Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Γνώμες

«Χρειάζονται κατεπειγόντως μέτρα για τις μεγάλες ζημιές από τον παγετό»

Οι πρόσφατοι αλεπάλληλοι παγετοί του Μαρτίου και του Απριλίου προκάλεσαν πολύ µεγάλες καταστροφές στην αγροτική παραγωγή, σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αµπέλια και κηπευτικά. Οι ζηµιές είναι πολύ µεγάλες σε ποσοστά ζηµιάς και σε έκταση σε πολλές περιοχές της χώρας από την Πελοπόννησο έως τη Θράκη.

EXARHOS_VASILIS

Βασίλης Έξαρχος

8
2

Σε ορισµένες µάλιστα περιοχές της Λάρισας, της ∆υτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφονται µεγάλες ζηµιές από παγετούς και χαλάζι τα 4 από τα τελευταία 5 χρόνια.

Το πλήγµα είναι πολύ ισχυρό για τους αγρότες, για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και διακίνησης των προϊόντων, για τις εξαγωγές (ο κίνδυνος απώλειας αγορών είναι πολύ µεγάλος), για την απασχόληση των µόνιµων και των εποχικών εργαζοµένων, για τις τοπικές οικονοµίες και την εθνική οικονοµία γενικότερα και µάλιστα σε µία περίοδο που πρέπει να αντιµετωπιστούν και οι επιπτώσεις λόγω του κορονοϊού.

Η ήδη γνωστή κατάσταση οικονοµικής ασφυξίας στην ύπαιθρο επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο µε ορατό τον κίνδυνο διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής. Ειδικά στις σεισµόπληκτες περιοχές της Ελασσόνας και του Τυρνάβου η κατάσταση είναι τραγική

Είναι αυτονόητη η υποχρέωση της Πολιτείας να στηρίξει άµεσα και πολύπλευρα όλους τους πληγέντες αγρότες για να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και να συνεχίσουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα, να στηρίξει τους εργαζόµενους, µόνιµους και εποχικούς και τις επιχειρήσεις που θα αντιµετωπίσουν µεγάλα προβλήµατα.

Είναι επίσης αυτονόητη η υποχρέωση της Πολιτείας να εγγυηθεί τη βιωσιµότητα, την αποτελεσµατικότητα και την προοπτική του συστήµατος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής που λόγω της συχνότητας των καιρικών φαινοµένων και της έντασής τους εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής καθίσταται ζητηµα κατεπείγουσας προτεραιότητας για τη χώρα.

Γι’ αυτό πρέπει:

Να πληρωθούν αµέσως οι αποζηµιώσεις για τις ζηµιές του 2020 που δεν έχουν πληρωθεί, καθώς και οι πάσης φύσεως ενισχύσεις (συνδεδεµένες, υπόλοιπα ενιαίων ενισχύσεων, πρασινίσµατος κλπ).

 

Να γίνουν έγκαιρες εκτιµήσεις των ζηµιών µε ενίσχυση του προσωπικού του ΕΛΓΑ και αναγνωρίζοντας την οξύτητα του προβλήµατος να υπάρξει σαφής δέσµευση και προγραµµατισµός, ώστε οι αποζηµιώσεις να πληρωθούν κατά προτεραιότητα.

 

Να γίνει ρύθµιση οφειλών των πληγέντων αγροτών προς το ∆ηµόσιο, τους Οργανισµούς του, τους ∆ήµους και τις Τράπεζες. Να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις για την αντιµετώπιση του εργατικού κόστους µέσω προγραµµάτων στήριξης της απασχόλησης στις πληγείσες περιοχές ώστε να µην αυξηθεί η ανεργία και να ληφθούν µέτρα στήριξης και για τους εποχικούς εργαζόµενους.

 

Να σταµατήσει επιτέλους το «θέα τρο του παραλόγου» µε την υποβολή των δηλώσεων του ΟΣ∆Ε και να επισπευσθούν οι σχετικές διαδικασίες αφού η διάθεση του τελικού αρχείου δηλώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΕΛΓΑ αποτελεί βασική προϋπόθεση για να µπορεί να ξεκινήσει η πληρωµή των αποζηµιώσεων. Αν η υποβολή των δηλώσεων του ΟΣ∆Ε ξεκινάει στις αρχές του έτους όπως εγγράφως έχουµε προτείνει από το 2014 και το αρχείο των δηλώσεων του ΟΣ∆Ε διατίθεται έγκαιρα στον ΕΛΓΑ οι πληρωµές των αποζηµιώσεων µπορούν να ξεκινούν τον Σεπτέµβριο. Είναι απορίας άξιο και σε κάθε περίπτωση απαράδεκτο να έχουµε φτάσει στο 2021 και αυτή η απολύτως λογική πρόταση να µην εφαρµόζεται και κάθε χρόνο να προστίθεται ένα ακόµη επεισόδιο στο γνωστό κακόγουστο σίριαλ µε τίτλο «διαδικασίες υποβολής δηλώσεων ΟΣ∆Ε» παραβλέποντας και την εµπειρία από τις άλλες χώρες της Ευρώπης.

 

 Να αποδοθούν στον ΕΛΓΑ τα ποσά που η Πολιτεία οφείλει µε βάση την πρόβλεψη του Ν. 3877/2010 για χρηµατοδότηση του Οργανισµού και από τον κρατικό προϋπολογισµό. Συγχρόνως πρέπει να αξιοποιηθούν πόροι από το Ταµείο Ανάκαµψης και το πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της νέας προγραµµατικής περιόδου για τη στήριξη του συστήµατος ασφάλισης προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή και το αγροτικό εισόδηµα λόγω της κλιµατικής αλλαγής.

 

  Να γίνουν βελτιώσεις στους κανονισµούς ασφάλισης και στο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΛΓΑ και γενικότερα του συστήµατος ασφάλισης λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν λόγω της κλιµατικής αλλαγής, βελτιώσεις που είχαν προγραµµατιστεί να γίνουν το 2015 µε την αξιοποίηση και της αναλογιστικής µελέτης που είχε εκπονηθεί από τον ΕΛΓΑ τον Νοέµβριο του 2014 και κακώς µαταιώθηκαν ύστερα από τις βουλευτικές εκλογές και την αλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού.

 

Να ενισχυθούν τα προγράµµατα ενεργητικής προστασίας και πρόληψης ζηµιών για την φυτική παραγωγή (δίχτυα προστασίας από το χαλάζι και τη βροχή, αντιπαγετική προστασία) καθώς και τα προγράµµατα πρόληψης και καταπολέµησης ασθενειών για την κτηνοτροφία.

 

Να ενεργοποιηθεί η πρόσθετη ασφάλιση που προβλέπεται στον Νόµο 3877/2010 για όσους αγρότες επιθυµούν κάλυψη για το 100% της ζηµιάς.

 

Να υπογραφεί σύµφωνο του ΕΛΓΑ µε τους ∆ήµους για τη µεταξύ τους συνεργασία σε θέµατα  ασφάλισης και προστασίας της παραγωγής όπου µεταξύ των άλλων να προβλέπεται και η εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονου δικτύου πιστοποιηµένων µετεωρολογικών σταθµών σε κάθε ∆ήµο αναβαθµίζοντας έτσι το πρόγραµµα αγροτικών προειδοποιήσεων για επερχόµενους κινδύνους.

 

Με πρωτοβουλία των ∆ήµων, των συνεταιρισµών και των Οµάδων Παραγωγών και σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειών, τα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά ιδρύµατα, τον ΕΛΓΟ και τον ΕΛΓΑ να επιλέγονται οι κατάλληλες ποικιλίες που µπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στα µετεωρολογικά δεδοµένα και το µικροκλίµα κάθε περιοχής και να γενικευτεί η πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού. ∆εν µπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί η απαράδεκτη κατάσταση στην αγορά των φυτών όπου ουσιαστικά οι αγρότες είναι «ανυπεράσπιστοι».

Σχόλια (2)
Προσθήκη σχολίου

02-05-2021 21:38ΒΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ?

Απάντηση

02-05-2021 21:27ΒΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΘΈΛΩ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΩ ΚΑΙ ΣΕ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΟΡΑΤΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ ΑΛΛΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΕΘΡΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ. Ο ΖΕΣΤΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ, ΓΕΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΩΘΗΣΑΝ ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ ΤΟ ΕΚΑΨΑΝ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΑΝ ΧΩΡΑ ΝΑ ΈΧΩΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΛΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΕΡΩΤΗΜΑ : ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΙΟΝ, ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ, ΠΩΣ ΘΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΧΑΣΟΥΜΕ ? ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΝΙΚΟΣ ΒΑΛΛΗΣ

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία