Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Brand name

Με κριτήρια και έμφαση σε τοπικά-ΠΟΠ προϊόντα το Ειδικο Σήμα Ποιότητας

Αυστηρές προϋποθέσεις και 20 τουλάχιστον κριτήρια θέτει η απόφαση του υπουργείου Τουρισμού για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 2 Μαΐου, και θέτει ως προαπαιτούμενο τα παρεχόμενα εδέσματα «Ελληνικής Κουζίνας» να χρησιμοποιούν ελληνικά προϊόντα, με έμφαση σε τοπικά προϊόντα και σε προϊόντα Π.Ο.Π προάγοντας τον γαστρονομικό τουρισμό.

logo_new

Μαρία Γιουρουκέλη

34
0

Σε περίπτωση που προσφέρεται φέτα, η απόφαση ορίζει ότι αυτή πρέπει να είναι μόνο ελληνικής παραγωγής και αποκλειστικά Π.Ο.Π. ενώ αποκλείεται η προσφορά τύπων τυριού υποκατάστατων της φέτας (π.χ. λευκό τυρί). Μάλιστα, θα ελέγχεται ότι τα τυροκομικά προϊόντα Π.Ο.Π. προέρχονται αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. για ζωικά προϊόντα» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων του παραπάνω καταλόγου.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι θα γίνεται χρήσ  αποκλειστικά καλής ποιότητας ελαιόλαδου ελληνικής παραγωγής για τα μαγειρευτά (εφόσον η συνταγή και η παράδοση προβλέπει χρήση ελαιόλαδου) και έξτρα παρθένου ελαιόλαδου ελληνικής παραγωγής για τις σαλάτες νωπές ή βραστές, με σχετική μνεία στους τιμοκαταλόγους των επιχειρήσεων εστίασης (ενημέρωση καταναλωτών).

Η  απόφαση, που υπέγραψε η πρώην υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά στις 19 Απριλίου, ορίζει ότι το  Ε.Σ.Π.Ε.Κ. πιστοποιεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση: α) προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων που ακολουθούν ή βασίζονται στην ελληνική γαστρονομική παράδοση με έμφαση κατά περίπτωση σε τοπικές κουζίνες, β) χρησιμοποιεί σε σημαντικό βαθμό ελληνικά προϊόντα, με έμφαση σε τοπικά προϊόντα και προϊόντα Π.Ο.Π., γ) προωθεί συνολικά την ελληνική γαστρονομική και οινική παράδοση και παραγωγή και δ) προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, μη συμμόρφωση του εστιατορίου, έστω και σε ένα από τα παρακάτω υποχρεωτικά κριτήρια, αποτελεί λόγο απόρριψης της επιχείρησης.

Τα εδέσματα «Ελληνικής Κουζίνας» μπορούν είτε  α) να επιλέγονται μέσα από τον γαστρονομικό χάρτη που θα δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου είτε β) να προτείνονται από τις επιχειρήσεις με την κατάλληλη τεκμηρίωση για τη γνησιότητα της προέλευσής τους.

Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.).

Άρθρο 1

Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)
1.Το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.), το οποίο θεσπίστηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2741/1999 και το οποίο χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, για την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού, κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 4582/2018, μπορούν να λαμβάνουν επιχειρήσεις εστίασης ή αναψυχής κατόπιν αίτησής τους.
2.Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. πιστοποιεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση: α) προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων που ακολουθούν ή βασίζονται στην ελληνική γαστρονομική παράδοση με έμφαση κατά περίπτωση σε τοπικές κουζίνες, β) χρησιμοποιεί σε σημαντικό βαθμό ελληνικά προϊόντα, με έμφαση σε τοπικά προϊόντα και προϊόντα Π.Ο.Π., γ) προωθεί συνολικά την ελληνική γαστρονομική και οινική παράδοση και παραγωγή και δ) προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών.
3.Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, μετά από αίτηση της επιχείρησης και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τηρούνται οι διαδικασίες της παρούσας απόφασης. Η απόκτηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. είναι προαιρετική.
4. Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. χορηγείται για μια τριετία στο όνομα της επιχείρησης και αφορά στη συγκεκριμένη επιχείρηση εστίασης ή αναψυχής για την οποία υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Η επιχείρηση, εφόσον επιθυμεί την ανανέωση

Όλες οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση του Σήματος, εφόσον τα δικαιολογητικά τους είναι πλήρη, ελέγχονται από τα ειδικά συλλογικά όργανα για τη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων της χορήγησης του. Η ανανέωση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας ισχύει, επίσης, για μία τριετία. Το Υπουργείο Τουρισμού καλύπτει όλες τις δαπάνες λειτουργίας των ειδικών συλλογικών οργάνων.
5.Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. είναι Σήμα με ειδικό λογότυπο του Υπουργείου Τουρισμού που περιλαμβάνεται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης του Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

Η χορήγηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. γίνεται στις επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής που υποβάλλουν σχετική αίτηση εφόσον πληρούν συνδυαστικά: α) τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «υποχρεωτικά κριτήρια» του πίνακα 1 του άρθρου 7 της παρούσας και β) λάβουν συνολική βαθμολογία όχι μικρότερη των είκοσι πέντε (25) βαθμών από τα «βαθμολογούμενα κριτήρια» που περιλαμβάνονται στον πίνακα 2 του άρθρου 7 της παρούσας. Οι πίνακες 1 και 2 αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Διαδικασία Χορήγησης του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα
1.Το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού μετά από έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από τριμελή ειδικά συλλογικά όργανα ελέγχου.
2.Τα ειδικά συλλογικά όργανα ελέγχου συγκροτούνται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και αποτελούνται από δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Τουρισμού και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατόρων Ελλάδας (ΠΟΕΣΕ), ή, εν αδυναμία τούτου προς άσκηση των καθηκόντων του, από έναν εκπαιδευτικό, μόνιμο ή αορίστου χρόνου, του Υπουργείου Τουρισμού. Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΣΕ επιλέγονται από σχετική κατάσταση που υποβάλλει κάθε χρόνο η ΠΟΕΣΕ.
3.Ο έλεγχος εκ μέρους των ειδικών συλλογικών οργάνων έγκειται στη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 2 της παρούσας για τη χορήγηση του Σήματος, όπως περιγράφονται στους πίνακες 2 και 3 του άρθρου 7 της παρούσας.
4.Η αιτούσα επιχείρηση δέχεται τους με ή χωρίς προειδοποίηση ελέγχους του οικείου συλλογικού οργάνου που ορίζεται για τον σκοπό αυτό. Το κόστος των προς δοκιμή φαγητών και κρασιών βαρύνει την ίδια.
5.Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης χορήγησης του Ε.Σ.Π.Ε.Κ, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για έλεγχο όταν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις χορήγησης του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. κατά τις διατάξεις της παρούσας.

Σε κάθε περίπτωση οι ελεγκτές παρέχουν συμβουλές στην επιχείρηση για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του.
6.Τα ειδικά συλλογικά όργανα ελέγχου διενεργούν ελέγχους και στις επιχειρήσεις στις οποίες ήδη χορηγήθηκε το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα κατά τις διατάξεις της παρούσας, προκειμένου να πιστοποιούν τη διαρκή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων αυτής, κατά τη διάρκεια ισχύος του Σήματος. Ο έλεγχος μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ανάκληση του Σήματος, εάν κάποια από τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 8 της παρούσας δεν τηρείται, εάν δεν ισχύουν πλέον οι συνθήκες που οδήγησαν στην αρχική βαθμολογία επί τη βάσει των κριτηρίων του άρθρου 7 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση ουδεμία αξίωση έχει κατά του Υπουργείου Τουρισμού.

Άρθρο 4

Ανάκληση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα ανακαλείται και στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α. Αλλαγή στην άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εστίασης.

Β. Μετακόμιση (στην περίπτωση αυτή το Σήμα χορηγείται με σύντομη διαδικασία, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές με την εγκατάσταση προϋποθέσεις και εφόσον στη νέα επιχείρηση δεν έχουν μεταβληθεί οι σχετικές με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις της παρούσας συνθήκες).

Γ. Αλλαγή του χαρακτήρα της επιχείρησης εστίασης (π.χ. από ελληνική σε κινεζική κουζίνα) ή αλλαγή του συνόλου του καταλόγου εδεσμάτων χωρίς την ενημέρωση της Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού (π.χ. από ελληνικό σε διεθνές μενού).

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά χορήγησης Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα
1.Η αίτηση για τη χορήγηση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. υποβάλλεται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού ή στις οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες τη διαβιβάζουν στην κεντρική υπηρεσία. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Απλή δήλωση ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 2 και έχουν ληφθεί υπ' όψιν τα κριτήρια του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης.

β. Αντίγραφο ενδεικτικού καταλόγου εδεσμάτων και εμφιαλωμένων ελληνικών κρασιών και αποσταγμάτων.

Η επιχείρηση ενθαρρύνεται να προσαρμόζει τον κατάλογο στα εποχικά προϊόντα και εδέσματα, εφόσον τηρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 2 και τα κριτήρια του άρθρου 7 της παρούσας και μετά από ενημέρωση της Διεύθυνσης Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού.

γ. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης εστίασης ή αναψυχής ή του μοναδικού αριθμού γνωστοποίησης.

δ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους €293,00 υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΛΕ 1450189001).
2.Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση ή την ανανέωση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα, εφόσον τα δικαιολογητικά τους είναι πλήρη, ελέγχονται στον χώρο της επιχείρησης εστίασης ή αναψυχής από τα τριμελή ειδικά συλλογικά όργανα ελέγχου της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 6

Μητρώο Ειδικών Σημάτων Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα

Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Μητρώο Ειδικών Σημάτων Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα, όπου καταχωρίζονται οι αποφάσεις χορήγησης του Ε.Σ.Π.Ε.Κ., με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν. Το Μητρώο μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 7

Υποχρεωτικά κριτήρια

Τα υποχρεωτικά κριτήρια είναι οι ελάχιστες υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα. Τα κριτήρια αυτά είναι συνολικά είκοσι (20) και δεν βαθμολογούνται. Η αξιολόγηση τους γίνεται με απάντηση ΝΑΙ/ΟΧΙ, όπου το ΝΑΙ σημαίνει ότι το εστιατόριο ικανοποιεί επαρκώς το εξεταζόμενο κριτήριο ενώ το ΟΧΙ σημαίνει ότι το εξεταζόμενο κριτήριο δεν ικανοποιείται. Η μη συμμόρφωση του εστιατορίου,έστω και με ένα από τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά κριτήρια, αποτελεί λόγο απόρριψης της επιχείρησης.

Α. Κατηγορία: Προσφορά εδεσμάτων Ελληνικής Κουζίνας και ελληνικών προϊόντων

α/α Περιγραφή κριτηρίου Τιμές Παρατηρήσεις

Κ.1. Προσφορά τουλάχιστον επτά (7) εδεσμάτων ελληνικής ή τοπικής κουζίνας που ακολουθούν ελληνικές παραδοσιακές συνταγές / ανάλογα με τον γεωγραφικό χάρτη της επιχείρησης/περιφέρεια ή βασίζονται σε αυτές .

Σε κάθε περίπτωση τα παρεχόμενα εδέσματα «Ελληνικής Κουζίνας» θα πρέπει να χρησιμοποιούν ελληνικά προϊόντα, με έμφαση σε τοπικά προϊόντα και σε προϊόντα Π.Ο.Π..

Τα εδέσματα «Ελληνικής Κουζίνας» μπορούν είτε

α) να επιλέγονται μέσα από τον γαστρονομικό χάρτη που θα δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού είτε β) να προτείνονται από τις επιχειρήσεις με την κατάλληλη τεκμηρίωση για τη γνησιότητα της προέλευσής τους.

Μέχρι την ολοκλήρωση του γαστρονομικού χάρτη, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτωση β’ της προηγούμενης παραγράφου.

Κ.2. Προσφορά «ελληνικής σαλάτας» κατά τους θερινούς μήνες. Η "ελληνική σαλάτα" περιλαμβάνεται στα επτά (7) υποχρεωτικά εδέσματα που αναφέρονται στο κριτήριο Κ.1.

Η "Ελληνική Σαλάτα" παρουσιάζεται με τη συμπληρωματική περιγραφή: "τομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, πιπεριά, ελιές, ρίγανη, τυρί φέτα Π.Ο.Π. και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο), και θα περιλαμβάνει τα υλικά αυτά, σερβίρεται δε φρεσκοκομμένη και με αρίστης ποιότητας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Η ελληνική σαλάτα είναι δυνατόν να εμπλουτίζεται με άλλα υλικά (π.χ. καπαρόφυλλα, αντζούγιες κ.α.).

Επιπλέον των επτά (7) εδεσμάτων, πρέπεινα προσφέρεται ένα τουλάχιστον μενού τριών (3) γευμάτων που ακολουθούν ή βασίζονται σε ελληνικές παραδοσιακές συνταγές και χρησιμοποιούν ελληνικά προϊόντα προϊόντα, με έμφαση σε τοπικά προϊόντα και σε προϊόντα Π.Ο.Π..

Τα εδέσματα «Ελληνικής Κουζίνας» μπορούν είτε  α) να επιλέγονται μέσα από τον γαστρονομικό χάρτη που θα δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου είτε β) να προτείνονται από τις επιχειρήσεις με την κατάλληλη τεκμηρίωση για τη γνησιότητα της προέλευσής τους. Μέχρι την ολοκλήρωση του γαστρονομικού χάρτη, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτωση β’ της παραπάνω παραγράφου.

Προσφορά τουλάχιστον τεσσάρων (4) ελληνικών τυριών, με έμφαση κατά περίπτωση σε τοπικές παραγωγές.

Σε περίπτωση που προσφέρεται φέτα, αυτή είναι μόνο ελληνικής παραγωγής και αποκλειστικά Π.Ο.Π. ενώ αποκλείεται η προσφορά τύπων τυριού υποκατάστατων της φέτας (π.χ. λευκό τυρί).

Ελέγχεται ότι τα τυροκομικά προϊόντα Π.Ο.Π. προέρχονται αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. για ζωικά προϊόντα» του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων του παραπάνω καταλόγου.

Χρησιμοποίηση αποκλειστικά καλής ποιότητας ελαιόλαδου ελληνικής παραγωγής για τα μαγειρευτά (εφόσον η συνταγή και η παράδοση προβλέπει χρήση ελαιόλαδου) και έξτρα παρθένου ελαιόλαδου ελληνικής παραγωγής για τις σαλάτες νωπές ή βραστές, με σχετική μνεία στους τιμοκαταλόγους των επιχειρήσεων εστίασης (ενημέρωση καταναλωτών).

Αν οι υποψήφιες για τη λήψη του Σήματος επιχειρήσεις προσφέρουν πατάτες τηγανητές, πρέπει να προσφέρουν "ελληνική πατάτα τηγανητή" σε ελαιόλαδο ή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με την υποχρεωτική ένδειξη στους τιμοκαταλόγους, ενώ αποκλείεται η προτηγανισμένη πατάτα.

Να αναγράφεται η προέλευση της πρώτης ύλης (π.χ. πατάτα Νάξου).

Προσφορά ελληνικού καφέ που θα παρασκευάζεται στη φωτιά ή στη χόβολη και όχι στον ατμό.

Συνιστάται το σερβίρισμα με τον παραδοσιακό τρόπο, με το μπρίκι στο τραπέζι συνοδευόμενο με αρτύματα.

Το κουβέρ περιλαμβάνει ελιές, ή/ και πάστα ελιάς, ή/ και τοπικό ορεκτικό.

Βούτυρο ελληνικής παραγωγής μπορεί να παρέχεται μόνο εφόσον ζητηθεί.. Οι υποψήφιες για τη λήψη του Σήματος επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τουλάχιστον από 3 επιλογές εμφιαλωμένων οίνων και 3 επιλογές εμφιαλωμένων αποσταγμάτων από Έλληνες παραγωγούς.

Β. Κατηγορία: παρουσίαση, προβολή, προώθηση της ελληνικής γαστρονομικής και οινικής παράδοσης

Περιγραφή κριτηρίου Τιμές Παρατηρήσεις

Το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα αναρτάται σε εμφανές σημείο του χώρου, στις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες του τουριστικού καταλύματος καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης όπου έχει παρουσία το κατάλυμα.

Ο λογότυπος του Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα εμφανίζεται στο εδεσματολόγιο της επιχείρησης ως σήμανση των εδεσμάτων και του μενού ελληνικής / τοπικής κουζίνας.

Ο κατάλογος των υποψήφιων για τη λήψη του Σήματος επιχειρήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των παραδοσιακών εδεσμάτων για τυχόν αλλεργιογόνα στοιχεία.

Η περιγραφή θα αναφέρει προέλευση και βασικά υλικά.

Ο κατάλογος να είναι στα ελληνικά και σε μία τουλάχιστον ευρέως διαδεδομένη ξένη γλώσσα.

Η λίστα οίνου και αποσταγμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των ελληνικών οίνων και αποσταγμάτων.

Η περιγραφή να αναφέρει προέλευση και χαρακτηριστικά της ποικιλίας ή της παρασκευής.

Ο κατάλογος να είναι στα ελληνικά και σε μία τουλάχιστον ευρέως διαδεδομένη ξένη γλώσσα.

Ειδικά για τα χύμα κρασιά να εφαρμόζεται η με αριθμό 91354/24-8-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 2983).

Οι κατά περίπτωση υπεύθυνοι για το σέρβις των πελατών θα πρέπει να είναι ορθά εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι ώστε να είναι ικανοί να παρουσιάζουν και να προωθούν σωστά τα εδέσματα της ελληνικής κουζίνας καθώς και τις επιλογές ελληνικού οίνου και αποσταγμάτων που περιλαμβάνει το μενού του εστιατορίου.

Γ. Κατηγορία : Συνολικό επίπεδο και εικόνα παρουσίασης

Συνθήκες άψογης καθαριότητας στις αίθουσες και υπαίθριους χώρους εστίασης.

Εξετάζονται: Πάτωμα, τοίχοι, οροφή, έπιπλα, φωτιστικά, εξοπλισμός υπαίθριου χώρου, (φωτιστικά, πέργκολες, τέντες), οι χώροι στάθμευσης κ.λπ..

Συνθήκες άψογης καθαριότητας των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, στους χώρους παρασκευής, αποθήκευσης και διάθεσης τροφίμων.

Εξετάζονται: Πάγκοι, ψυγεία, μαγειρικά σκεύη, υγειονομικές γωνιές, επιφάνειες κοπής, εργαλεία, σχάρες, φούρνοι, φριτέζες, πιατοθήκες, πιάτα, πατώματα, πλακάκια, οροφή, απορροφητήρες, υλικά συσκευασίας και αποθήκευσης, χώροι αποθήκευσης (ερμάρια, συρτάρια), αποθήκες (ημερομηνία λήξης στις αποθηκευμένες πρώτες ύλες , κ.λπ.

Συνθήκες άψογης καθαριότητας στους χώρους υγιεινής.

Εξετάζονται: Καθαριότητα, συντήρηση, επάρκεια υποδομών, εξοπλισμού και αναλωσίμων (Χαρτί, στεγνωτήρες, αποσμητικά, σαπούνι, απολυμαντικά)

Οδηγοί ΕΦΕΤ, τήρηση προδιαγραφών ασφάλειας τροφίμων και εκπαίδευση προσωπικού στους όρους υγιεινής όπως περιγράφονται στους οδηγούς.

Εξετάζονται: Πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίου για την «Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων» του οδηγού ΕΦΕΤ από πιστοποιημένο από τον ΕΦΕΤ φορέα ή εκπαιδευτή.

Ισχύουν οι εξαιρέσεις από την παραπάνω υποχρέωση όπως προκύπτουν από τη με α.π. Εγκύκλιο του ΕΦΕΤ «Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 14708/2007 (Β΄ 1616) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Τήρηση κανόνων υγιεινής από το προσωπικό

Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του εστιατορίουότι το προσωπικό έχει λάβει γνώση και έχει εκπαιδευτεί από τον ίδιο για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στον χειρισμό των τροφίμων.

Ποιότητα εξοπλισμού

Εξετάζονται: Η αρτιότητα , η ποιότητα και η συντήρηση του εστιατορικού εξοπλισμού (τραπέζια, καρέκλες, τραπεζομάντηλα, πιάτα, ποτήρια, κουτάλια, μαχαίρια, πιρούνια κ.λπ.). Αποκλείεται η χρησιμοποίηση ευτελών πλαστικών τραπεζομάντηλων, πλαστικών πιάτων και ευτελών πλαστικών καθισμάτων. Το σερβίρισμα του κρασιού πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα για τον σκοπό αυτό ποτήρια.

Αρτιότητα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

Εξετάζονται: Η αρτιότητα και η σωστή συντήρηση των ηλεκτρολογικών και των υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και ο εξοπλισμός του παρασκευαστηρίου.

Γενική παρατήρηση: Η επιχείρηση ενθαρρύνεται να προσαρμόζει τον κατάλογο στα εποχικά προϊόντα και εδέσματα, εφόσον τηρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 2 και του άρθρου 7 της παρούσας και μετά από ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

Βαθμολογούμενα κριτήρια

Τα κριτήρια που τίθενται βαθμολογούνται το καθένα χωριστά με βάση την κλίμακα 1 έως 5. Η επιχείρηση καθίσταται επιλέξιμη για τη λήψη του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. εφόσον λάβει από τα βαθμολογούμενα κριτήρια συνολική βαθμολογία όχι μικρότερη των είκοσι πέντε (25) βαθμών. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια έχουν ως εξής:

α/α Περιγραφή κριτηρίου Τιμές

Ποιότητα δομικών υλικών, υλικών διακόσμησης και επίπλωσης

Εξετάζεται: Η σωστή συντήρηση ανοιγμάτων-κουφωμάτων (πόρτες παράθυρα, κουφώματα, διαχωριστικά), δομικών στοιχείων (υλικά δαπέδου, τοίχων, οροφής, επενδύσεις, η επάρκεια φωτισμού, ο διαχωρισμός χώρων (πχ εισόδου, WC, κουζίνας από κύριο χώρο).

Ποιότητα χώρου εστίασης (Άνεση αίθουσας)

Εξετάζονται: Άνεση χώρου πελατών. Σωστή λειτουργία του συστήματος Θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού. Καθαρότητα της ατμόσφαιρας Ύπαρξη βεστιαρίου. Άνεση στην εξυπηρέτηση τραπεζιών. Μετάβαση πελατών σε άλλους χώρους χωρίς ενόχληση των άλλων. Θόρυβοι (εξωτερικός-εσωτερικός από κουζίνα, εξαερισμός). Μουσική.

Ποικιλία εδεσμάτων Ελληνικής Κουζίνας

Εξετάζονται: Η ύπαρξη στον κατάλογο εδεσμάτων που ακολουθούν ή βασίζονται σε ελληνικές παραδοσιακές συνταγές επιπλέον των υποχρεωτικών (όπως αυτά περιγράφονται στα κριτήρια Κ.1, Κ.2., Κ.3) καθώς και η πρωτοτυπία και η ποιότητα του καταλόγου.

Ποικιλία οίνου και αποσταγμάτων

Εξετάζονται: Η ποικιλία ελληνικών εμφιαλωμένων οίνων και εμφιαλωμένων αποσταγμάτων.

Ποιότητα και παρουσίαση εδεσμάτων

Εξετάζονται: Η τεχνική της παρασκευής (θερμοκρασία– φαντασία – πρωτοτυπία πιάτων), η παρουσίαση και το σερβίρισμά τους.

Προσφορά τοπικών προϊόντων

Πρόσθετη αξιολόγηση θα έχουν όσες επιχειρήσεις εστίασης χρησιμοποιούν συστηματικά ελληνικά τοπικά προϊόντα όπως: κρέατα, τυριά, λαχανικά, φρούτα, λάδι, βούτυρο, λοιπές πρώτες ύλες.

Προσφορά καλού ψωμιού

Εξετάζεται: Η προσφορά φρέσκου καλού ψωμιού τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα. Η προσφορά τουλάχιστον μιας ποικιλίας «μαύρου» ψωμιού.

Προσφορά καλού ψωμιού (Πρόσθετη αξιολόγηση)

Πρόσθετη αξιολόγηση θα έχουν όσες επιχειρήσεις εστίασης παρασκευάζουν μόνα τους καλής ποιότητας ψωμί ή χειροποίητο φύλλο για ελληνικές παραδοσιακές πίτες.

Συντήρηση κρασιού

Εξετάζεται: Ο χώρος φύλαξης και σωστής συντήρησης των κρασιών και των αποσταγμάτων.

Συνολική Ποιότητα

Εξετάζονται: Συνολική ποιότητα και γνησιότητα των προσφερόμενων προϊόντων καθώς και των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Τα βαθμολογούμενα κριτήρια λαμβάνουν μια τιμή από το 1 έως το 5 ανάλογα με τον παρακάτω πίνακα:

1 ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ Το εστιατόριο ικανοποιεί πλήρως τα σημεία ελέγχου του κριτηρίου και το\ γενικό επίπεδο των σημείων που εξετάσθηκαν είναι πολύ καλό.

2 ΚΑΛΟ Το εστιατόριο ικανοποιεί μεγάλο ποσοστό από τα σημεία ελέγχου του κριτηρίου και το γενικό επίπεδο των σημείων που εξετάσθηκαν είναι καλό.

3 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Το εστιατόριο ικανοποιεί πάνω από τα μισά σημεία ελέγχου του κριτηρίου και το γενικό επίπεδο των σημείων που εξετάσθηκαν είναι ικανοποιητικό.

4 ΜΕΤΡΙΟ Το εστιατόριο ικανοποιεί λιγότερα από τα μισά σημεία ελέγχου του κριτηρίου και το γενικό επίπεδο των σημείων που εξετάσθηκαν είναι μέτριο.

5 ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ/ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ Το εστιατόριο ικανοποιεί ελάχιστα από τα σημεία ελέγχου του κριτηρίου και το γενικό επίπεδο των σημείων που εξετάσθηκαν είναι μη αποδεκτό.

Άρθρο 8

Το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα που χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού είναι το ακόλουθο:

Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις
1.Τα Ειδικά Σήματα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα, που είναι σε ισχύ και έχουν χορηγηθεί με τις διατάξεις της Τ/4333/8-8-2001 (Β΄ 1097) υπουργικής απόφασης, διατηρούνται σε ισχύ έως τη λήξη τους. Τυχόν έκτακτος έλεγχος στις επιχειρήσεις που έχουν το παλαιό Σήμα γίνεται με τις διατάξεις της Τ/4333/8-8-2001 υπουργικής απόφασης.

Η ανανέωση του Ε.Σ.Π.Ε.Κ. σε επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί το Σήμα με τον παλαιό λογότυπο θα γίνει με τις διατάξεις της παρούσας.
2.Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν το Σήμα με τον παλαιό λογότυπο οφείλουν να το αντικαταστήσουν, μόλις λάβουν το Σήμα με τον νέο λογότυπο του άρθρου 8 της παρούσας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.
3.Στις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης πριν από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, το Ε.Σ.Π.Ε.Κ. χορηγείται με τις διαδικασίες της Τ/4333/8-8-2001 (Β΄ 1097) υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος
1.Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Τ/4333/8-8-2001 (Β΄ 1097) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 19 Απριλίου 2019

Η Υπουργός

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία