Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP

Ειδικά Αφιερώματα

28_pin_2

Οι βαµβακοφυτείες στα πεδινά της χώρας έχουν ήδη υποδεχτεί τις πρώτες συλλεκτικές µε τις αυξηµένες αποδόσεις να κυριαρχούν στις συζητήσεις µεταξύ παραγωγών. Βεβαίως, έκδηλη είναι και µια αµηχανία αυτές τις µέρες για την...

25-32_cover_13

Με την έλευση της νέας ΚΑΠ και τις αλλαγές στις άµεσες ενισχύσεις, αναµένεται να διαφοροποιηθούν και τα πιστοληπτικά όρια των παραγωγών. Συγκεκριµένα, µέχρι και φέτος η Κάρτα του Αγρότη λάµβανε υπόψη της τη βασική ενίσχυση και το πρασίνισµα.

27-30_cover_10

Με το λεγόµενο τσεκ δηλαδή «βασική συν πρασίνισµα» να αλλάζει από του χρόνου και να διαµορφώνεται πλέον σε «βασική συν αναδιανεµητική» έχει ενδιαφέρον να µετρηθεί για ποιο ποσό δικαιωµάτων που έχει σήµερα στην κατοχή του ένας αγρότης, θα βλέπει αύξηση η µείωση των άµεσων επιδοτήσεων στην ερχόµενη προγραµµατική περίοδο.

27-30_cover_9

Ιδιαίτερη δυναµική αποκτά η ελαιοκράµβη στη σηµερινή συγκυρία της ενεργειακής κρίσης, κατά την οποία αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις στις ροές πετρελαίου της Ευρώπης, κάτι που τοποθετεί σε ευνοϊκή θέση την καλλιέργεια. Σ' αυτό το πλαίσιο η εξασφάλιση υψηλής ελαιοπεριεκτικότητας και αποδόσεων γίνεται το βασικό µέληµα όσων παραγωγών ασχοληθούν, µε τη σπορά να ξεκινά από την επιλογή του ιδανικότερου υβριδίου και της ορθολογικότερης προετοιµασίας των χωραφιών.

27-30_cover_8

∆ύσκολα µπορεί ένας παραγωγός να κατακτήσει µια πετυχηµένη χρονιά στην καλλιέργεια του βαµβακιού χωρίς τη σωστή αποφύλλωση. Μια πρακτική που εξασφαλίζει βαµβακοπαραγωγή καθαρή από ξένες ύλες και ανεπιθύµητους µεταχρωµατισµούς της ίνας και σίγουρα καλύτερη τιµή. Επιπλέον, µόνο το αποφυλλωµένο και στεγνό βαµβάκι µπορεί να αποθηκευτεί µε επιτυχία. Η χρήση των αποφυλλωτικών γίνεται όταν το 50% περίπου των καρυδιών έχει ανοίξει και το 70% αυτών βρίσκεται σε ώριµο στάδιο.

23-35_cover

Καλύπτοντας πλέον ένα µεγάλο εύρος ιπποδυνάµεων και εξοπλισµένα µε κινητήρες νέας τεχνολογίας που διατηρούν όµως τη συµπαγή τους δοµή, τα νέα ευέλικτα δενδροκοµικά τρακτέρ της ελληνικής αγοράς κεντρίζουν το ενδιαφέρον προσφέροντας µέγιστη οικονοµία καυσίµου, ασφάλεια κατά τον ψεκασµό και προφίλ που δεν τραυµατίζει τις καλλιέργειες. Άλλωστε, αυτή είναι µία καλή περίοδος για «έρευνα αγοράς» ενόψει των νέων επενδυτικών προγραµµάτων.

meredithnew

Αγρότες διασηµότητες στον τόπο τους που αναγνωρίζονται για τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζονται την αγροτική τους εκµετάλλευση στο πνεύµα των διάσηµων σεφ που έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν το σύστηµα τροφίµων στο σύνολό του.

27-30_25

Ο Έλληνας αγρότης το 2040 δεν θα πληρώνει ούτε ένα ευρώ για ρεύµα καθώς µέσω αγροβολταϊκών που συνυπάρχουν µε την αγροτική παραγωγή στο ίδιο χωράφι, θα παράγει ο ίδιος την ενέργεια που καταναλώνει χωρίς να χαλάει παραγωγική γη.

27-30_24

Η εποχή που αγρότες και επίδοξοι νέοι επιχειρηµατίες στον τοµέα της αγροδιατροφής δοκίµαζαν τις δυνάµεις τους στις λεγόµενες εναλλακτικές καλλιέργειες από το γκότζι µπέρι ως την αγριαγκινάρα και από το ιπποφαές µέχρι την αλόη βέρα φαίνεται πως έκανε τον κύκλο της.

27-30_cover_6

Πέντε είναι οι βασικές συνιστώσες τις οποίες θα πρέπει να ζυγίσουν φέτος οι αγρότες που θα µπουν στη διαδικασία αγοράς, πώλησης και µίσθωσης δικαιωµάτων, καθώς το 2022 είναι η τελευταία µεταβατική χρονιά πριν την έναρξη της νέας ΚΑΠ.

27_30_kipeutika_867

Μεγαλώνει συνεχώς η ζήτηση για φρέσκα κηπευτικά απόρροια των αλλαγών στα καταναλωτικά πρότυπα µετά την εµπειρία της πανδηµίας αλλά και λόγω της αύξησης του τουρισµού. Η τάση για τοπικά αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας καθίσταται καταλύτης για αύξηση της παραγωγής στα υπαίθρια κηπευτικά. Σύµµαχος στην προσπάθεια των παραγωγών για αύξηση των αποδόσεων οι νέες ποικιλίες µε ανοχή σε ιώσεις και υψηλή θερµοκρασία, όπως και οι εξελιγµένες λύσεις φυτοπροστασίας.

27_11

Με την Ουγγαρία να δίνει τον τόνο µε µία από τις πιο καινοτόµες προσεγγίσεις του µεγάλου ζητήµατος ανανέωσης της υπαίθρου, προβλέποντας και πριµ εξόδου 50.000 έως 100.000 ευρώ και πριµ πρώτης εγκατάστασης για αγρότες άνω των 40 ετών, αξίζει κάποιος να µελετήσει µε προσοχή το τι ετοιµάζουν τα κράτη-µέλη της ΕΕ στα πλάνα διαδοχής µέσω ΠΑΑ.

25-32_8

Τα εγγυοδοτικά εργαλεία αγροτών που προσφέρονται για ρευστότητα και για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αξία καθώς μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε μία περίοδο που το κόστος δανεισμού βρίσκεται σε αυξανόμενη τροχιά.

466545

Μελετηµένη παροχή θρεπτικών στοιχείων σε ακριβείς αναλογίες και αναγκαίες επεµβάσεις ενάντια σε φυσικούς εχθρούς µε σεβασµό στην ευεργετική δράση των ωφέλιµων εντόµων περιλαµβάνει ο κατάλογος των καλλιεργητικών φροντίδων στη βαµβακοκαλλιέργεια. Ειδικά αυτή την εποχή, συνιστάται η συνεχής παρακολούθηση της φυτείας µε τους καλλιεργητές σε διαρκή εγρήγορση, προκειµένου να διαπιστώνεται άµεσα η παρουσία βλαβερών εντόµων (αβγά και νεαρές προνύµφες) και να εκτελούνται οι απαραίτητες επεµβάσεις. Η πρώιµη επιφανειακή λίπανση πριν τα χτένια, είναι καθοριστικής σηµασίας για µια πλούσια καρπόδεση (καρύδια).

23-34_cover_3

Οι βιοδιεγέρτες συνιστούν µια κατηγορία προϊόντων που λόγω του περιεχοµένου τους σε ουσίες και µικροοργανισµούς, έχουν την ικανότητα να επιδρούν στην αύξηση και την ανάπτυξη των φυτικών οργανισµών. Με απλά λόγια οι βιοδιεγέρτες βοηθούν το φυτό να αντιµετωπίσει κάποιες δύσκολες καταστάσεις που µπορεί να βιώσει στο µέλλον και του µαθαίνουν να φροντίζει καλύτερα τον εαυτό του. Κάθε σύγχρονη αγροτική εκµετάλλευση που επιδιώκει το απόλυτο των αποδόσεων, συνδυάζει τις συνταγές θρέψης και φυτοπροστασίας µε κατάλληλους βιοδιεγέρτες.

25-32_cover_4

Τα περισσότερα ακρόδρυα αρχίζουν να αποδίδουν πλήρη καρποφορία µετά την πενταετία, εποµένως δεν υπάρχουν περιθώρια από πλευράς των παραγωγών για λειψές καλλιεργητικές φροντίδες. Έντοµα όπως το ευρύτοµο µπορούν να αποδεκατίσουν την παραγωγή µε ζηµιές έως 95% µε τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές και την επόµενη χρονιά. Απαραίτητοι οι προληπτικοί ψεκασµοί µε χαλκούχα ώστε να µειωθούν τα µολύσµατα µικροοργανισµών που πλήττουν την παραγωγή µέσα στο καλοκαίρι.

viologika_pin_2

Με το 80% των ενδιαφερόµενων προς ένταξη στα Βιολογικά να είναι νεοεισερχόµενοι παραγωγοί στον κλάδο, η χώρα µας φαίνεται πως προχωρά µε γοργό βήµα προς τις επιταγές του Farm to Fοrk. Προς αυτήν την πορεία, δροµολογείται µία ακόµη πρόσκληση, αυτή τη φορά για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση (AGRO 2). Αρωγοί της προσπάθειας οι έµπειροι Οργανισµοί Ελέγχου και Πιστοποίησης που προσφέρουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες σε όλο το φάσµα της αγροτικής παραγωγής.

28-29_pin

Ένα µέλλον που η ελληνική γεωργία θα έχει µείνει µε 250.000 εκµεταλλεύσεις περιγράφει το µοντέλο προβλέψεων για τις διαρθρωτικές αλλαγές που θα βιώσει η ευρωπαϊκή γεωργία έως το 2040, που φιλοξενεί σχετική µελέτη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ