Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP

Επενδύσεις

50590733466_5f2c5cfe4f_o

Η αγορά µεταχειρισµένων αγροτικών µηχανηµάτων, ζωικού κεφαλαίου και παραγωγικής γης είναι κάποιες από τις δαπάνες που διαχρονικά ήταν και είναι εκτός επιλέξιµων δαπανών από τα Σχέδια Βελτίωσης. Ωστόσο, πλέον υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης τέτοιων επενδύσεων, µέσω των δανειακών συµβάσεων µε ευνοϊκούς όρους από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) που αναμένεται να μπει σε λειτουργία σύμφωνα με στελέχη τραπεζών από τις 26 Νοεµβρίου, δηλαδή μέσα στις επόμενες ώρες.

eggiodosiastameio

Στις χρηµατοδοτικές λύσεις που προσφέρονται για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον αγροτικό χώρο µέσα από το Ταµείο Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης, επικεντρώνεται αυτό τον καιρό το ενδιαφέρον των συντελεστών του χώρου παρά το κλίµα αβεβαιότητας που συνεχίζει να δηµιουργεί σε όλες τις εκφάνσεις της οικονοµικής δραστηριότητας η πανδηµία.

17-19b_pin

Περιορισµοί ως προς την ενίσχυση αντικατάστασης εξοπλισµού που υπάρχει στην εκµετάλλευση και δεν έχει πλήρως αποσβεστεί, προβλέπονται στο πλαίσιο του Μέτρου 4.1.2 «Επιδότηση αρδευτικών Συστηµάτων». Οι περιορισµοί αυτοί είναι είτε «µπλοκάρισµα» της ενίσχυσης είτε µείωσή της, ανάλογα µε την ηλικία του εξοπλισµού που ήδη υπάρχει στο χωράφι. Παρακάτω παρατίθεται η λίστα µε τα έτη απόσβεσης και παράδειγµα του πώς αυτή χρησιµοποιείται σύµφωνα µε την ΥΑ (4377/Β'/2020):

DYNHTIKH_new

Εμβληματική χαρακτηρίζεται, με βάση το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την μεταλιγνιτική εποχή, η επένδυση για την ανάπτυξη μονάδας ευφυούς κτηνοτροφίας και ζωοτροφών με στόχο την αύξηση της παραγωγής στην Αρκαδία κατά 50%.

6629_1580810219_200203-Agr

Αυτοαπασχολούµενοι και επιχειρήσεις στον αγροτικό τοµέα θα έχουν µία ακόµη ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραµµα εγγυήσεων 80% σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης πενταετούς ωρίµανσης, που προσφέρει το Ταµείο Εγγυοδοσίας.

20200703PHT82617-ml

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου να προκηρύξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 1 δισ. ευρώ για έργα έρευνας και καινοτομίας που αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση και συμβάλλουν στην προστασία των μοναδικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης.

ependiseisktinotrofia

Την διευκόλυνση καθετοποίησης κτηνοτροφικών μονάδων επιτρέπει ο νέος κύκλος του Αναπτυξιακού που τρέχει έως τις 30 Οκτωβρίου έχοντας προσαρμοστεί πλέον στις επενδυτικές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τον αγροτικό τομέα. Μάλιστα ως γνωστόν αγροτικές επενδύσεις άνω των 500.000 ευρώ μπορούν να βρουν επιδότηση υπό το πλαίσιο που ορίζει ο Αναπτυξιακός νόμος, ωστόσο θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

a0bef74d9d4c8a3fa7fc6c704db02d4e_XL

Νέα Συνεργασία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας με το Ταμείο Αγροτικών Επενδύσεων (μέσω ESIF – EIF) για εγγυήσεις σε πιστώσεις προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και επενδύσεις σε μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών πιστώσεων ύψους έως 20 εκατ. ευρώ.  

1234_mv

Δανεισµός που µπορεί να αφορά είτε σε κεφάλαιο κίνησης έως 200.000 ευρώ είτε σε επενδυτικό δάνειο, είτε κάλυψη της ίδιας συµµετοχής στα προγράµµατα Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση επιτρέπει το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροτικής Ανάπτυξης.

18-19_1ο

Μοντέλο ευνοϊκής δανειοδότησης στο 80-90% της ίδιας συµµετοχής των δικαιούχων στα Σχέδια Βελτίωσης, σκοπεύουν να ακολουθήσουν οι τράπεζες που θα συµµετάσχουν στο Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Το γεγονός µάλιστα πως το 80% του δανείου θα είναι εγγυηµένο, λύνει τα χέρια των τραπεζών ώστε να επαναπροσεγγίσουν περιπτώσεις αγροτικού πελατολογίου µε ώριµα επενδυτικά πλάνα, τα οποία ήθελαν µεν να χρηµατοδοτήσουν, αλλά χαρακτηρίστηκαν τελικά υψηλού κινδύνου και απορρίφθηκαν.

48552277312_e5446ca8aa_o

Προς την κατεύθυνση των μεγαλύτερων ενισχύσεων σε μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεις καλούν τα κράτη μέλη να κινηθούν μια σειρά από ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Η ευελιξία την οποία συνεπάγεται η εκπόνηση εξειδικευμένων στρατηγικών σχεδίων από τα κράτη μέλη σε συνδυασμό με την εισαγωγή ανώτατων ορίων ενίσχυσης, δίνουν την δυνατότητα διαμόρφωσης ελκυστικών επενδυτικών προγραμμάτων για μικρές αγροτικές επιχειρήσεις, εξυπηρετώντας παράλληλα τους στόχους μιας πιο βιώσιμης αγροτικής παραγωγής.

002_223_IMG_Kopievan0008_20180814M-0005_2

Τις δύο νέες προκηρύξεις συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, που αφορούν μεταξύ άλλων την επιδότηση αγροτικών μηχανημάτων, στάβλων, θερμοκηπίων και μονάδων αγροτικής μεταποίησης.

Fotovoltaika_panw

Προθεσµία ως τις 9 Σεπτεµβρίου έχει δώσει ο ∆Ε∆∆ΗΕ προκειµένου να καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι τα έγγραφα των αρµοδίων κατά τόπους αρχών ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) και τα σχετικά πρακτικά της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία θα προκύπτει ο χαρακτηρισµός της γης ως υψηλής ή µη παραγωγικότητας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Thermokipio

Απελευθερώνεται η επιδότηση μεγάλων αγροτικών επενδύσεων ιδίως σε θερμοκήπια και μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, έπειτα και από την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης που καταργεί το θεσμικό πλαίσιο του Αναπτυξιακού, το οποίο όριζε ανώτατο όριο για τέτοιου είδους παραγωγικές μονάδες στα 500.000 ευρώ.

Methane_Power_17_114

Την επιχειρηµατική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειµένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να µπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιµοποιηθούν ως πρώτες ύλες διευκολύνει το πρόγραµµα Περιβαλλοντικές υποδοµές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, προϋπολογισµού 40 εκατ. ευρώ.

Sxedia876

Πρώτα θα ανοίξουν τα αιτήµατα πληρωµών το Σεπτέµβριο ενώ µετατίθεται σε δεύτερο χρόνο η ενεργοποίηση του συστήµατος τροποποιήσεων των επενδυτικών φακέλων στα Σχέδια Βελτίωσης, σύµφωνα µε πληροφορίες από τη Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις της ΕΥΕ ΠΑΑ.

metapoiisi_espa_2

Καθετοποιημένες μονάδες του τομέα της αγροδιατροφής που ασχολούνται με την παραγωγή ζυμαρικών, σαλτσών, αφεψημάτων από αρωματικά φυτά αλλά και έτοιμων γευμάτων μπορούν αλλά και ζωοτροφών, έχουν πρόσβαση χρηματοδότησης έργων έως και 200.000 ευρώ σε ποσοστό που καλύπτει μέχρι και το 65% των δαπανών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία