• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 64.03   σεντς/λίμπρα -0.55
    Καλαμπόκι 166.00   ευρώ/τόνος -2.00
    Ρύζι 99.15   σεντς/μπούσελ -1.50
    Σιτάρι 330.00   ευρώ/τόνος -10.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ