Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Διαρθρωτικά Μέτρα

Τον Οκτώβριο θα μπορούσε να βγει η Δάσωση ψελλίζουν στο Περιβάλλοντος

Ακόµα και µέσα στον Οκτώβριο µπορούν να ξεκινήσουν οι προκηρύξεις για κάποια ∆ασικά Μέτρα, ισχυρίζονται οι αρµόδιες αρχές από το υπουργείο Περιβάλλοντος µιλώντας στην Agrenda, µε τη διαδικασία κατάρτισης των προσκλήσεων να έχει πάρει το δρόµο της, αναµένοντας φυσικά και τη συµβολή του τεχνικού συµβούλου από τις διαχειριστικές.

Τον Οκτώβριο θα μπορούσε να βγει η Δάσωση ψελλίζουν στο Περιβάλλοντος

24
0

«Είµαστε στη φάση που έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την κεντρική αρχή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να µας παρέχει τεχνικό σύµβουλο. Ευελπιστούµε πως ακόµα και µέσα στον Οκτώβριο θα έχουµε κάποιες προκηρύξεις», ανέφερε συγκεκριµένα στην εφημερίδα Agrenda ο διευθυντής της διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδοµών του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ζαχαρίας Πρωιµάκης. Ο κ.Πρωιµάκης, η διεύθυνση του οποίου διαχειρίζεται το Μέτρο 8.1 «Στήριξη για δάσωση/δηµιουργία δασικών εκτάσεων» (πρώην Μ221 Πρώτη ∆άσωση), ωστόσο απέφυγε να ξεκαθαρίσει αν στις πρώτες δράσεις που θα βγουν θα είναι και αυτή που εποπτεύει, η οποία ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον αγροτικό κόσµο.

Σηµειώνεται εδώ, πως οι διαχειριστικές αρχές είχαν εκφράσει ανοιχτά τη σκέψη να «πάρουν πίσω» και να τρέξουν οι ίδιες κάποια από τα δασικά µέτρα, εφόσον οι διευθύνσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος δεν ήταν σε θέση να επιταγχύνουν τις διαδικασίες. Όπως και να έχει πάντως τα συγκεκριµένα προγράµµατα είναι θεσµικά πολύ δύσκολο να µην προκηρυχθούν εφόσον υπάρχει από πάνω και η εποπτεία των ευρωπαϊκών αρχών σχετικά µε τις επιδόσεις που θα πρέπει να πετύχει το ελληνικό Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία του Μέτρου 8.1 «Στήριξη για δάσωση/δηµιουργία δασικών εκτάσεων» όπως αυτά έχουν διαµορφωθεί στο φάκελο των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης:

Οι επιλέξιµοι δικαιούχοι είναι διαχειριστές δηµόσιας γης ή ιδιωτικής γης και ενώσεις διαχειριστών ιδιωτικής ή δηµόσιας γης. Για τους ιδιοκτήτες γης θα καλύπτεται το κόστος εγκατάστασης δέντρων, η απώλεια γεωργικού εισοδήµατος και οι δαπάνες συντήρησης.

Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν τρεις κατηγορίες δαπανών: Τις εργασίες δάσωσης στις οποίες συγκαταλέγονται η προµήθεια του πολλαπλασιαστικού υλικού, η σύνταξη µελέτης δάσωσης, η λίπανση, άρδευση και φύτευση δέντρων κ.α. Στην κατηγορία των εργασιών συντήρησης περιλαµβάνονται οι καλλιεργητικές φροντίδες, φρεζαρίσµατα, η επαναφύτευση φυταρίων που η φύτευσή τους απέτυχε λόγω ξηροθερµικών συνθηκών ή άλλων αντίξοων κλιµατικών συνθηκών, (ξηρασία, πυρκαγιές, ή άλλες καταστροφές) έως ποσοστό 20% κ.α. Το κόστος συντήρησης δίνεται για χρονική περίοδο έως οκτώ έτη.

Τέλος, για τους αγρότες, καλύπτεται το κόστος απώλειας εισοδήµατος µε τη µορφή ετήσιας πριµοδότησης ανά εκτάριο για δώδεκα έτη. Η πριµοδότηση αναλόγως αν το χωράφι είναι αρδευόµενο ή όχι για κάποιες δηµοφιλείς καλλιέργειες έχει ως εξής:

Για αντικατάσταση σκληρού σίτου 25,3 έως 37,5 ευρώ το στρέµµα, καλαµπόκι 13,5 έως 35,1 ευρώ το στρέµµα, µηδική (σανός) 24,8 έως 60 ευρώ το στρέµµα, καπνός 60 ευρώ το στρέµµα, βαµβάκι 20,6 έως 51,8 ευρώ το στρέµµα και ηλίανθος 19,2 έως 30,2 ευρώ το στρέµµα.

Για τις εργασίες δάσωσης σε φυτεύσεις 900 τεµαχίων ανά 10 στρέµµατα δίνονται µέχρι 9090 ευρώ και για τη συντήρησή τους στην 8ετία µέχρι 5.380 ευρώ. Για πυκνότητα τώρα φύτευσης 250 τεµαχίων ανά 10 στρέµµατα, οι ενισχυόµενες δαπάνες δάσωσης µπορούν να φτάσουν τα 5.630 ευρώ και για τη συντήρηση στην 8ετία τα 2.130 ευρώ. 

Η αίτηση του ενδιαφεροµένου θα γίνεται δεκτή εφόσον γίνει η υποβολή µελέτης δάσωσης ενώ ελάχιστο επιλέξιµο µέγεθος της έκτασης για την ένταξη στο υποµέτρο ορίζονται τα 5 στρέµµατα µε εξαίρεση τις περιοχές του Αιγαίου (Περιφέρειες Νοτίου και Βορείου Αιγαίου) που ορίζεται στα 2 στρέµµατα. Επιπλέον απαγορεύεται ρητά η φύτευση σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 που έχουν χαρακτηριστεί ως απόλυτης προστασίας της φύσης. Στις υπόλοιπες περιοχές Natura απαιτείται έγκριση από τις αρµόδιες αρχές. 

Στο Μέτρο 8.1, δηλαδή την πρώην «Πρώτη ∆άσωση», ο ενδιαφερόµενος θα επιτρέπεται να διαλέξει παραπάνω από ένα είδος δέντρων από έναν κατάλογο µε 108 είδη, ανάλογα µε τη ζώνη βλάστησης που βρίσκεται. Μάλιστα όσα περισσότερα είδη διαλέξει, τόσο µεγαλύτερη βαθµολογία θα έχει ο φάκελός του. Όσον αφορά τις ζώνες βλάστησης, αυτές χωρίζονται σε 5 είδη: Α. Ευµεσογειακή (παραλιακή, λοφώδης, υποορεινή), Β. Παραµεσογειακή (λοφώδης, υποορεινή), Γ. Ζώνη δασών οξυάς-ελάτης και ορεινών παραµεσογειακών κωνοφόρων (ορεινή-υπαλπική), ∆. Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (ορεινή υπαλπική), Ε. Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων.

Αν τώρα ξεπεράσει ένα κατώτατο όριο (θα ορίζεται στην πρόσκληση) η φυτευόµενη έκταση, ο ενδιαφερόµενος είναι υποχρεωµένος να φυτεύσει ένα µείγµα τριών ειδών το οποίο περιλαµβάνει είτε: τουλάχιστον 10 % πλατύφυλλα δέντρα ανά περιοχή, ή τουλάχιστον τρία είδη ή ποικιλίες δέντρων, όπου η ελάχιστη έκταση ανά είδος είναι ίση µε το 10 % της περιοχής.

 

Στη λίστα 109 δέντρα

Τα 109 θα φτάσουν τα είδη δέντρων και θάµνων που θα περιλαµβάνει ο κατάλογος των επιλέξιµων ειδών στο Μέτρο 8.1 «Δάσωση και δηµιουργία δασικών εκτάσεων» σύµφωνα µε την επίσηµη λίστα η οποία αυξάνεται κατά 50 είδη σε σχέση µε το Πρόγραµµα του «Μπαλτατζή».

Ο κατάλογος δεν περιλαµβάνει είδη που χρησιµοποιήθηκαν ευρέως κατά το παρελθόν όπως η Ψευδακακία και οι Ευκάλυπτοι (Eucalyptus spp, καθώς και την Παυλώνια (Paulownia spp). Ωστόσο, στα επιλέξιµα είδη συνεχίζουν να βρίσκονται η βελανιδιά, η καρυδιά, η καστανιά και τα µαστιχόνδεντρα, ενώ νέα στη λίστα είναι η αγριελιά και η κρανιά.

Σηµειώνεται ότι για όσους ενταχθούν στο Υποµέτρο 8.2 που αφορά τα Δασολιβαδικά Συστήµατα ο κατάλογος των δέντρων είναι διαφοροποιηµένος περιλαµβάνοντας 40 είδη δέντρων και θάµνων όπως: αχλαδια, καρυδιά, καστανιά, κερασιά, συκιές, κρανιά, µηλιά, χαρουπιά, δρύ, σφένδαµο, λεύκη (όλους τους κλώνους και τα υβρίδια).

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία