Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP

Αγγελίες

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να καταχωρήσετε την αγγελία σας πρέπει να είσαστε μέλος

Ταξινόμηση ανά ημερομηνία

Ζητείται Γεωπόνος με γνώσεις όσον αφορά στην καλλιέργεια ελαιόδεντρων για να εργαστεί σε οικόπεδο 110 στρεμμάτων στη Μυτιλήνη, περιοχή Μηλιές. Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικά στο o.chatzikosti@obrela.com

Από : Όλγα Χατζηκωστή
Κατάσταση:
Άριστη
Τύπος :
Παραλαβή
Τιμή :
1,00
Στέλεχος Πωλήσεων Προϊόντων Αγροτεχνολογίας

Η qmetric | HR Solutions, επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό της Tractor GPS, τη θέση του Στελέχους Πωλήσεων Προϊόντων Αγροτεχνολογίας Η εταιρεία-πελάτης Η Tractor GPS ασχολείται με εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας σε ένα ευρύ φάσμα αγροτικών καλλιεργειών. Ξεκινώντας από τη στοχευμένη μελέτη περίπτωσης του κάθε αγρότη και των συγκεκριμένων αναγκών του, σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδανικότερες λύσεις με τη χρήση των αποδοτικότερων τεχνολογιών “έξυπνης” γεωργίας σε κάθε στάδιο της αγροτικής παραγωγής. Συνδυάζοντας προηγμένες τεχνολογίες GPS, αγρο-μετεωρολογικών σταθμών, τεχνολογίες IoT και συστήματα κατανεμημένων αισθητήρων, καθώς και σύγχρονες τεχνικές συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, μεταφράζει πρωτογενή δεδομένα μετρήσεων σε χρήσιμη πληροφορία για τη λήψη αποφάσεων, για μια έξυπνη και μεθοδευμένη γεωργία. Αποτελεί την πρώτη και μοναδική έως τώρα εταιρεία στην Ελλάδα, στον κλάδο της αγροτεχνολογίας, η οποία έχει εισάγει ψηφιακές τεχνολογίες για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών γεωργικής παραγωγής, έχοντας ως στόχο τη διαμόρφωση του γεωργικού κλάδου στα επόμενα χρόνια. Η θέση Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στο τμήμα Πωλήσεων και θα αναλάβει την προώθηση και πώληση εξοπλισμού γεωργίας ακριβείας, έχοντας ως βάση την έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του Στελέχους Πωλήσεων Προϊόντων Αγροτεχνολογίας θα περιλαμβάνουν: • Διερεύνηση των αναγκών των πελατών και συνεργασία με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας για παροχή ολοκληρωμένων λύσεων • Ενημέρωση δυνητικών πελατών, επίδειξη και πώληση των προϊόντων αγροτεχνολογίας • Διατήρηση και επέκταση του πελατολογίου • Προετοιμασία οικονομικών προσφορών για τις ανάγκες πωλήσεων • Εφαρμογή πλάνου για την επίτευξη στόχων • Σύνταξη αναφορών - reporting. Το προφίλ σας Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα: • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στις πωλήσεις, ιδανικά στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων/γεωργικών συστημάτων • Γνώσεις πάνω στα αγροτικά μηχανήματα και τις αγροτικές εργασίες • Ευχέρεια στη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού • Ανεπτυγμένη ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα • Ισχυρές διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες • Αυτοπαρακίνηση και ενθουσιασμό • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (CRM, MS Office). Επιπρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν : • Επαφή με τον αγροτικό τομέα • Επαφές με αγρότες. Ο πελάτης μας προσφέρει Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης του Στελέχους Πωλήσεων Προϊόντων Αγροτεχνολογίας, σας προσφέρονται τα ακόλουθα: • Ανταγωνιστικές σταθερές αποδοχές • Bonus επίτευξης ρεαλιστικών στόχων • Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop και κινητό τηλέφωνο • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης • Συνεχή εκπαίδευση • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Ενδιαφέρεστε; Αν ναι, τότε μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο ακόλουθο e-mail: cv@qmetric.gr

Από : Ζωή Καλλιανεζου
Κατάσταση:
Άριστη
Τύπος :
Αντικαταβολή
Τιμή :
0,00
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Γεωργικών Συστημάτων

Η qmetric | HR Solutions, επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό της Tractor GPS, τη θέση του/της Τεχνικού Ηλεκτρονικών Γεωργικών Συστημάτων Η εταιρεία-πελάτης Η Tractor GPS ασχολείται με εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας σε ένα ευρύ φάσμα αγροτικών καλλιεργειών. Ξεκινώντας από τη στοχευμένη μελέτη περίπτωσης του κάθε αγρότη και των συγκεκριμένων αναγκών του, σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιδανικότερες λύσεις με τη χρήση των αποδοτικότερων τεχνολογιών “έξυπνης” γεωργίας σε κάθε στάδιο της αγροτικής παραγωγής. Συνδυάζοντας προηγμένες τεχνολογίες GPS, αγρο-μετεωρολογικών σταθμών, τεχνολογίες IoT και συστήματα κατανεμημένων αισθητήρων, καθώς και σύγχρονες τεχνικές συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων, μεταφράζει πρωτογενή δεδομένα μετρήσεων σε χρήσιμη πληροφορία για τη λήψη αποφάσεων, για μια έξυπνη και μεθοδευμένη γεωργία. Αποτελεί την πρώτη και μοναδική έως τώρα εταιρεία στην Ελλάδα, στον κλάδο της αγροτεχνολογίας, η οποία έχει εισάγει ψηφιακές τεχνολογίες για την παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών γεωργικής παραγωγής, έχοντας ως στόχο τη διαμόρφωση του γεωργικού κλάδου στα επόμενα χρόνια. Η θέση Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη των πελατών για τα συστήματα γεωργίας ακριβείας και θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος, έχοντας ως βάση τα γραφεία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του/της Τεχνικού Ηλεκτρονικών Γεωργικών Συστημάτων θα περιλαμβάνουν: • Εγκατάσταση συστημάτων γεωργίας ακριβείας σε αγροτικά μηχανήματα (π.χ. συσκευών πλοήγησης Trimble GPS κ.α.) • Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες αναφορικά με τη λειτουργία/χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων • Συντήρηση και επισκευή των συστημάτων γεωργίας ακριβείας • Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους • Ενημέρωση των πελατών σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας, σύμφωνα με τις ανάγκες τους • Αποτελεσματική υποστήριξη των πελατών στη αντιμετώπιση των ζητημάτων τους • Διατήρηση αρχείων εγκατάστασης και επισκευών για μελλοντική αναφορά. Το προφίλ σας Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της παραπάνω θέσης, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα: • Σχετική εργασιακή εμπειρία ως τεχνικός ηλεκτρονικών συστημάτων ή σε παρόμοια θέση • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ρίσκου • Ανεπτυγμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων • Επιθυμία απόκτησης νέων γνώσεων • Ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες • Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα • Ευελιξία μετακινήσεων • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Επιπρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν : • Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Αυτοματιστή (ΤΕΙ/ΙΕΚ) • Επαφή με τον αγροτικό τομέα • Επαφές με αγρότες. Ο πελάτης μας προσφέρει Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης του/της Τεχνικού Ηλεκτρονικών Γεωργικών Συστημάτων, σας προσφέρονται τα ακόλουθα: • Ανταγωνιστικές σταθερές αποδοχές • Laptop, κινητό τηλέφωνο και εταιρικό αυτοκίνητο • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης • Συνεχή εκπαίδευση • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Ενδιαφέρεστε; Διακρίνεστε για την προσήλωσή σας στην άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών; Επιθυμείτε να ενταχθείτε στην ομάδα μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρείας στον κλάδο της Γεωργίας Ακριβείας; Εάν ναι, τότε μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο ακόλουθο e-mail: cv@qmetric.gr Η εταιρεία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και συμμορφώνεται πλήρως με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Από : Ζωή Καλλιανεζου
Κατάσταση:
Άριστη
Τύπος :
Αντικαταβολή
Τιμή :
0,00
Ζητείται Γεωπόνος ζωικής παραγωγής

Ζητείται γεωπόνος ζωικής παραγωγής ή τεχνολόγος γεωπόνος ζωικής παραγωγής για εργασία ως υπεύθυνος σε αιγοπροβατοτροφική εκμετάλλευση στην Καρδίτσα. Επιθυμητή προϋπηρεσία, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες), δίπλωμα οδήγησης. Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός βάσει προσόντων. Αποστολή βιογραφικών έως 22 Μαρτίου 2019 στη διεύθυνση: aigoprovkarditsas@gmail.com

Από : Agrenda Agrenda
Κατάσταση:
Άριστη
Τύπος :
Παραλαβή
Τιμή :
0,00

Ζητείται Γεωπόνος πωλητής για τις περιοχές της Πελοποννήσου. Επιθυμητή εμπειρία στο αντίστοιχο τομέα των πωλήσεων. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail agrong@otenet.gr. Επιθυμητή η ξένη γλώσσα (Αγγλικά κυρίως).

Από : Αγροχημικά Βορείου Ελλάδος ΑΕ Αγροχημικά Βορείου Ελλάδος ΑΕ
Κατάσταση:
Άριστη
Τύπος :
Παραλαβή
Τιμή :
0,00
Ζητείται Γεωπόνος πωλητής

Ζητείται Γεωπόνος πωλητής για τις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου. Επιθυμητή εμπειρία στο αντίστοιχο τομέα των πωλήσεων με προτίμηση έδρας τις πόλεις Άρτας ή Πρεβέζης. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail agrong@otenet.gr. Επιθυμητή η ξένη γλώσσα (Αγγλικά κυρίως).

Από : Αγροχημικά Βορείου Ελλάδος ΑΕ Αγροχημικά Βορείου Ελλάδος ΑΕ
Κατάσταση:
Άριστη
Τύπος :
Παραλαβή
Τιμή :
0,00

Η εταιρεία παραγωγής και εμπορίας λιπασμάτων geo HUMUS, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της 1 γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπόνο πωλητή, με έδρα την Αττική για να καλύψει την ευρύτερη περιοχή της Στερεάς και Νησιωτικής Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, με στόχο την ανάπτυξη και διεύρυνση του πελατολογίου της. Αποστολή βιογραφικού: info@geohumus.gr

Από : Θανάσης Τσετινές
Κατάσταση:
Άριστη
Τύπος :
Αντικαταβολή
Τιμή :
1,00

Η εταιρία ΓΕΩΠΥΛΗ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και δραστηριότητα τις ενεργοποιήσεις δικαιωμάτων, αναζητά για τη στελέχωση των υποκαταστημάτων της, προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων: ΠΕ και ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ και ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους έως τις 15/01/2019 στο email : info@geopili.gr, υπ' όψιν Κας Χατζιδάκη Πελαγίας Προϋπηρεσία στο αντικείμενο των ενεργοποιήσεων θα συνεκτιμηθεί.

Από : ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ
Κατάσταση:
Άριστη
Τύπος :
Αντικαταβολή
Τιμή :
0,00

Έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση και καλλιέργεια ελαιοδέντρων κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη στις ευρύτερες περιοχές Αρχανών, Αρκαλοχωρίου...

Από : GIORGOS GIANNIDAKIS
Κατάσταση:
Καλή
Τύπος :
Παραλαβή
Τιμή :
0,00

Υπερκατάστημα Γεωργοκτηνοτροφικών Εφοδίων, Ανώνυμη Εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο Γεωργοκτηνοτροφικών Εφοδίων, προκειμένου να αναπτύξει τη δραστηριότητα κτηνιατρικών υπηρεσιών και πωλήσεων εφοδίων, αναζητά νέο, δυναμικό και συνεργάσιμο Στέλεχος - Κτηνίατρο με έδρα σε πόλη του Ν. Αχαίας. Εmail: georgikaktinotrofikaefodia@gmail.com

Από : ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
Κατάσταση:
Άριστη
Τύπος :
Αντικαταβολή
Τιμή :
0,00
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Απάντηση σχετικά με την επιστολή της Μονής Βατοπεδίου, δια της πληρεξούσιας δικηγορικής της εταιρείας, απέστειλε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην οποία ανακοινώνει τα εξής:

Εκτεταμένες καταστροφές, που αγγίζουν το 100% της παραγωγής σε μια σειρά από δενδρώδεις καλλιέργειες προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε, αργά το απόγευμα της Πέμπτης 18 Απριλίου, την ευρύτερη περιοχή μεταξύ των νομών Κιλκίς και Πέλλας με επίκεντρο τα Γιαννιτσά και τα χωριά στους πρόποδες του όρους Πάικου.