Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Γνώμες

Πρόσθετη επιβάρυνση 2.000 ευρώ για να συνταξιοδοτηθείς ως πρώην του ΟΓΑ

Στο πεδίο του καταλογισµού των ασφαλιστικών εισφορών έχουν ανακύψει σοβαρά προβλήµατα, λόγω της µη εφαρµογής των ευνοϊκών διατάξεων των άρθρων 259 και 260 του Ν.4798/2021 για τους πολίτες που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν στον τέως ΟΓΑ.

Mpenetsis

Αντρέας Μπενέτσης

109
0

Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτές τις διατάξεις, οι οφειλέτες στον ΟΓΑ πρέπει να πληρώσουν εντός διµήνου τις οφειλές που ξεπερνούν το ποσό των 6.000 ευρώ προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν.

Εν τούτοις, ο ΕΦΚΑ µη τηρώντας την εφαρµογή του νέου νόµου, εµµένει στην απαίτηση της πληρωµής του ποσού που ξεπερνάει τις 4.000 ευρώ ,όπως ίσχυε κατά το παρελθόν.

Όπως εύκολα αντιλαµβάνεται ο καθένας µας, το παράνοµο επιπλέον χρηµατικό ποσό των 2.000 ευρώ που επιβάλλεται είναι υπολογίσιµο και δύσκολα µπορεί να εξευρεθεί από ανθρώπους οικονοµικά αδύναµους.

Με τον τρόπο αυτό οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να προχωρήσουν σε δανεισµό ή  να γίνουν επαίτες ώστε να µην µπει στο αρχείο η αίτηση συνταξιοδότησης τους.

Απευθυνόµενος στη γενική διεύθυνση συντάξεων του ΕΦΚΑ για το θέµα αυτό έλαβα ως απάντηση από το τµήµα νοµοθεσίας συντάξεων µη µισθωτών όπου ρητά και κατηγορηµατικά δηλώνεται ότι το όριο οφειλής µπορεί να είναι ως 6.000 ευρώ.

Κατόπιν τούτου και µε βάση την διευκρίνηση αυτή από την αρµόδια υπηρεσία, κρίνω απαραίτητο να κοινοποιήσω το θέµα ώστε να ενηµερωθούν οι άµεσα ενδιαφερόµενοι και να απαιτήσουν την σωστή εφαρµογή του νόµου. Όσοι δε, έχουν επιβαρυνθεί παράνοµα µέχρι τώρα µε το ποσό των 2.000 ευρώ, να απαιτήσουν την άµεση επιστροφή του.

Οι δε υπόλοιποι που έχουν λάβει ειδοποιήσεις να µην πληρώσουν µε πλαφόν τις 4.000 αλλά τις 6.000 ευρώ όπως δικαιωµατικά τους εξασφαλίζει ο νόµος.

Ας δείξουµε τον απαιτούµενο σεβασµό στους απόµαχους του πρωτογενούς τοµέα της αγροτιάς και της κτηνοτροφίας και ας µη τους στερούµε την ούτως ή άλλως πενιχρή αλλά αναγκαία για τη διαβίωσή τους σύνταξη.

Ως αιρετός κρίνω απαραίτητη την παρέµβασή µου σε τέτοια ζητήµατα που αφορούν τη σωστή εφαρµογή του νόµου προς όφελος των συµπολιτών µου.

Παρακάτω σας παραθέτω τα συνοδευτικά mails και µια γνωστοποίηση οφειλής για παράνοµη απαίτηση ασφαλιστικών εισφορών.

Ηµεροµηνία: 9 Ιουλίου 2021

Aπό: ∆ιεύθυνση Συντάξεων ε-ΕΦΚΑ

Θέµα: e-ΕΦΚΑ Πορεία Αίτησης Απονοµής Σύνταξης

Από την ατοµική µερίδα ασφαλισµένου που τηρείται στα Μητρώα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τ.ΟΓΑ, του ΕΦΚΑ και του ΚΕΑΟ προέκυψε ότι οφείλετε ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ύψους 7311,64 ευρώ.

Προκειµένου να σας χορηγηθεί σύνταξη, θα πρέπει εντός δύο (2) µηνών από την λήψη του παρόντος να καταβάλετε το ποσό των 3311,64 ευρώ, που υπερβαίνει το όριο των 4.000 (άρθρο 68 του Ν. 4144/2013 και άρθρο 9 του Ν. 4611/2019), ποσό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξή σας.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δίµηνη προθεσµία για την εξόφληση του ανωτέρω ποσού, η υπηρεσία µας θα προβεί στην απόρριψη του αιτήµατός σας για χορήγηση σύνταξης γήρατος (κύριας και βασικής σύµφωνα  µε τα άρθρα 5 και 12 Ν. 2458/1997) και εθνικής και ανταποδοτικής ( άρθρα 7, 28 και 99 Ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκαν µε το N.4670/2020)

Αν έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4611/2019, µετά την απόρριψη του αιτήµατος και προκειµένου να µην απολεσθεί η ρύθµιση, θα πρέπει εντός τριών (3) µηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης να αποπληρώσετε το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστηµα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

 

Ηµεροµηνία: 23 Ιουλίου 2021

Από: Αντρέας Μπενέτσης

Προς: Τµήµα νοµοθεσίας συντάξεων µη µισθωτών

Θέµα: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε το ακριβές ποσό που πρέπει να εξοφλείται από τους αιτούντες συνταξιοδότηση στο ταµείο του πρώην ΟΓΑ

Με αφορµή τη διαφορετική ενηµέρωση δύο συµπολιτών µου σχετικά µε το ποσό που πρέπει να εξοφλείται για να βγάλουν σύνταξη, παρακαλώ την υπηρεσία του ΕΦΚΑ να δώσει επαρκείς διευκρινίσεις σχετικά µε τα ακόλουθα ερωτήµατα:

α) οι πολίτες που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν οφείλουν να εξοφλήσουν εντός 2µήνου άπαξ τα χρηµατικά ποσά που υπερβαίνουν τις 4.000 ή τις 6.000 ευρώ;

β) σε περίπτωση που τίθεται ως όριο το ποσό των 4000 ευρώ έχει ληφθεί υπόψιν σας ο νόµος 4798 και το άρθρο 259 του νόµου 4798 που δηµοσιεύτηκε στις 24/4/2021;

γ)ο νόµος Χατζηδάκη αφορά ή όχι όλες τις περιπτώσεις ασφαλισµένων;

Σε απαντητικό έγγραφο της υπηρεσίας σας στις 12/7/2021 προς πολίτη που ζητάει να συνταξιοδοτηθεί (µε ηµεροµηνία αίτησης του 9/7/2021),ζητάτε την πληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών που υπερβαίνουν τις 4.000.

Σε άλλη αίτηση συνταξιοδότησης υπάρχει έγγραφο µε το οποίο η υπηρεσία σας ζητάει την πληρωµή εισφορών που υπερβαίνουν τις 6000 ευρώ.

Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν αρκετές ακόµα στην περιοχή όπου απαντάται από την υπηρεσία σας το πλαφόν των 4.000ευρω.

Αν η σωστή ερµηνεία του νόµου έχει ως πλαφόν τις 6.000 ευρω τότε ισχύει για όλες τις περιπτώσεις οφειλών στο ταµείο του πρώην ΟΓΑ και δεν επιτρέπεται να στερούνται τις συντάξεις τους οι δικαιούχοι επιβαρυνόµενοι µε το ποσό των 2.000 ευρω αφού αίτηση συνταξιοδότησης τους µπαίνει στο αρχείο λόγω αδυναµίας εξόφλησης του παραπάνω ποσού.

Ευελπιστώ να διευκρινιστεί σύντοµα και µε σαφήνεια γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές απαιτήσεις.

Θεωρώ σηµαντικό τη διαµεσολάβηση για την επίλυση ατοµικών και µεµονωµένων υποθέσεων ειδικά όταν τίθεται θέµα ίσης και δίκαιης µεταχείρισης για όλους.

 

Ηµεροµηνία: ∆ευτέρα 26 Ιουλίου

Aπάντηση από: Τµήµα νοµοθεσίας συντάξεων µη µισθωτών

Καληµέρα σας. Σε απάντηση του µηνύµατος σας, σας γνωρίζουµε ότι η υπηρεσία µας µε το αρ. 225902/17.06.2Ο21 γενικό έγγραφο έδωσε οδηγίες για την καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών βάσει των διατάξεων των άρθρων 259 και 260 του Ν.4798/2Ο21.

Συγκεκριµένα για αιτήµατα συνταξιοδότησης : α) που έχουν υποβληθεί από 24.04.2021 (ηµεροµηνία ισχύος των νέων διατάξεων), β) που υποβλήθηκαν πριν την προαναφερθείσα ηµεροµηνία, βρίσκονται σε εκκρεµότητα και δεν έχει κοινοποιηθεί έγγραφο οφειλής και γ) που υποβλήθηκαν πριν τις 24.04.2021, είχε κοινοποιηθεί έγγραφο οφειλής αλλά έως την ψήφιση του 4798/2021 δεν είχε παρέλθει η δίµηνη προθεσµία, το όριο οφειλής για τον τέως ΟΓΑ (µόνο για εισφορές από την υπαγωγή στην ασφάλιση του τέως Φορέα) δεν ξεπερνούν τις 6000 ευρώ.

Η οφειλή αυτά παρακρατείται σε έως 60 δόσεις µε ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

Τέλος, για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης που έως 23.04.2021 έληξε η δίµηνη προθεσµία για την εξόφληση της οφειλής, έχουν ζητηθεί διευκρινίσεις από το εποπτεύον υπουργείο προκειµένου εν συνεχεία να δοθούν οδηγίες για τον χειρισµό τους, στις περιφερειακές υπηρεσίες του φορέα.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία