ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπόρευμα Μ. Μέτρησης Τιμή
Βαμβάκι σεντς/λίμπρα 59,31€
Καλαμπόκι ευρώ/τόνος 161,00€
Ρύζι σεντς/10 λίμπρες 123,60€
Σιτάρι ευρώ/τόνο 406,00€


ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ