BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Διπλά μετράει στα ακτινίδια η σωστή θρέψη, κρίσιμες εφαρμογές στην ανθοφορία

Λίγο πριν ή στην έναρξη της ανθοφορίας βρίσκονται αυτό το διάστημα οι ακτινιδιές, ανάλογα την περιοχή, με τους καλλιεργητές να καλούνται να τοποθετήσουν μέλισσες και βομβίνους, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσουν στη δεύτερη εφαρμογή ιχνοστοιχείων και αμινοξέων για ενίσχυση της ανθοφορίας, σε ψεκασμό κατά του βοτρύτη και στο αραίωμα στο στάδιο του άνθους.

27_30_Aktinidio_914-1

Ελένη Δούσκα

408
1
Αμέσως μετά και μέσα στον Ιούνιο, τα δέντρα χρειάζονται αραίωμα στο στάδιο του καρπιδίου, πράσινο κλάδεμα αν χρειάζεται, εφαρμογή ασβεστίου διαφυλλικά, χαράκωμα του δέντρου για αύξηση του μεγέθους των καρπών και εφαρμογή καρποδετικών


Σε κάθε περίπτωση ο καλλιεργητής έχει στόχο την παραγωγή πιστοποιημένων φρούτων, χωρίς επιδερμικές ατέλειες και με ελάχιστη υπολλειματικότητα φυτοφαρμάκων, προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά του. Απαραίτητο θεωρείται και το καλοκαιρινό κλάδεμα, χωρίς ωστόσο να είναι υπερβολικό, γιατί προκαλεί μεγάλη έκθεση στον ήλιο, ενώ αντίθετα καθόλου κλάδεμα δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του βοτρύτη. Αυτές τις μέρες είναι η κατάλληλη περίοδος για τη χημική καταπολέμηση της βαμβακάδας, του σοβαρότερου εχθρού της ακτινιδιάς, γιατί τώρα μέσα στον Μάιο εμφανίζεται ο μεγαλύτερος αριθμός ακάλυπτων κινούμενων σταδίων, δηλαδή προνυμφών. Η αντιμετώπιση, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι της ΔΑΟΚ ΑΜΘ και Σερρών, πρέπει να στοχεύει κατά των ερπουσών προνυμφών. Μάλιστα τονίζεται ότι οποιαδήποτε επέμβαση με εντομοκτόνα για να είναι επιτυχής πρέπει να γίνεται όταν υπάρχουν οι νεαρές προνύμφες πρώτης ή και δεύτερης ηλικίας. Επίσης ο ψεκασμός πρέπει να επιτυγχάνει πολύ καλή διαβροχή των δέντρων. Αν υπάρχει υψηλός πληθυσμός, θα πρέπει ο πρώτος ψεκασμός να γίνει με την εμφάνιση των πρώτων κινητών σταδίων και να ακολουθήσει δεύτερος 10 – 14 ημέρες, αργότερα. Αντίθετα, σε περιπτώσεις χαμηλών πληθυσμών, ο ψεκασμός να πραγματοποιείται 5-7 ημέρες από την εμφάνιση των πρώτων κινούμενων προνυμφώνΣε επιφυλακή για προληπτικούς ψεκασμούς για βακτηριακό έλκο

Ταυτόχρονα, οι καλλιεργητές καλούνται να αντιμετωπίσουν και το βακτηριακό έλκος της ακτινιδιάς, το οποίο προκαλείται από το βακτήριο Pseudomonas syringae pv. Actinidiae και προσβάλει φυτά του γένους Actinidia, με προληπτικούς ψεκασμούς φυλλώματος, από τα πρώτα φύλλα. Στα κύρια συμπτώματα της ασθένειας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα
■ Μικρά σταγονίδια γαλακτόχρωμου υγρού στην επιφάνεια του κορμού καθώς και των κύριων και δευτερευόντων κλάδων, κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
■ Μεταχρωματισμός της επιφάνειας του κορμού που οφείλεται στη βακτηριακή εξίδρωση που εξέρχεται από το έλκος και αποξηραίνεται επί του φλοιού.
■ Καστανές γωνιώδεις κηλίδες με χλωρωτική άλω που παρουσιάζονται σε φύλλα την άνοιξη.
■ Συμπτώματα μάρανσης και νέκρωσης φύλλων.
■ Καστανός μεταχρωματισμός των ιστών κάτω από το φλοιό των κλάδων.
■ Μεταχρωματισμός και μάρανση των ανθέων πριν ανοίξουν. Να σημειωθεί ότι η μεταφορά του μολύσματος γίνεται με τον αέρα, τη βροχή, διάφορα ζώα και καλλιεργητικά εργαλεία, ενώ σε μεγάλες αποστάσεις μεταφέρεται με μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό. Για την προστασία από το βακτηριακό έλκος συστήνονται γενικές ορθές πρακτικές, όπως:
■ Να χρησιμοποιείται υγιές, πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό για την εγκατάσταση νέων οπωρώνων.
■ Να πραγματοποιείται τακτική επιθεώρηση των οπωρώνων για τυχόν εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων προσβολής.
■ Να διατηρείται καθαρή η επιφάνεια του εδάφους του οπωρώνα από πεσμένα φύλλα και κλαδιά τα οποία μπορεί να είναι φορείς του μολύσματος
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ

Πρόταση αντιμετώπισης νηματωδών στο ακτινίδιο
του Αντώνη Χόντα

Η ακτινιδιά είναι ευαίσθητη στις προσβολές από νηματώδης. Τα είδη που την προσβάλουν συνήθως είναι τα Meloidogyne hapla και Meloidogyne javanica. Και τα δύο είδη προσβάλουν τα ριζικά τριχίδια δημιουργώντας μικρούς όγκους. Στην ακτινιδιά που έχει προσβληθεί παρατηρούμε μια εξασθένιση του δένδρου, με μικρή βλαστοφορία, μικροφυλλία και μικροκαρπία, ενώ σε περιόδους θερμικού στρες αφυδατώνονται ακόμα και οι καρποί (μαλακώνουν). Η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ προτείνει για την αντιμετώπιση των νηματωδών το CEDROZ CS.
Tο CEDROZ CS είναι ένα νέο καινοτόμο νηματωδοκτόνο επαφής, για τον έλεγχο φυτοπαρασιτικών νηματωδών του γένους Meloidogyne (κομβονηματωδών), για χρήση μέσω της στάγδην άρδευσης, σε υπαίθριες, θερμοκηπιακές καλλιέργειες αλλά και στο Ακτινίδιο.
Είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών (geraniol 12,1% και thymol 4,1%), σε μορφή αιωρήματος μικροκαψουλών (CS). Το CEDROZ δρα στα αυγά αλλά και στις νεαρές μορφές των νηματωδών. Τα δυο δραστικά συστατικά, κατά την εφαρμογή τους στο έδαφος, εμφανίζουν συνεργιστικό τρόπο δράσης που αυξάνει την αποτελεσματικότητά τους.
Οι δραστικές του ουσίες είναι τυποποιημένες σε μικροκάψουλες από κύτταρα ζυμομύκητα μέσω της καινοτόμου τεχνολογίας φυσικής μικροενθυλάκωσης Sustaine (πατενταρισμένη από την EDEN Research plc). Αυτή η τεχνολογία αναπτύχθηκε για να εγκλωβίσει τα δραστικά συστατικά (ενθυλάκωση), αποτρέποντας την ταχεία απελευθέρωση και την εξάτμισή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την σταδιακή απελευθέρωση των δραστικών ουσιών στο έδαφος, αυξάνοντας την υπολειμματική διάρκεια και συνεπώς την δράση τους

Πλεονεκτήµατ
■ Εξαιρετική δράση ενάντια στους κοµβονηµατώδεις λόγω του πολλαπλού τρόπου δράσης του.
■ Μεγάλη διάρκεια δράσης λόγω της τεχνολογίας Sustaine.
■ Ευελιξία στην εφαρµογή (χρησιμοποιείται μέχρι και την ηµέρα της συγκοµιδής).
■ Μορφή τυποποίησης χωρίς τη χρήση διαλυτών και µικροπλαστικών.
■ Ιδανικό για χρήση σε Προγράµµατα Ολοκληρωµένης Διαχείρισης των νηµατωδών.
■ Άριστο εργαλείο για χρήση σε Προγράµµατα Διαχείρισης Ανθεκτικότητας νηµατωδών.
■ Εξαιρείται υπολειµµάτων.
■ Κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

*Υπεύθυνος Ανάπτυξης Καλλιεργειών, Τεχνικής Υποστήριξης & ΜΚΤ Δενδροκομίας και Αμπέλου της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ


FARMA-CHEM SA

Βιοενεργοποιητές LEILI δύναμη ωκεανού στο χωράφι
του Ιωάννη Νέικου

Η ενσωμάτωση της χρήσης των εκχυλισμάτων φυκιών αποτελεί μία αποτελεσματική και βιώσιμη προσέγγιση στην ολοκληρωμένη και βιολογική διαχείριση των καλλιεργειών. Τα εκχυλίσματα φυκιών αποτελούν μία φυσική πηγή ρυθμιστών ανάπτυξης και οργανικών βιομορίων που διεγείρουν τις μεταβολικές διαδικασίες των φυτών και ενισχύουν την ενδογενή άμυνά τους. Ταυτόχρονα έχει αποδειχθεί η πολύτιμη συμβολή τους στον περιορισμό των δυσμενών περιβαλλοντικών επιδράσεων στην ανάπτυξη των φυτών.
Η FARMA-CHEM SA ανταποκρινόμενη στις ολοένα και πιο σύνθετες προκλήσεις του αγροτικού τομέα, διαθέτει στην ελληνική αγορά μία σειρά από καινοτόμα σκευάσματα εκχυλισμάτων φυκιών της LEILI Marine Bioindustry Inc, με σκοπό να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας. Η LEILI Group, αποτελεί την πρωτοπόρο και τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής βιοδιεγερτών που βασίζονται σε εκχύλιση φύκους στην Κίνα, με συνεχή έρευνα στην αποκρυπτογράφηση, στη διερεύνηση της δράσης και στην απομόνωση των συστατικών τους
Πρώτη ύλη για την παρασκευή των σκευασμάτων, έχουν επιλεγεί μετά από μακροχρόνια έρευνα, είδη του γένους Sargassum, τα οποία παράγονται μέσω υδατοκαλλιέργειας. Τα επιλεγμένα είδη χαρακτηρίζονται από μεγάλη ικανότητα ανάπλασης και παραγωγής σπορίων και υψηλή συγκέντρωση ενδογενών φυσικών κυτοκινινών, βιομορίων, ιωδίου και άλλων μεταλλικών στοιχείων. Συλλέγονται από συγκεκριμένο βάθος και με καθορισμένο βαθμό ωριμότητας, από κρύα νερά, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη συγκέντρωση βιοενεργών συστατικών στους φυτικούς ιστούς και η άριστη ομοιογένεια χαρακτηριστικών στην πρώτη ύλη.

Μέθοδος εκχύλισης με ενζυμόλυση
H LEILI έχοντας κατανοήσει την πολυπλοκότητα της σύνθεσης των επιλεγμένων φυκιών, έχει πατεντάρει μία μέθοδο εκχύλισης για την παρασκευή των τελικών προϊόντων, που ονομάζεται ενζυμόλυση. Κατά την ενζυμόλυση χρησιμοποιούνται 2 συγκεκριμένα ένζυμα, τα οποία επιλέχτηκαν μετά από ενδελεχή σκανάρισμα χιλιάδων άλλων ενζύμων, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή βιοκαταλυτική ικανότητα και αντοχή στα άλατα. Τα συγκεκριμένα ένζυμα κάτω από ήπιες συνθήκες υδρόλυσης και χαμηλών θερμοκρασιών, διασπούν τον πολυσακχαρίτη του αλγινικού οξέος του φύκους, σε ολιγοσακαχαρίτες πολύ μικρού μοριακού βάρους και βιολογικά πιο ενεργούς. Υπολογίζεται ότι η αξιοποίηση του αλγινικού οξέος από τα φυτά με αυτή τη μέθοδο, γίνεται 2 με 5 φορές μεγαλύτερη και η οργανοχηλικοποίηση των μεταλλικών στοιχείων είναι πληρέστερη στο τελικό προϊόν. Η ενζυμόλυση επίσης εγγυάται την ακεραιότητα μικρών βιομορίων στο τελικό εκχύλισμα, όπως των φυσικών ορμονών και εξασφαλίζει υψηλή αντιοξειδωτική δράση. Από την ενζυμόλυση προκύπτει ένα πλήθος από βιοδραστικά συστατικά τα οποία ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες

Algene – H πλατίνα του εκχυλίσματοςΠεριλαμβάνει όλα τα βιομόρια μικρού μοριακού βάρος με υψηλή βιολογική δράση, που είναι άμεσα αφομοιώσιμα από τα φυτά. Αυτά είναι οι φυτικές ορμόνες (κυτοκινίνες, αυξίνες, γιβερελλίνες), τα ολιγομερή του αλγινικού οξέος, η φουκόζη, η μπεταίνη, η μανιτόλη, τα αμινοξέα, οι φαινόλες, τα καροτενοειδή και άλλοι δευτερογενείς μεταβολίτες. Η συνεργιστική δράση αυτών των συστατικών:
■ Διεγείρει τη ριζοβολία.
■ Προωθεί τη διαφοροποίηση των οφθαλμών και την καρπόδεση.
■ Βελτιώνει το χρωματισμό και αυξάνει τα σάκχαρα.
■ Καθυστερεί την γήρανση και ενισχύει την ενδογενή άμυνα.
■ Αυξάνει την αντίσταση στο βιοτικό και αβιοτικό στρες.
■ Επιταχύνει τη φωτοσύνθεση.

Κelpmost
Περιλαμβάνει αλγινικούς πολυσακχαρίτες οι οποίοι διευκολύνουν τη συσσωμάτωση των τεμαχιδίων της αργίλου, ενισχύοντας έτσι τον αερισμό και την ικανότητα συγκράτησης του νερού στο έδαφος. Επιπλέον, διεγείρουν την ωφέλιμη μικροβιακή δραστηριότητα στη ριζόσφαιρα.

Minecal
Περιλαμβάνει οργανοχηλικοποιημένα θρεπτικά στοιχεία που είναι άμεσα διαθέσιμα στα φυτά.

Σκευάσματα■ Alga 600: Υδατοδιαλυτή σκόνη 100% εκχυλίσματος φύκους. Σύνθεση: Οργανική ουσία 35- 45% β/β, Αλγινικό οξύ 15% β/β, Αμινοξέα 4 % β/β Φυσικές ορμόνες 600 ppm-Φυσικές κυτοκινίνες 500 ppm.
■ Alga 300: Συμπυκνωμένο εκχύλισμα καφέ φύκους σε συγκέντρωση 35% β/ο. Περιέχει Οργανική ουσία 12% β/ο, Αλγινικό οξύ 4% β/ο, Φυσικές κυτοκινίνες 290 ppm.
■ Leili 2000: Yγρό εκχύλισμα φύκους 9,5% β/ο, ενισχυμένο με μικρές ποσότητες ιχνοστοιχείων σε χημική μορφή.
■ Rootmost: Συμπυκνωμένο εκχύλισμα φύκους, ενισχυμένο με βιταμίνες Β1, Β6, Β12.
■ Alga soil: Φυσικό εδαφοβελτιωτικό σε κοκκώδη μορφή, που χρησιμοποιείται για την αύξηση της οργανικής ουσίας, βασισμένο στο φύκος Sargassum.
■ Softguard: Ολιγοσακχαρίτες προερχόμενοι από τον εξωσκελετό οστρακοειδών.

*Technical Consultant FARMA-CHEM S

Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda στο ακτινίδιο διαθέσιμο εδώ
Σχόλια (1)
Προσθήκη σχολίου

21-05-2023 10:20ΑΕΛ

ΓΡΆΨΤΕ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ, ΣΚΕΎΑΣΜΑ, ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΤΑ 100 ΛΊΤΡΑ. ΈΤΣΙ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΙ Ο ΚΆΘΕ. ΑΓΡΟΤΗΣ ΑΝ ΤΟ ΡΊΞΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΔΙΌΤΙ ΤΑ ΚΌΣΤΗ ΕΊΝΑΙ ΜΕΓΑΛΑ!!

Απάντηση
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία