Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Πιο απαραίτητη από ποτέ η αποφύλλωση βάμβακος, κατοχυρώνει την υπεραξία

∆ύσκολα µπορεί ένας παραγωγός να κατακτήσει µια πετυχηµένη χρονιά στην καλλιέργεια του βαµβακιού χωρίς τη σωστή αποφύλλωση. Μια πρακτική που εξασφαλίζει βαµβακοπαραγωγή καθαρή από ξένες ύλες και ανεπιθύµητους µεταχρωµατισµούς της ίνας και σίγουρα καλύτερη τιµή. Επιπλέον, µόνο το αποφυλλωµένο και στεγνό βαµβάκι µπορεί να αποθηκευτεί µε επιτυχία. Η χρήση των αποφυλλωτικών γίνεται όταν το 50% περίπου των καρυδιών έχει ανοίξει και το 70% αυτών βρίσκεται σε ώριµο στάδιο.

27-30_cover_8

3481
0

του Γιάννη Ρούπα

Aπαραίτητη επέµβαση µε µικρά περιθώρια λάθους για τον παραγωγό αποτελεί η χηµική αποφύλλωση στο βαµβάκι. Αν εφαρµοστεί σωστά, επιταχύνει την ωρίµανση και το άνοιγµα των καρυδιών, διευκολύνει τη συγκοµιδή, διασφαλίζει την προστασία του συλλεγόµενου βάµβακος από την ποιοτική υποβάθµιση λόγω χρωµατισµού ή λερώµατος των ινών, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργεί καλύτερες συνθήκες αποθήκευσης.

Όπως µαρτυράει και το όνοµα της επέµβασης, µε τη χρήση αποφυλλωτικών σκευασµάτων στο βαµβάκι, ο παραγωγός επιδιώκει ταχύτερη φυλλόπτωση ώστε να επιταχυνθεί το άνοιγµα των καρυδιών. Η παραπάνω διαδικασία είναι πολλές φορές πολύ σηµαντική ειδικά σε περιπτώσεις επανασποράς ή αργοπορίας του δεσίµατος των καρυδιών, όπως για παράδειγµα µετά από σοβαρές εντοµολογικές προσβολές. Επιταχύνοντας το άνοιγµα των καρυδιών, επιτυγχάνεται επίσης γρήγορη συγκοµιδή της καλλιέργειας, αποφεύγοντας την ποσοτική και ποιοτική υποβάθµιση της παραγωγής από εξωγενείς παράγοντες όπως οι φθινοπωρινές βροχές.

Επισηµαίνεται ότι µε την πτώση των φύλλων, διασφαλίζεται η ποιότητα του προϊόντος, καθώς δεν συγκοµίζονται πράσινα φύλλα, τα οποία χρωµατίζουν και υποβαθµίζουν την ίνα, ενώ µειώνεται και το ποσοστό των ξένων υλών, στοιχείο που έχει σηµαντικές οικονοµικές προεκτάσεις για τον βαµβακοπαραγωγό. Σύµφωνα µε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, βαµβάκι µε ποσοστό ξένων υλών µεγαλύτερο του 10%, δεν προσµετράται για τη λήψη της συνδεδεµένης ενίσχυσης.

Κλειδί ο χρόνος της εφαρµογής

Σύµφωνα µε τους γεωπόνους από τη ∆ΑΟΚ Σερρών, τα εγκεκριµένα αποφυλλωτικά πρέπει να ψεκάζονται όταν έχει ανοίξει τουλάχιστον το 50% των καρυδιών. Μία πρόωρη αποφύλλωση βλάπτει σηµαντικά την ποιότητα του βαµβακιού και πολλές φορές και το ίδιο το άνοιγµα , καθώς παρατηρείται µισοάνοιγµα των καρυδιών και «καραµελοποίηση». Από την άλλη µεριά, για να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά τα αποφυλλωτικά, χρειάζονται καλές θερµοκρασίες, που ορίζονται ως µεγαλύτερες των 15-18oC. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να βρεθεί η χρυσή τοµή ανάµεσα στην καθυστέρηση της εφαρµογής (για να προχωρήσει, το δυνατόν περισσότερο, το άνοιγµα) και την έγκαιρη εφαρµογή, για να προληφθεί η λογική πτώση των θερµοκρασιών. Η συνηθισµένη, για την περιοχή των Σερρών, περίοδος εφαρµογής των αποφυλλώσεων είναι από 20 Σεπτεµβρίου έως 20 Οκτωβρίου.

Προϋπόθεση τα υγιή φυτά και ο καλός ψεκασµός

Αυστηρές και συγκεκριµένες είναι οι προϋποθέσεις για την επιτυχή αποφύλλωση στο βαµβάκι, σύµφωνα µε τις οδηγίες γεωπόνων από τις κατά τόπους υπεύθυνες ∆ΑΟΚ. Όπως επισηµαίνεται, όσο πιο υγιή είναι τα βαµβακόφυτα µε πράσινα φύλλα σε λειτουργία, τόσο πιο αποτελεσµατική θα είναι η αποφύλλωση. Επίσης, θετικά επιδρά η επικράτηση για 4-5 µέρες µετά την εφαρµογή, καιρού µε ηλιοφάνεια, µε καλές θερµοκρασίες ηµέρας και νύχτας και αυξηµένης ατµοσφαιρικής υγρασίας. Παράλληλα, ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η ποιότητα ψεκασµού, καθώς απαιτείται καλή διαβροχή των φύλλων µε µπεκ «οµπρέλας», µε το σωστό µέγεθος σταγονιδίων που δεν θα απορρέουν. ∆όση µικρότερη του κανονικού δε δίνει καλά αποτελέσµατα ενώ δόση µεγαλύτερη προκαλεί αποξήρανση του φυλλώµατος χωρίς πέσιµο. Οι γεωπόνοι επίσης συνιστούν, τα φυτά να είναι οµοιόµορφης ανάπτυξης και σε κατάσταση ωριµότητας, απαλλαγµένα από µυκητολογικές και εντοµολογικές προσβολές. Οι υψηλές θερµοκρασίες διευκολύνουν επίσης τη δράση του αποφυλλωτικού. Με θερµοκρασία ηµέρας έως 30 οC, η αποφύλλωση γίνεται σε µια εβδοµάδα, ενώ µε θερµοκρασία κάτω των 15οC, ο χρόνος που απαιτείται να είναι διπλάσιος.

Μισή δόση όταν τα καρύδια έχουν ανοίξει στο 20%

∆εν είναι σπάνιο φαινόµενο σε πολύ αναπτυγµένες ή όψιµες φυτείες να µην ανοίγουν τα καρύδια στο επιθυµητό ποσοστό (50%) εντός του απαιτούµενου χρόνου. Σε µία τέτοια περίπτωση, ο παραγωγός υποχρεώνεται είτε σε εφαρµογή ωριµαντικών είτε µισής δόση αποφυλλωτικού, έστω κι αν το άνοιγµα προσεγγίζει µόλις το 20% µέσα στον Οκτώβριο. Αυτή η «προκαταρκτική» αποφύλλωση, έχει στόχο την µερική αραίωση της φυλλικής επιφάνειας και την επίτευξη καλύτερων συνθηκών φωτισµού και αερισµού δίχως να οδηγηθεί το φυτό σε νέκρωση. Μετά το πέρας της πρώτης επέµβασης και όταν το άνοιγµα των καρυδιών προσεγγίζει το 50% µέσα σε 8-10 ηµέρες, ο καλλιεργητής συνήθως επανέρχεται για µία δεύτερη επέµβαση µε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα.

Ψεκασµός στη βάση των φυτών αν υπάρχει πλούσια βλάστηση

Μία άλλη συνήθης πρακτική είναι η αποφύλλωση αποκλειστικά της βάσης των φυτών, που εφαρµόζεται σε βαµβακοφυτείες µε πλούσια βλάστηση, όπου µε µικρότερη δόση και κατάλληλη ρύθµιση του ψεκαστικού, τα φυτά ραντίζονται από τη µέση και κάτω. Μ’ αυτό τον τρόπο, δεν υπάρχει κίνδυνος να σαπίσουν τα καρύδια αφού µπορούν να περνούν οι ακτίνες του ήλιου και να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας. Στη συνέχεια και µετά από λίγες ηµέρες ο παραγωγός επανέρχεται µε ψεκασµό και στο υπόλοιπο µέρος του φυτού, συνεχίζοντας έπειτα κανονικά τις καλλιεργητικές εργασίες.

Κ&Ν Ευθυμιάδης

Kabuki 2,5 EC για γρήγορη και αποτελεσματική αποφύλλωση

του Χρήστου Τέγου

H αποφύλλωση στο βαµβάκι είναι µια απαραίτητη επέµβαση διότι επιτυγχάνουµε µείωση της έκθεσης της παραγωγής σε τυχόν αντίξοες καιρικές συνθήκες, µείωση του σαπίσµατος των καρυδιών, ελαχιστοποίηση του κινδύνου «καραµέλας», ταχύτερη µηχανοσυλλογή χωρίς απώλειες µε ακόµη µεγαλύτερο ποσοστό συλλογής στο «πρώτο χέρι» και συγκοµιδή υψηλής ποιότητας βαµβακιού µε λίγες ξένες
ύλες που µπορεί να αποθηκευτεί χωρίς µετασυλλεκτικά προβλήµατα. 

Τα κλειδιά για την επιτυχηµένη αποφύλλωση της βαµβακοκαλλιέργειας είναι: 

  • ο σωστός χρόνος αποφύλλωσης (σωστό στάδιο καλλιέργειας). 
  • η σωστή χρήση αποφυλλωτικών (δοσολογίας και όγκου ψεκαστικού υγρού). 
  • οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες εφαρµογής αποφυλλωτικών. 

Για την αποφύλλωση του βαµβακιού η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ προτείνει:

το αποφυλλωτικό KABUKI 2,5EC για τη γρήγορη και αποτελεσµατική νέκρωση και πτώση των φύλλων.

Ταυτότητα και τρόπος δράσης KABUKI 2,5EC  

Το KABUKI 2,5EC ανήκει στη χηµική οµάδα των phenylpyrazole (φαινυλοπυραζόλια) που παρεµποδίζουν τη δράση του ενζύµου οξειδάση του πρωτοπορφυρινογόνου (protoporphyrinogen, PPO). Το ένζυµο αυτό καταλύει την παραγωγή πρωτοπορφυρίνης, η οποία είναι απαραίτητη για τη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και των κυττοχρωµάτωv. 

Παρεµποδίζει τη δράση του ενζύµου οξειδάση του πρωτοπορφυρινογόνου και προκαλεί τη συσσώρευση της πρωτοπορφυρίνης στις µεµβράνες των κυττάρων, µε αποτέλεσµα την καταστροφή τους. Η ζηµιά που προκαλεί στα πράσινα µέρη του βαµβακιού ενεργοποιεί την παραγωγή αιθυλενίου από το φυτό, µε αποτέλεσµα τη γρηγορότερη αποφύλλωσή του. 

Πλεονεκτήµατα του KABUKI 2,5 EC 

  • Επιταχύνει το οµοιόµορφο άνοιγµα των καρυδιών. 
  • ∆ιευκολύνει τη µηχανοσυλλογή.  
  • Μειώνει το ποσοστό ξένων υλών και τον χρωµατισµό της ίνας.  
  • Αποφεύγεται το σάπισµα και η καραµελοποίηση των καρυδιών.  
  • Συντελεί στην καλύτερη ποιότητα βαµβακιού. 

Τρόπος και χρόνος εφαρµογής του KABUKI 2,5 EC

Οµοιόµορφος ψεκασµός φυλλώµατος µε 50-60 λίτρα νερό ανά στρέµµα (εξαρτάται από το µέγεθος των φυτών, την ποικιλία και το ψεκαστικό µηχάνηµα) όταν το 50-60% των καρυδιών έχουν ανοίξει και το 70% είναι φυσιολογικά ώριµα. 

*Υπεύθυνος Ανάπτυξης Καλλιεργειών, Τεχνικής Υποστήριξης & Mkt Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Κ&Ν Ευθυµιάδης Μ.ΑΒΕ

Ολόκληρο το αφιέρωμα της Αgrenda στην αποφύλλωση βάμβακος διαθέσιμο εδώ
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία