Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Επιχειρηματικά Projects

Προσθήκες φέρνει η ενεργητική προστασία του 2012

Διευρυμένο με νέους κινδύνους και πιο ευέλικτο όσον αφορά τις οικονομικές διευκολύνσεις προς τους παραγωγούς ξεκίνησε το φετινό πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας του ΕΛΓΑ. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% της συνολικής δαπάνης, ενώ το ύψος της επιχορήγησης φτάνει συνολικά τα 10 εκατ. ευρώ.

Προσθήκες φέρνει η ενεργητική προστασία του 2012

4
0

Στις αλλαγές που φέρνει το φετινό πρόγραμμα, προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, καθώς και η δυνατότητα τμηματικής καταβολής της επιχορήγησης, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης. Επιπλέον, με στόχο τη μεγαλύτερη συμμετοχή των παραγωγών στο εν λόγω πρόγραμμα, προβλέπονται και τα εξής:
1. Δυνατότητα επιχορήγησης των αφύτευτων με καλλιέργεια αγροτεμαχίων, με δέσμευση του παραγωγού ότι για να γίνει παραλαβή του έργου πρέπει να έχει εγκατασταθεί η προβλεπόμενη καλλιέργεια.
2. Δυνατότητα επιχορήγησης αντιπαγετικών ανεμιστήρων σε φυσικά πρόσωπα, στις θέσεις όπου υπάρχουν εγκατεστημένοι πετρελαιοκίνητοι αντιπαγετικοί ανεμιστήρες ισχύος 150 HP, που ο ΕΛΓΑ είχε στο παρελθόν στην κατοχή του, αλλά των οποίων η διάρκεια ζωής έχει λήξει.
3. Προσθήκη της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στα αντιχαλαζικά δίχτυα.
4. Αύξηση στρεμματικής επιχορήγησης σε δενδρώδεις καλλιέργειες κατά 100 ευρώ.
Ειδικότερα, για το 2012 τα μέσα Ενεργητικής Προστασίας του ΕΛΓΑ είναι τα εξής:
α) Η πρόληψη ζημιών στα εσπεριδοειδή από παγετό, με την εγκατάσταση αντιπαγετικών ανεμιστήρων, καθώς και τη μετατροπή των υφιστάμενων πετρελαιοκίνητων σε ηλεκτροκίνητους.
β) Η πρόληψη ζημιών από χαλάζι σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακτινίδια, αμπέλια και κερασιές, με την κατασκευή και εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών.
γ) Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση αντιβρόχινης μεμβράνης σε κερασιές.
δ) Η προστασία της καλλιέργειας της ροδιάς από χαλάζι και βροχή, η ένταξη της οποίας θα οριστικοποιηθεί με νέα απόφαση του ΕΛΓΑ, μετά την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης το φθινόπωρο.

Προστασία από το χαλάζι
Για αγορά και εγκατάσταση νέων αντιπαγετικών ανεμιστήρων
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 60% της επιλέξιμης δαπάνης
Τη δυνατότητα επιχορήγησης αντιπαγετικών ανεμιστήρων σε φυσικά πρόσωπα, στις θέσεις όπου υπάρχουν εγκατεστημένοι πετρελαιοκίνητοι αντιπαγετικοί ανεμιστήρες ισχύος 150 HP, που ανήκαν στην κατοχή του ΕΛΓΑ και πλέον έχει λήξει η διάρκεια ζωής τους, δίνει το νέο πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας.
Το Μέτρο αφορά την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων αντιπαγετικών ανεμιστήρων, καθώς και τη μετατροπή υφιστάμενων πετρελαιοκίνητων σε ηλεκτροκίνητους. Στόχος είναι η προστασία των γεωργικών καλλιεργειών από τον παγετό, με ελάχιστη έκταση κάλυψης αυτή που μπορεί να προστατεύσει ένας τουλάχιστον ανεμιστήρας. Όπως ορίζει η απόφαση, στην περίπτωση φυσικών προσώπων η εκμεταλλευόμενη έκταση μπορεί να είναι και μικρότερη αυτής που μπορεί να προστατεύσει ένας τουλάχιστον ανεμιστήρας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική προστατευόμενη από τον ανεμιστήρα έκταση του αιτούντος συγκεντρώνει τον απαραίτητο αριθμό στρεμμάτων για τοποθέτηση του ανεμιστήρα.
Στο μέτρο υπάγεται η εγκατάσταση αντιπαγετικών ανεμιστήρων, καθώς και η μετατροπή των υφιστάμενων πετρελαιοκίνητων αντιπαγετικών ανεμιστήρων σε ηλεκτροκίνητους, στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Άρτας, Αττικής (Περιοχή Δήμου Τροιζηνίας), Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, όπου ευδοκίμως καλλιεργούνται εσπεριδοειδή, βερίκοκα και ακτινίδια και όπου υπάρχουν θύλακες παγετού και από τα στοιχεία του ΕΛΓΑ παρατηρείται μεγάλη συχνότητα ζημιών.
Ποσοστό επιχορήγησης
Το ποσοστό επιχορήγησης του μέτρου ανέρχεται σε 60% της επιλέξιμης δαπάνης ή 75% αυτής ανάλογα με το φορέα που έχει την ευθύνη εγκατάστασης και λειτουργίας του έργου. Ειδικότερα:
α) για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 1790/88, που ισχύει, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 60% της επιλέξιμης δαπάνης.
β) για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% της επιλέξιμης δαπάνης.
Επιλέξιμες δαπάνες
Ως επιλέξιμες για τον υπολογισμό της επιχορήγησης θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων αντιπαγετικών ανεμιστήρων. Επιλέξιμη δαπάνη θεωρείται αυτή που αντιστοιχεί στη συνολική καθαρή (χωρίς ΦΠΑ) αξία αγοράς και κόστους εγκατάστασης καινούργιων αντιπαγετικών ανεμιστήρων. Η επιλέξιμη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παραποσά που φαίνονται στους Πίνακες 1 και 2 ανάλογα με την ισχύ και το είδος του ανεμιστήρα. Να σημειωθεί, τέλος, ότι για τη μετατροπή ενός πετρελαιοκίνητου αντιπαγετικού ανεμιστήρα σε ηλεκτροκίνητο η επιλέξιμη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.050 ευρώ ανά ανεμιστήρα.

Αντιχαλαζικά δίχτυα στις δενδρώδεις καλλιέργειες

Με 100 ευρώ επιπλέον ενισχύεται το ποσό της στρεμματικής επιχορήγησης που φτάνει το 60% της επιλέξιμης δαπάνης σε δενδρώδεις καλλιέργειες και αφορά την αγορά υλικών και εγκατάστασης συστημάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι. Το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για μηλοειδή, πυρηνόκαρπα και ακτινιδιές ανέρχεται από 550 ευρώ μέχρι και 2.450 ευρώ, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και της φύτευσης. Ειδικά για τα μηλοειδή και τα πυρηνόκαρπα σε κάθε 1 στρέμμα που εντάσσεται στο πρόγραμμα αναλογεί και ταυτόχρονα επιχορηγείται μέχρι 1,1 στρέμμα αντιχαλαζικού διχτυού και για την ακτινιδιά σε κάθε 1 στρέμμα αναλογεί ως 1,2 στρέμματα αντιχαλαζικού διχτυού.
Αντίστοιχα, το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης για τα αμπελοειδή ξεκινά από τα 500 ευρώ, και περιλαμβάνει δαπάνη προμήθειας του αντιχαλαζικού διχτυού ως 400 ευρώ το στρέμμα, μέχρι τα 2.100 ευρώ.
Τα πρόσωπα και οι φορείς που μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο είναι:
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 1790/88, όπως ισχύει σήμερα, που καλλιεργούν μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακτινιδιά και αμπελοειδή στις περιφέρειες της χώρας, εφόσον:
● τα αγροτεμάχια που προστατεύονται από τα αντιχαλαζικά καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 90% από μία ή περισσότερες από τις καλλιέργειες που εντάσσονται στο μέτρο, ανεξάρτητα από το ποσοστό κάλυψης του αγροτεμαχίου για καθεμιά από αυτές,
● η καλλιέργεια που εντάσσεται στο μέτρο βρίσκεται σε αγροτεμάχιο επί του οποίου ο αιτών κατέχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία, ή έχει συνάψει μισθωτήριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.
β) αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκαθιστούν συστήματα αντιχαλαζικών διχτυών για την προστασία των ως άνω καλλιεργειών των μελών τους ή των δημοτών τους από το χαλάζι.
Περιφέρειες που μπαίνουν στο Μέτρο
Μα σημειωθεί ότι στο μέτρο υπάγονται οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Εύβοιας, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λαρίσης, Λασιθίου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλωρίνης, Χαλκιδικής και Χανίων, όπου ευδοκίμως καλλιεργούνται τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, η ακτινιδιά και τα αμπελοειδή και από τα στοιχεία του ΕΛ.ΓΑ. παρατηρείται μεγάλη συχνότητα ζημιών από το χαλάζι.

Για πρώτη φορά μπαίνουν κερασιές αλλά και ροδιές
Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η επιχορήγηση αντιβρόχινης μεμβράνης για την προστασία της κερασιάς από τη βροχή, που γίνεται συνδυαστικά με το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιχαλαζικών διχτυών.
Να σημειωθεί ότι το ανώτατο ύψος του κόστους εγκατάστασης ανά καλλιέργεια που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους της επιχορήγησης ανά στρέμμα εγκατάστασης κερασιάς καθορίζεται στα 3.450 ευρώ, με το ποσό της επιχορήγησης να φτάνει τα 2.070 ευρώ.
Επιπλέον, το φετινό πρόγραμμα αφήνει ανοιχτή και τη συμμετοχή της καλλιέργειας της ροδιάς στην ενεργητική προστασία, η ένταξη της οποίας θα οριστικοποιηθεί με νέα απόφαση του ΕΛΓΑ που θα ληφθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση σχετικής μελέτης για την καταλληλότητα του προγράμματος για την καλλιέργεια αυτή, η οποία θα υποβληθεί στον ΕΛΓΑ στις αρχές φθινοπώρου.
Πιο αναλυτικά, το Μέτρο αφορά την αγορά υλικών και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας σε κερασιές και ροδιές από το χαλάζι και τη βροχή, με ελάχιστη έκταση κάλυψης τα 3 στρέμματα.
Το ποσοστό επιχορήγησης και σε αυτή την περίπτωση ανέρχεται στο 60% της επιλέξιμης δαπάνης, ενώ στο μέτρο υπάγονται οι Περιφερειακές Ενότητες όλης της επικράτειας όπου ευδοκίμως καλλιεργούνται οι κερασιές και οι ρόδιές και από τα στοιχεία του ΕΛ.ΓΑ. παρατηρείται μεγάλη συχνότητα ζημιών από το χαλάζι και τη βροχή.
Δικαιούχοι
Τα πρόσωπα και οι φορείς που μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο και να τύχουν επιχορήγησης είναι:
4.3.1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 1790/88, όπως ισχύει σήμερα, που ασχολούνται με την καλλιέργεια της κερασιάς και της ροδιάς, εφόσον:
● τα αγροτεμάχια που προστατεύονται από το αντιχαλαζικό δίχτυ καλύπτονται σε ποσοστό άνω του 90% από μία από τις καλλιέργειες που εντάσσονται στο μέτρο, ανεξάρτητα από το ποσοστό κάλυψης του αγροτεμαχίου από καθεμιά από αυτές,
● η καλλιέργεια που εντάσσεται στο μέτρο βρίσκεται σε αγροτεμάχιο επί του οποίου ο αιτών κατέχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία, ή έχει συνάψει μισθωτήριο συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.
4.3.2. Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εγκαθιστούν συστήματα αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβρόχινων μεμβρανών για την προστασία των ως άνω καλλιεργειών των μελών τους ή των δημοτών τους από το χαλάζι και τη βροχή.
Επιλέξιμες δαπάνες
Ως επιλέξιμες για τον υπολογισμό της επιχορήγησης θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν τα εξής:
● το κόστος αγοράς των υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή της εγκατάστασης,
● την αμοιβή της εργασίας που απαιτείται για την κατασκευή της εγκατάστασης, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 15% του συνολικού κόστους αυτής,
● τη δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης αντιχαλαζικού διχτυού,
● τη δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης αντιβρόχινων μεμβρανών.

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα
Αιτήσεις για τους ενδιαφερομένους ως 15 Σεπτεμβρίου στα αρμόδια υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος όπως, Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τοπικό διαμέρισμα, δημοτική ενότητα, ταχυδρομικό κώδικα, περιφερειακή ενότητα και τηλέφωνο, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου στο αρμόδιο υποκατάστημα ΕΛΓΑ της περιοχής, όπου βρίσκεται η προς προστασία γεωργική εκμετάλλευση.
Στην αίτηση αναγράφονται, τα εξής:
● το μέτρο του προγράμματος, στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί ο δικαιούχος,
● τα στοιχεία της γεωργικής έκτασης, την οποία προτίθεται να εντάξει στο μέτρο όπως η τοποθεσία, η τοπική κοινότητα, η δημοτική ενότητα, η περιφερειακή ενότητα, η έκταση του αγροτεμαχίου, ο αριθμός αγροτεμαχίου, ο αριθμός του τίτλου κυριότητας, το είδος καλλιέργειας, οι ποικιλίες, η ηλικία των δέντρων ή πρέμνων κ.λ.π.,
● ο τύπος του συστήματος ενεργητικής προστασίας που προτίθεται να εγκαταστήσει, όπως ο τύπος της νέας εγκατάστασης αντιχαλαζικών διχτυών, το είδος και η ιπποδύναμη του ανεμομείκτη (π.χ. ηλεκτροκίνητος100 HP, ή πετρελαιοκίνητος κ.λ.π.
● η προτεραιότητα των περιοχών και
● το είδος του δικαιώματος που διαθέτει επί του αγροτεμαχίου ή/και της καλλιέργειας (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση).
Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, με την οποία ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι:
α) έχει την πλήρη κυριότητα της έκτασης που προορίζεται να εγκατασταθεί το σύστημα και ότι διαθέτει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (συμβόλαιο μεταβίβασης, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ.), ή
β) έχει την επικαρπία του αγροτεμαχίου όπου θα εγκατασταθεί το σύστημα και διαθέτει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, ή γ) έχει μισθώσει το αγροτεμάχιο, έχει την εκμετάλλευση της καλλιέργειας και έχει συνάψει μισθωτήριο συμβόλαιο διάρκειας 10 τουλάχιστον ετών από την εγκατάσταση του συστήματος ενεργητικής προστασίας, δ) έχει υποβάλλει δηλώσεις καλλιέργειας το 2011 και 2012 και είναι ασφαλιστικά ενήμερος το χρόνο της υποβολής της αίτησης, ε) δεν έχει εγκριθεί η υπαγωγή του δικαιούχου σε πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας κατά τα προηγούμενα τρία έτη, χωρίς να έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση του εγκεκριμένου έργου για δύο συνεχή έτη, αρχής γενομένης του προγράμματος 2010.
στ) δεν έχει εγκριθεί η υπαγωγή του αγροτεμαχίου που προορίζεται για την εγκατάσταση του συστήματος σε πρόγραμμα ενεργητικής προστασίας τα προηγούμενα τρία έτη, χωρίς να έχει γίνει για δύο συνεχή έτη, αρχής γενομένης του 2010.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
Για την καταβολή της εγκριθείσης επιχορήγησης, απαιτούνται  τα παρακάτω δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους δικαιούχους στα αρμόδια υποκαταστήματα  ΕΛΓΑ.
1. Τιμολόγιο αγοράς με αναλυτική περιγραφή των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του συστήματος ενεργητικής προστασίας, που επιχορηγείται, στο οποίο θα αναγράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία του αγοραστή, η ημερομηνία πραγματοποίησης της αγοράς, το ακριβές ποσόν της αγοράς και το κόστος εγκατάστασης.
2. Αναλυτική κατάσταση με το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, το ΑΦΜ και το ύψος της αμοιβής των προσώπων που παρείχαν εργασία για την κατασκευή της εγκατάστασης. Το σύνολο της δαπάνης που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της επιχορήγησης του μέτρου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της επιλέξιμης δαπάνης και στην περίπτωση του μέτρου 3 το 15%.  
3. Σε περίπτωση ανάθεσης της κατασκευής της εγκατάστασης σε κατασκευαστή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τιμολόγιο στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν και η τιμή τους, καθώς και η αξία των υπηρεσιών για την κατασκευή της εγκατάστασης.
4. Η κατάθεση των τιμολογίων θα γίνεται με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί το τμήμα της εγκατάστασης για το οποίο ζητείται η τμηματική καταβολή της επιχορήγησης ή το σύνολο της εγκατάστασης σε κάθε άλλη περίπτωση. Σε αντιχαλαζικά και αντιβρόχινες μεμβράνες η εγκατάσταση θεωρείται πλήρης όταν έχουν τοποθετηθεί όλα.
5. Ο ΕΛΓΑ μπορεί να καταβάλλει τμηματικά το ποσό της επιχορήγησης, η οποία πραγματοποιείται εφόσον έχει κατασκευαστεί τμήμα της εγκατάστασης που είναι τουλάχιστον ίσο με το 50% της συνολικής εγκατάστασης. Τότε, απαιτούνται τιμολόγια αξίας που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% του συνολικού κόστους της κατασκευής.
6. Ο ΕΛΓΑ χορηγεί προκαταβολή που αντιστοιχεί ως το 50% της επιχορήγησης, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής ισόποσης αξίας.
7. Φορολογική ενημερότητα από την εφορία.
8. Οι χορηγούμενες επιχορηγήσεις υπόκεινται μόνο σε κρατήσεις  τελών χαρτοσήμου.
9. Η καταβολή της επιχορήγησης θα γίνεται από τον ΕΛΓΑ στους ίδιους τους δικαιούχους ή στην τράπεζα σε περίπτωση δανειοδότησής τους ή στον προμηθευτή του εν λόγω μέσου Ενεργητικής Προστασίας και εφόσον η επιχορήγηση έχει εκχωρηθεί από τους ενδιαφερόμενους στην τράπεζα ή στον προμηθευτή με πράξη εκχώρησης, η οποία κοινοποιείται στον ΕΛΓΑ με δικαστικό κλητήρα.
10. Η εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβρόχινων μεμβρανών απαλλάσσεται από το ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι  ο δικαιούχος είναι αγρότης του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. 

Βρείτε εδώ τη σχετική: Απόφαση καθοιρισμού μέσων ενεργητικής προστασίας για το 2012.doc

Από το 353ο φύλλο της εφημερίδας AgrendaΣχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προιόντα Τεχνολογία