Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Γνώμες

Εν αρχή ην η αξιοποίηση του δυναµικού των καλλιεργειών

Νέα ολοκληρωµένα προγράµµατα και λύσεις θρέψης φυτών, αλλά και προϊόντα λίπανσης που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας, στην καλύτερη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων, καθώς και στη µέγιστη αξιοποίηση του δυναµικού των καλλιεργειών, προσαρµοσµένα στις ανάγκες του Έλληνα αγρότη, προσφέρουν σήµερα τα µέλη του ΣΠΕΛ, σύµφωνα µε τον πρόεδρό του, ∆ηµήτρη Ρουσσέα.

ROUSEAS_DIMITRIS

Δημήτρης Ρουσσέας

52
0

Ποια είναι η θέση του ΣΠΕΛ για τις προσαρµογές που θα πρέπει να γίνουν στην εθνική νοµοθεσία σε σχέση µε τον τελευταίο Κανονισµό της ΕΕ για τα λιπάσµατα;

H διαµόρφωση ενός νέου, δίκαιου σύγχρονου και ορθολογικού Εθνικού Νοµοθετικού Πλαισίου κυκλοφορίας των λιπασµάτων, αποτελεί θέµα ιδιαίτερης σηµασίας για τη διασφάλιση της παραγωγής και εµπορίας προϊόντων θρέψης υψηλής ποιότητας, αλλά και για τη βιώσιµη ανάπτυξη του κλάδου των λιπασµάτων. Οι διαδικασίες αναµόρφωσης του Εθνικού Πλαισίου, που αυτήν τη στιγµή είναι σε εξέλιξη, παρουσιάζουν πολλαπλές προκλήσεις, καθώς πρέπει να ενσωµατωθούν στο σχεδιασµό κρίσιµες, αλλά και καινοτόµες παράµετροι που αφορούν:

■στην απρόσκοπτη και άµεση κυκλοφορία ανόργανων λιπασµάτων που έχουν αποδείξει την αγρονοµική τους αξία και αποτελούν βασικά εργαλεία του Έλληνα παραγωγού για την αύξηση της αξίας της παραγωγής

■στη διαµόρφωση ενός µηχανισµού που θα επιτρέπει άµεσα να κυκλοφορούν  λιπάσµατα που ενσωµατώνουν τεχνολογίες για τη διαχείριση των Θρεπτικών στοιχείων (π.χ. λιπάσµατα µε αναστολείς, λιπάσµατα περικαλυµµένα) για τη µείωση των απωλειών, αλλά και λιπασµάτων που περιέχουν βιοδιεγερτικές ουσίες, που αυξάνουν την αντοχή των καλλιεργειών σε αβιοτικές καταπονήσεις

■στην υιοθέτηση της φιλοσοφίας του Ευρωπαϊκού Κανονισµού Κυκλοφορίας των Λιπασµάτων, για την ενίσχυση της κυκλικής οικονοµίας

■στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης νέων προϊόντων θρέψης, από τις ελληνικές επιχειρήσεις, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια

■στην εξασφάλιση της γονιµότητας και της παραγωγικότητας των ελληνικών εδαφών.

Πρακτικά, αυτό που συµβαίνει αυτή τη στιγµή είναι η Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την αδειοδότηση λιπασµάτων, να ακολουθεί το νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει από το 2004, δηλαδή 20 χρόνια πριν που τα δεδοµένα ήταν τελείως διαφορετικά. Αλλά και από οργανωτικής πλευράς τα πράγµατα δεν είναι καλύτερα. Η Επιτροπή συνεδριάζει 3-4 φορές το χρόνο και καλείται, ειδικά µετά από την εφαρµογή του Κανονισµού ΕΕ 1009/2019, να αξιολογήσει περισσότερα από 100 προϊόντα λίπανσης σε κάθε συνεδρία, εκ των οποίων τα περισσότερα φέρουν ελάχιστες διαφοροποιήσεις µε ήδη αδειοδοτηµένα.

Κλείνοντας να σηµειωθεί ότι ο ρόλος και η συµβολή του ΣΠΕΛ στη διαµόρφωση ενός δίκαιου νοµοθετικού πλαισίου, είναι διαχρονικά καθοριστικής σηµασίας.

Μετά από µια διετία µεγάλων διακυµάνσεων στις τιµές των λιπασµάτων πού βλέπετε να ισορροπεί φέτος η αγορά; 

Η έντονη µεταβλητότητα και τα απρόοπτα συµβάντα τείνουν να γίνουν η νέα κανονικότητα. Το ασταθές και δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή µε απρόβλεπτες εξελίξεις, και η κλιµατική αλλαγή, είναι προφανές ότι έχουν σηµαντική επίδραση στον αγροδιατροφικό τοµέα και τις γεωργικές εισροές, βασικό τµήµα των οποίων αποτελούν τα λιπάσµατα-προϊόντα θρέψης των καλλιεργειών. Οι όποιες στρατηγικές χαράσσονται για τον αγροδιατροφικό τοµέα τόσο σε ευρωπαϊκό & εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των επιχειρήσεων, διατρέχουν τον κίνδυνο µέσο-µακροπρόθεσµα να καταστούν ανεπαρκείς.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκτιµήσεις ή προβλέψεις για το κόστος παραγωγής είναι ιδιαίτερα επισφαλείς και δεν στηρίζονται σε κανένα δεδοµένο.

Ποιος π.χ. θα µπορούσε να προβλέψει πριν δύο χρόνια την υγειονοµική κρίση και τις συνέπειες που ακολούθησαν σε όλους τους τοµείς ή τον Πόλεµο Ουκρανίας- Ρωσίας, καθώς και την τρέχουσα διαταραχή των µεταφορών µέσω Σουέζ, µε σηµαντικές συνέπειες στο κόστος τους.

Συνεπώς, ο προσανατολισµός όλων των εµπλεκοµένων στην αγροδιατροφική αλυσίδα είναι επιβεβληµένο να επικεντρώνεται στη βελτίωση της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τοµέα, µέσω της αύξησης της αξίας της παραγωγής µε ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί, µέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών, αλλά και της εφαρµογής σύγχρονων µεθόδων παραγωγής. 

Προς αυτή την κατεύθυνση ο κλάδος των λιπασµάτων τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει  νέα ολοκληρωµένα προγράµµατα και λύσεις θρέψης φυτών, αλλά και προϊόντα λίπανσης που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας της λίπανσης, στη καλύτερη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων, καθώς και στη µέγιστη αξιοποίηση του δυναµικού των καλλιεργειών, προσαρµοσµένα στις ανάγκες του Έλληνα  αγρότη.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία