Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Τρέχουσες Προκηρύξεις

Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης για ενίσχυση ρυμουλκούμενων

Προκειμένου να προσαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο με τη νομοθεσία για τα ρυμουλκούμενα, τροποποιούνται κάποια δικαιολογητικά που αφορούν αποκλειστικά στον φάκελο πληρωμής (όχι στον φάκελο υποψηφιότητας) στα Σχέδια Βελτίωσης, σύμφωνα με ενημέρωση των διαχειριστικών αρχών.

trakter-programmata

Γιώργος Κοντονής

137
0

Οι τροποποιήσεις αυτές θα ενσωματωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και στο κείμενο της ΥΑ στα κάτωθι σημεία:

Η περίπτωση 2.2.9. του άρθρου 9 θα αντικατασταθεί ως εξής:
«2.2.9. Τα οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο ως ρυμουλκούμενα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τις σχετικές ενωσιακές απαιτήσεις και να πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και του Κ.Ο.Κ.».

Εν συνεχεία παρατίθεται η διατύπωση της ανωτέρω περίπτωσης με επισημασμένες τις αλλαγές σε σχέση με το αρχικό κείμενο της απόφασης:
«2.2.9. Τα οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο ως ρυμουλκούμενα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με τις σχετικές ενωσιακές απαιτήσεις και να πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και του Κ.Ο.Κ.»

Η περίπτωση 5.7.2. του Παραρτήματος 11 θα αντικατασταθεί ως εξής:
«5.7.2. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή ότι το ρυμουλκούμενο όχημα / μηχάνημα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 167/2013. Εναλλακτικά υποβάλλονται α) αντίγραφο του πιστοποιητικού ΙSO 9001:2015 που έχει λάβει ο κατασκευαστής και β) δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή (CE), η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, μέρος 1, τμήμα Α του ΠΔ 57/2010 όπως ισχύει και στην οποία δηλώνεται ρητά ότι το μηχάνημα ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ και, εφόσον συντρέχει λόγος, παρεμφερή αναφορά στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση προς άλλες οδηγίες ή/και συναφείς διατάξεις τις οποίες πληροί το μηχάνημα.»

Εν συνεχεία παρατίθεται η διατύπωση της ανωτέρω περίπτωσης με επισημασμένες τις αλλαγές / προσθήκες σε σχέση με το αρχικό κείμενο της απόφασης:
5.7.2.Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή ότι το ρυμουλκούμενο όχημα / μηχάνημα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 167/2013. Εναλλακτικά υποβάλλονται α) αντίγραφο του πιστοποιητικού ΙSO 9001:2015 που έχει λάβει ο κατασκευαστής και β) δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή (CE), η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, μέρος 1, τμήμα Α του ΠΔ 57/2010 όπως ισχύει και στην οποία δηλώνεται ρητά ότι το μηχάνημα ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ και, εφόσον συντρέχει λόγος, παρεμφερή αναφορά στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση προς άλλες οδηγίες ή/και συναφείς διατάξεις τις οποίες πληροί το μηχάνημα.

Η περίπτωση 5.7.3. του Παραρτήματος 11 θα αντικατασταθεί ως εξής:
«5.7.3. Βεβαίωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή του ρυμουλκούμενου, περί συμμόρφωσης αυτού με τις βασικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που διέπουν όλα τα ρυμουλκούμενα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο (φωτισμός, ανακλαστήρες, πέδηση, διαστάσεις και βάρη ) και με το ΠΔ 238/94 (ΦΕΚ 135/Α) σχετικά με τον καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αγροτικών μηχανημάτων και των υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων οχημάτων".

Εν συνεχεία παρατίθεται η διατύπωση της ανωτέρω περίπτωσης με επισημασμένες τις αλλαγές σε σχέση με το αρχικό κείμενο της απόφασης:
5.7.3. Βεβαίωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή του ρυμουλκούμενου, περί συμμόρφωσης αυτού με τις βασικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που διέπουν όλα τα ρυμουλκούμενα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο (φωτισμός, ανακλαστήρες, πέδηση, διαστάσεις και βάρη) και με το ΠΔ 238/94 (ΦΕΚ 135 Α΄) σχετικά με το καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αγροτικών μηχανημάτων και των υπ΄ αυτών ρυμουλκουμένων οχημάτων.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία