Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Συνεντεύξεις

Αντώνης Βαρδουλάκης, παραγωγός κηπευτικών

Μονόδροµος για τον Έλληνα αγρότη είναι να κάνει την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη για το µέλλον του και να µην σκέφτεται µόνο τη στιγµή. Έτσι θα βοηθήσει τον εαυτό του να πάρει τις σωστές αποφάσεις, τονίζει ο Κρητικός παραγωγός Αντώνης Βαρδουλάκης, ο οποίος µιλά στο Fresher για τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η καλλιέργεια κηπευτικών, µε βασικότερη, όπως ο ίδιος λέει, αυτή που αφορά το εργατικό κόστος.

Αντώνης Βαρδουλάκης, παραγωγός κηπευτικών

13
0
Την τρέχουσα περίοδο, πώς κυµαίνονται οι τιµές παραγωγού στα προϊόντα σας; Είστε ικανοποιηµένος, δεδοµένου του κόστους παραγωγής και συσκευασίας
Αυτή την περίοδο οι τιµές θεωρούνται πολύ καλές στην ντοµάτα, το αγγούρι και την πιπεριά. Η ντοµάτα είναι κοντά στο 1 ευρώ για τον παραγωγό, το αγγούρι στα 70 λεπτά και η πιπεριά, ανάλογα µε την ποικιλία, από 1 ως 2 ευρώ. Βέβαια, αξίζει να πω ότι αν το φετινό Πάσχα ήταν πριν από πέντε χρόνια, η ντοµάτα θα ήταν στα 2 ευρώ. Έχει πέσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, έχουν πέσει και οι τιµές των προϊόντων εκτός ίσως από όσα είναι εξαγώγιµα, που πετυχαίνουν καλύτερες τιµές συνήθως. Αν και εγώ δεν προχωρώ, για τη δική µου παραγωγή, σε εξαγωγές αλλά δίνω σε ντόπια σούπερ µάρκετ.  Συνολικά για τη φετινή χρονιά, να πούµε ότι ήταν πολύ όψιµη, µε υψηλό κοστολόγιο γιατί έκανε πολύ κρύο.
Όσον αφορά στο κέρδος που έχω από τη συσκευασία των προϊόντων και το γεγονός ότι την αναλαµβάνει η δική µου εταιρεία, κυµαίνεται στο 15%, όχι όµως καθαρό. Το καθαρό είναι µόλις 3% µε 4%. Στο συσκευαστήριο, να σηµειώσω, ότι απασχολούνται περίπου δέκα άτοµα και στα θερµοκήπια 25
Πώς τελικά καταφέρνει να επιβιώνει σήµερα ο Έλληνας αγρότης; Όπως έχουν γίνει τα πράγµατα, ο αγροτικός κόσµος δεν θα επιβιώσει. Ο απλός αγρότης, αυτή τη στιγµή, πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση πιθανοτήτων. Πρέπει να είναι άριστος στα οικονοµικά, για να µπορεί να ελέγξει τι… του έρχεται όσον αφορά τη φορολογία, τον ΕΦΚΑ. Πρέπει να είναι µετεωρολόγος για να προβλέψει τον καιρό.  Ένας αγρότης µπορεί να πρέπει να καταβάλει ΕΦΚΑ 400 και 500 ευρώ κάθε µήνα και η παραγωγή του να είναι µικρή. Μπορεί να παράγεις αγγούρια που πωλούνται από 10 λεπτά ως 1 ευρώ, ένας τόνος δηλαδή µπορεί να αποφέρει από 100 ως 1.000 ευρώ.Τα κηπευτικά δεν είναι προϊόντα όπως είναι το λάδι, δεν αποθηκεύονται. Πρέπει να πουληθούν από δύο µέρες ως πέντε µε έξι, το πολύ, µετά πηγαίνουν στον κάλαθο των αχρήστων. Γι’ αυτόν το λόγο, οι τιµές έχουν διακύµανση, εµείς κλείνουµε κάθε µέρα διαφορετικές τιµές. Μπορεί σήµερα να πουλήσω 1 ευρώ και αύριο 70 λεπτά
Ο κόσµος προτιµάει τα τοπικά προϊόντα ή κοιτάζει µόνο την τιµή;Ο κόσµος, πλέον, κοιτάζει µόνο την τιµή. Παλιότερα προσπαθούσε να πάρει τα τοπικά προϊόντα, προτιµούσε την ντοµάτα του τόπου του, τις κρητικές ντοµάτες που θεωρούνται καλές. Τώρα πάει στα πιο φθηνά. Κάνουν εισαγωγή από την Τουρκία τις ντοµάτες που είναι πιο οικονοµικές, ο κόσµος θα τις προτιµήσει. ∆εν είναι ότι προτιµάει τα ξένα, όµως έχουν τα φθηνότερα κοστολόγια
Πώς µπορεί να βοηθηθεί σήµερα ο Έλληνας παραγωγός;Πρέπει να κάνει µία καλύτερη πρόβλεψη για το µέλλον του, να µην σκέφτεται µόνο αυτή τη στιγµή. Πρέπει οι παραγωγοί να γνωρίζουν πώς να αντιµετωπίσουν τη φορολογία τους, πώς να διαχειριστούν το εργατικό κοµµάτι. Κατά τη γνώµη µου, το τελευταίο αποτελεί ένα µεγάλο πλήγµα στον αγροτικό τοµέα. Προσωπικά, θα ήθελα να κάνω επενδύσεις στον αγροτικό χώρο, όµως έχω δεµένα τα χέρια µου γιατί έχω εργατικά.  ∆εν δουλεύουµε µε ροµπότ, ένας εργάτης πρέπει να καταλαβαίνει, για παράδειγµα, ποιο είναι το ώριµο φρούτο. Πρέπει να γίνει µία πρόβλεψη για το εργατικό κόστος. ∆ουλεύουµε µε εποχικούς εργάτες, τους µήνες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο έχουµε ζηµιές, το µήνα Μάρτιο έρχεται η πολλή δουλειά.  Ακόµα, πρέπει να κάνουµε µία πρόβλεψη του καιρού. Επίσης, είναι ανάγκη να εξασφαλίσουµε πηγές νερού, να έχουµε µια καλή διαχείριση του νερού
Πώς βλέπετε το ρόλο της πολιτείας; Η πολιτεία πρέπει να δει ότι η φορολογία για τον Έλληνα αγρότη, αλλά και τον πολίτη, γενικότερα, είναι απαράδεκτη. Είναι γεγονός ότι ο αγροτικός κόσµος δεν είναι µορφωµένος, στην πλειοψηφία του, τουλάχιστον. Όταν ζητάς από έναν παραγωγό να καταβάλει τέτοιους φόρους, πρέπει να γνωρίζει άριστα την επιστήµη της Στατιστικής για να γνωρίζει τι θα κληθεί να πληρώσει. Ο πατέρας µου, για παράδειγµα, είναι απόφοιτος ∆ηµοτικού και πρέπει να πληρώσει ΕΦΚΑ, φόρους και προκαταβολές. Εγώ, όµως, έχω πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής, διαχειρίζοµαι διαφορετικά το θέµα. Πιστεύω ότι είναι µονόδροµος για έναν παραγωγό να βοηθήσει µόνος του τον εαυτό του. Χρειάζεται να προχωρήσει κανείς σε βελτίωση των ποικιλιών του, να κοιτάξει την αγορά και τις ανάγκες της.

Έχετε ποτέ αντιµετωπίσει τέτοιες δυσκολίες, ώστε να µπείτε στον πειρασµό να εγκαταλείψετε τη γη και να ασχοληθείτε µε το αντικείµενο των σπουδών σας;Όχι, δεν το έκανα ποτέ, λόγω του πατέρα µου. Εγώ σπούδασα στο Πολυτεχνείο του Μπράιτον στην Αγγλία και ο αδελφός µου Επιστήµη Υπολογιστών. ∆εν µπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ να ασχοληθώ µε το αντικείµενο των σπουδών µου. Για να κάνεις τον αγρότη πρέπει να σου αρέσει. Να πούµε εδώ ότι εµείς στη χώρα µας έχουµε δωρεάν ήλιο, οι άλλοι δεν έχουν.  Ο αγροτικός τοµέας στην Ελλάδα δεν είναι πίσω όσον αφορά στην τεχνογνωσία, ακολουθούµε τους ρυθµούς της Ευρώπης. Για τον τόπο µου, την Κρήτη, να πω ότι είναι παράδεισος γιατί εδώ µπορεί κανείς να καλλιεργήσει τα πάντα και παράγουµε τα πάντα
Είστε η δεύτερη γενιά παραγωγών στην οικογένειά σας. Φαντάζεστε τα παιδιά σας να αποτελέσουν την τρίτη;Πιστεύω ότι είναι κάτι δύσκολο. Όταν βρέχει, θα βραχείς, όταν κάνει ζέστη, θα ζεσταθείς όταν κάνει κρύο, θα κρυώσεις. Είσαι εκτεθειµένος στον καιρό. Βέβαια, είναι και ένα επάγγελµα που σου προσφέρει χαρές. Βλέπεις τα φυτά σου να µεγαλώνουν, να αποδίδουν καρπούς. Έχει χαρά το επάγγελµα, όχι και η εµπορία των προϊόντων, εκεί είναι πιο ψυχρά τα πράγµατα.  Τα αγροτικά προϊόντα µπορεί να σου δώσουν α’ και β΄ ποιότητα, πρέπει να διαχειριστείς και τις δύο περιπτώσεις, να πουλήσεις όλα τα προϊόντα. Όλα έχουν τον πελάτη τους, εξάλλου, η γεύση είναι ίδια, η εµφάνιση διαφέρει

Μιλήστε µας για τη συνεργασία σας µε την εταιρεία Bayer.Οι άνθρωποι της εταιρείας προχωρούν σε πειράµατα στο χώρο µας. Τα σκευάσµατα της Bayer µας έχουν βοηθήσει πολύ σε ορισµένες αρρώστιες και έχουν χαµηλή υπολειµµατικότητα.
Κάνω Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και αν χρησιµοποιήσω ένα σκεύασµα πρέπει µετά από συγκεκριµένες µέρες, µπορεί ακόµα και δέκα, να κόψω το προϊόν. Όµως, τα αγγούρια δεν έχουν πολλά περιθώρια, µονάχα τρεις µέρες
Με τα σκευάσµατα της Bayer, ιδιαίτερα το Luna, που έχουν µικρή υπολειµµατικότητα και είναι φιλικά προς το περιβάλλον αλλά και τον παραγωγό, µπορώ να προχωρήσω στο επόµενο στάδιο σε µόλις τρεις µέρες. Μάλιστα επειδή είµαι από τη φύση µου δύσπιστος, έκανα αναλύσεις στην Agrolab και προέκυψε ότι η υπολειµµατικότητα είναι κάτω από τα όρια, βοηθάει εξάλλου και ο ήλιος της Κρήτης
Τα πειράµατα της εταιρείας στο χώρο µας έχουν να κάνουν µε την αποτελεσµατικότητα των σκευασµάτων και την υπολειµµατικότητα και τα αποτελέσµατα είναι πολύ ενθαρρυντικά. Η συνεργασία µας µετρά, πλέον, δύο καλλιεργητικές περιόδους
ΒιογραφικόΟ Αντώνης Βαρδουλάκης γεννήθηκε το 1976 στις Μοίρες Ηρακλείου. Ακολούθησε Πολυτεχνικές σπουδές στο Μπράιτον στη Μεγάλη Βρετανία
Το 2001 επέστρεψε στην Ελλάδα και στη συνέχεια ανέλαβε την επιχείρηση του πατέρα του µε θερµοκηπιακές καλλιέργειες. Εκσυγχρόνισε την εταιρεία Modern Greenhouse µε νέα θερµοκήπια και συσκευαστήριο στις Μοίρες. Συνεργάζεται µε τον αδελφό του, Γιάννη. Παράγει σε 40 στρέµµατα ντοµάτες, πιπεριές, µελιτζάνες, αγγούρια, πεπόνια, καρπούζια
Είναι παντρεµένος και έχει δύο κόρες, 9 και 5 ετών

Συνέντευξη στην Κατερίνα Μυλωνά, για το περιοδικό Fresher Απριλίου 2017
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία