Δημήτρης Βακάμης: Τιμάει τις γαλότσες του

Πανάγος Γιάννης |  15/01/2018 - 09:21 πμ

Πολλοί παριστάνουν τον σύµβουλο του αγρότη, λίγοι όµως επιδεικνύουν στην πράξη και σε καθηµερινή βάση την απαιτούµενη φροντίδα για κάθε παραγωγικό κτήµα και για κάθε παραγωγό που τελεί υπό την επίβλεψή τους. Ο ∆ηµήτρης Βακάµης είναι ένας εξ αυτών.

Ο γεωπόνος που έχει καθοδηγήσει κάποια από τα λίγα αξιόλογα συλλογικά σχήματα

Ακούραστος γεωπόνος, µε ειδίκευση στα συστήµατα ποιότητας, θα µπορούσε να πει κανείς ότι εδώ και 30 χρόνια περίπου, έχει καταφέρει µε τη δουλειά του να αλλάξει κυριολεκτικά την παραγωγική εικόνα της ∆υτικής Μακεδονίας, µιας αγροτικής περιοχής που εκτείνεται από τον κάµπο του Αµυνταίου και τις όχθες του Αλιάκµονα, µέχρι τα παράλια της Πιερίας.

Δεν είναι υπερβολή να πούµε ότι ένα µεγάλο µέρος των σύγχρονων οπωρώνων, που έχουν εγκατασταθεί στην ευρύτερη περιοχή, φέρουν τη σφραγίδα του ∆ηµήτρη Βακάµη και της γεωπονικής οµάδας της Agro Q µε έδρα τη Βέροια. Υπό την καθοδήγησή του τελούν, επίσης, τα περισσότερα από τα πετυχηµένα συλλογικά σχήµατα µε δική τους ιστορία στη συγκεκριµένη Περιφέρεια, όπως για παράδειγµα ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού και η Venus Growers.

Όπως λένε άνθρωποι που έχουν παρακολουθήσει προσεκτικά τη δουλειά που κάνει στο χωράφι ο ∆ηµήτρης Βακάµης, ο χαρισµατικός γεωπόνος έχει έναν απίθανο τρόπο να συνδυάζει την επιστηµονική γνώση µε την καθηµερινή πράξη. ∆ιαθέτει ένα απίστευτο ταλέντο να ξεχωρίζει τις κατάλληλες ποικιλίες, συνδέοντάς τες µε τα κλιµατολογικά και εδαφολογικά δεδοµένα της κάθε περιοχής, αξιολογώντας ταυτόχρονα την υποδοχή που τα προϊόντα αυτών µπορούν να έχουν από την αγορά.

Παράλληλα, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν, οι νέες τεχνικές εγκατάστασης, κυρίως των δενδρωδών καλλιεργειών και διαχείρισης αυτών, όπως για παράδειγµα τα «παραγωγικά τείχη» για τα οποία την τελευταία τριετία, ο ∆ηµήτρης Βακάµης έχει κάνει πολλή δουλειά.  Επίσης, το πρόγραµµα για την εφαρµογή της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των µικρολεπιδοπτέρων ή αλλιώς Κοµφούζιο, είναι ένα Μέτρο (υπ’ αριθµό 10 στο ΠΑΑ 2014-2020), το οποίο υιοθετήθηκε από τις αρµόδιες αρχές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µετά από δική του προσπάθεια και επιµονή και τα αποτελέσµατά του θα γίνουν σύντοµα αντιληπτά.  

Όπως ο καλός γιατρός, έτσι και ο καλός γεωπόνος, αντιλαµβάνεται µε την πρώτη µατιά το πρόβληµα του «ασθενούς» και εν προκειµένω, ο ∆ηµήτρης Βακάµης, είναι σε θέση να συστήνει χωρίς χρονοτριβή, την κατάλληλη αγωγή ή µέθοδο θεραπείας. Και επειδή, στο παράδειγµά µας, είναι δύσκολο να πάει… το δέντρο στο γιατρό, αυτός που σπεύδει πάντοτε για επιτόπια εξέταση, είναι… ο γιατρός στο δέντρο!

Να λοιπόν γιατί είναι καταδικασµένα να αποτύχουν τα πολυόροφα «θεραπευτήρια» γεωργικής κατεύθυνσης, τα οποία επιχειρούν να στήσουν τον τελευταίο καιρό οι «πολυσχιδείς µηχανογράφοι» µε τους «γεωτεχνικούς του καναπέ» που έχουν επιστρατεύσει για να αλώσουν τα κοινοτικά ταµεία και τον κόπο του Έλληνα φορολογούµενου.

Βιογραφικό

Ο ∆ηµήτρης Βακάµης είναι Γεωπόνος, Σύµβουλος Ανάπτυξης Συστηµάτων Ποιότητας σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και σε επιχειρήσεις τυποποίησης, συσκευασίας και µεταποίησης του αγροδιατροφικού τοµέα. Επίσης, είναι ∆ιευθυντής της Agro Q, µε έδρα τη Βέροια, µίας από τις πρώτες και µεγαλύτερες εταιρείες παροχής τεχνικών συµβουλών στον αγροτικό τοµέα, µε ιδιαίτερη εξειδίκευση στα οπωροκηπευτικά, το βαµβάκι και την ελιά.

 

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ