στήλες:

α) Η δεύτερη στήλη του πίνακα αφορά τον κατασκευαστικό οίκο.

β) Η τρίτη στήλη του πίνακα αφορά το ακριβές μοντέλο του ελκυστήρα (π.χ. Ronin 50). Όπου ήταν δυνατό έχει συμπεριληφθεί και μέρος του στάνταρντ εξοπλισμού που αφορά το συγκεκριμένο μοντέλο. Η περιγραφή αυτή μπορεί να αφορά την καμπίνα (Cab), το κιβώτιο ταχυτήτων (π.χ. 12/12 24+24, 3+6, HEXACTIV 24X24, Hi Lo, Creeper ή Cr, Powreverser, ραβέρσα κ.λπ.), τον αριθμό των κυλίνδρων (3 Cyl, 3 κυλ. κ.λπ), την τετρακίνηση (4WD), την ύπαρξη αψίδας προστασίας (ROPS) κ.λπ.

γ) Στην τέταρτη στήλη γίνεται αναφορά στην ύπαρξη ή όχι καμπίνας. Κάποια μοντέλα διαφέρουν μόνο ως προς την καμπίνα (συνήθως μικρότερα μοντέλα στα οποία η καμπίνα δεν είναι στον βασικό (standard) εξοπλισμό.

δ) Στην πέμπτη στήλη αναγράφεται η ανώτατη επιλέξιμη τιμή για το συγκεκριμένο μοντέλο ελκυστήρα. Η ανώτατη επιλέξιμη τιμή έχει υπολογιστεί ύστερα από έρευνα αγοράς στην οποία λήφθηκαν υπόψη στοιχεία που προέκυψαν κυρίως από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς εξειδικευμένους ιστοτόπους, από τον εξειδικευμένο ελληνικό και ευρωπαϊκό περιοδικό τύπο, από τις προσφορές που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της υποβολής των αιτημάτων ενίσχυσης στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Βρείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις τιμές των τρακτέρ

Εύλογο κόστος

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης αιτήματος ενίσχυσης, το οποίο συμπεριλαμβάνει αίτημα για συγχρηματοδότηση αγοράς γεωργικού ελκυστήρα, ο αξιολογητής και η γνωμοδοτική επιτροπή εξετάζουν το εύλογο κόστος του εντοπίζοντας το ακριβές μοντέλο του αιτούμενου γεωργικού ελκυστήρα στον συνημμένο πίνακα. Ο προσδιορισμός του αιτούμενου μοντέλου γίνεται από τα στοιχεία της αίτησης και συγκεκριμένα ανατρέχοντας α) στην περιγραφή του ελκυστήρα στην καρτέλα των επενδύσεων, β) στην περιγραφή των επενδύσεων στην ενότητα «Περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης και των επενδυτικών δαπανών», γ) στο προτιμολόγιο (προσφορά) και δ) στο prospectus. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί από το αιτούμενο σχέδιο το ακριβές μοντέλο του ελκυστήρα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με τον συντάκτη του αιτήματος ενίσχυσης.

Ταυτοποίηση μοντέλου

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ταυτοποίηση με απόλυτη ακρίβεια του μοντέλου του γεωργικού ελκυστήρα. Η έλλειψη ενός μοντέλου από τον πίνακα σημαίνει ότι ο πίνακας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ομοίως, η διαφοροποίηση του μοντέλου έστω και κατά ένα γράμμα ή αριθμό από εκείνο που υπάρχει στον πίνακα (π.χ. το R4.53FS είναι διαφορετικό μοντέλο από το R4.53S) οδηγεί στη μη δυνατότητα χρήσης του πίνακα καθώς οι περιγραφές μπορεί να αφορούν σε διαφορετικά μοντέλα. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις πρέπει να γίνεται ερώτημα προς τη ΔΑΟ της Περιφέρειας (με αναφορά στο ΣΒΕΛ) ώστε να προσδιοριστεί η επιλέξιμη τιμή του αιτούμενου μοντέλου. Η ΔΑΟ της Περιφέρειας διαβιβάζει αυτά τα ερωτήματα (με αναφορά στο ΣΒΕΛ) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να δοθεί μία επιλέξιμη τιμή ανά μοντέλο για όλες τις Περιφέρειες.

Ενδεχόμενο extra εξοπλισμού

Μετά τον ασφαλή εντοπισμό του μοντέλου εξετάζεται εάν το αιτούμενο μοντέλο έχει επιπλέον (extra) εξοπλισμό ο οποίος ενδέχεται να προκαλεί διαφοροποίηση από την ανώτατη επιλέξιμη τιμή του πίνακα. Ο προσδιορισμός του επιπλέον (extra) εξοπλισμού μπορεί να γίνει από την περιγραφή, τις προσφορές καθώς και τα prospectus. Από δειγματοληψία που έγινε στις αιτήσεις των υποψηφίων έχει προσδιοριστεί ότι περίπου τρία στα τέσσερα αιτήματα που συμπεριλαμβάνουν ελκυστήρα ζητούν την ενίσχυση του ελκυστήρα χωρίς να αιτούνται επιπλέον (extra) εξοπλισμό. Οι περισσότερο συνηθισμένες περιπτώσεις έξτρα εξοπλισμού αφορούν την ύπαρξη μπροστινών υδραυλικών και μπροστινού δυναμοδοτικού άξονα (PTO). Ωστόσο σε πολλές περιγραφές ή προτιμολόγια, χαρακτηριστικά που υπάρχουν στον standard εξοπλισμό αναγράφονται μαζί με το μοντέλο του ελκυστήρα (π.χ. ελκυστήρας Ronin 50 12/12 ή ελκυστήρας 5100 DF LS Cab κ.λπ.). Επομένως όταν στο σχέδιο βελτίωσης, επιπλέον του μοντέλου περιγράφεται και κάποιος εξοπλισμός, ο αξιολογητής ανατρέχει πρώτα στην δεύτερη στήλη του πίνακα και αν ο εξοπλισμός δεν αναφέρεται εκεί ότι συμπεριλαμβάνεται στην τιμή, ανατρέχει στο prospectus που έχει αναρτηθεί ώστε να προσδιορίσει αν ο εξοπλισμός που περιγράφεται στο προτιμολόγιο ανήκει ή όχι στον επιπλέον εξοπλισμό.

Προς το παρόν ο πίνακας καλύπτει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% τα μοντέλα ελκυστήρων τα οποία αιτούνται οι υποψήφιοι. Στο προσεχές διάστημα το ποσοστό κάλυψης θα φτάσει στο 100% και θα εμπλουτιστεί και με τις τιμές του επιπλέον εξοπλισμού (extra) που θα θεωρηθεί επιλέξιμος. Μέχρι να συμβεί αυτό ο συνημμένος πίνακας έχει εφαρμογή μόνο για την standard έκδοση (χωρίς επιπλέον εξοπλισμό) ελκυστήρων (όπως η standard έκδοση περιγράφεται στο prospectus που υπάρχει στο σχέδιο βελτίωσης).

Σύγκριση τιμών

Εφόσον το αιτούμενο μοντέλο αφορά την βασική (standard) έκδοση χωρίς επιπλέον εξοπλισμό, γίνεται σύγκριση της ανώτατης επιλέξιμης τιμής του συνημμένου πίνακα με τη χαμηλότερη προσφορά που υπάρχει στο συγκεκριμένο αίτημα ενίσχυσης:

  1. Αν η ανώτατη επιλέξιμη τιμή του καταλόγου είναι μικρότερη της τιμής που υπάρχει στην χαμηλότερη προσφορά, τότε ως επιλέξιμη θεωρείται η τιμή του συνημμένου πίνακα.

  2. Αν η ανώτατη επιλέξιμη τιμή του πίνακα είναι μεγαλύτερη της τιμής που υπάρχει στην χαμηλότερη προσφορά, τότε επιλέξιμη θεωρείται η τιμή της προσφοράς με το χαμηλότερο τίμημα.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία