Υπέροχη και στην πυκνη για την κορωνέικη

Λιάμης Λεωνίδας|  16/01/2017 - 05:34 μμ

Καλύτερες επιδόσεις του προσαρµοσµένου σε πυκνές φυτεύσεις ελιάς κλώνου «Κορωνέικη», έναντι της «Arbequina», αναδεικνύουν, µέχρι στιγµής στη Β. Ελλάδα, τα στοιχεία του πειραµατικού ελαιώνα του Κέντρου Ελιάς «Κρίνος», ανατρέποντας την πεποίθηση περί του αντιθέτου, που έχουν εδραιώσει τα βιβλιογραφικά δεδοµένα άλλων χωρών κι ιδιαίτερα της Ισπανίας.

Το εύρηµα αυτό ωστόσο δεν είναι το µοναδικό από τη µακροχρόνια αξιολόγηση στον ελαιώνα της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής τριών συστηµάτων φύτευσης (σ. σ. µε 50, 100, 168 δέντρα/στρέµµα) των δύο προαναφερόµενων κλώνων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70% - 80% των γραµµικών συστηµάτων παγκοσµίως.

Ερευνητικά δεδοµένα που συγκέντρωσαν καθηγητές και σπουδαστές του Perrotis College, δείχνουν, επίσης, ότι τα συστήµατα µειωµένων, έως 50%, εισροών που εφαρµόστηκαν στη φυτεία, έχουν µεγαλύτερη αποδοτικότητα χρήσης νερού και λίπανσης, συγκριτικά µε τα συµβατικά, όπως και ότι η χρήση διαφυλλικής λίπανσης αυξάνει σηµαντικά την παραγωγικότητα.

Συγκομιδή 2016

Μια πρώτη «γεύση» από τα ενδιαφέροντα αλλά και ελπιδοφόρα, προκαταρτικά, αποτελέσµατα των πειραµατισµών της Σχολής έδωσε στο Εl ο διευθυντής του Κέντρου Ελιάς Κρίνος, ∆ρ. Αθανάσιος Γκέρτσης, τον οποίο συναντήσαµε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση της µηχανικής συλλογής της ελιάς, και πιλοτικών εφαρµογών γεωργίας ακριβείας, τόσο µε τη χρήση drone για επεµβάσεις φυτοπροστασίας από αέρος, όσο και ειδικού εξοπλισµού για τη χαρτογράφηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας (σ. σ. βαθµός αλατότητας) του εδάφους.


Διαβάστε αναλυτικό αφιέρωμα στο περιοδικό «el» που κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της χώρας.

ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ