ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 59,44€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 160,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 108,50€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 388,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ