Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP

Φορολογικά

24_108

Έχουν ξεκινήσει εντατικοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), στις αρχές κάθε χρόνου ανακοινώνει τους στοχευµένους ελέγχους τους οποίους θα διενεργήσει κατά τη διάρκεια του έτους. Ανάµεσα στους ελεγχόµενους υπάρχουν και πάρα πολλοί αγρότες του κανονικού καθεστώτος, άλλωστε και αυτοί θεωρούνται και αντιµετωπίζονται ως επιτηδευµατίες.

20_9

Στο ∆ελτίο τύπου του υπουργού Οικονοµικών κ. Σταϊκούρα διαβάζουµε: «3η παρέµβαση.…2ον. Επιδοτείται στην πηγή, από τον κρατικό προϋπολογισµό, η τιµή πώλησης του πετρελαίου κίνησης (diesel) για τον Απρίλιο, ώστε το όφελος στην τελική τιµή για τον καταναλωτή να ανέλθει στα 15 λεπτά το λίτρο.

24_103

Επανέρχοµαι στο θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA. Πρόκειται για εντελώς νέα δεδοµένα στην καθηµερινότητα των επιχειρήσεων. Κι επειδή και οι αγρότες θεωρούνται επιχειρήσεις, έχουν και οι αγρότες τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις λοιπές επιχειρήσεις.

22_36

Το τελευταίο διάστηµα έχω επιλέξει να αρθρογραφώ µε ήπιο γραπτό λόγο, γιατί το µόνο που κατάφερνα παλαιότερα ήταν να συγχύζοµαι και τελικά να χαλάω τη διάθεση µου. Μερικές φορές όµως αυτό είναι αδύνατο…

24_5_2

Κάθε µήνα ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία από τον ΟΑΕ∆, σχετικά µε τους ανέργους στη χώρα µας. Εύλογα δηµιουργούνται πολλά ερωτήµατα / διαπιστώσεις, µε τις οποίες δε νοµίζω να διαφωνήσει κανείς.

24_5

Ο αρχαίος Έλληνας ποιητής Θεόκριτος είπε ότι «…χωρίς ελπίδα είναι µόνο οι νεκροί». Κι αφού νεκροί δεν είµαστε, έχουµε υποχρέωση να κοιτάµε πάντοτε µπροστά, να είµαστε αισιόδοξοι, διώχνοντας µακριά µας τους τοξικούς ανθρώπους, ακόµη και αν πρόκειται για συγγενείς.

24_4

Έχω επισηµάνει αρκετές φορές ότι η ύπαρξη επαγγελµατικού λογαριασµού στους αγρότες δεν είναι υποχρεωτική. Ήρθε η ώρα να δούµε µήπως τελικά πρέπει να προχωρήσουν στη δηµιουργία αυτού του λογαριασµού.

5cf17fcb145b9_image

Yπάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτικής γης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπάρχουν εκατοντάδες καλλιεργητές αγροτικής γης επίσης, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ (τ.ΟΓΑ), όπως έχουν υποχρέωση να κάνουν.

24_101

Στις 11 Νοεµβρίου δηµοσιεύθηκε από την Ε’ προγραµµατική περίοδος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (υποµέτρο 6.1) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ», η 3η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, µε θέµα Θέµα:«3η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη µεταβατική περίοδο 2021 και 2022».

foros_krasi

Άμεση επίλυση του θέματος που αφορά την επιδότηση του μέτρου «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων», που η ΑΑΔΕ αντιμετωπίζει ως εισοδηματική ενίσχυση και όχι ως επένδυση ζητά ο αμπελοοινικός τομέας.

24_100

Ο νέος Γενικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών» έχει άµεση εφαρµογή από τις 25 Μαΐου 2018 σε όλα τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

24_99

Τελευταίες ηµέρες του έτους και όλοι µας προσπαθούµε, κάνοντας διάφορους ελέγχους, να ανακαλύψουµε τυχόν εργασίες που ξεχάσαµε να ολοκληρώσουµε, να µειώσουµε τις όποιες εκκρεµότητες, ώστε το νέο έτος να είµαστε έτοιµοι για τις προκλήσεις που µας επιφυλάσσει το αύριο.

24_98

Tελευταίες ηµέρες του έτους και όλοι µας προσπαθούµε, κάνοντας διάφορους ελέγχους, να ανακαλύψουµε τυχόν εργασίες που ξεχάσαµε να ολοκληρώσουµε, να µειώσουµε τις όποιες εκκρεµότητες, ώστε το νέο έτος να είµαστε έτοιµοι για τις προκλήσεις που µας επιφυλάσσει το αύριο.

24_97

Αφού αναφέρθηκα στην προηγούµενη εβδοµάδα στα ηλεκτρονικά τιµολόγια, δεδοµένου ότι τα πάντα ξαφνικά έχουν ηλεκτρονικοποιηθεί, λέω να επαναφέρω το θέµα των ηλεκτρονικών βιβλίων ή αλλιώς My DATA.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία