Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP

Τεχνολογία Εισροών

15_7

Με τον όρο υδρολίπανση αναφερόµαστε στην εφαρµογή θρεπτικών στοιχείων σε µια καλλιέργεια µέσω του δικτύου άρδευσης. Στην υδρολίπανση χρησιµοποιούνται υδατοδιαλυτά λιπάσµατα για την παρασκευή θρεπτικών διαλυµάτων σε νερό, που διοχετεύονται µε πίεση στο δίκτυο της άρδευσης και χορηγούνται στις καλλιέργειες.

27-38

Εκτατικές καλλιέργειες όπως το βαµβάκι και το καλαµπόκι παραµένουν ισχυρά χαρτιά της ελληνικής γεωργίας και είναι «κανακεµένες» σε φροντίδες από τους παραγωγούς. Τα σύγχρονα υψηλοαποδοτικά υβρίδια που βρίσκονται στην ανάπτυξη αυτό τον καιρό, είναι ιδιαιτέρως «λαίµαργα» µε υψηλές και γραµµικά αυξανόµενες ανάγκες σε άζωτο οι οποίες καλύπτονται τόσο µε τη βασική όσο και µε τις επιφανειακές (υδρο)λιπάνσεις. Στόχος, πολλά και βαριά καρύδια για το βαµβάκι και υψηλή πρωτεΐνη για το καλαµπόκι.

lipansi-patatas-xorafi__1_

Η επάρκεια στα θρεπτικά, που εξασφαλίζεται μέσα από ένα κατάλληλο πρόγραμμα λίπανσης, είναι εφαλτήριο για την επίτευξη υψηλών και ποιοτικών αποδόσεων τόσο στις πατάτες για νωπή κατανάλωση όσο και σε αυτές για βιομηχανική χρήση.

yara_3

Με στόχο την επίτευξη ενός υψηλότερου ποσοστού καρπόδεσης στην καλλιέργεια της ελιάς, η Yara, με τη σειρά διαφυλλικών προϊόντων YaraVita, προτείνει μία με δύο διαφυλλικές εφαρμογές στο στάδιο «Πριν την άνθηση» έως και την «Έναρξη της άνθησης».

valagro

Η Valagro ενισχύει τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τους ανθρώπους και τη φύση και σε μια παγκόσμια ψηφιακή εκδήλωση παρουσίασε το Talete, τη λύση της για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων.

12_20

Ένα καλό ξεκίνηµα καθορίζει σηµαντικά την εξέλιξη µιας κατάστασης. Η συνθήκη αυτή εµφανίζεται σταθερά στη γεωργία, όπου για παράδειγµα ένα δυναµικό ξεκίνηµα των φυτών αποτελεί πρόδροµο για τη δυναµικότερη εξέλιξή της καλλιέργειας στα επόµενα στάδια.

27-30_18

Ο έλεγχος της φυτοϋγείας των δέντρων αποτελεί τεράστιας σηµασίας προϋπόθεση για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης. Παράλληλα µε τη θρέψη και την άρδευση, η ορθή και ολοκληρωµένη φυτοπροστασία µε προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα είναι απαραίτητη.

μπροκολο

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων χορήγησε άδεια διάθεσης στην αγορά στο εντομοκτόνο VERIMARK® 20 SC (δραστική ουσία: cyazypyr®), για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση στην καλλιέργεια του μπρόκολου υπαίθρου εναντίον της Υλέμυιας (Delia radicum) για χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Πέλλας για την περίοδο 1/06/2021-28/09/2021.

αμπελι-2-1

Το περιφερειακό Κέντρο Προστασίας φυτών και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου Ιωαννίνων έδωσε στην δημοσιότητα την λίστα με τα εγγεκριμένα σκευάσματα φυτοπροστασίας για το αμπέλι.

25-32_6

Η ορθή λίπανση των χειµερινών σιτηρών, που θα διασφαλίσει την ποιότητα και παραγωγικότητα της καλλιέργειας, βασίζεται στις τέσσερεις αρχές: κατάλληλος τύπος, κατάλληλη ποσότητα, στον κατάλληλο χρόνο, µε τον κατάλληλο τρόπο εφαρµογής. Αυτές οι παράµετροι αποκτούν ακόµα µεγαλύτερη σηµασία για την εφαρµογή της επιφανειακής λίπανσης, της οποίας η επιτυχία εξασφαλίζεται µε προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, που στόχο έχουν τον παρεµποδισµό της απώλειας θρεπτικών µονάδων αζώτου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία