Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Φορολογικά

Προσοχή στην τεκμηρίωση των δαπανών κατά τον φορολογικό έλεγχο των αγροτών

Στις 20.12.19 δηµοσιεύθηκε η απόφαση 1476, σύµφωνα µε την οποία αποφασίστηκε ότι...

24_47

Γιώργος Παπαδημητρίου

4579
1


Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός - Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας


1. Το έτος 2020 θα διενεργηθούν 25.100 πλήρεις και µερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και ∆.Ο.Υ Α’ τάξεως.

2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων του προηγούµενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσµία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.

3. Πέραν αυτών, το έτος 2020 θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες και 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των µη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου…

4. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων χρησιµοποιώντας δεδοµένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιµα ηλεκτρονικά στην ΑΑ∆Ε. Οι αξιολογηµένες -προτεραιοποιηµένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία σε φθίνουσα σειρά ταξινόµησης µε βάση την τελική µοριοδότησή τους, κατόπιν εφαρµογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δηµοσιοποιούνται. Από το σύνολο των υποθέσεων εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται, κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη µοριοδότησή και εκπληρώνουν τους επιµέρους τιθέµενους στόχους, µέχρι την επίτευξη της ετήσιας στοχοθεσίας εκάστης ελεγκτικής υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2020, ως προς τον αριθµό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν µέχρι 31/12/2020.

5. Οι προϊστάµενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, εφόσον από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και σε συνδυασµό µε τις ισχύουσες διατάξεις κρίνουν ότι συντρέχει βάσιµος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα υποθέσεων µη προτεραιοποιηµένων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 της παρούσας, υποχρεούνται, το αργότερο εντός 15 ηµερών από την ανάρτηση των προτεραιοποιηµένων υποθέσεων της υπηρεσίας τους, να εισάγουν την προκρινόµενη υπόθεση σε σειρά κατάταξης ανάλογα µε τη σηµαντικότητα της. Τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζονται και για υποθέσεις που δηµιουργήθηκαν από την 10/03/2020 µέχρι την ανάρτηση στο Ο.Π.Σ. Elenxis των προτεραιοποιηµένων υποθέσεων, καθώς και για υποθέσεις που βρίσκονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες και δεν απεικονίζονται στο Ο.Π.Σ. Elenxis. Προς τούτο, συνεκτιµώνται ενδεικτικά η γενεσιουργός αιτία, η δυνατότητα είσπραξης των προσδοκώµενων ποσών βεβαίωσης και η σοβαρότητα εν γένει της υπόθεσης».

 

επιλεγονται φορολογουµενοι για ελεγχο

Τα παραπάνω είναι µερικά από όσα αναγράφονται στην απόφαση 1476 [επισηµαίνεται ότι δηµοσιεύθηκε και η συµπληρωµατική Α.1127/20, για το ίδιο θέµα].

Σε απλά ελληνικά, οι ανωτέρω αποφάσεις λένε τα εξής:

Με την  εντολή µερικού φορολογικού ελέγχου, η Α.Α.∆.Ε. ενηµερώνει το φορολογούµενο ότι «έχετε επιλεγεί για έναν έλεγχο (µικρό ή µεγαλύτερο)».

Ταυτόχρονα η εντολή συνοδεύεται από γνωστοποίηση µε την οποία η ΑΑ∆Ε ενηµερώνει το φορολογούµενο ότι «µέχρι να ξεκινήσουµε τον έλεγχο, σου δίνουµε τη δυνατότητα να υποβάλλεις (εφόσον πρέπει) τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ, εισοδήµατος κλπ, ώστε να διορθώσεις τυχόν αβλεψίες ή λάθη».

Ήρθε η ώρα να τα πούµε από κοντά και να διαπιστώσουµε σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, πως λειτουργείς, πως σκέπτεσαι και πως έχεις ενεργήσει µέχρι τώρα.

 

προςκοµιση παραστατικών εξοδων

απο τον επιχειρηµατια αγροτη

Έχω πει και γράψει επανειληµµένως ότι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο λογιστής έχει ευθύνη για τα παραστατικά που καταχωρούνται στα βιβλία των πελατών του, είναι ελάχιστες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων την απόλυτη ευθύνη την έχει ο κάθε φορολογούµενος. Η προσκόµιση των παραστατικών εξόδων (καύσιµα, λιπαντικά, πρώτες και βοηθητικές ύλες κλπ), γίνεται από τον επιχειρηµατία – αγρότη και είναι στην απόλυτη γνώση του εάν αυτές οι δαπάνες είναι πραγµατικές ή όχι. Ο λογιστής δεν κάνει αυτοψία κατά την ώρα της πραγµατοποίησης.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν στις δαπάνες που δηλώνετε ότι πραγµατοποιείτε και στον τρόπο µε τον οποίο θα τις τεκµηριώσετε όταν έρθει η στιγµή του ελέγχου.

 

∆ιορθώσεις τετραγωνικών
µέτρων στους δήµους

Η δυνατότητα διόρθωσης των τ.µ. των ακινήτων στους δήµους παρατάθηκε και το Σεπτέµβριο. Αφορά κτίσµατα και οικόπεδα ηλεκτροδοτούµενα είτε όχι. Όλοι όσοι έχετε ή θεωρείτε ότι έχετε εκκρεµότητες, φροντίστε να τακτοποιηθείτε γιατί δεν θα γίνει αυτό από µόνο του.

Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

18-09-2020 13:05ΓΙΩΡΓΟΣ

οταν φοβαται η εφορια μηπως της διαφυγει κανενα ευρω,διυλιζει τον κωνωπα.οταν ειναι να λαβει φορους,εκει καταπινει την καμηλον.εκει δεν ελεγχει καν.

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία