Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Φύση και Τεχνολογία σύμμαχοι για το μέλλον

"Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με βάση μικροοργανισμούς (μύκητες, βακτήρια κ.λπ.), ψηφιακές πλατφόρμες που λειτουργούν ως εργαλεία υποβοήθησης της λήψης απόφασης με συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, η χρήση έξυπνων εφαρμογών και η συνεχής κατάρτιση, έχουν ως τελικό όφελος το μειωμένο ρίσκο απωλειών στη σοδειά" αναφέρει ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος, Country Commercial Lead Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς, σε συνέντευξή του στο ειδικό ένθετο "Φυτοπροστασία & Θρέψη" που κυκλοφόρησε με την Agrenda τον Μάιο.

manolis_panagiotopoulos222_2

88
0
Παρατηρούμε στον τομέα της φυτοπροστασίας μια τάση για όλο και πιο ήπιες παρεμβάσεις με όλο και πιο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Τι σημαίνει οικονομικά αυτό, τόσο για τον παραγωγό όσο και τις επιχειρήσεις του κλάδου;

 Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η αυξανόμενη ζήτηση για ασφαλή τροφή, έχουν κάνει πιο απαιτητικές τις προσδοκίες των καταναλωτών και της κοινωνίας απέναντι στη βιομηχανία και τον κλάδο μας.

 H κλιματική αλλαγή, η συμμόρφωση με τις υψηλές προδιαγραφές των τοπικών και διεθνών αγορών, είναι κάποιες από τις βασικές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί σε όλο τον πλανήτη. Αν σε αυτά προσθέσουμε και το αναθεωρημένο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο  επαναξιολόγησης ή έγκρισης νέων συμβατικών σκευασμάτων, η ανάγκη για φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις με ήπιες παρεμβάσεις γίνεται πλέον επιτακτική.

 Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με βάση μικροοργανισμούς (μύκητες, βακτήρια κ.λπ.), ψηφιακές πλατφόρμες που λειτουργούν ως εργαλεία υποβοήθησης της λήψης απόφασης με συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, η χρήση έξυπνων εφαρμογών και η συνεχής κατάρτιση, έχουν ως τελικό όφελος το μειωμένο ρίσκο απωλειών στη σοδειά, την παραγωγή αγροτικών προϊόντων με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, ενώ μέσω αυτών των πρακτικών ο παραγωγός διαχειρίζεται την ανθεκτικότητα και συνεισφέρει παράλληλα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη. 

 Αξίζει εδώ να προστεθεί ο αντίκτυπος των πρακτικών αυτών στις τοπικές κοινωνίες και η ανάδειξή τους μέσα από την οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο.

 Βιομηχανία εισροών και επιστημονική κοινότητα οφείλουμε τώρα να προσεγγίσουμε ολιστικά τα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα παραγωγό επενδύοντας στην ανάπτυξη εργαλείων που θα τον υποστηρίξουν να καλλιεργήσει αποδοτικά, να επιβιώσει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον αλλά και να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις χρησιμοποιώντας έξυπνα τους περιορισμένους πόρους που είναι διαθέσιμοι.

 Πρόκειται για επένδυση στο μέλλον και προσαρμογή σε έναν κόσμο που αλλάζει για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε σε αυτό που εμείς στη Bayer λέμε: «Συνεργαζόμαστε για την Αειφόρο γεωργία».

 

 Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τη φυτοπροστασία με τη θρέψη των φυτών να έρχονται όλο και πιο κοντά. Ισχύει; Και πού οδηγεί αυτή η σύγκλιση;

 Μία πολλά υποσχόμενη και φιλική προς το περιβάλλον καινοτομία είναι η χρήση Βιοδιεγερτών φυτών (Plant Biostimunals) που απαρτίζονται από τους μη μικροβιακούς διεγέρτες που συνίστανται κυρίως, είτε από προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών είτε από εκχυλίσματα φυκιών και τους μικροβιακούς διεγέρτες που εμπεριέχουν ριζοβακτήρια που προωθούν τη φυτική ανάπτυξη (Plant Growth Promoting Rhizobacteria, PGPR), ή ενδότροφους μύκητες (Arbuscular Mycorrhiza Fungi, AMF).

Οι Βιοδιεγέρτες ενισχύουν τα αγρονομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των φυτών, επιδρώντας στην ανοχή τους στο αβιοτικό στρες και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης θρεπτικών ουσιών και ιδίως του αζώτου και φωσφόρου που είναι θεμελιώδη τόσο για οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους. Επίσης, επιδρούν θετικά στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων μέσω της σύνθεσης αντιοξειδωτικών ουσιών που είναι επωφελείς για την ανθρώπινη διατροφή.

Οι φυσικοί Βιοδιεγέρτες εμφανίζονται ως η νέα και δυναμική κατηγορία γεωργικών εισροών, που συμπληρώνουν τα αγροχημικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των συνθετικών λιπασμάτων και θα συνεχίσουν να αποτελούν πεδίο ενδιαφέροντος της βιομηχανίας και της επιστημονικής κοινότητας προχωρώντας πλέον στην ανάπτυξη μιας δεύτερης γενιάς αυτών των προϊόντων (Biostimulant 2.0).

  Η νέα τεχνολογία διαχείρισης των εφαρμογών φυτοπροστασίας και θρέψης, δηλαδή το πλέγμα της «ευφυούς γεωργίας», επιδρά και πόσο στις στρεμματικές αποδόσεις και πως συνδέεται με το οικονομικό αποτέλεσμα των εκμεταλλεύσεων;

 Οι νέες ψηφιακές ή «ευφυείς» τεχνολογίες στη γεωργία, όπως η χρήση δορυφόρων ή drones που παρέχουν πληροφορίες για την υγεία των καλλιεργούμενων φυτών, έχουν στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας στην καλλιέργεια. Επιπλέον από αυτές τις εικόνες, αισθητήρες πάνω σε σύγχρονα αγροτικά μηχανήματα παρέχουν πληροφορίες για τον τύπο και την κατάσταση του εδάφους, όπως και για τη διαθεσιμότητα του νερού ή των θρεπτικών στοιχείων.

 Αναλύοντας τον μεγάλο όγκο δεδομένων, σε συνδυασμό με άλλες πηγές όπως μετεωρολογικές πληροφορίες, οι παραγωγοί έχουν πρόσβαση σε βαθύτερη πρακτική γνώση και συστάσεις που τους βοηθούν να λαμβάνουν άμεσα αποτελεσματικές αποφάσεις, από τη σωστή επιλογή υβριδίου έως και την επίκαιρη εφαρμογή φυτοπροστασίας.

 Προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, ο παραγωγός, συνδυάζοντας κατάλληλο εξοπλισμό με έξυπνες εφαρμογές, μπορεί να σπείρει με μεταβλητό ρυθμό σποράς ή να στοχεύσει με ακρίβεια την λίπανση ανάλογα με τις διαφορετικές εδαφικές συνθήκες μέσα στο ίδιο το χωράφι.

 Επιτυγχάνεται, έτσι, ο  περιορισμός της σπατάλης των διαθέσιμων πόρων, η μείωση του κόστους και η αύξηση της απόδοσης της παραγωγής ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπο της γεωργικής δραστηριότητας στο περιβάλλον.

 Με παραγωγούς που έχουν εντάξει την ευφυή γεωργία στις δραστηριότητές τους μπορούμε να παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες, οι οποίες στηρίζουν τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν καθημερινά από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή. Το Climate FieldView™ για παράδειγμα, δίνει τη δυνατότητα πλήρους εικόνας της κατάστασης των χωραφιών στον παραγωγό.

 Με «έξυπνα» λογισμικά παρέχουμε στους παραγωγούς εκτιμήσεις για την ανάπτυξη και την υγεία της καλλιέργειας, υποστηρίζοντας μια βιώσιμη και πλούσια παραγωγή τροφής για όλους, χρησιμοποιώντας λιγότερη γη, ενέργεια και νερό και μεγιστοποιώντας το οικονομικό αποτέλεσμα της εκμετάλλευσής τους.

  

Μανώλης Παναγιωτόπουλος, Country Commercial Lead Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία