Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Με καλύτερες αποδόσεις και τιμή 65 λεπτά, σε νέο κεφάλαιο η ελαιοκράμβη

Ιδιαίτερη δυναµική αποκτά η ελαιοκράµβη στη σηµερινή συγκυρία της ενεργειακής κρίσης, κατά την οποία αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις στις ροές πετρελαίου της Ευρώπης, κάτι που τοποθετεί σε ευνοϊκή θέση την καλλιέργεια. Σ' αυτό το πλαίσιο η εξασφάλιση υψηλής ελαιοπεριεκτικότητας και αποδόσεων γίνεται το βασικό µέληµα όσων παραγωγών ασχοληθούν, µε τη σπορά να ξεκινά από την επιλογή του ιδανικότερου υβριδίου και της ορθολογικότερης προετοιµασίας των χωραφιών.

27-30_cover_9

2479
1

Ένα βήµα πριν την «κατάκτηση» των 65 λεπτών η τιµή της ελαιοκράµβης. Ήδη κάποιες µεταποιητικές µονάδες τιµολογούν µε 63 λεπτά, ενώ άλλες ξεκίνησαν πληρωµές µε βάση τα 60 λεπτά, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόµενο για διορθωτικές παρεµβάσεις.
Όπως πάντα, υπάρχουν κι αυτές που δεν έχουν ανοίξει ακόµη τα χαρτιά τους, παραλαµβάνοντας προϊόν µε υποσχέσεις για «σύµπλευση» µε την αγορά.

Βέβαια, το θετικό κλίµα που πάει να δηµιουργήσει η διαµόρφωση των τιµών σε υψηλά επίπεδα επισκιάζεται από τη µειωµένη παραγωγή..

Στη Μαγνησία, σύµφωνα µε τον Σάββα Παυλίδη, που ασχολείται µε τη σποροπαραγωγή και το εµπόριο, η χρονιά δεν εξελίχθηκε καλά, καθώς «το στήσιµο κυµάνθηκε στα περίπου 180 κιλά ανά στρέµµα, όταν σε µια κανονική χρονιά συνήθως είναι στα τουλάχιστον 250 κιλά», αναφέρει. Ως προς τις τιµές µας λέει ότι «αυτό που ακούγεται είναι ότι οι µεταποιητές δίνουν µπροστά 50 λεπτά το κιλό και υπόσχονται εκκαθάριση ανάλογα µε το τί θα ισχύει στην αγορά».

Και στη ∆υτική Μακεδονία, σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Χρηστίδη, ο οποίος διατηρεί το µεγαλύτερο κατάστηµα µε αγροεφόδια στην Εορδαία και την Κοζάνη, «το στήσιµο είναι κάτω από 100 κιλά το στρέµµα λόγω ξηρασίας στις αρχές Μαΐου, αλλά
και των χαλαζοπτώσεων τον Ιούνιο».

Αναφορικά µε τις τιµές, ο ίδιος ανέφερε πως οι πρώτες τιµολογήσεις έγιναν µε 60 λεπτά το κιλό, αλλά βλέπει δυναµική για κάτι παραπάνω. Ανάλογη εικόνα, µε ελαφρά πεσµένες αποδόσεις καταγράφονται και στη ∆υτική και την Κεντρική Μακεδονία και οφείλονται στη ξηρασία που καταγράφηκε στις αρχές Μαΐου.

Ισορροπηµένη λίπανση για να ξεχειµωνιάσει το φυτό αφού έχει αναπτύξει 6-7 φύλλα

της Ελένης Δούσκα

Τα δεδοµένα µε προσοχή καλούνται να µελετήσουν αυτό το διάστηµα οι παραγωγοί, δίνοντας βάση αφενός στην επιλογή κατάλληλου υψηλοαποδοτικού υβριδίου και αφετέρου στην κατάρτιση ενός εξατοµικευµένου προγράµµατος θρέψης που θα εξασφαλίζει την ανώτερη παραγωγικότητα που αυτό υπόσχεται.

Σε κάθε περίπτωση το καλλιεργητικό πλάνο ξεκινά µε τη σωστή εποχή σποράς της ελαιοκράµβης, δεδοµένου ότι το φυτό πρέπει να ξεχειµωνιάσει έχοντας ήδη αναπτύξει 6-7 φύλλα και ταυτόχρονα η διάµετρος του σταυρού να είναι 1 εκατοστό. Ένα τέτοιο φυτό αντέχει το χειµώνα σε θερµοκρασίες έως και -25oC και µπορεί να δώσει µια επιτυχηµένη σοδειά. Να σηµειωθεί ότι το 70% της τελικής παραγωγής καθορίζεται πριν το τέλος του χειµώνα, γι’ αυτό ως ενδεδειγµένη εποχή σποράς συνιστάται η περίοδος από 25 Σεπτεµβρίου έως και 20 Οκτωβρίου.

Επόµενο και βασικό στάδιο η ισορροπηµένη και επαρκής βασική λίπανση. Κατά την πρώτη ανάπτυξη το φθινόπωρο, προτείνεται χορήγηση του αζώτου σε τρεις δόσεις, µε την πρώτη να εφαρµόζεται στην αρχή της ανάπτυξης των φυτών (ή πριν τη σπορά µε τη βασική λίπανση), τη δεύτερη κατά την ανάπτυξη των στελεχών και την τρίτη στην αρχή της άνθισης, µε τις συνολικές ποσότητες να ανέρχονται σε 10-15 κιλά ανά στρέµµα. Μια γενική πρόταση λίπανσης συνίσταται σε 2-3 µονάδες αζώτου τον Οκτώβριο και 8-10 µονάδες στις αρχές Μαρτίου. Επίσης,
3-5 µονάδες φωσφόρου και 3-5 µονάδες καλίου είναι αρκετές για την κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας.

Μαζί µε το άζωτο, η καλλιέργεια απαιτεί και 2-3 κιλά θείου ανά στρέµµα για αύξηση των αποδόσεων των φυτών και βέλτιστη παραγωγή. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η βελτίωση της απόδοσης των φυτών σε σπόρους που προκύπτει από την τροφοδοσία των φυτών µε άζωτο, ενισχύεται εκθετικά µε την ικανοποίηση των αναγκών σε θείο.

Να σηµειωθεί ότι σε πολύ γόνιµα και υγρά χωράφια υπάρχει µεγάλη πιθανότητα εµφάνισης πλαγιάσµατος. Σε αυτές τις περιπτώσεις το άζωτο θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και η σπορά να γίνει µε κανονικούς πληθυσµούς.

Όσον αφορά τέλος τη σωστή επιλογή του υβριδίου, στα χαρακτηριστικά του πρέπει να συγκαταλέγονται η υψηλή φυτρωτική ικανότητα και γρήγορη πρώτη ανάπτυξη, το γερό στέλεχος, η προσαρµογή σε ποικιλία εδαφών, η αντοχή σε ασθένειες, η πλούσια καρποφορία και το µεγάλο δυναµικό παραγωγής, αλλά και η περιεκτικότητα των σπόρων σε λάδι.

Αύξηση στην ποσότητα σπόρου όσο πηγαίνει πίσω η σπορά

Tο ότι η ορθολογική θρέψη της ελαιοκράµβης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας σε σπόρο και λάδι, το γνωρίζουν οι καλλιεργητές. Υπάρχουν όµως και κάποιες συµβουλές που θα µπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ποσότητα του σπόρου που χρησιµοποιεί ο παραγωγός θα πρέπει να αυξάνεται, όσο καθυστερεί η σπορά. Στη Γερµανία, για παράδειγµα, οι καλλιεργητές αυξάνουν την ποσότητα του σπόρου κατά 50 γρ. ανά στρέµµα, για κάθε εβδοµάδα µετά τις 15 Σεπτεµβρίου.

Επίσης, επειδή πολλές φορές, η παροχή νερού στα δίκτυα άρδευσης, σταµατά τον Αύγουστο, θα πρέπει ο παραγωγός να συνεννοηθεί µε τον αντίστοιχο Οργανισµό, ώστε να µην σταµατήσει το νερό, καθώς η άρδευση είναι απολύτως αναγκαία στην αρχή της καλλιέργειας. Το στάδιο της σποράς, ως γνωστό, είναι εκείνο το οποίο ευθύνεται για το 90% των αποτυχιών στη χώρα µας και µε δεδοµένου ότι η περίοδος σποράς εκτείνεται από 15 Σεπτεµβρίου έως 30 Οκτωβρίου, ο ψιλοχωµατισµός του εδάφους είναι απόλυτα απαραίτητος, µιας και ο σπόρος είναι µικροσκοπικός, ενώ αναγκαία είναι και η υγρασία στο ανώτερο στρώµα του εδάφους για το φύτρωµα.

Ακόµα, να µην ξεχνούν οι παραγωγοί ότι η καλλιέργεια χρειάζονται δύο έως τρεις ψεκασµούς µε εντοµοκτόνα. Έναν το φθινόπωρο, µετά το φύτρωµα, και έναν την άνοιξη στην ανθοφορία, για το σκαθάρι της γύρης, (οπωσδήποτε), και τέλος ίσως άλλον έναν το Μάιο για διάφορα έντοµα.

BASF 

Corteva 

Υβρίδια νέας γενιάς για υψηλές επιδόσεις

HCorteva Agriscience Hellas εφοδιάζει τον Έλληνα παραγωγό µε υβρίδια ελαιοκράµβης PIONEER® που προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις, ισχυρά αγρονοµικά χαρακτηριστικά, µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λάδι, αντοχή στις ασθένειες και το τίναγµα των καρπών.

ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ

PT264

■ Μεσοόψιµο υβρίδιο.

■ Μεγάλη Αντοχή στο τίναγµα των λοβών.

■ Μεγάλη προσαρµοστικότητα.

■ Αποδίδει το µέγιστο ακόµα και σε δύσκολες ή ξηροθερµικές συνθήκες.

■ Μέγιστη ευρωστία την περίοδο της Άνοιξης.

■ Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε πρωτεΐνη.

 

PT279CL 

■ Το µεσοόψιµο Clearfield* υβρίδιο µε τις υψηλότερες αποδόσεις.

■ Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι και πρωτεΐνη.

■ Σύστηµα ζιζανιοκτονίας Clearfield*.

*PIONEER® brand canolahybrids with the Clearfield® trait

*The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of Basf

 

PT293 NEO 

■ Μεγάλο δυναµικό παραγωγής που εκφράζεται σε όλα τα περιβάλλοντα.

■ Εύρωστο φυτό, µέσου βιολογικού κύκλου.

■ Πολλοί βραχίονες ανά  φυτό.

■ Μεγάλο µήκος κεντρικού βραχίονα.

■ Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.

PT298/Agile ΝΕΟ

Υψηλές αποδόσεις κ περιεκτικότητα σε λάδι.

Εύρωστο φυτό µε µεγάλο ρυθµό ανάπτυξης.

Ανθεκτικό στο πλάγιασµα και στο τίναγµα.

 

ΡΤ302 ΝΕΟ

■ Μεσοπρώιµο υβρίδιο µε µέγιστο δυναµικό παραγωγής.

■ Ανθεκτικό στο πλάγιασµα και το ψύχος.

■ Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι.

™, ®, Εµπορικά σήµατα της Corteva Agriscience και των συνδεδεµένων εταιρειών της.


Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda στην ελαιοκράμβη διαθέσιμο εδώ


Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

28-08-2022 13:40ΜΗΤΣΟΣ

Kαι η μαλακια πάει σύννεφο...... Πιάσε 120 το στέμμα και νασαι ευχαριστημένος....

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία