Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Προγράμματα

Εγκρίθηκε το Ταμείο Εγγυήσεων για τους αγρότες

Την έγκριση των Ευρωπαϊκών Αρχών έλαβε το Ταµείο Εγγυήσεων αγροτών, το οποίο ενσωµατώθηκε στις διατάξεις των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για το Μέτρο 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης µέσω Χρηµατοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)», το οποία θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων που το επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται να καλέσει τις ελληνικές τράπεζες να συµµετάσχουν σε αυτό, ώστε να προχωρήσουν δανειοδοτήσεις µε ευνοϊκούς όρους για επενδυτικά κεφάλαια αγρότες ανεξαρτήτως αν συµµετέχουν σε κάποιο επιδοτούµενο Μέτρο.

Landini-5-110-06-x1000-1000x480

Γιώργος Κοντονής

0
0

Οι διαχειριστικές αρχές, ορίζουν τις παρακάτω γενικές οδηγίες οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία του Ταµείου το οποίο θα τρέξει τον Ιούνιο:

Είδος στήριξης

Η στήριξη θα µπορεί να παρέχεται µε ένα ΧΕ εγγύησης χαρτοφυλακίου µε όριο (capped) για την παροχή δανείου ύψους από 10.000 ευρώ και άνω.

Το ύψος της ενίσχυσης του χρηµατοδοτικού εργαλείου υπολογίζεται µε βάση το Ακαθάριστο Ισοδύναµο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) του δανείου ή της εγγύησης.

Kατηγορίες τελικών δικαιούχων

Τελικοί Αποδέκτες που µπορεί να υποστηριχθούν από τα ΧΕ είναι:

- Πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

- Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων που έχουν υποβάλλει Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης, στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε), κατά το έτος αναφοράς.

- Αναγνωρισµένα συλλογικά σχήµατα αγροτών, όπως αγροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ. Ειδικά οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι και ενήµεροι στο µητρώο, το οποίο ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

Kατηγορίες επιλέξιµων δαπανών

Η ενίσχυση µέσω των ΧΕ θα µπορεί να καλύψει το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου (Σχέδια Βελτίωσης). Οι εν δυνάµει Τελικοί Αποδέκτες δύναται κατά την υποβολή αίτησης να αιτηθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν στο σύνολο του Υποµέτρου 4.1, µε την επιφύλαξη τυχόν λοιπών περιορισµών στον προϋπολογισµό.

Ειδικά, η αγορά µεταχειρισµένου εξοπλισµού αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλος από πλευράς αξίας, ηλικίας και σκοπού χρήσης, σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό σχέδιο.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή 22 Μαρτίου μαζί με το περιοδικό Wine Trails
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία