Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP

Ειδικά Αφιερώματα

Sxedia_Veltiwsis_coveraki

Με ανώτατο ποσό φακέλου τα 250.000 ευρώ και 60% επιδότηση για νέους και εκµεταλλεύσεις στα ορεινά, ανοίγουν τα Σχέδια Βελτίωσης, µε την αγορά αγροτικών µηχανηµάτων να προσφέρει ανανεωµένο στόλο και ευέλικτα χρηµατοδοτικά πακέτα στους δικαιούχους.

21-36-cover

Με τα νέα µοντέλα που έχουν ισχυρή παρουσία στις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές εκµεταλλεύσεις, έχουν εξοπλιστεί οι ελληνικές εταιρείες αγροτικών µηχανηµάτων, προσφέροντας στον παραγωγό λύσεις που εστιάζουν στη λογική «ένα τρακτέρ ικανό για όλες τις δουλειές».

27-30_30

Με τη λογική ότι για να µπουν τα 430 εκατ. ευρώ από το νέο πρασίνισµα στην τσέπη των αγροτών πρέπει πρώτα να βγει το ίδιο ποσό από την άλλη τσέπη τους, σχεδιάστηκαν οι σχετικές επιδοτήσεις, όπως φανερώνει το έγγραφο µε τίτλο «Εκπόνηση µελετών υπολογισµού Μοναδιαίου, Απλουστευµένου και λοιπών µορφών κόστους για το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚAΠ 2023 – 2027» που δηµοσίευσαν οι αρµόδιες αρχές.

27-30_cover_12

«Το χριστουγεννιάτικο καλάθι» της Agrenda, δηλαδή οι προτάσεις που αξίζει να αναζητήσει κανείς όσο προετοιµάζεται το γιορτινό τραπέζι, έρχονται πρώτα και κύρια ως διαπίστωση του βαθµού ωριµότητας των προσπαθειών παραγωγής premium αγροτικών προϊόντων στη χώρα µας.

2777779ξ

Διόρθωση αλλά παραμονή στα στην άνω ζώνη του εύρους αναμένη η Κομισιόν για το 2023, ενώ η πιο αισιόδοξη Goldman Sachs προβλέπει πως το νέο έτος θα είναι και αυτό «χρονιά των εμπορευμάτων» με αποδόσεις έως και 43% αφού τα θεμελιώδη παραμένουν εύθραυστα

25-32_cover_5

Έχοντας στόχο τη σταθεροποίηση των ετήσιων αποδόσεων καταρτίζουν οι γεωπόνοι τη βασική λίπανση στον ελαιώνα. Προϋπόθεση για να αποδίδει το πλάνο θρέψης αποτελεί η πραγµατοποίηση εδαφολογικής ανάλυσης και φυλλοδιαγνωστικής στον κατάλληλο χρόνο, σίγουρα µέσα στο χειµώνα και µετά το πέρας του στρες συγκοµιδής. Έτσι, µπορεί έπειτα να πραγµατοποιηθεί έγκαιρα και µε ακρίβεια η αναπλήρωση των θρεπτικών στοιχείων που απορροφήθηκαν από τα δέντρα την προηγούµενη χρονιά, ισορροπώντας τις επερχόµενες αποδόσεις.

27-30_COVER8θ8ιξ

Μέσα από έναν κατάλογο 53 καλλιεργειών και πάνω από 200 τοπικών ποικιλιών, θα είναι σε θέση να επιλέξουν οι αγρότες στα πλαίσια του Μέτρου «Προστασία και διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών (φυτογενετικού υλικού) που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση», το οποίο προβλέπεται στο ΠΑΑ της νέας περιόδου.

23-36_cover

Ενισχυτικό ήπιας µορφής που µεγιστοποιεί τις στρεµµατικές αποδόσεις και βελτιώνει την ποιότητα συνιστούν πλέον οι βιοδιεγέρτες. Τα φυτά που δέχονται την επίδρασή τους, γίνονται ανθεκτικότερα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες (αβιοτικές), όπως ξηρασία, καύσωνας, παγετός και υψηλή αλατότητα. Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητά τους σχετίζεται µε την επάρκεια της καλλιέργειας σε θρεπτικά συστατικά, άρδευση και φως. ∆εν υποκαθιστούν το πρόγραµµα θρέψης αλλά λειτουργούν συµπληρωµατικά σ' αυτό.

27-30_29

«Ετησίως νοικιάζω επιπλέον 22 στρέµµατα για να τα κάνω αµειψισπορά ή αγρανάπαυση ώστε να πιάνω τις απαιτήσεις για το πρασίνισµα. Τώρα που το 2023 δεν απαιτείται κάτι τέτοιο, να τα αφήσω;» Αυτό είναι ένα πραγµατικό ερώτηµα το οποίο µετέφερε βαµβακοπαραγωγός στην Agrenda.

27-30_28

Το 42% της πραγµατικής τους αξίας χάνουν οριστικά όλα τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης το 2023, µετά την αποσύνδεσή τους από το πρασίνισµα και το νέο δηµοσιονοµικό ταβάνι, σύµφωνα µε το τελικό πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ.

27-30_cover_11

Το πρώτο βήµα για µία επιτυχηµένη σοδειά στα χειµερινά σιτηρά αποτελεί η κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος θρέψης, βασισµένο σε εδαφολογική ανάλυση και δίχως υπερβολές που οδηγούν σε αναποτελεσµατικότητες. Τα βασικά µακροθρεπτικά στοιχεία που απαιτεί η καλλιέργεια είναι το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο και το θείο και θα πρέπει να παρέχονται µε συνέπεια ώστε να διασφαλιστεί το µέγιστο δυναµικό της παραγωγής, αλλά και υψηλή πρωτεϊνική περιεκτικότητα.

neos_apo_exofyllo

Σηµαντικές βοήθειες για την προώθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών από σειρά προγραµµάτων δύνανται να αναζητήσουν αυτόν τον καιρό αγρότες και λοιποί συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, µε το αντίστοιχο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόµου να δέχεται ήδη αιτήσεις και τα Σχέδια Βελτίωσης να βρίσκονται ένα βήµα πριν την προκήρυξη.

25-35_cover

Με τη ζήτηση για ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα και ιδίως για Φέτα να βρίσκεται σε άνθιση, τα κίνητρα για υπέρβαση της υφιστάµενης κρίσης είναι χειροπιαστά. Οι εµπλεκόµενοι στον κλάδο συµφωνούν πως οι επενδύσεις µπορούν να δώσουν διέξοδο, στο βαθµό βέβαια που θα στηρίζουν την παραγωγικότητα. Τα επερχόµενα Σχέδια Βελτίωσης είναι µία καλή ευκαιρία. Μετρηµένη η βοήθεια του Αναπτυξιακού.

23-34_cover_4

Το 50% του σπόρου που θα χρησιµοποιηθεί φέτος στο σκληρό σιτάρι θα είναι πιστοποιηµένος, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της αγοράς, στελέχη της οποίας εκφράζουν την πεποίθηση πως ο κλάδος των εισροών θα ανταποκριθεί πλήρως στην απαίτηση για το «καρτελάκι» των 18 κιλών, χωρίς όµως να αποκλείονται µικροελλείψεις σε ορισµένα παραγωγικά κέντρα της χώρας.

28_pin_2

Οι βαµβακοφυτείες στα πεδινά της χώρας έχουν ήδη υποδεχτεί τις πρώτες συλλεκτικές µε τις αυξηµένες αποδόσεις να κυριαρχούν στις συζητήσεις µεταξύ παραγωγών. Βεβαίως, έκδηλη είναι και µια αµηχανία αυτές τις µέρες για την τιµή του προϊόντος.

25-32_cover_13

Με την έλευση της νέας ΚΑΠ και τις αλλαγές στις άµεσες ενισχύσεις, αναµένεται να διαφοροποιηθούν και τα πιστοληπτικά όρια των παραγωγών. Συγκεκριµένα, µέχρι και φέτος η Κάρτα του Αγρότη λάµβανε υπόψη της τη βασική ενίσχυση και το πρασίνισµα.

27-30_cover_10

Με το λεγόµενο τσεκ δηλαδή «βασική συν πρασίνισµα» να αλλάζει από του χρόνου και να διαµορφώνεται πλέον σε «βασική συν αναδιανεµητική» έχει ενδιαφέρον να µετρηθεί για ποιο ποσό δικαιωµάτων που έχει σήµερα στην κατοχή του ένας αγρότης, θα βλέπει αύξηση η µείωση των άµεσων επιδοτήσεων στην ερχόµενη προγραµµατική περίοδο.

27-30_cover_9

Ιδιαίτερη δυναµική αποκτά η ελαιοκράµβη στη σηµερινή συγκυρία της ενεργειακής κρίσης, κατά την οποία αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις στις ροές πετρελαίου της Ευρώπης, κάτι που τοποθετεί σε ευνοϊκή θέση την καλλιέργεια. Σ' αυτό το πλαίσιο η εξασφάλιση υψηλής ελαιοπεριεκτικότητας και αποδόσεων γίνεται το βασικό µέληµα όσων παραγωγών ασχοληθούν, µε τη σπορά να ξεκινά από την επιλογή του ιδανικότερου υβριδίου και της ορθολογικότερης προετοιµασίας των χωραφιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ