• ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

    Εμπόρευμα ΤΕΛ.ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
    Βαμβάκι 66.75   σεντς/λίμπρα 0.08
    Καλαμπόκι 166.00   ευρώ/τόνος 0.00
    Ρύζι 97.10   σεντς/μπούσελ -4.50
    Σιτάρι 310.00   ευρώ/τόνος 0.00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ