Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Γνώμες

Γεωργία ακριβείας για μικρούς αγρότες

Ο Οµότιµος Καθηγητής του ΓΠΑ Νικόλαος Συγριµής, απο τους πρωτεργάτες διεθνώς της Έξυπνης Γεωργίας, έδωσε κεντρική οµιλία στο διεθνές συνέδριο MED22, το τακτικό συνέδριο του MCA (Mediterranean Control Association).

sigrimis_nikolaos_2

Νικόλαος Συγρίμης

687
0

Αυτό ανήκει στο Institute of Electrical and Electronics Engineering, τον µεγαλύτερο επιστηµονικό οργανισµό στον κόσµο που καλύπτει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες (Η/Υ, επικοινωνίες, ηλεκτρονικά, αυτόµατο έλεγχο, ροµπότ κλπ.) και εκδίδει τα σχετικά πρότυπα (standards) που καθορίζουν τον τρόπο ζωής και την ασφάλεια του ανθρώπου.

Ερωτήσεις απο το διεθνές ακροατήριο

Υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον για το θέµα απο τους «αυτοµατιστές και ροµποτιστές». Μερικές ερωτήσεις ήταν:

Πώς θα ψηφιοποιηθούν οι µικροί αγρότες µε τα πολλά προβλήµατα;

Παρόλο που ο Μπιλ Γκέιτς έγινε γαιοκτήµονας µε ένα εκατοµµύριο στρέµµατα, λέει πως πρέπει να βοηθήσουµε και τους µικρούς και δεν µπορούµε να προσβλέπουµε µόνο σε γεωργία των ολίγων µεγάλων. Μέτρα: 1. Εκπαίδευση ταλέντων (talent train) που θα µεταδώσουν τις τεχνικές. 2. Εκπαίδευση αγροτών για µια νέα κουλτούρα και δηµιουργία οµάδων ή συνεταιρισµών που θα αναλαµβάνει και την εµπορία µέχρι το ράφι µε τις νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικού εµπορίου (Block Chain). 3. Χρηµατοδοτήσεις (Vouchers) Αγροτών. Πέρα απο τις σωστές υποδοµές µε κυβερνητικά έργα (επικοινωνίες, κέντρα δεδοµένων, πλατφόρµες εφαρµογών, διακυβέρνηση), θα πρέπει να δίδεται στους αγρότες χρηµατοδότηση ώστε να επιλέγουν αυτό που πραγµατικά τους εξυπηρετεί. Οι αγρότες δεν αγοράζουν κάτι που δεν έχει αποδείξει την χρησιµότητα του. Αυτό θα δηµιουργήσει υγιή ανταγωνιστικά οικοσυστήµατα και συνεχή βελτίωση της αγοράς των εφαρµογών.

Ποια η αποδοχή των κάθετων αγρών (Vertical Farms) ή αλλιώς αγροπαραγωγή στην πόλη (Urban Farming);

Σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης αποδείχθηκε αρνητική σε ενεργειακό αποτύπωµα και µε απαράδεκτα αυξηµένο κόστος ηλεκτρικού ρεύµατος για τα LED. Μόνο τα φαρµακευτικά και τα µικροgreens που έχουν µεγάλη τιµή ανά κιλό παραµένουν οικονοµικά βιώσιµα. Σε κάποιες βόρειες χώρες χωρίς ήλιο (αλλά και σε υπέρθερµες κοντά στον ισηµερινό) το συνολικό αποτύπωµα είναι µικρότερο και έτσι οι χώρες αυτές µπορούν να αναλάβουν το «κόστος» για εθνικούς λόγους ανεξαρτησίας στην αγροδιατροφή.

Πώς θα έπρεπε κάθε χώρα να ακολουθήσει κάποιον Οδικό Χάρτη (Roadmap) στην ψηφιοποίηση;

Κάθε χωρά έχει ιδιαίτερες δυσκολίες στις τρεις πιθανές αίτιες αποτυχίας και πρέπει να εκπονήσει το δικο της χάρτη. 1. Σχεδιασµός του συστήµατος και της χρονοπορείας µε έµπειρους ερευνητές που γνωρίζουν που βρίσκεται η εφαρµοσιµότητα και ποιοι παράγοντες είναι σηµαντικοί καθώς και τις άλλες ιδιαίτερες συνθήκες απο τις «εισροές µέχρι το ράφι». 2. Επιδεικτικές εφαρµογές µε ερευνητικά έργα και συµµετοχή όλων των φορέων για να τελειοποιηθεί ο ολιστικός (πρόβλεψη εξέλιξης 10ετιας) οδικός χάρτης ψηφιακού µετασχηµατισµού 3. Καλά µελετηµένος οδικός χάρτης. Η αποτυχία έστω και σε µέρος των αγροτών επιφέρει σηµαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη και γι’ αυτό δεν πρέπει να γίνει οποιαδήποτε έναρξη χωρίς προηγούµενη σωστή µελέτη που συµπεριλαµβάνει και του αγρότες.

Ποια η ιδιοκτησία και η ασφάλεια των δεδοµένων;

Στις ψηφιοποιηµένες επιχειρήσεις και τη βιοµηχανία υπάρχει θέµα ασφάλειας των δεδοµένων. Παρόµοιο θέµα αναµένεται να υπάρξει και στη γεωργία και θα πρέπει άλλα δεδοµένα να χαρακτηριστούν ως Ανοικτά (δεδοµένα καιρού, τιµές αγοράς κλπ.) και άλλα ως Ιδιωτικά (της κάθε φάρµας) και µάλιστα να διατηρούνται οι χρονοσειρές µε βάση τις οποίες θα προκύψουν πραγµατικά ευφυείς εφαρµογές.

Το γεγονός ότι θα γεµίσει και ο γεωργικός τοµέας µε αισθητήρες χαµηλής ενέργειας και χαµηλού κόστους θα αποτελέσει εύκολη λεία για «κυβερνο-απειλές» και είναι απο τα πρώτα θέµατα που πρέπει να µας απασχολήσουν στην ασφάλεια και κυριότητα των δεδοµένων.

Η Ψηφιακή εποχή χρειάζεται συνεχή διακυβέρνηση. Πώς πρέπει να διαµορφώνεται για την ψηφιακή γεωργία;

Εκτός απο τις ρυθµίσεις για την ασφάλεια των δεδοµένων, πρέπει να διαµορφώνονται και µη µονοπωλιακά οικοσυστήµατα για να αποφευχθούν εξαρτήσεις απο µοναδικούς ή εξαιρετικούς «παρόχους» εφαρµογών. Η Ευφυής Γεωργία, όπως και άλλοι κλάδοι, είναι αναγκαίο να εξασφαλίσει την παραλλακτικότητα. Εφόσον οι αγρότες θα έχουν την ελευθερία προτίµησης, ασφαλώς θα διαµορφώσουν ένα ανταγωνιστικό οικοσύστηµα για ποιοτική εξέλιξη ώριµων εφαρµογών. Και οι πολιτικοί θα χρειαστεί ασφαλώς να συνεργάζονται περισσότερο µε την επιστήµη αφού αναφύονται όλο και πιο πολύπλοκα προβλήµατα αειφορίας άλλα και µε τη θέσπιση µέτρων που θα οδηγούν στη σοφή γεωργία (δίκαιη ανάπτυξη και όφελος για όλους).

Πώς βλέπετε την εξέλιξη της αγοράς (Ψηφιακός Αγρότης) και τι σηµαίνει για τους «παρόχους»;

Αν και η αγροδιατροφή έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις κυρίως λόγω των προκλήσεων της αύξησης του πληθυσµού και της κλιµατικής αλλαγής, η αγορά δεν θα είναι ανάλογη της σηµερινής µεταστροφής τεχνικών «παρόχων» εταιρειών. Γι’ αυτό πρέπει κάθε κυβέρνηση να σεβαστεί  τους λόγους Βέλτιστης Επένδυσης και ∆ιακυβέρνησης της Ψηφιακής Γεωργίας διότι µικρά λάθη θα οδηγήσουν σε µεγάλες απώλειες. Ποια η αναλογία του αγροτικού κόσµου στον πληθυσµό; Να σηµειωθεί ότι το σηµερινό IOT άρχισε µε το RFID στη δεκαετία του 80 και υπήρχαν και έξυπνα ζώα και έξυπνα «ψυγεία». Είναι σηµαντικό οι κυβερνήσεις να στραφούν στα Πανεπιστήµια, καθόσον τα προβλήµατα γίνονται πιο πολύπλοκα και δεν είναι σωστό κάποιοι να παρουσιάζουν παλιές τεχνολογίες για σύγχρονες.

Είναι σηµαντικό η ∆ιακυβέρνηση να δώσει υποδοµές µε Ανοικτά συστήµατα σε Υλικό (hardware) και Λογισµικό (Software) ώστε να αποφευχθούν µονοπωλιακές καταστάσεις που δεν θα αποδίδουν όσο σε άλλες χώρες. Η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία, άλλα και η παγκοσµιοποίηση ανοίγει τον ανταγωνισµό και πρέπει να προσέξουµε την απόσταση και ταχύτητα απο την εφαρµογή. Ο αγρότης παράγει την «τροφή για τον άνθρωπο» και χρειάζεται ιδιαίτερη στήριξη, αφού δεν αµείβεται για το διοξείδιο που δεσµεύουν τα φυτά του. Σήµερα προσβλέπουµε σε ασφαλή και άριστα αυτο-εξελισσόµενα συστήµατα και µε δυνατότητα για «Έρευνα στη Φάρµα».

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία