Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Γνώμες

Κανένα ενδιαφέρον για δουλειά στη γεωργία

Ο/η µέσος κτηνοτρόφος και η άδηλη-µη αµειβόµενη εργασία του/της συζύγου εργάζονται 3.636 ώρες εργασίας ανά έτος κάθε ένας/µια (από τις συνολικά 8.760 ώρες διαθεσιµότητας κάθε έτος). Αλλά και οι υπόλοιπες ώρες της ηµέρας δεν είναι χωρίς ευθύνες, είναι σε συνεχή διαθεσιµότητα … γι’ αυτό τουλάχιστον οι επιχειρηµατίες στην ζωική παραγωγή πρέπει να µένουν στον ίδιο χώρο µε την κτηνοτροφική τους εκτροφή.

Mixailidis-back_2_2_2

Δημήτρης Μιχαηλίδης

1724
0

Το τελικό µέσο ελληνικό οικογενειακό εισόδηµα για τουλάχιστον 7.272 ώρες εργασίας της οικογένειας φθάνει 15.491ευρώ ετησίως, δηλαδή 686 ευρώ το µήνα ανά εργαζόµενο ενήλικο µέλος της οικογένειας, για συνεχή εργασία 10 τουλάχιστον ωρών, χωρίς weekend, χωρίς διακοπές, µε 365 ηµέρες πραγµατικής εργασίας … (FAND-Public Database. Eurostat. Θ. Μόσχος).

Ακόµα και σε περίπτωση ατυχήµατος ή αδυναµίας να βρίσκεται στην εργασία του 10 ώρες ηµερησίως ο/η αγρότης/ισα δεν αποζηµιώνεται από κανένα ασφαλιστικό ταµείο ούτε για την απουσία του από την εργασία, λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος, αλλά και ούτε για να προσλάβει άτοµο για να εκτελέσει τις απαραίτητες καθηµερινές εργασίες στον «µη αδειοδοτηµένο», µε ευθύνη της πολιτείας, ακόµα στάβλο. Και το εξαγγελθέν µε τυµπανοκρουσίες πρόγραµµα «Νταντάδες της γειτονιάς», µε «φροντίδα» της πολιτείας ∆ΕΝ περιλαµβάνει αγρότισσες µητέρες …

Οι αστοί συνήθως βρίσκονται στον χώρο εργασίας κατά συνθήκη το µέγιστο 242 ηµέρες/έτος, για 8 ώρες/ηµέρα, δηλαδή συνολικά µέχρι 1.936 ώρες. Από αυτές πρέπει να αφαιρεθούν οι «γιορτές-αργίες» και οι πληρωµένες ασθένειες …

Το Skywalker.gr είναι το πρώτο site που δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα, από το 1999. Σήµερα, παραµένει η µοναδική ελληνική ιστοσελίδα στο χώρο και η πρώτη επιλογή στην αναζήτηση εργασίας. Παρέχει πρόσβαση σε αγγελίες εργασίας, προκηρύξεις, ανακοινώσεις θέσεων και εργαλεία διαχείρισης καριέρας, καθώς και τη δυνατότητα να προσθέσει ο υποψήφιος το βιογραφικό του σηµείωµα σε πανελλαδική βάση δεδοµένων, από όπου µπορούν να το αντλήσουν εταιρίες παντού στην Ελλάδα.

Επιπλέον, το Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα, µε δράσεις όπως η διοργάνωση σεµιναρίων µε δωρεάν είσοδο για το κοινό, προσφέρει πληροφόρηση για θέµατα της αγοράς εργασίας και της επιχειρηµατικότητας προσαρµοσµένα στις ανάγκες της ελληνικής πραγµατικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο υποστήριξε την έρευνα για την «έλλειψη ενδιαφέροντος ενασχόλησης µε τη γεωργία» που θα παρουσιασθεί την Τρίτη 25 Απριλίου, στις 12.00, µε δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακά on line στο «Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα» και από την διαδικτυακή τηλεόραση STENT TV.

Την έρευνα πραγµατοποίησε η Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και το Κολλέγιο ΠΕΡΡΩΤΗΣ, µε υπεύθυνους τους: Αθανάσιο Φαλάρα, ∆ηµήτριο Ψαθά & Γεώργιο Φυτιάνο αναζητώντας να µελετήσουν γιατί υφίσταται έλλειψη ενδιαφέροντος ενασχόλησης µε τη γεωργία, και το συνακόλουθο τεράστιο πρόβληµα έλλειψης εργατών γης.

Μόλις πριν από µερικές ηµέρες, στις 3 Απριλίου, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση-ΚΥΑ των υπουργείων: Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εξωτερικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης & Ασύλου, Ναυτιλίας & Νησιωτικής  Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για τον «Καθορισµό ανώτατου αριθµού αδειών διαµονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024». Στο ΦΕΚ Β 2189/3-4-2023 προβλέπεται η µετάκληση για εργασία µέχρι 147.925 πολιτών τρίτων χωρών, πέραν των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και µάλιστα µε δυνατότητα προσαύξησης κατά 10% ετησίως. Όλοι αυτοί πέραν όσων πολιτών τρίτων χωρών ήδη εργάζονται στην Ελλάδα, και πέραν όσων προσφέρουν εργασία παρανόµως ή/και παρατύπως.

Η έρευνα έγινε από τις 20 Σεπτεµβρίου 2022 έως τις 23 ∆εκεµβρίου 2022, σε περισσότερους από 1000 ανθρώπους που µεθοδολογικά κατηγοριοποιήθηκαν σε τέσσερις οµάδες: 1. Τους εργάτες γης, είτε τακτικούς είτε εποχικούς, 2. Ιδιοκτήτες γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε αποκλειστική ή κύρια απασχόληση τη γεωργία και ετήσιο ατοµικό εισόδηµα από τη γεωργία µικρότερο των 20.000 ευρώ, 3. Ιδιοκτήτες γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε αποκλειστική ή κύρια απασχόληση τη γεωργία και ετήσιο ατοµικό εισόδηµα από τη γεωργία µεγαλύτερο των 40.000 ευρώ και 4. Τον γενικό πληθυσµό ηλικίας 18-64 ετών.

Στους εργάτες γης, είτε τακτικούς είτε εποχικούς καταγράφηκαν: Η συντριπτική πλειονότητα των εργατών γης (93%) δεν ξεπερνά ηλικιακά τα 55 έτη και είναι ανδροκρατούµενη (83%). Το 53% ξεπερνά εισοδηµατικά τα 10.000 ευρώ ετησίως. Θεωρούν ως ανασταλτικούς παράγοντες ενασχόλησης µε τη γεωργία τη δυσκολία της δουλειάς (91%), το γεγονός ότι υπάρχουν καλύτερες επαγγελµατικές εναλλακτικές από τη γεωργία (80%), τις µικρές οικονοµικές απολαβές του κλάδου (76%), οι κακές συνθήκες εργασίας (73%), το µη ευνοϊκό καθεστώς ασφάλισης (71%) και οι ασταθείς καιρικές συνθήκες (84%).

Ακόµα, κυριαρχεί η αντίληψη στους εργάτες γης, περί µεγάλης αβεβαιότητας του κλάδου (83%). Επιπλέον, το 49% των εργατών γης κρίνει αρνητικά έως πολύ αρνητικά την εποχική φύση της γεωργικής απασχόλησης. Παράλληλα, το 83% αξιολογεί το υφιστάµενο καθεστώς ασφάλισης από µέτριο έως κακό. Πολύ ενδιαφέρον εύρηµα είναι ότι το 98% των εργατών γης θεωρεί ότι η πολιτεία έχει από µέτριο έως πολύ µικρό ενδιαφέρον υποστήριξης του αγροτικού τοµέα. Τέλος, ως προς τις εξειδικευµένες ερωτήσεις, η προσωπική ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας και τις απολαβές είναι µέτρια (57% και 56% αντίστοιχα), ενώ το 71% δηλώνει ότι είναι από µεγάλο έως πολύ µεγάλο βαθµό ικανοποιηµένο από την οικονοµική συνέπεια της εργοδοσίας απέναντί τους.

Την Τρίτη 25 Απριλίου, στις 12.00, σε διαδικτυακή συζήτηση θα µπορούσαν να ακουστούν, σχολιάζοντας τα ευρήµατα για τους λόγους «έλλειψης ενδιαφέροντος ενασχόλησης µε τη γεωργία», συµπολίτες από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών-ΕΘΕΑΣ, από τον Σύνδεσµο Ελληνικής Κτηνοτροφίας-ΣΕΚ, από τον Αγροτικό Ανθοπαραγωγικό Συνεταιρισµό Αθηνών-ΑΑΣΑ, από τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων, από το ΕλληνοΙνδικό Επιµελητήριο, από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Περιφέρειας Αττικής, από το Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα και άλλους που έχουν ενηµερωθεί σχετικά και θα συµµετέχουν στην δηµόσια αναµεταδιδόµενη συζήτηση.

Κάθε ένας/µία µπορεί να παρακολουθήσει τη συζήτηση και να υποβάλλει ερωτήσεις και διευκρινήσεις στις 25 Απριλίου, στις 12.00-14.00 στην σελίδα του Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα στο facebook και στη διαδικτυακή τηλεόραση STENT TV. Άλλωστε το AgroBus είναι εκποµπή στην STENT TV κάθε ηµέρα στις 13.00 και µε επανάληψη στις 21.00.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία