ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 60,68€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 163,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 123,50€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 401,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ