Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Συνεντεύξεις

Προγράμματα θρέψης σε συνεργασία με τη βιομηχανία τροφίμων

Μετασχηματισμό του κλάδου λίπανσης προβλέπει ο πρόεδρος ΣΠΕΛ

32-33_4

Νίκος Κουτσούγερας

48
1

Νίκος Κουτσούγερας
Πρόεδρος Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων
Συνέντευξη στην Ελένη δούσκα:

Έντονη κινητικότητα σε επίπεδο συνεργασιών, όπου η σύνδεση του κλάδου των λιπασµάτων µε την ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας, καθώς και µε τη βιοµηχανία της µεταποίησης θα ενισχυθεί έντονα, διαβλέπει ο πρόεδρος του Συνδέσµου Παραγωγών και Εµπόρων Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ), Νίκος Κουτσούγερας. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΣΠΕΛ είναι γεγονός ότι ο κλάδος µετασχηµατίζεται και σε βάθος δεκαετίας οι εταιρείες θρέψης αναµένεται να εµπλακούν παράλληλα πιο έντονα και στον τοµέα της συµβουλευτικής όσον αφορά τη θρέψη των καλλιεργειών. Παράλληλα, ο κ. Κουτσούγερας, παρουσιάζει µέσα από την Agrenda για πρώτη φορά ορισµένα από τα αποτελέσµατα µεγάλης έρευνας όπου συµµετείχαν στελέχη µελών του ΣΠΕΛ που καταγράφουν την άποψή τους σχετικά µε την ελληνική γεωργία και τον κλάδο των λιπασµάτων. Όσον αφορά την παρουσία του Συνδέσµου στην 28η έκθεση Agrotica, ο πρόεδρος, υπόσχεται κάτι το διαφορετικό. 

Ο ΣΠΕΛ µέσα από όλες του τις δράσεις που πραγµατοποίησε το 2019, επικεντρώνεται στην ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου των λιπασµάτων στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Το λίπασµα, ως τροφή της τροφή µας, εξασφαλίζει την επάρκεια και την ποιότητα των τροφίµων. Η σύνδεσή του µε το τελικό προϊόν της καλλιεργητικής διαδικασίας δηλαδή το τρόφιµο, προσαρµοσµένο στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή αποτελεί βασική προτεραιότητα του κλάδου των λιπασµάτων.

Συγκεκριµένα µια από τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε το 2019 που ακόµη δεν έχει δηµοσιευτεί, σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του ΣΠΕΛ κ. Κουτσούγερα Νίκου, ήταν µια έρευνα µε τη µορφή ερωτηµατολογίου, όπου συµµετείχαν περισσότερα από 100 στελέχη των µελών του. «Πρόκειται για την 1η έρευνα που πραγµατοποιείται σε τέτοιο επίπεδο και περιελάβανε περισσότερες από 150 ερωτήσεις, µε σκοπό να αποτυπώσει τις απόψεις των µελών του ΣΠΕΛ για την Ελληνική Γεωργία και του Κλάδου των Λιπασµάτων σήµερα άλλα και έως το 2030. Η ανταπόκριση των µελών του ΣΠΕΛ ήταν εντυπωσιακή, ενώ τα αποτελέσµατα της έρευνας, που αναµένονται να παρουσιαστούν αναλυτικά το επόµενο διάστηµα, θα αποτελέσουν πυξίδα για τη διαµόρφωση της στρατηγικής του ΣΠΕΛ τα επόµενα χρόνια και αντικείµενο συζήτησης όλων των εµπλεκοµένων στην αγροδιατροφική αλυσίδα.»

Συγκεκριµένα κάποια ενδεικτικά συµπεράσµατα της έρευνας

του ΣΠΕΛ:

Ο κλάδος των λιπασµάτων πιστεύει στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας έως το 2030, δηλαδή πιστεύει ότι θα αυξηθούν τόσο οι αποδόσεις των καλλιεργειών όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων.  Αναλύοντας τους τρόπους που θα επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι το σύνολο των ερωτηθέντων αξιολόγησε ως βασικές προϋποθέσεις την  ηλικιακή ανανέωση του πληθυσµού, την υιοθέτηση νέων τρόπων παραγωγής και την εφαρµογή περισσότερης γνώσης στο χωράφι.

Ωστόσο, σύσσωµος ο κλάδος των λιπασµάτων υποστηρίζει ότι παρατηρείται συστηµατική υπολίπανση στη χώρα, µε αποτέλεσµα αυτή η συνεχής µείωση της χρήσης λιπασµάτων να εµφανίζει σοβαρό αντίκτυπο στην ελληνική γεωργία. Αξιολογώντας το βαθµό µείωσης της χρήσης λιπασµάτων ανά καλλιέργεια, οι συµµετέχοντες στην έρευνα υποστήριξαν ότι η µεγαλύτερη µείωση εντοπίζεται στα σιτηρά, το καλαµπόκι, το βαµβάκι και τις ελιές.

«Είναι προφανές ότι αυτές οι συνθήκες, όπως διαµορφώνονται, θα  έχουν ως αποτέλεσµα στο άµεσο µέλλον να µειώσουν την αειφορική δυναµική του εδάφους επηρεάζοντας αρνητικά την παραγωγικότητα των εδαφών µας. Συνεπώς είναι αναγκαίο, στο πλαίσιο της αειφορικής και πράσινης ανάπτυξης, πέρα από τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο ΣΠΕΛ να διαµορφωθούν εκείνες οι πολιτικές και οι στρατηγικές που θα ενισχύσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εδαφικών µας πόρων.», σηµείωσε ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ, κ. Κουτσούγερας.

Παράλληλα τα µέλη του ΣΠΕΛ που συµµετείχαν στην έρευνα θεωρούν οτι υπάρχει σοβαρό κενό γνώσης των αγροτών και των κέντρων λήψης αποφάσεων για την αξία της θρέψης των καλλιεργειών στην αύξηση των αποδόσεων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων, καθώς και στη βελτίωση της γονιµότητας των εδαφών. Η αύξηση των ενηµερωτικών δράσεων και των εκπαιδευτικών προγραµµάτων αποτυπώθηκε ως βασικό εργαλείο για την αντιστροφή αυτής της έλλειψης.

Το σύνολο των δράσεων του ΣΠΕΛ, στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου των λιπασµάτων στην παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Σίγουρα η µελέτη αυτή µας δίνει την ώθηση να συνεχίσουµε πιο δυναµικά και να εντατικοποιήσουµε τις προσπάθειες µας.

Αντίστοιχα, η έρευνα αναδεικνύει ότι αναµένονται σηµαντικές αλλαγές από τον κλάδο των λιπασµάτων έως το 2030. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα υποστήριξαν ότι θα αναπτυχθούν νέες λύσεις, προγράµµατα και προϊόντα θρέψης από τον κλάδο, που θα αυξάνουν την αποδοτικότητα της λίπανσης. Επίσης, µέσα στις βασικές αλλαγές που αναµένουν οι εµπλεκόµενοι στον κλάδο της λίπανσης έως το 2030 είναι ότι οι εταιρείες λιπασµάτων θα εµπλακούν ακόµη πιο έντονα και σε συµβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά τη θρέψη των καλλιεργειών, καθώς και θα αυξηθούν οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη. Αντίστοιχα έντονη κινητικότητα αναµένεται και σε επίπεδο συνεργασιών, όπου η σύνδεση του κλάδου των λιπασµάτων µε την ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας, καθώς και µε τη βιοµηχανία της µεταποίησης θα ενισχυθούν έντονα.

Είναι γεγονός ότι ο κλάδος των λιπασµάτων το τελευταίο διάστηµα µετασχηµατίζεται και αναδεικνύεται ακόµη και από αυτή την έρευνα ότι υπάρχει µια έντονη δυναµική, υποστηρίζει ο κ. Κουτσούγερας. Ο κλάδος των λιπασµάτων, επενδύοντας στην έρευνα και στην καινοτοµία, κινείται προς την κατεύθυνση της ολιστικής και ολοκληρωµένης προσέγγισης της θρέψης των φυτών, αναπτύσσοντας αειφορικές λύσεις µε βάση την επιστηµονική γνώση και την πρακτική εµπειρία.

Ένα άλλο βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από τη µελέτη ήταν ότι στην πλειοψηφία τους τα στελέχη του κλάδου των λιπασµάτων υποστήριξαν ότι η βασικότερη προτεραιότητα του κλάδου των λιπασµάτων έως το 2030 θα πρέπει να είναι η σύνδεση της λίπανσης των καλλιεργειών µε την αύξηση της προσόδου του Έλληνα αγρότη.

«Οι βασικές αρχές της ορθολογικής λίπανσης, οι σχέσεις αλληλεπίδρασης των θρεπτικών στοιχείων στο σύστηµα έδαφος- φυτό, η επίδραση των µικροβιακών κοινοτήτων, το δυναµικό παραγωγής των καλλιεργειών, σε συνδυασµό µε τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και τις βέλτιστες αγρονοµικές πρακτικές είναι απαραίτητο να αποκωδικοποιηθούν, να συνδυαστούν και να εφαρµοστούν σε τοπικό επίπεδο και όλα αυτά έχουν έναν αποδέκτη- την ενίσχυση του Έλληνα Αγρότη», σύµφωνα µε τον κ. Κουτσούγερα.

«Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας αντιπροσωπεύουν τις απόψεις του κλάδου µας, αλλά είναι µόνο η αρχή. Το επόµενο διάστηµα  το ερωτηµατολόγιο θα διανεµηθεί ευρύτερα και θα καταγράψει τις απόψεις όλων όσων εµπλεκόµαστε στην αλυσίδα της αγροδιατροφής.»

Ο κλάδος των λιπασµάτων της χώρας µας έχει ήδη προσανατολιστεί στη δηµιουργία αξίας του τελικού προϊόντος της γεωργικής παραγωγής, του τροφίµου. Η αύξηση της αποτελεσµατικότητας της λίπανσης, ο περιορισµός των απωλειών και η προστασία των εδαφικών πόρων  µπορεί να επιτευχθεί µε εφαρµογή της γνώσης που έχει αναπτυχθεί από την επιστήµη της θρέψης φυτών και τον κλάδο των λιπασµάτων. Όλα αυτά τα θέµατα, αλλά και όλες οι εξελίξεις που αναπτύσσονται στον κλάδο µας θα έχουµε την ευκαιρία να τα συζητήσουµε στην Agrotica 2020, όπου ως ΣΠΕΛ συµµετέχουµε µε Περίπτερο στο Κ. Ι. Βελλίδης, Stand 10A, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΠΕΛ.

Παράλληλα ο ΣΠΕΛ θα πραγµατοποιήσει ηµερίδα µε θέµα: «Θρέψη Φυτών: Αυξάνοντας την αξία της παραγωγής και του τροφίµου» το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 1.30-4.30µ.µ. στην αίθουσα OLYMPIAS του Συνεδριακού Κέντρου «Σ.Κ. Ι. Βελλίδης» της ∆ΕΘ -HELEXPO A.E. Μέσα από δυο ενότητες, µια για τις µεγάλες καλλιέργειες και µια για τα καρποφόρα δέντρα 10 προσκεκληµένοι οµιλητές θα προσεγγίσουν τις  σύγχρονες ανάγκες που καλείται να αντιµετωπίσει η ελληνική γεωργία και θα τοποθετηθούν για τον καθοριστικό ρόλο των λιπασµάτων στην αύξηση της αξίας της παραγωγής.

Ο ΣΠΕΛ έχει µια παράδοση να διοργανώνει Ηµερίδες στην Agrotica. Φέτος όµως η ηµερίδα µας θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η Ηµερίδα θα πλαισιωθεί από εκπροσώπους της ακαδηµαϊκής/ερευνητικής κοινότητας της χώρας, αλλά και από εκπροσώπους της βιοµηχανίας του τροφίµου.

Στόχος µας είναι η ανάδειξη της διασύνδεσης της θρέψης των φυτών µε την αλυσίδα παραγωγής  τροφίµων.

Οι προσκεκληµένοι µας από τη βιοµηχανία της µεταποίησης, αλλά και οι εκπρόσωποι της ακαδηµαϊκής/ερευνητικής κοινότητας της χώρας θα αναλύσουν πώς η θρέψη των καλλιεργειών µπορεί να αυξήσει τη διατροφική αξία των παραγόµενων αγροτικών προϊόντων, σε επίπεδο ποσότητας και ποιότητας.

Είναι αναγκαίο να δηµιουργηθεί ένας οδικός χάρτης που θα συνδυάζει τις ανάγκες της αγοράς, της βιοµηχανίας τροφίµου και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις µε το συγχρονισµό της παροχής των θρεπτικών στοιχείων σύµφωνα µε τις ανάγκες θρέψης της καλλιέργειας, στο πλαίσιο της ποικιλοµορφίας των εδαφών και των έντονων καιρικών µεταβολών λόγω
Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

21-01-2020 15:22asavas

Ρόλος των αγροτών και καταναλωτών δεν πρέπει να υπάρξει;

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία