Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP

Ειδικά Αφιερώματα

27_30_Aktinidio_914-1

Λίγο πριν ή στην έναρξη της ανθοφορίας βρίσκονται αυτό το διάστημα οι ακτινιδιές, ανάλογα την περιοχή, με τους καλλιεργητές να καλούνται να τοποθετήσουν μέλισσες και βομβίνους, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσουν στη δε...

25-32_cover_16

Με στόχο να πετύχουν έναν υψηλότερο δείκτη αξιοποίησης του αζώτου από τα φυτά και παράλληλη διέγερση της ανάπτυξης σε βαµβάκι και καλαµπόκι, οι αγρότες έχουν πλέον στη διάθεσή τους προϊόντα επιφανειακής λίπανσης τα οποία ενσωµατώνουν σύγχρονες τεχνολογίες παρεµπόδισης.

27-30_COVER8γυι

Περιθώρια να αφήσει πίσω της τα χαµηλά περιόδου εντοπίζονται στην αγορά της εαρινής πατάτας, ενόψει της παραγωγής που ωριµάζει την περίοδο αυτή στα βασικά παραγωγικά κέντρα της Στερεάς Ελλάδας, αφήνοντας παρακαταθήκη και για την πιο όψιµη σοδειά της Βόρειας Ελλάδας.

25-32_COVER_6

Μόνο µια επιτραπέζια ντοµάτα µε υψηλή διατηρησιµότητα, εντυπωσιακή όψη και γλυκάδα στη γεύση µπορεί να διεκδικήσει υπεραξία, καθώς το τιµολογιακό χάσµα µεταξύ α’ και β' κατηγορίας βαίνει τα τελευταία χρόνια αυξανόµενο.

27-30_32

Με αυξηµένες επιδοτήσεις σε σχέση µε την περασµένη περίοδο σε µετατροπή βιολογικής, νέες εντάξεις στο Κοµφούζιο, διατήρηση σπάνιων φυλών, παραδοσιακούς ελαιώνες Άµφισσας και τρία νέα µέτρα διαµορφώθηκε η παλέτα των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων της νέας ΚΑΠ προϋπολογισµού 665 εκατ. ευρώ.

27-30_COVER_3

Ο παρεµβάσεις που µπορούν να γίνουν µετά την σπορά ηλίανθου είναι λίγες και αφορούν κυρίως ζιζανιοκτονία και κάποια κρίσιµα ποτίσµατα στα αρδευόµενα. Μια καίρια επιλογή, έχει να κάνει µε τα υβρίδια που είναι σταθερά και µε υψηλές αποδόσεις ακόµη και σε αδύνατα εδάφη αλλά και ανθεκτικά στις, ολοένα και πιο συχνά, έντονες κλιµατολογικές µεταβολές σε κάποιες περιόδους. Για την αύξηση του µεγέθους της κεφαλής καθοριστική θεωρείται επίσης η διαθεσιµότητα αζώτου.

21_44_COVER

Μετά από µια χρονιά που προσέφερε µεγάλες συγκινήσεις, φαίνεται να ξεκινάει η νέα καλλιεργητική περίοδος στο βαµβάκι, κυρίως λόγω των µεγάλων διακυµάνσεων που κατέγραψαν οι τιµές παραγωγού στη διάρκεια του 2022, προσφέροντας σε κάποιες φάσεις ευκαιρίες για υψηλή πρόσοδο, από τις οποίες ευκαιρίες ωστόσο, δεν επωφελήθηκαν όλοι οι καλλιεργητές.

23-36_cover_2

Εφόδια που επιτρέπουν αποδόσεις αρκετά κιλά πάνω από τον 1,5 τόνο ανά στρέµµα, µαζί µε τη συνδεδεµένη ενίσχυση των 55 ευρώ, διαµορφώνουν µια ευνοϊκή συγκυρία φέτος για την καλλιέργεια καλαµποκιού. Τα σηµερινά επίπεδα τιµών στην αγορά αρκούν από µόνα τους για πείσουν τους επιµελείς παραγωγούς, ενώ τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης για τη νέα σοδειά στην περιοχή των 260 ευρώ ο τόνος στα εµπορικά κέντρα της κεντρικής Ευρώπης δίνουν ένα χειροπιαστό κίνητρο για µια σοβαρή επένδυση στις φροντίδες.

27-30_cover_15

Είτε ένας κτηνοτρόφος θέλει να αγοράσει ζώα, ένας αµυγδαλοπαραγωγός έναν σπαστήρα, ένας Νέος Αγρότης κάποια αγροτεµάχια για να πιάσει τις δεσµεύσεις του ή οποιονδήποτε εξοπλισµό ακόµα και «δεύτερο χέρι», το Ταµείο Μικρών ∆ανείων Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας υπόσχεται λύσεις.

65θθ776θ5

Έναν πλήρως καταρτισμένο οδηγό για τους αμπελουργούς, που καλύπτει από την επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας και του κατάλληλου υποκειμένου, έως τις τεχνικές λίπανσης, άρδευσης και κλαδέματος, φιλοξενεί σε αυτό το ειδικό αφιέρωμα η εφημερίδα Agrenda.

27-30_cover_xorigoi

Μόνο µε την παρουσία ζωικού κεφαλαίου θα γίνεται από εδώ και πέρα η άντληση δικαιωµάτων από το εθνικό απόθεµα, ενώ µια σειρά θεσµικών παρεµβάσεων, µε σύντοµο χρονικό ορίζοντα, αναµένεται ότι θα θωρακίσουν τη θέση των κτηνοτρόφων τόσο στην αγορά, όσο και απέναντι στην Πολιτεία.

25-32_cover_15

Το δρόµο της ορθολογικής θρέψης καλείται να επιλέξει ο παραγωγός στο καλλιεργητικό σταυροδρόµι των χειµερινών σιτηρών µετά το πέρας της ζιζανιοκτονίας, µε τις καιρικές συνθήκες να υποχρεώνουν φέτος σε πρωιµότερες επιφανειακές εφαρµογές.

25-32_cover_14

Στοχευµένες κινήσεις µε ολοκληρωµένο πλάνο και σύνεση στη ζιζανιοκτονία επιβάλλουν οι γεωπονικές συνθήκες στα χωράφια της χώρας. Τα παράσιτα στα χειµερινά σιτηρά είναι γνωστά αλλά και ικανά να αναπτύξουν γρήγορα ανθεκτικότητα στα παλαιότερα σκευάσµατα, µε τον καλλιεργητή αροτραίων να καλείται να µελετήσει προσεκτικά το αγροτεµάχιο και τις επιλογές της αγοράς ώστε να καταρτίσει το βέλτιστο πλάνο ολοκληρωµένης διαχείρισης που εγγυάται αποτέλεσµα.

Sxedia_Veltiwsis_coveraki

Με ανώτατο ποσό φακέλου τα 250.000 ευρώ και 60% επιδότηση για νέους και εκµεταλλεύσεις στα ορεινά, ανοίγουν τα Σχέδια Βελτίωσης, µε την αγορά αγροτικών µηχανηµάτων να προσφέρει ανανεωµένο στόλο και ευέλικτα χρηµατοδοτικά πακέτα στους δικαιούχους.

21-36-cover

Με τα νέα µοντέλα που έχουν ισχυρή παρουσία στις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές εκµεταλλεύσεις, έχουν εξοπλιστεί οι ελληνικές εταιρείες αγροτικών µηχανηµάτων, προσφέροντας στον παραγωγό λύσεις που εστιάζουν στη λογική «ένα τρακτέρ ικανό για όλες τις δουλειές».

27-30_30

Με τη λογική ότι για να µπουν τα 430 εκατ. ευρώ από το νέο πρασίνισµα στην τσέπη των αγροτών πρέπει πρώτα να βγει το ίδιο ποσό από την άλλη τσέπη τους, σχεδιάστηκαν οι σχετικές επιδοτήσεις, όπως φανερώνει το έγγραφο µε τίτλο «Εκπόνηση µελετών υπολογισµού Μοναδιαίου, Απλουστευµένου και λοιπών µορφών κόστους για το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚAΠ 2023 – 2027» που δηµοσίευσαν οι αρµόδιες αρχές.

27-30_cover_12

«Το χριστουγεννιάτικο καλάθι» της Agrenda, δηλαδή οι προτάσεις που αξίζει να αναζητήσει κανείς όσο προετοιµάζεται το γιορτινό τραπέζι, έρχονται πρώτα και κύρια ως διαπίστωση του βαθµού ωριµότητας των προσπαθειών παραγωγής premium αγροτικών προϊόντων στη χώρα µας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ