Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Συνεντεύξεις

Ένα φυσικό λίπασμα, επένδυση επί αποδόσει

Η εφαρµογή του Polysulphate, ενός νέου, φυσικού λιπάσµατος που εξορύσσεται στη Μεγάλη Βρετανία, επιτρέπει στον παραγωγό µαζί µε το κάλιο να εφοδιάσει την καλλιέργεια και µε µαγνήσιο, ασβέστιο και θείο, κι όλα µε µια εφαρµογή. Μάλιστα, στα διάφορα πειράµατα που έχουν γίνει διαπιστώνεται ότι µε το προϊόν αυτό η απόδοση της καλλιέργειας είναι καλύτερη, ενώ βελτιώνονται και πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Ενδεικτικό είναι ότι ενισχύεται η αντοχή των φυτών σε ασθένειες, µεγαλώνει το µέγεθος των καρπών σε κηπευτικά και φρούτα, ενώ αυξάνει και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες στα σιτηρά και λαδιού σε ελαιούχους σπόρους, όπως εξηγεί στην Agrenda η ∆ρ. Patricia Imas, εκπρόσωπος της Fertillizerplus, ενός ξεχωριστού επιχειρηµατικού σχήµατος που έχει αναλάβει τη διαχείρισή του.

patrichia_imas

Δρ. Πατρίσια Ίμας

405
0

 Όπως αναφέρει, λόγω της σηµαντικής πίεσης που υπάρχει στους αγρότες για συµµόρφωση σε περιβαλλοντικά µέτρα και πιο αποτελεσµατική διαχείριση των εισροών, το Polysulphate, µε 4 θρεπτικά στοιχεία σε ένα προϊόν, καλύπτει τις ανάγκες αυτές. Μάλιστα, ο όµιλος ICL που παρέχει στην αγορά το προϊόν Polysulphate, έχει στόχο την ολοκληρωµένη διαχείριση της καλλιέργειας µε τρόπο που θα αυξάνει την κερδοφορία του αγρότη και θα µειώνει την υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό η ∆ρ. Patricia Imas τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες έχουν την προοπτική να ωθήσουν την αποτελεσµατική χρήση των εισροών, να µειώσουν τα έξοδα εγκατάστασης, να ελαχιστοποιήσουν την περιβαντολογική υποβάθµιση βελτιώνοντας την απόδοση και την ποιότητα της καλλιέργειας.

 


Πώς ξεκίνησε η διάθεση του Polysulphate από το ορυχείο της Αγγλίας, πείτε µας δύο λόγια γι’ αυτή την ιστορία.

Το Polysulphate™ είναι ένα νέο, φυσικό λίπασµα που εξορύσσεται στη Μεγάλη Βρετανία. Αποτελείται από τέσσερα θρεπτικά στοιχεία -κάλιο, µαγνήσιο, ασβέστιο και θείο- όλα σε άµεσα αφοµοιώσιµη µορφή από τα φυτά και συγκεκριµένα περιέχει 14% κάλιο (K2O), 6% µαγνήσιο (MgO), 17% ασβέστιο (CaO) και 48% SO3.Το λίπασµα αυτό προέρχεται από το κοίτασµα του πολυαλίτη, που βρίσκεται σε βάθος 1.200 µέτρων κάτω από τη Βόρεια Θάλασσα, στο North Yorkshire της Αγγλίας. Το ορυκτό αυτό έχει µια ηλικία 260 εκατοµµυρίων ετών. Στο ορυχείο του Boulby της Cleveland Potash (µέλος της ICL Fertilizers), όπου εξάγεται ήδη το κάλιο και 150-170 µέτρα κάτω από το κοίτασµα του καλίου, υπάρχει το φυσικό αυτό ορυκτό, το οποίο από τον Σεπτέµβριο του 2010 διαθέτει η ICL Fertilizers. Το Polysulphate διατίθεται στη φυσική του µορφή, χωρίς καµία επεξεργασία, απευθείας από το ορυχείο στο χωράφι.

 

Πώς ένας όµιλος µε ισχυρή παρουσία στα χηµικά λιπάσµατα, έδωσε τόση βάση στην αξιοποίηση ενός φυσικού προϊόντος θρέψης;

Ο όµιλος ICL είναι από τους µεγαλύτερους πολυεθνικούς οργανισµούς παραγωγής πρώτων υλών. Παραγωγός των δυο εκ των τριών βασικών θρεπτικών στοιχείων, του φωσφόρου και του καλίου. Η πρώτη ύλη του καλίου µας είναι φυσικό ορυκτό, το οποίο εξορύσσεται από τη Νεκρά Θάλασσα και ονοµάζεται καρναλίτης. Αντίστοιχα η φυσική πηγή του φωσφόρου είναι ο φωσφορίτης, που εξάγεται από το ορυχείο µας στην έρηµο Negev. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι η δύναµη ενός οµίλου είναι οι δικές του φυσικές πηγές, ο έλεγχος της ποιότητας αυτών και η σταθερή ποιότητα όλων των σύνθετων χηµικών λιπασµάτων που παράγονται στη συνέχεια. Η ICL έχει ιδιόκτητα ορυχεία τα οποία εκµεταλλεύεται σε Ισραήλ, Ισπανία και Αγγλία, 49 εργοστάσια σε Ισραήλ, Ολλανδία, Ισπανία, Βέλγιο, Κίνα, Ολλανδία, Αγγλία, Αµερική, είναι 6η στη παγκόσµια κατάταξη στη παραγωγή καλίου και παράγει ετησίως περί τους 850.000 τόνους λιπάσµατα.

Οι πρώτες ύλες µας υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιό µας και για απευθείας εφαρµογή από τον τελικό χρήστη, όπως το χλωριούχο κάλιο Nova FertiK 0-0-61 και το µοναδικό Quick Mg 0-0-15+13MgO, τα οποία είναι εξίσου φυσικά ορυκτά και πιστοποιηµένα για χρήση σε βιολογικές καλλιέργειες.

Το Polysulphate µας παράγεται στην Αγγλία και πωλείται σε πάνω από 22 χώρες παγκοσµίως. Πρόκειται για µοναδικό προϊόν, το οποίο διαθέτει αποκλειστικά η ICL. Οι πρώτες έρευνες για το ορυκτό αυτό έγιναν το 1999 και συνεχίζονται µέχρι σήµερα, καθώς η δυναµική του είναι τεράστια. Με τέτοια αφοσίωση, δεν είναι τυχαίο που είµαστε ο πρώτος και µοναδικός παραγωγός σε όλο τον κόσµο.

 

Τι είναι αυτό που κάνει το συγκεκριµένο ορυκτό να ξεχωρίζει για τα θρεπτικά του συστατικά;

Στο παρελθόν, τα δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά έπρεπε να εφαρµοστούν µε ξεχωριστά λιπάσµατα, όπως θειική αµµωνία, νιτρικό ασβέστιο ή θειικό µαγνήσιο. Η αυξανόµενη ζήτηση σε µαγνήσιο και ασβέστιο και η αυξανόµενη σηµασία του θείου στις καλλιέργειες οδήγησε στην ανάγκη για νέες στρατηγικές, προκειµένου η θρέψη των καλλιεργειών να είναι ολοκληρωµένη.

Η εφαρµογή του Polysulphate επιτρέπει στον παραγωγό µαζί µε το κάλιο να εφοδιάσει την καλλιέργεια και µε µαγνήσιο, ασβέστιο και θείο – όλα µε µια εφαρµογή. Με τον τρόπο αυτό έχουµε εξοικονόµιση εργατικών, µεταφορικών εξόδων και πιο απλή εφαρµογή σε σχέση µε την εφαρµογή 3-4 διαφορετικών λιπασµάτων.

Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι ο µοναδικός ρυθµός διάλυσης αυτού του φυσικού κρυστάλλου, καθώς γίνεται σταδιακή απελευθέρωση των θρεπτικών στοιχείων. Στο Polysulphate έχει βρεθεί ότι το θείο απελευθερώνεται σταδιακά, τόσο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των φυτών στο µεγαλύτερο µέρος της καλλιεργητικής περιόδου. Αυτό το ιδιαίτερο φυσικό χαρακτηριστικό παρέχει συνεχή διαθεσιµότητα θείου, αλλά και των άλλων θρεπτικών στοιχείων, στα φυτά.

 

Με βάση τις µελέτες σας, σε ποιες κυρίως περιπτώσεις το Polysulphate δίνει θεαµατικά αποτελέσµατα;

Σε περιπτώσεις όπου το έδαφος έχει χαµηλή περιεκτικότητας σε κάλιο αλλά και σε δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία όπως θείο,µαγνήσιο και ασβέστιο, το Polysulphate αποτελεί ιδανική επιλογή. Επίσης σε αµµώδη εδάφη ή εδάφη µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, η ανταπόκριση των καλλιεργειών στο Polysulphate είναι µεγάλη.

Στα διάφορα πειραµατικά που έχουν γίνει βλέπουµε ότι µε το Polysulphate πετυχαίνουµε όχι µόνο καλύτερη απόδοση, αλλά και βελτίωση πολλών ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως η αντοχή των φυτών σε ασθένειες, µεγαλύτερο µέγεθος καρπών σε κηπευτικά και φρούτα, µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες στα σιτηρά και λαδιού σε ελαιούχους σπόρους.

 

Θα µπορούσαµε να ξεχωρίσουµε κάποιες καλλιέργειες οι οποίες το έχουν ιδιαίτερη ανάγκη;

Είναι ένα ιδανικό λίπασµα για όλες τις καλλιέργειες και ιδιαίτερα για ντοµάτα, καρπούζι, πεπόνι, φράουλα, πιπεριά, λάχανο, µπρόκολο, κουνουπίδι, πατάτα, όσπρια, µηδική και είδη για ενσίρωση. To Polysulphate δεν περιέχει χλώριο και είναι ιδανικό ακόµα και για τα πιο ευαίσθητα είδη. Ως φυσικό προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη Βιολογική Γεωργία. Η υψηλή του περιεκτικότητα σε θείο έχει πολλά πλεονεκτήµατα σε καλλιέργειες που έχουν ηψηλές ανάγκες σε αυτό το στοιχείο. Συγκεκριµένα στην ελαιοκράµβη αυξάνει την περιεκτικότητα σε λάδι, σε µηδική, φασόλια και άλλα ψυχανθή βελτιώνει τη δέσµευση του αζώτου από τα αζωτοβακτήρια.

 

Γιατί κρίθηκε αναγκαίο η διαχείριση του Polysulphate να γίνει από ξεχωριστό επιχειρηµατικό σχήµα, όπως είναι εν προκειµένω η Fertilizerplus;

Στην ICL θέλαµε να δώσουµε ιδιαίτερη έµφαση σε αυτό το µοναδικό προϊόν. Καθώς αυτό απαιτεί γρήγορη και αποτελεσµατική δουλειά, που περιλαµβάνει την έρευνα µέσω των τµηµάτων R&D, την παραγωγή, την αλυσίδα εφοδιασµού και το marketing, ήταν απαραίτητη η ενέργεια αυτή. ∆εν σταµατάµε όµως εδώ. Με βάση το Polysulphate αναπτύσσουµε µια νέα σειρά προϊόντων τα κοκκώδη λιπάσµατα ICL PKpluS και ICL PotashpluS, που περιέχουν 5 θρεπτικά στοιχεία (P, S, K, Mg και Ca), ενώ η γκάµα των προϊόντων συνεχώς εµπλουτίζεται.

 

Τι αντιπροσωπεύει ο τζίρος του Polysylphate στην παγκόσµια αγορά;

Όπως προανέφερα το Polysulphate είναι ένα νέο, µοναδικό προϊόν του οποίου αφενός η εµπορική του διάθεση ξεκίνησε το 2012 και αφετέρου δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχό του. Κατόπιν τούτου, ανάλογα µε την περιοχή και τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς, το Polysulphate ανταγωνίζεται διάφορα προϊόντα, γι’ αυτό και είναι δύσκολο να µετρηθεί ακριβώς το µερίδιο της αγοράς. Γεγονός είναι ότι η αγορά του συνεχώς αυξάνεται και στόχος µας είναι το 2019 οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τους 600.000 τόνους και το 2020 να φτάσουµε το 1 εκατοµµύριο τόνους.

 

Με βάση τα σηµερινά επίπεδα αξιοποίησης των ορυχείων ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας στον οποίο µπορεί να αποδίδει αυτή η φυσική πηγή;

Εκτιµούµε ότι το ορυχείο έχει περίπου 1 δισεκατοµµύριο τόνους Polysulphate προς διάθεση.

 

Είναι η ανάγκη για πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα θρέψης που υπαγόρευσε αυτή την επένδυση ή υπάρχει και κάτι άλλο;

Οι ανάγκες της παγκόσµιας αγοράς είναι εκείνες που µας ωθούν στο να προωθούµε, παράγουµε και να εφευρίσκουµε νέα προϊόντα θρέψης που δίνουν λύσεις. Το εν λόγω προϊόν δεν είναι µόνο φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά:

  • είναι µοναδικό. ∆εν υπάρχει άλλο στον κόσµο
  • έχει χαµηλό ανθρακικό αποτύπωµα
  • δεν περιέχει χλώριο, άρα είναι κατάλληλο και για τις πιο ευαίσθητες καλλιέργειες
  • είναι από τη φύση του πλούσιο σε 4 θρεπτικά στοιχεία άρα πιο εύχρηστο για τον τελικό χρήστη, καθώς µε ένα προϊόν µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση τροφοπενιών σε τέσσερα βασικά θρεπτικά από τη βασική λίπανση
  • είναι σταδιακής αποδεσµευσης, άρα εφοδιάζει τα φυτά για µεγάλυτερο χρονικό διάστηµα µε τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει.

Αυτά είναι µερικά µόνο από τα οφέλη του Polysulphate από την απευθείας εφαρµογή του.

Η δυναµική και τα οφέλη του εφόσον χρησιµοποιηθεί ως πρώτη ύλη για τη παραγωγή σύνθετων κοκκωδών λιπασµάτων είναι ακόµα περισσότερα. Είναι προφανές νοµίζω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι και τα πολλά οφέλη του Polysulphate που συνετέλεσαν στην εν λόγω επένδυση.

 

Βλέπετε να αλλάζει κάτι θεαµατικά στη λίπανση και θρέψη των φυτών τα επόµενα χρόνια;

Όλοι οι παραγωγοί γνωρίζουν την άµεση και ισχυρή επίδραση που έχουν το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο στην απόδοση των καλλιεργειών και πώς αυτά θα πρέπει να εφαρµόζονται µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Αντίστοιχα, µαθαίνουµε ότι και τα δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία – ασβέστιο, µαγνήσιο και θείο – είναι επίσης άξια προσοχής. Οι ελλείψεις στα στοιχεία αυτά έχουν αρχίσει να γίνονται σηµαντικοί περιοριστικοί παράγοντες, ενώ η έλλειψη τους στο έδαφος προκαλεί ήδη αυξανόµενη ανησυχία για τα εντατικά παραγωγικά συστήµατα.

Τα περιβαλλοντικά προγράµµατα που εφαρµόστηκαν τα τελευταία 50 χρόνια για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της όξινης βροχής, είχαν σαν αποτέλεσµα την µειωµένη εναπόθεση θείου. Στις µέρες µας, λοιπόν, αυτή η πηγή θείου δεν υπάρχει πια και οι αγρότες καλούνται να προσαρµόσουν τις εισροές της καλλιέργειας, ώστε να εφοδιάζεται και µε το θείο που απαιτεί.

Επίσης, εξίσου σηµαντική µε την απόδοση είναι και η ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος. Παράλληλα υπάρχει σηµαντική πίεση στους αγρότες για συµµόρφωση σε περιβαλλοντικά µέτρα και πιο αποτελεσµατική διαχείριση των εισροών. Υπό το πρίσµα αυτό, το Polysulphate, µε 4 θρεπτικά στοιχεία σε ένα προϊόν, καλύπτει τις ανάγκες αυτές. Σε ένα κόσµο όπου ο πληθυσµός αυξάνεται και οι διατροφικές ανάγκες επίσης, το Polysulphate βοηθά στην πιο αποτελεσµατική και αειφορική διαχείριση των καλλιεργειών.

 

Μήπως όσο πιο φιλικό προς το περιβάλλον τόσο και ακριβότερο το λίπασµα;

Ο φυσικός τρόπος παραγωγής του Polysulphate, το καθιστά λίπασµα µε χαµηλό ανθρακικό αποτύπωµα. Παράλληλα όµως είναι πολύ οικονοµικό, καθώς η παραγωγική του διαδικασία δεν είναι χηµική, αλλά απλά εξορύσσεται, συνθλίβεται, γίνεται κοσκίνισµα και κατόπιν συσκευάζεται.

 

Συµµερίζεστε την άποψη που θέλει τους αγρότες να ασφυκτιούν υπό την πίεση των «εξελιγµένων» ωστόσο ακριβών εισροών και των χαµηλών τιµών διάθεσης των αγροτικών προϊόντων;

Οι αγρότες υφίστανται πολλές πιέσεις, από υψηλά κόστη εισροών, περιβαλλοντικά µέτρα και από τις χαµηλές τιµές των προϊόντων. Οι προηγµένες τεχνολογίες θα υιοθετηθούν µόνο εάν πράγµατι κάνουν τη γεωργία πιο αποτελεσµατική, µειώνοντας το κόστος παραγωγής και/ή αυξάνοντας την απόδοση και την ποιότητα.

Πολλές εταιρείες λένε ότι παρέχουν υψηλής τεχνολογίας υπηρεσίες για στήριξη των πελατών τους, αλλά λίγες πραγµατικά έχουν δικά τους κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης και αναπτύσσουν προϊόντα µε τεχνολογίες. ∆έσµευση µας είναι να δίνουµε λύσεις και να εκπαιδεύουµε συνεχώς όχι µόνο το δίκτυο µας αλλά τον τελικό χρήστη. Όσο τους εκπαιδεύουµε και εµφυσούµε την έννοια της επένδυσης επί αποδόσει και τις αρχές της ορθολογικής λίπανσης, συµβάλλουµε στην επίτευξη διάθεσης υψηλότερων τιµών των αγροτικών προϊόντων και τη βελτίωση του εισοδήµατος του αγρότη.

 

Τον τελευταίο καιρό επικρατεί η εντύπωση ότι οδηγούµαστε σταδιακά σε… τρακτέρ χωρίς οδηγό και σε γεωργία χωρίς αγρότες. Ποιο είναι το σχόλιό σας;

Πράγµατι πολλές υψηλής τεχνολογίας και start-up εταιρείες ασχολούνται µε τη γεωργία και όντως νέες τεχνολογίες εφαρµόζονται συνεχώς όπως drones, ροµποτική, αισθητήρες ακριβείας, κλπ. Παρόλα αυτά η λίπανση, ως παραδοσιακή τεχνική, εξακολουθεί να έχει µεγάλη συµβολή στη δηµιουργία αειφορικών συστηµάτων παραγωγής τροφίµων. Για παράδειγµα, η σωστή εφαρµογή των λιπασµάτων έχει θεµελιώδη ρόλο στη µάχη για την κλιµατική αλλαγή. Τα λιπάσµατα αυξάνοντας την παραγωγικότητα των διαθέσιµων καλλιεργήσιµων εκτάσεων, βοηθούν στην αποφυγή αλλαγής χρήσης των εδαφών, µειώνοντας την πίεση στα δασικά συστήµατα.

Όλες αυτές οι τεχνολογίες αναπτύσσονται έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η συλλογή δεδοµένων για τον αγρότη. Στόχος είναι να έχει ο αγρότης όσο το δυνατόν περισσότερα δεδοµένα για τις καλλιέργειες του ανά πάσα χρονική στιγµή όπου κι αν βρίσκεται, έτσι ώστε να λαµβάνει ορθές αποφάσεις για τον κατάλληλο χρόνο σποράς, τις εφαρµογές των λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, το πρόγραµµα άρδευσης. Ο απώτερος σκοπός είναι η ολοκληρωµένη διαχείριση της καλλιέργειας µε τέτοιο τρόπο που θα αυξάνει την κερδοφορία του αγρότη και θα µειώνει την υποβάθµιση του περιβάλλοντος.

Αποφάσεις που είναι καλύτερες από εκείνες που θα λαµβάνονταν µε τις παραδοσιακές αγροτικές πρακτικές έχουν τη προοπτική να ωθήσουν την αποτελεσµατική χρήση των εισροών, να µειώσουν τα έξοδα εγκατάστασης και να ελαχιστοποιήσουν την περιβαντολογική υποβάθµιση βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση και την ποιότητα της καλλιέργειας.

 

Βιογραφικό
Η ∆ρ. Patricia Imas είναι Γεωπόνος, απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό της δίπλωµα και έλαβε το ∆ιδακτορικό της από το Τµήµα Επιστήµης Εδάφους και Υδατικών Πόρων του Γεωπονικού Πανεπιστήµιου της Ιερουσαλήµ, στο Ισραήλ.
Είναι η Chief Agronomist της ICL Fertilizers, ενός πολυεθνικού οργανισµού παραγωγής καλίου, φωσφόρου και ειδικών λιπασµάτων. Ασχολείται για πάνω από 25 χρόνια µε τον τοµέα της θρέψης των καλλιεργειών και η διεθνής της εµπειρία περιλαµβάνει ερευνητικά προγράµµατα και παροχή συµβολών θρέψης των καλλιεργιών σε παγκόσµο επίπεδο.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία