Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Συνεντεύξεις

Andrey Savchuk: Διευθύνων Σύμβουλος της EuroChem Agro Europe

«Η ελληνική γεωργία είναι αρκετά προοδευτική χρησιµοποιεί πολλές νέες τεχνολογίες, οι οποίες είναι ακόµη νέες σε άλλες χώρες της Ευρώπης», λέει σε συνέντευξή του στην Agrenda ο διευθύνων σύµβουλος της EuroChem Agro Europe, Andrey Savchuk, ο οποίος µάλιστα προβλέπει πολύ σύντοµα αύξηση της ζήτησης στα λιπάσµατα για τη χώρα µας.

Andrey Savchuk: Διευθύνων Σύμβουλος της EuroChem Agro Europe

6
0

Ο κ. Savchuk τον οποίο συναντήσαµε στα περιθώρια παρουσίασης του νέου βιοδιεγέρτη Crenel από τη EuroChem Agro Hellas, δηλώνει πως η EuroChem είναι προετοιµασµένη για τους νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς λιπασµάτων. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι η χρήση των ENTEC 26 επιδοτείται από ένα ίδρυµα στην Ελβετία ως µία περιβαλλοντική πρακτική. Παράλληλα, προβλέπει πως µπορεί να δούµε µία περαιτέρω ενοποίηση στη βιοµηχανία αγροχηµικών στις αναπτυσσόµενες αγορές, καθώς οι παραγωγοί λιπασµάτων στοχεύουν στην παράκαµψη των εµπόρων.

Πώς εξελίσσεται η συνεργασία σας  µε την EuroChem Agro Hellas;

Θα έλεγα ότι η EuroChem Hellas είναι µία από τις πιο προοδευτικές εταιρείες στην Ευρώπη και ότι η ελληνική γεωργία είναι αρκετά προοδευτική εάν δείτε τις άλλες αγορές, επειδή χρησιµοποιεί πολλές νέες τεχνολογίες, οι οποίες είναι ακόµα νέες σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό που είδαµε στην Agrotica µας δείχνει ότι υπάρχουν πραγµατικά πολλές εταιρείες που προσφέρουν καινοτόµα προϊόντα στην Ελλάδα, ενώ εάν πάτε στη γερµανική ή στη γαλλική αγορά, θα δείτε λιγότερα καινοτόµα προϊόντα και περισσότερα τυποποιηµένα προϊόντα. Θα έλεγα ότι για εµάς, η EuroChem Agro Hellas είναι πρωτοπόρος στο να δοκιµάζει νέα προϊόντα µε καινοτόµους αγρότες.

 

Η EuroChem αναπτύσσει δύο µεγάλης κλίµακας επενδύσεις στη Ρωσία. Πώς θα επηρεάσει  η επένδυση αυτή τη θέση της εταιρείας παγκοσµίως;

Φέτος θα έχουµε κάλιο από δύο ορυχεία, το ένα ορυχείο θα το έχουµε το πρώτο τρίµηνο του έτους και το δεύτερο αργότερα µέσα στο έτος. Αυτό θα τοποθετήσει την EuroChem ως µία µοναδική εταιρεία στον κόσµο, η οποία θα παράγει όλα τα προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό της, δηλαδή άζωτο, φώσφορο και κάλιο. Η παραγωγική δυνατότητα, σύµφωνα µε το πλάνο ανάπτυξης, θα είναι το 2021-2022 περίπου 4 εκατ. τόνοι ανά έτος, το οποίο θα αντιπροσωπεύει περίπου το 7% της παγκόσµιας παραγωγικής ικανότητας.

 

Ποια είναι η τρέχουσα τάση στις τιµές των λιπασµάτων;

Τα βασικά ισχύουν ακόµα, να διατηρηθούν οι τιµές των λιπασµάτων, καθώς ο παγκόσµιος πληθυσµός συνεχίζει να αυξάνεται. Πιστεύουµε ότι θα είναι σχέση ζήτησης-κόστους. Το πρόβληµα µε τις τιµές των λιπασµάτων είναι οι ανοδικές και καθοδικές διακυµάνσεις, ανάλογα µε την τρέχουσα κατάσταση στον κόσµο, την παραγωγή ή κατανάλωση σιτηρών και οποιαδήποτε άλλα εναύσµατα που µπορούν επίσης να επηρεάσουν τις τιµές των λιπασµάτων. Αλλά θα έλεγα ότι επί του παρόντος οι τιµές των λιπασµάτων είναι εντάξει και µακροπρόθεσµα θα τείνουν να είναι υψηλότερες από ό,τι σήµερα, αλλά µπορεί να υπάρξει κάποια διόρθωση µε την πάροδο του χρόνου.

 

Σχετικά µε το νέο προϊόν, το Crenel, είναι το πρώτο σας προϊόν στην κατηγορία των βιοδιεγερτών;

Ναι, και η EuroChem δεν είναι µόνο µία εµπορική εταιρεία, θα έλεγα ότι είχε µία πολύ καλή θέση στην αγορά προϊόντων υψηλής ποιότητας και πριν καν ξεκινήσει µε το Crenel. ∆ιαθέτει επίσης ένα καλό χαρτοφυλάκιο προϊόντων υψηλής ποιότητας, όπως είναι το Entec και το Utec, και εδώ στην Ελλάδα παράγουµε αυτά τα προϊόντα στην Κόρινθο. Το Crenel είναι η πρώτη µας επένδυση σε βιοδιεγέρτες, επειδή αισθανόµαστε ότι αυτή είναι µία µελλοντική αγορά και θα έλεγα ότι δεν θα αντικαταστήσει τα ορυκτά λιπάσµατα, είναι συµπληρωµατικό, θα βοηθήσει να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των ορυκτών λιπασµάτων στις καλλιέργειες και κατά συνέπεια να γίνεται καλύτερη διαχείριση των θρεπτικών συστατικών. Άρα αυτή η αγορά είναι ακόµα καινούρια για εµάς και µαζί µε την εταιρεία Agrino συνεχίζουµε να αναπτύσσουµε νέα προϊόντα και φυσικά το πλάνο είναι να δώσουµε µεγαλύτερη προοπτική και να προσθέσουµε περισσότερα ενδιαφέροντα έργα στο χαρτοφυλάκιό µας.

 

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισµός για τα λιπάσµατα εισάγει, µεταξύ άλλων, νέες κατηγορίες προϊόντων. Πώς επηρεάζουν αυτές οι νέες εξελίξεις την εµπορική στρατηγική της EuroChem;

Είµαστε προετοιµασµένοι για τους νέους κανονισµούς. H EuroChem διαθέτει τα νέα λιπάσµατα ENTEC µε πολύ χαµηλό αποτύπωµα άνθρακα και µειωµένους ρύπους. Αυτό αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα για τα προϊόντα µας. Επιπλέον, θα ήθελα να αναφερθώ στο ελβετικό παράδειγµα. Το ίδρυµα για την προστασία του κλίµατος και αντιστάθµισης του κόστους CO2 στην Ελβετία Klimaschutz und CO2-Kompensation Stiftung (KliK), παρέχει κονδύλια µε δικαιούχους όσους συµµετέχουν σε αποδεδειγµένα αποτελεσµατικά πρότζεκτ για την προστασία του κλίµατος και που συµµορφώνονται πλήρως µε τις διατάξεις των διατάξεων CO2 στην Ελβετία. Το ENTEC 26 είναι αυτή τη στιγµή το µόνο λίπασµα που αναγνωρίζεται από αυτές τις διατάξεις. H γεωργία είναι µία σηµαντική πηγή θερµοκηπιακών ρύπων που οφείλεται εν µέρει στην απελευθέρωση του υποξειδίου του αζώτου ως υποπροϊόν της βακτηριακής µετατροπής του αζώτου στα γεωργικά εδάφη.

 

Η κατανάλωση λιπασµάτων στην Ελλάδα είναι σε ιστορικά χαµηλά. Ποια είναι η εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη;

Η κατανάλωση στη ∆υτική Ευρώπη παραµένει λίγο πολύ σταθερή, αλλά στην Ανατολική Ευρώπη αυξάνεται και βλέπουµε µεγάλες δυνατότητες σε αυτές τις αγορές. Ο κύριος παράγοντας υπολίπανσης για τους Έλληνες είναι η οικονοµική κατάσταση. Ωστόσο, πιστεύουµε ότι τα πράγµατα παίρνουν µία τροπή προς το καλύτερο και η ζήτηση θα ανέβει φυσιολογικά πολύ σύντοµα.

 

Πώς η νέα τεχνολογία, όπως είναι τα συστήµατα µεταβλητής ροής, επηρεάζουν την αγορά των λιπασµάτων;

Η πρώτη πρόκληση για τους αγρότες είναι να αποφασίσουν εάν υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις εδάφους µέσα στους αγρούς τους, ώστε να δικαιολογήσουν την επένδυση ανάπτυξης χαρτών λιπασµάτων. Ο στόχος της χρήσης µεταβλητής ροής λίπανσης είναι να έχει ο αγρότης περισσότερη ακρίβεια µε την εφαρµογή λιπασµάτων και καλύτερη απόδοση του λιπάσµατος. Οι ανάγκες των καλλιεργειών παραµένουν οι ίδιες.

 

Έχουµε βιώσει µια περίοδο σηµαντικών ανακατατάξεων στην αγορά των αγροχηµικών. Πιστεύετε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί µε τον ίδιο ρυθµό;

Μπορεί να δούµε µία περαιτέρω ενοποίηση στις αναπτυσσόµενες αγορές, όπως η Λατινική Αµερική, καθώς οι παραγωγοί λιπασµάτων στοχεύουν στις αγορές επόµενου σταδίου, ώστε να παρακάµψουν τους εµπόρους και να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά. Το να έρθουµε πιο κοντά στους αγρότες είναι µέρος της στρατηγικής µας εδώ και πολύ καιρό- δεν θα ήµασταν εδώ χωρίς αυτή τη στρατηγική. Ως έχουν τα πράγµατα, διαθέτουµε µία πολύ δυνατή βάση σε αγορές κλειδιά και δεν χρειάζεται να κυνηγήσουµε ενεργά περαιτέρω εξαγορές.

 

Ποιά νέα τεχνολογία λιπασµάτων θα παίξει σηµαντικό ρόλο στη θρέψη των φυτών τα επόµενα χρόνια;

Αυτή τη στιγµή επενδύουµε σε δύο κύρια πεδία έρευνας. Τους παρεµποδιστές και τους βιοδιεγέρτες. Επενδύουµε στους παρεµποδιστές νιτροποίησης για καλύτερη εκµετάλλευση του αζώτου και µείωση των απωλειών µέσω της έκπλυσης και εξαέρωσης αζώτου, στους παρεµποδιστές ουρεάσης για µειωµένες απώλειες από την εξαέρωσης αµµωνίας και στους βιοδιεγέρτες για καλύτερη χρήση των λιπασµάτων.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία