Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Εξελιγμένη θρέψη και φυτοπροστασία με λύσεις αντοχής για τα μηλοειδή

Τα βλαστικά στάδια µεταξύ έναρξης βλάστησης και καρπόδεσης αποτελούν µία περίοδο ιδιαίτερης ευαισθησίας για τις καλλιέργειες των µηλοειδών, κυρίως όσον αφορά σοβαρές ασθένειες αλλά και εντοµολογικούς εχθρούς. Καινοτόµα όπλα κατά του ωιδίου και του φουζικλάδιου, βιοδιεγέρτες και δοκιµασµένες λύσεις στη διαχείριση της συγκοµιδής και της συντήρησης, έρχονται να διασφαλίσουν ότι ο µηλεώνας θα ξεδιπλώσει τη µέγιστη δυναµική του σε όρους παραγωγής.

25-32_cover_11

584
0

του Γιάννη Ρούπα

Από µύκητες όπως το φουζικλάδιο έως έντοµα σαν την καρπόκαψα και την ψύλλα περιλαµβάνει η µεγάλη λίστα των καλλιεργητικών εχθρών στα µηλοειδή, απαιτώντας από τους παραγωγούς συχνές επισκέψεις στους οπωρώνες και επιµελή παρακολούθηση της παραγωγής, προς έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση τυχών προσβολών. Ωστόσο, όσο επιτυχής και να είναι η καταπολέµηση (χηµική ή βιολογική) η πιο συνετή κίνηση από µεριάς παραγωγών θεωρείται η έγκαιρη πρόληψη, που µπορεί να επιτευχθεί µέσω καλού διαβάσµατος των ιδιοτήτων των εχθρών των µηλοειδών σε συνδυασµό µε εµπιστοσύνη στα σκευάσµατα του εµπορίου µε αποδεδειγµένη δράση.

Παράλληλα οι καλλιεργητές πρέπει να έχουν κατά νου τις καιρικές αλλαγές που επιφέρει η κλιµατική αλλαγή. Ξαφνικές εναλλαγές θερµοκρασίας και άκαιρες βροχές µε παρατεταµένες περιόδους υγρασίας ή ξηρασίας παρατηρούνται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, µε πιο πρόσφατο θύµα τη γειτονική Ιταλία όπου η ανοµβρία των τελευταίων µηνών και η πτώση της στάθµης των ποταµών στη χώρα απειλούν τελικώς περισσότερο από το 30% της εθνικής γεωργικής παραγωγής φέτος, σύµφωνα µε πρόσφατο ρεπορτάζ του Guardian. Στον αντίποδα, τυχόν µπόρες και µη αναµενόµενες βροχοπτώσεις δηµιουργούν το τέλειο σκηνικό εξάπλωσης µυκητολογικών ασθενειών όπως ο ασκοµύκητας του φουζικλάδιου και το ωίδιο µηλοειδών, ασθένειες οι οποίες προϋποθέτουν την υψηλή συγκέντρωση υγρασίας για να απειλήσουν την παραγωγή σε µήλα και αχλάδια και είναι ικανές να προκαλέσουν απώλειες µεγαλύτερες του 35-40% της παραγωγής αν δεν αντιµετωπιστούν εγκαίρως.

Οι νέες συνθήκες απαιτούν από τον παραγωγό ταχύτερη προσαρµογή στις εναλλαγές του καιρικού σκηνικού µε άµεση διενέργεια ψεκασµών, όπου αυτό απαιτείται και για όσο διάστηµα χρειάζεται σύµφωνα µε τις κατά τόπους γεωργικές προειδοποιήσεις και την εµπειρία των προηγούµενων ετών. Οι αλλαγές στις κλιµατικές συνθήκες έχουν αυξήσει σηµαντικά τη διασπορά και την ένταση των τοπικών καιρικών φαινοµένων, διαφοροποιώντας σηµαντικά το µικροκλίµα ανά περιοχή και καθιστώντας την πρότερη εµπειρία του παραγωγού ολοένα και σηµαντικότερη στη λήψη αποφάσεων για τη φυτοπροστασία και τη διασφάλιση υψηλής εµπορεύσιµης παραγωγής, απαλλαγµένης από τα σηµάδια προσβολών. 

Εγκατάσταση φεροµονικών παγίδων

Επειδή η πρόληψη σώζει… παραγωγές, την εποχή αυτή συστήνεται στους καλλιεργητές να αναρτήσουν στους οπωρώνες αχλαδιάς φεροµονικές παγίδες για τον έλεγχο της δραστηριότητας εντόµων όπως τα ακµαία της καρπόκαψας. Οι αντίστοιχες φεροµονικές παγίδες για την παρακολούθηση του εντόµου στους οπωρώνες µηλιάς µπορούν να αναρτηθούν αργότερα, µετά την πτώση των πετάλων και κατά την έναρξη της καρπόδεσης. Έτσι, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, µε τον έλεγχο των φεροµονικών παγίδων (δύο φορές την εβδοµάδα), οι καλλιεργητές µπορούν να έχουν ακριβή γνώση της έναρξης, καθώς και της περιόδου δραστηριότητας των ακµαίων του εντόµου και να προβαίνουν σε ψεκασµούς αµέσως µόλις αυτό είναι αναγκαίο µε το µικρότερο (φυσικά) οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Καψαλισµένα δέντρα από βακτηριακό κάψιµο

∆ιαχρονικά επικίνδυνο και µε ταχεία εξάπλωση είναι το παθογόνο βακτήριο Erwinia amylovora, που προκαλεί νέκρωση ιστών, φύλλων και ταξιανθιών, σχηµατίζοντας µαύρα µορφώµατα που φαίνεται σαν να έχουν καψαλιστεί από το πέρασµα πυρκαγιάς, εξού και το όνοµα της ασθένειας «βακτηριακό κάψιµο». Προσβάλλει κυρίως µηλοειδή αλλά και πολλά είδη καλλωπιστικών και αυτοφυών δένδρων και θάµνων, µε τις µολύνσεις να αρχίζουν συνήθως µέσα στην Άνοιξη. Οι ζηµιές που προκαλούνται δεν αφορούν µόνο τη µείωση ή εκµηδένιση της παραγωγής αλλά κυρίως την πλήρη καταστροφή των δέντρων µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα. Η ασθένεια για πρώτη φορά αναφέρθηκε στη Β. Αµερική από το 1780. Στη χώρα µας για πρώτη φορά εµφανίστηκε το 1984 σε αχλαδιές της ποικιλίας Passe Crassane στην περιοχή της Αρκαδίας. Εδώ και 40 χρόνια η ασθένεια ενδηµεί σε όλη τη χώρα και έχει προκαλέσει ανά χρονιές πολύ σηµαντικές ζηµιές. Το παθογόνο διαχειµάζει µέσα στα έλκη των κλάδων των προσβεβληµένων φυτών, µε µετάδοση της ασθένειας σε αµόλυντες περιοχές και χώρες να γίνεται κυρίως µέσω µολυσµένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Η ανίχνευση της παρουσίας του παθογόνου δίχως εµφανή συµπτώµατα είναι αρκετά δύσκολη και γίνεται µόνο από ειδικά εργαστήρια (µέθοδος PCR). Τα νεαρά δέντρα είναι πιο ευαίσθητα στην ασθένεια, µε του γεωπόνους να συνιστούν την αφαίρεση των εµφανώς προσβεβληµένων βλαστών το χειµώνα καθώς επίσης και την διενέργεια επαρκών ψεκασµών σε περίπτωση προσβολής µε µυκητοκτόνα σκευάσµατα που να καλύπτουν όλες τις σειρές του οπωρώνα, δίχως να αφήνονται περιοχές αψέκαστες.

ORA Services

Το Hold Plus δίνει λύση και στη διαχείριση της συγκομιδής και στη συντήρηση τρων φρούτων στο ψυγείο

∆ύο από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα ο παραγωγός είναι η έλλειψή εργατικών χεριών κατά τη διάρκεια της συγκοµιδής και η συντήρηση µιας σειράς καρπών στο ψυγείο για µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Τα δύο αυτά θέµατα αποφάσισε να µελετήσει η Τεχνική Οµάδα της ORA SERVICES µε σκοπό την επίλυσή τους. Και γιατί αυτό; Μα γιατί η Μοντέρνα θρέψη µε την Ολιστική της Προσέγγιση, την οποία ευαγγελίζεται η ORA SERVICES ως Αγροεπιστήµη έξω απ τα συνηθισµένα (ORA - Out of oRdinary Agroscience) υποδηλώνει τα όρια στα οποία µπορεί να παρέµβει στην Ελληνική Γεωργία.

Πώς το έκανε αυτό; Επέλεξε µια σειρά σηµαντικών καλλιεργειών για την Ελλάδα µε εξαγωγικό χαρακτήρα (µήλα, ακτινίδια, εσπεριδοειδή) και µέσω της ORA Academy οργάνωσε ένα πανελλαδικό Project πειραµατισµού µε την εξειδικευµένη εταιρεία ANADIAG Hellas και επιλεγµένους συνεργάτες της. Τι ακριβώς αφορούσε ο πειραµατισµός: Το Hold Plus της Stoller, ένα  µοναδικό προϊόν διαχείρισης του Αιθυλενίου που είναι υπεύθυνο για την ωρίµανση αλλά και τη διατήρηση των καρπών στο ψυγείο.

Ό Άγγελος Κεφάλας ∆ιευθυντής της ORA SERVICES δήλωσε ότι το Πρόγραµµα Πειραµατισµών πάνω σε µια σειρά καλλιεργειών έχει ως σκοπό την επιβεβαίωση ότι ο χειρισµός στον αγρό µε το προϊόν Hold Plus επιτυγχάνει και καλύτερη διαχείριση του χρόνου συγκοµιδής για τον παραγωγό και καλύτερο χρωµατισµό (µανταρίνια NOVA) και µεγάλη περίοδο συντήρησης των καρπών στο ψυγείο (µήλα, ακτινίδια) για τον έµπορο.

Το Project πραγµατοποιείται σε διάφορα µέρη της Ελλάδας (Θεσσαλία, Μακεδονία, Πελοπόννησο, Ήπειρο).

Ο Γεωπόνος κ. Σωτήριος Πανταζής, πειραµατιστής της εταιρείας ANADIAG Hellas µε την ολοκλήρωση του πειραµατικού σε καλλιέργεια µήλων στην περιοχή της Αγιάς Λαρίσης και συγκεκριµένα στα ψυγεία -διαλογητήρια της Rizoulis Fruit δήλώσε :

«Ο σκοπός του πειραµατικού ήταν να βρούµε αν µπορεί το Hold Plus

- να διατηρήσει τα µήλα περισσότερο στο ψυγείο και

- να επιµηκύνει την συγκοµιδή

ούτως ώστε ο παραγωγός να µπορέσει να συγκοµίσει τους καρπούς σε µεγαλύτερη χρονική διάρκεια χωρίς όµως να χάσει κάτι απ τα εµπορικά χαρακτηριστικά.

  • Για τους σκοπούς του πειράµατος χωρίσαµε ένα χωράφι περίπου 10 στρεµµάτων σε τρία κοµµάτια.
  • Βάλαµε το Hold Plus σε δύο διαφορετικές ηµεροµηνίες, αφήσαµε και µάρτυρα.
  • Το HOLD PLUS εφαρµόστηκε διαφυλλικά 30 και 15 µέρες πριν τη συγκοµιδή στη µία µεταχείριση και 15 και 5 µέρες πριν τη συγκοµιδή στην άλλη µεταχείριση.

Mετά από 4 µήνες αποθήκευσης σε απλή ατµόσφαιρα είναι εµφανώς διακριτά τα αποτελέσµατα:

- Στα φρούτα που εφαρµόστηκε το Hold Plus 15 και 5 µέρες πριν τη συγκοµιδή, τα µήλα είναι σε πολύ καλή κατάσταση, η σκληρότητά τους είναι µεγάλη, δεν υπάρχουν εµφανή σηµάδια από ασθένειες και άλλες αλλοιώσεις που παρατηρούνται µέσα στο ψυγείο.

- Τα µήλα του µάρτυρα έχουν αρχίσει να παίρνουν ένα κίτρινο χρώµα το οποίο είναι σηµάδι ότι έχουν αρχίσει να αλλοιώνονται, έχουµε µεγάλες προσβολές από ασθένειες, πολλά µήλα έχουν σαπίσει κιόλας και δεν είναι τόσο εµπορεύσιµα.

- Τέλος στα φρούτα που εφαρµόστηκε το Hold Plus 30 και 15 µέρες πριν τη συγκοµιδή, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, και στις δύο περιπτώσεις και µπορούν άνετα χωρίς µεγάλες απώλειες να πάνε στην αγορά και να πουληθούν.

Το Hold Plus δίνει ακόµη µία παράµετρο! Σχετίζεται µε την µικρότερη απώλεια βάρους των µήλων στο ψυγείο. Σ΄αυτά  που εφαρµόστηκε το HOLD PLUS, έχουµε µικρότερη απώλεια της τάξης του 5-7%, σε σχέση µε τον µάρτυρα.

Ο CEO του PHYTOGROUP κ. Νικόλαος Κουτσούγερας δήλωσε: Με το Project Hold Plus καταφέραµε να επέµβουµε

- και στο επίπεδο της ποιότητας τους συγκοµιζόµενου καρπού

- και στη διαχείριση του χρόνου συλλογής, αλλά

- και στην επέκταση της διατηρησιµότητας και της διατήρησης των καλών ποιοτικών χαρακτηριστικών των φρούτων, τα οποία συγκοµίζονται και έχουν ανάγκη να παραµείνουν σε ψυγεία.

Eνώ ο Γεωπόνος κ. Θοδωρής Ριζούλης δήλωσε : Mετά από 2 εφαρµογές µε το Hold Plus, 15 και 5 µέρες πριν τη συγκοµιδή στο χωράφι, είχαµε τα παρακάτω αποτελέσµατα στο συσκευαστήριο:

  1. Τα µήλα ποικιλίας Fuji ήταν καλύτερα στη ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ σε σχέση µε τον µάρτυρα
  2. Τα µήλα ήταν πιο σκληρά
  3. Τα µήλα είχαν καλύτερο χρώµα
  4. Τα µήλα µε HOLD PLUS είχαν µεγαλύτερο βάρος (µικρότερη απώλεια υγρασίας)
  5. Κατά συνέπεια λιγότερες µετασυλλεκτικές ασθένειες τα οποία οδηγούν σε µεγαλύτερη εµπορευσιµότητα!!!...»

Τα ίδια αποτελέσµατα έδειξε και το πειραµατικό σε µήλα σε συνεργασία µε την Γεωπονική Οµάδα της NOVAGREEN και τα συνεργαζόµενα καταστήµατα της Novastores Άρνισσας και Πύργων Κοζάνης καθώς και σε εσπεριδοειδή στην Άρτα µε τον γεωπόνο κ. Μιχάλη Στεργίου και στην Αργολίδα µε το Γεωπόνο κ. Αδριανό Παπαδριανό.Timac Agro | ΛΥ∆Α

Η επάρκεια ασβεστίου προϋπόθεση για ποιοτικό μήλο

των Ιάκωβος Γιακουµεττής – Key Account Manager & Technical Demonstrator

& Παναγιώτα Μαντάκου – Business Development & Regulatory Officer

Ολοκληρώνοντας το κρίσιµο στάδιο της ανθοφορίας και γονιµοποίησης των ανθέων, η καλλιέργεια του µήλου εισέρχεται στο στάδιο της καρπόδεσης και αύξησης των καρπών. Κατά τη διάρκεια αυτής ακριβώς της περιόδου τα κρίσιµα θρεπτικά στοιχεία που απαιτεί η καλλιέργεια είναι το Ασβέστιο (Ca), το Μαγνήσιο (Mg), το Κάλιο (K) και το Βόριο (B).

Όλα ξεκινούν και τελειώνουν από την επάρκεια αφοµοιώσιµου Ασβεστίου στον καρπό του µήλου, καθώς γνωρίζουµε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα ασβεστόφιλη καλλιέργεια, η οποία παρουσιάζει ποιοτικά προβλήµατα όταν εκείνο βρίσκεται σε έλλειψη. Το ασβέστιο αποτελεί εκείνο το στοιχείο που ευθύνεται για τη σωστή δοµή και πλαστικότητα των φυτικών κυττάρων και ιστών, ενώ σε συνδυασµό µε τη σωστή παροχή φωσφόρου και καλίου προσφέρει οµαλή και οµοιόµορφη αύξηση του µεγέθους των καρπών. Επίσης η επάρκεια Ασβεστίου συνεπάγεται την καλή διατήρηση των καρπών επάνω στο δένδρο για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, καθώς και πιο ικανοποιητική συντήρησή τους µετά την συγκοµιδή. Η σχέση Κ-Mg-Ca και πιο συγκεκριµένα η έλλειψη του τελευταίου σε σχέση µε τα δύο πρώτα επιδρά δυσµενώς στην ποιότητα των καρπών, προκαλώντας το πιο συνηθισµένο πρόβληµα, γνωστό και ως «πικρή κηλίδωση» (bitter pit). Αυτή είναι η πιο διαδεδοµένη αιτία ποιοτικής υποβάθµισης των µήλων, οπότε η πρόληψη εµφάνισής της αποτελεί πρωταρχικό στόχο του παραγωγού και επιτυγχάνεται συνήθως µε συχνές διαφυλλικές εφαρµογές σκευασµάτων ασβεστίου. Ακριβώς σε αυτό το σηµείο εντοπίζεται το οξύµωρο όσον αφορά την αφοµοίωσή του. Το ασβέστιο είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα δυσκίνητο, το οποίο κινείται σχεδόν ολοκληρωτικά από τη βάση προς την κορυφή του δέντρου (βασιπεταλικά), ενώ εξαρτάται από την επάρκεια νερού στη ριζόσφαιρά του. Το υδατοδιαλυτό ασβέστιο απορροφάται από τα νεαρά ριζικά τριχίδια και µετακινείται προς το υπέργειο µέρος είτε συµπλαστικά είτε αποπλαστικά. Οι καρποί του δέντρου δύσκολα γίνονται αποδέκτες επαρκών ποσοτήτων ασβεστίου µέσω των αγγείων του ξύλου καθ’ όλη τη διάρκεια της αύξησή τους, αλλά παρουσιάζουν έντονη αφοµοίωσή του κατά τη διάρκεια της τελικής ωρίµανσής τους. Εποµένως, παρότι το ασβέστιο δεν µετακινείται ακροπεταλικά (από την κορυφή προς τη βάση του δέντρου), ο µόνος τρόπος να καλυφθούν οι ανάγκες των καρπών είναι µε συχνές διαφυλλικές εφαρµογές από την καρπόδεση έως και την ωρίµανση. 

Η Timac Agro | ΛΥ∆Α προσφέρει 3 ξεχωριστά προϊόντα, όσον αφορά τη διαφυλλική κάλυψη των αναγκών του µήλου σε ασβέστιο, που ανήκουν στην κατηγορία των Fertileader µε τεχνολογία Seactiv. Η πατενταρισµένη τεχνολογία Seactiv των βιοδιεγερτών Fertileader, αποτελείται από τρεις διαφορετικούς ενεργούς πυλώνες: τα ενεργά αµινοξέα, το φυσικό οσµολύτη γλυκίνη-µπεταΐνη και την isopentyladenine (IPA), ο συνδυασµός των οποίων προσφέρει στην καλλιέργεια τα παρακάτω οφέλη.

■Βελτιστοποίηση της αφοµοίωσης των στοιχείων, για την εξασφάλιση της ανάπτυξης και της αντιµετώπισης ελλείψεων.

■Αύξηση της ανοχής στο αβιοτικό στρες, για την εξασφάλιση µιας σταθερής ανάπτυξης.

■∆ιέγερση και παράταση της δραστηριότητας των φύλλων, για παραγωγή περισσότερης ενέργειας.

■Μεταφορά και αναδιανοµή θρεπτικών συστατικών, για καλύτερη θρέψη των οργάνων και των καρπών

Τα διαφυλλικά προϊόντα Fertileader Elite: 9-0-6 +12%CaO +0.1% B, Fertileader Magical: 12% CaO +4% MgO και Fertileader Azur: 15% CaO καλύπτουν καλλιέργειες απαιτητικές σε Ασβέστιο και ιδιαίτερα στην περίπτωση του µήλου δρουν ευεργετικά διότι:

■ Το Άζωτο ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών και των καρπών και βελτιώνει την περιεκτικότητα σε σάκχαρα.

■ Το Κάλιο είναι βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη και την ποιότητα των φυτών. Βελτιώνει την πρόσληψη του αζώτου, αυξάνει την αντοχή των φυτικών ιστών, βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών, όπως το χρώµα, τη γεύση και τη συνεκτικότητα, ενώ ταυτόχρονα εξοµαλύνει τις επιπτώσεις της ξηρασίας.

■ Το Μαγνήσιο αποτελεί δοµικό στοιχείο της χλωροφύλλης, βελτιώνει το φωτοσυνθετικό ρυθµό του φυτού και την πρόσληψη του φωσφόρου, µε αποτέλεσµα την παραγωγή περισσότερης ενέργειας (ATP).

■ Το Βόριο βελτιώνει την ανάπτυξη των φρούτων και αυξάνει τις αποδόσεις των καλλιεργειών, ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει θετικά στην µετακίνηση του ασβεστίου προς τους καρπούς. Είναι επίσης ιδιαίτερα κρίσιµο στην περίπτωση του µήλου, καθώς η επαρκής συγκέντρωσή του επιφέρει το σωστό σχηµατισµό του καρπού (αριθµός λοβών) και εποµένως ολοκληρωµένη εµπορική αξία στο τελικό προϊόν.

Κ&Ν Ευθυμιάδης

Καινοτόμο όπλο κατά του ωϊδίου το Cyflamid 5 EW

του Αντώνη Χόντα* 

Τo CYFLAMID 5 EW είναι ένα µυκητοκτόνο µε προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέµηση του ωιδίου στα αµπέλια, στις µηλιές και στα πυρηνόκαρπα.

Λόγω του διαφορετικού τρόπου δράσης του παρουσιάζει µεγάλης διάρκειας αποτελεσµατικότητα κατά του ωιδίου.

Το CYFLAMID, µε δραστική ουσία Cyflufenamid, ανήκει στην οµάδα των αµινοξιδιµίων. ∆ιαθέτει νέο µηχανισµό δράσης (FRAC U6) και δεν εκδηλώνει φαινόµενα διασταυρωτής ανθεκτικότητας µε τις ήδη εγκεκριµένες δραστικές ουσίες. Εποµένως το CYFLAMID µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο ήδη ανθεκτικών (σε άλλες δραστικές ουσίες) στελεχών ωιδίου, καθώς και να συµπεριληφθεί σε Προγράµµατα ∆ιαχείρισης Ανθεκτικότητας σε εναλλαγή µε µυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης.

Το CYFLAMID έχει δράση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του παθογόνου, παρεµποδίζοντας την πρωτογενή ανάπτυξη του µυκηλίου και της µυζητικής πλάκας (haustoria), τη δευτερογενή ανάπτυξη του µυκηλίου και της σποριογένεσης.

Αµέσως µετά την εφαρµογή του µετακινείται διελασµατικά στο εσωτερικό των φυτικών ιστών, προσφέροντας αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή (έως µία ώρα). Επιπλέον, διαθέτει υψηλή τάση ατµών, ανακατανέµεται στην ευρύτερη περιοχή του φυτού από το σηµείο όπου εφαρµόστηκε, µε αποτέλεσµα την καλύτερη κάλυψη του φυτού.

Χαρακτηριστικά και οφέλη του CYFLAMID:

■ Νέα δραστική ουσία και τρόπος δράσης µε σηµαντικές ιδιότητες (τάση ατµών, διελασµατικότητα).

■ Εξαιρετική προληπτική και καλή θεραπευτική δράση.

■ Μεγάλη υπολειµµατική δράση στο παθογόνο.

■ Αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή (έως 1 ώρα).

■ Έλεγχος ανθεκτικών στελεχών του ωιδίου.

■ ∆εν παρουσιάζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα µε άλλα ωιδιοκτόνα.

■ Εκλεκτικό ως προς τα ωφέλιµα αρθρόποδα της οικογενείας Phytoseiidae.

■ Ιδανικό εργαλείο για χρήση σε Προγράµµατα ∆ιαχείρισης Ανθεκτικότητας.

 
*Υπεύθυνος Ανάπτυξης Καλλιεργειών, Τεχνικής Υποστήριξης & Mkt ∆ενδροκοµίας και Αµπελιού

ADAMA 

Μυκητοκτόνο Banjo® 500 SC, η νέα επιλογή για το Φουζικλάδιο

Η δραστική ουσία fluazinam του Banjo ανήκει στην οµάδα των φαινυλοπυριδιναµινών. Σε βιοχηµικό επίπεδο παρεµβαίνει στην λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης διακόπτοντας έτσι την παραγωγή ενέργειας στο κύτταρο του παθογόνου.

∆ρα δια της επαφής παρεµποδίζοντας:

■ την βλάστηση των σπορίων,

■ την είσοδο του παθογόνου εντός του φυτού,

■ την παραγωγή σπορίων.

Αποτελεσµατικότητα:

Το Banjo έδωσε εξαιρετικά αποτελέσµατα στον έλεγχο του φουζικλαδίου σε όλες τις πειραµατικές εφαρµογές, τόσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς.

Αποτελεσµατικότητα

Το Banjo έδωσε εξαιρετικά αποτελέσµατα στον έλεγχο του φουζικλαδίου σε όλες τις πειραµατικές εφαρµογές, τόσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς.

Χαρακτηριστικά – Πλεονεκτήµατα

■ Ισχυρή προστατευτική δράση.

■ Μεγάλη διάρκεια δράσης.

■ Αντοχή στην έκπλυση.

■ Χαµηλού κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

■ Ιδανικό για προγράµµατα φυτοπροστασίας διαχείρισης ανθεκτικότητας.

■ Άριστος έλεγχος του φουζικλαδίου τόσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς.

■ Ευελιξία στην εφαρµογή.

Με την προσθήκη του Banjo η ADAMA διαθέτει ένα ολοκληρωµένο πακέτο για την καταπολέµηση του φουζικλαδίου στις καλλιέργειες της µηλιάς και της αχλαδιάς. Το Banjo µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε προγράµµατα για την καταπολέµηση του Φουζικλαδίου είτε µόνο του είτε σε συνδυασµούς µε διελασµατικά/διασυστηµατικά µυκητοκτόνα.

Ο συνδυασµός του µε το Embrelia SC (isopyrazam+difenoconazole), ένα µυκητοκτόνο µε ισχυρή προληπτική και µακράς διαρκείας δράση στους ψεκασµούς από την άνθηση και µετά παρέχει εξαιρετική προστασία, δίνοντας λύσεις ακόµη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.

Banjo SC: ΑΑ∆Α: 60991/13.11.2020

Embrelia SC ΑΑ∆Α: 08.11.2018 H/M τροποπ.: 23.03.2020

FARMA-CHEM S.A.

Μυκητοκτόνο POMAX με εξελιγµένη σύνθεση για προστασία από τις µετασυλλεκτικές ασθένειες

Σε µια κατηγορία φρούτου ιδιαίτερα απαιτητική όπως είναι το µήλο και το αχλάδι, η ανάγκη για τη µετασυλλεκτική προστασία των καρπών είναι επιβεβληµένη.

Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της τροφικής αλυσίδας και της σύγχρονης εµπορίας των µηλοειδών, η FARMA CHEM SA λανσάρει αποκλειστικά στην ελληνική αγορά φυτοπροστασίας το ισχυρό µυκητοκτόνο, POMAX. 

To Pomax αποτελεί µείγµα 2 µυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηµατικού (Pyrimethanil) και ενός επαφής (Fludioxonil). H εξελιγµένη σύνθεσή του αποτελεί µια ολοκληρωµένη λύση στην προστασία των µηλοειδών από τις µετασυλλεκτικές ασθένειες όπως Τεφρά σήψη, Γλοιοσπόριο, Κυανή σήψη, Φαιά σήψη – Μονίλια, Μαύρη κηλίδωση.

Πλεονεκτήµατα σκευάσµατος:

■ Προστατεύει από τις σηµαντικότερες µετασυλλεκτικές ασθένειες των µηλοειδών.

■ Βελτιώνει τη διάρκεια ζωής και την ποιότητα
συντήρησης των φρούτων.

■ Ανθεκτικό στην έκπλυση από την βροχή.

■ Εξαιρετικό προφιλ υπολλειµµάτων.

■ Ιδανικό εργαλείο σε πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Ανθεκτικότητας.

■ Μικρό PHI: 3 ηµέρες.

■ Μοντέρνα φόρµουλα (SC).


Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda στην καλλιέργεια μηλοειδών διαθέσιμο εδώ

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία