Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Profi

Πώς χορηγείται η έγκριση τύπου για τα νέα μηχανήματα

Εγκύκλιο που διευκρινίζει τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης τύπου για τα καινούργια αγροτικά µηχανήµατα εξέδωσε πρόσφατα η ∆ιεύθυνση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού του ΥΠΑΑΤ....

Πώς χορηγείται η έγκριση τύπου για τα νέα μηχανήματα

0
1
Η εγκύκλιος του Τµήµατος Εκµηχάνισης και Εξηλεκτρισµού Γεωργίας της ∆ιεύθυνσης Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξοπλισµού του ΥΠΑΑΤ µε θέµα «Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης τύπου σε καινούρια αγροτικά µηχανήµατα (πλην γεωργικών ελκυστήρων)» αναφέρει τα εξής
«Η υπηρεσία µας, µε την αρ.πρωτ.11021/Ε1/2618/29-4-08 διευκρινιστική εγκύκλιό της, έχει δώσει τη δυνατότητα στα µεταχειρισµένα αγροτικά µηχανήµατα (πλην γεωργικών ελκυστήρων), των οποίων ο κινητήρας είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (Φάσης Ι τουλάχιστον), όπως εγκριθεί ο τύπος τους, σύµφωνα πάντα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 της οικ.11338/Γ4/2366 (ΦΕΚ 1156/Β/15-6-09) Υ.Α., ώστε αυτά κατόπιν να ταξινοµηθούν και αποκτήσουν νόµιµη άδεια κυκλοφορίας
Ως προς τα καινούρια λοιπά αγροτικά µηχανήµατα (θεριζοαλωνιστικές, βαµβακοσυλλεκτικές κ.α. πλην γεωργικών ελκυστήρων), δηλαδή µηχανήµατα στα οποία δεν έχει δοθεί ποτέ άδεια κυκλοφορίας, η υπηρεσία µας, λαµβάνοντας υπόψη προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή της ΚΥΑ ∆13/0/121/07 (ΦΕΚ 53/Β/24-1-07) καθώς και την ιδιάζουσα οικονοµική κατάσταση στη χώρα µας και τις συνθήκες της αγοράς όπως διαµορφώνονται (πολύ µικρός αριθµός εγκρινόµενων τέτοιων ειδικών µηχανηµάτων σε σχέση µε παλαιότερα), θα τηρεί στο εξής την κάτωθι διαδικασία χορήγησης έγκρισης τύπου
Σε συµµόρφωση προς το άρθρο 9 της ΚΥΑ ∆13/0/121 (ΦΕΚ 53/Β/24-1-07), περί έγκρισης τύπου καθώς και διάθεσης στην αγορά κινητήρων που πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω ΚΥΑ, η υπηρεσία µας θα χορηγεί εθνική έγκριση τύπου σε καινούρια αγροτικά µηχανήµατα (πλην γεωργικών ελκυστήρων) που φέρουν τέτοιους κινητήρες, λαµβάνοντας υπόψη ως καταληκτική ηµεροµηνία χορήγησης εθνικής έγκρισης τύπου, την ηµεροµηνία δυνατότητας διάθεσης στην αγορά (έκδοση ∆ελτίου Ταξινόµησης αγροτικού µηχανήµατος) σύµφωνα πάντα µε το πνεύµα της παρ.4 του άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ
Ως εκ τούτου αυτή η ρύθµιση ισχύει για καινούρια µηχανήµατα που φέρουν κινητήρες φάσης ΙΙΙ τουλάχιστον, καθώς για τους κινητήρες Φάσης Ι ή ΙΙ έχει λήξει η δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά, δηλ. η δυνατότητα έκδοσης ∆ελτίου Ταξινόµησης
Εποµένως για τα καινούρια λοιπά γεωργικά µηχανήµατα (πλην γεωργικών ελκυστήρων) τα οποία φέρουν κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας φάσης ΙΙΙ τουλάχιστον, η υπηρεσία µας χορηγεί εθνική έγκριση τύπου, σύµφωνα πάντα µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 3 της µε αρ. οικ.11338/Γ4/2366 (ΦΕΚ 1156/Β/15-6-09) Υ.Α., µε καταληκτικές ηµεροµηνίες αυτές που ισχύουν και ως προς την έκδοση ∆ελτίου Ταξινόµησης (διάθεση στην αγορά) και οι οποίες φαίνονται στον συνηµµένο πίνακα
Του παρόντος να λάβουν γνώση οι έµποροι εισαγωγείς καθώς και οι µεµονωµένοι αγρότες
Επίσης ο Σύνδεσµος Εισαγωγέων Γεωργικών Μηχανηµάτων παρακαλείται να ενηµερώσει τους εισαγωγείς γεωργικών µηχανηµάτων, ως προς την παρούσα ρύθµιση
Κάθε αναφορά σε εγκύκλιο που ρυθµίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέµατα παύει να ισχύει»


Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

27-09-2014 10:39παπαδοπουλος Θωμας

Ενδιαφέρον για τρέιλερ μεταφορας μελισων διάστασης φάρδος 2,2 καί μήκος 3,00. Τί άδεια χρειάζεται; καί τί αυτοκίνητο μπο ρεί να το έλξει;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Επιλογές από τα έντυπα