ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 59,04€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 164,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 123,35€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 406,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ