Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP

Φορολογικά

24_137

Η πλατφόρµα στην οποία υποβάλλονται οι συµβάσεις συµβολαιακής γεωργίας είναι σε λειτουργία. Στη διεύθυνση της ΑΑ∆Ε www.aade.gr/mybusinesssupport, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εισέρχονται µε τους κωδικούς taxis και να συµπληρώνουν τα στοιχεία που ζητά το σύστηµα.

24_130

Στον νόµο 4935/2022, το Άρθρο 15: Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελµα αγροτών» αναφέρει τα εξής: «1. Σε φυσικά πρόσωπα, κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατοµικής αγροτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

22_49

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA και θα συνεχίσω να το κάνω µέχρι να γίνει κατανοητό από τους µεν αγρότες ότι πρόκειται για ένα τεράστιο νέο πρόβληµα, από τη δε Φορολογική ∆ιοίκηση και την ΑΑ∆Ε ότι έχουν υποχρέωση να ενηµερώσουν τις επιχειρήσεις και τους αγρότες πριν την εφαρµογή τους.

24_129

Η απόφαση για την επιδότηση των λιπασµάτων είναι η αρίθµ. 635/321245/2022/ΦΕΚ 5579/Β/31-10-2022 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης, σε επιχειρήσεις γεωργικών εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α’ 195).

8-9_pin_7_2

Σε παραγωγική λειτουργία θα τεθεί την πρώτη βδομάδα του Δεκεμβρίου η εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποβολή των στοιχείων των συμφωνητικών συμβολαιακής γεωργίας από παραγωγούς, οι οποίοι πωλούν το 75% των προϊόντων τους σε συγκεκριμένη επιχείρηση-αγοραστή.

30_8_2

Περιπτώσεις παραγωγών οι οποίοι πουλάνε την παραγωγή τους εκδίδοντας οι ίδιοι τιµολόγια πώλησης αναµένεται ότι θα επιβαρύνει µε νέες «µηχανογραφικές απαιτήσεις» η υποχρέωση ανάρτησης των τιµολογίων την αµέσως επόµενη ηµέρα της έκδοσης από τον Ιανουάριο του 2023.

24_128

«Μόλις εκδοθεί η ΚΥΑ θα ανοίξει στην ΑΑ∆Ε η ειδική πλατφόρµα στην οποία θα αναρτήσουν οι παραγωγοί ή οι λογιστές τους τα τιµολόγια αγοράς λιπασµάτων που αφορούν αγορές της προηγούµενης καλλιεργητικής περιόδου. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των παραστατικών στην ΑΑ∆Ε και γίνουν και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι, θα ξεκινήσει η διαδικασία πίστωσης των ποσών ενίσχυσης, όσο πιο σύντοµα γίνεται».

26-31_22

Τµήµα µηχανοργάνωσης θα υποχρεωθούν να αναπτύξουν οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος από 1 Ιανουαρίου του 2023, προκειµένου να ανταποκριθούν στην απαίτηση καταχώρησης κάθε τιµολογίου που µπορεί να κόβουν µέσα σε λιγότερο από 24 ώρες στην ειδική πλατφόρµα του myData.

24_126

«Μόλις εκδοθεί η ΚΥΑ θα ανοίξει στην ΑΑ∆Ε και η ειδική πλατφόρµα στην οποία θα αναρτήσουν οι παραγωγοί ή οι λογιστές τους τα τιµολόγια αγοράς λιπασµάτων που αφορούν αγορές της προηγούµενης καλλιεργητικής περιόδου. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των παραστατικών στην ΑΑ∆Ε και γίνουν οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία πίστωσης των ποσών ενίσχυσης, όσο πιο σύντοµα γίνεται».

24_125

Ξεκινώ µε το άρθρο του Πέτρου Γκόγκου στο agronews.gr: Στις 15 Νοεµβρίου ανοίγει η πλατφόρµα στην ΑΑ∆Ε στην οποία θα κατατίθενται συµβάσεις συµβολαιακής γεωργίας ώστε να υπολογιστεί η έκπτωση φόρου 50% στα αγροτικά εισοδήµατα για όσους αγρότες διέθεσαν ή σκοπεύουν να διαθέσουν τη φετινή τους παραγωγή, βάσει των διατάξεων που έφερε ο πρόσφατος νόµος.

24_124

Η διευκρινιστική απόφαση [127754 ΕΞ 2022: Καθορισµός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος επί κερδών από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτοµέρειας για την εφαρµογή των προβλέψεων αυτών σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου περιεχοµένου των συµβάσεων συµβολαιακής γεωργίας για την εφαρµογή των ως άνω άρθρων], δηµοσιεύθηκε 9 Σεπτεµβρίου.

24_121

Πολλές φορές αναρωτιέµαι γιατί είναι τόσο δύσκολο να λυθεί ένα πρόβληµα από τη ∆ιοίκηση του εκάστοτε υπουργείου και η απάντηση είναι πάντα η ίδια: εµπλέκονται πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τις περισσότερες φορές δε γνωρίζουν το αντικείµενο.

22_44

Tον Μάιο δηµιουργήθηκε πρόβληµα στην πληρωµή των αποζηµιώσεων των κτηνοτρόφων, γιατί σύµφωνα µε πληροφορίες «…Το τεχνικό λάθος εντοπίζεται στη λίστα µε τους ΚΑ∆ που ξεκλειδώνουν την πίστωση.

24_119

Έχω επισηµάνει αρκετές φορές ότι η ύπαρξη επαγγελµατικού λογαριασµού στους αγρότες δεν είναι υποχρεωτική. Νοµίζω όµως ότι ήρθε η ώρα να δούµε µήπως τελικά πρέπει να προχωρήσουν στη δηµιουργία αυτού του λογαριασµού.

24_13

Στις 24.08.22 δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1115 σχετικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία