Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Με άνοδο 17% η αμοιβή εργασίας στη γεωργία, 6% τα νοίκια, 18% τα επιτόκια

Στο υψηλότερο σηµείο της τελευταίας δωδεκαετίας και µάλιστα µε µεγάλη διαφορά βρέθηκε το 2022 το κόστος λειτουργίας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, µε τους δείκτες να φαίνεται πως θα παραµείνουν στα επίπεδα αυτά για αρκετό καιρό ακόµα.

27-30_cover_22

Πέτρος Γκόγκος

1143
0

Η µέτρηση δίνει αύξηση του ∆είκτη Αµοιβής Εργασίας (αγροτικά ηµεροµίσθια) κατά 17,1%, αύξηση του ∆είκτη Ενοικίων Γης (ενοίκια αγροκτηµάτων) κατά 5,7% και αύξηση του ∆είκτη Αµοιβής Κεφαλαίου κατά 18,5%. Στον τελευταίο δείκτη µάλιστα, η επιµέρους αύξηση αφορά σε συν 18,8 στο δείκτη τόκων δανείων και συν 18,2% στο δείκτη ενοικίασης µηχανηµάτων. Ο Γενικός ∆είκτης για το έτος 2022, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2021, παρουσίασε αύξηση 14,4% έναντι αύξησης 4,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 µε το έτος 2020.

Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις ακόλουθες µεταβολές των επιµέρους δεικτών:

  • Αύξηση του δείκτη αµοιβής εργασίας (αγροτικά ηµεροµίσθια) κατά 17,1%
  • Αύξηση του δείκτη ενοικίων γης (ενοίκια αγροκτηµάτων) κατά 5,7%
  • Αύξηση του δείκτη αµοιβής κεφαλαίου κατά 18,5% (αύξηση 18,8% στον δείκτη τόκων δανείων και 18,2% στον δείκτη ενοικίασης µηχανηµάτων).

Αν και τα στοιχεία αφορούν στην προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο, «η επιστροφή» από δραστήριους αγρότες, θέλει την γενική εικόνα να παραµένει αποθαρρυντική ως προς τις λειτουργικές δαπάνες που συνεπάγεται η ενασχόληση µε τα αγροτικά και κατά την τρέχουσα περίοδο, ενώ σε αυτό, αξίζει να συνυπολογιστεί και ο δείκτης εισροών, ο οποίος και εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, µε ρυθµό όµως 2% έναντι του 25% που σηµειώθηκε την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σκοπός των ∆εικτών Αµοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία είναι η µέτρηση της σχετικής µεταβολής των τιµών που καταβάλλουν οι παραγωγοί για τα αγροτικά ηµεροµίσθια (Εργασία), τα ενοίκια των αγροκτηµάτων (Γη), τα ενοίκια των µηχανηµάτων και τους τόκους των αγροτικών δανείων (Κεφάλαιο) που χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία οι ∆είκτες Αµοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία είναι ετήσιοι δείκτες και καταρτίζονται στο σύνολο της χώρας.

Ακριβό χρήμα και άνοδος 17% σε μεροκάματα και 6% στη γηΜε τον δείκτη εργασίας, γης και κεφαλαίου να γράφει αύξηση κατά 17,1%, 5,7% και 18,5% αντίστοιχα μέσα σε ένα έτος, ακόμα πιο δυσβάσταχτες καθίστανται και οι τιμές που αποτυπώνονται στην καταγραφή του δείκτη Εισροών – Εκροών της ΕΛΣΤΑΤ, όπου ο ΓΔ Τιμών Εισροών Απριλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε νέα αύξηση 2,0%. 

Ζωοτροφές και εξοπλισµός τράβηξαν πιο ψηλά το δείκτη εισροών
Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Εισροών κατά 2,0%, τον µήνα Απρίλιο 2023, σε σύγκριση  µε τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2022, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 0,7% του δείκτη τιµών των αναλώσιµων µέσων και κυρίως στη µεταβολή της οµάδας ζωοτροφές και β) στην αύξηση κατά 9,5% του δείκτη τιµών του σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου. Ο Γενικός ∆είκτης Εισροών κατά τον µήνα Απρίλιο 2023, σε σύγκριση µε τον δείκτη το Μαρτίου 2023, παρουσίασε µείωση 0,6%. Ο µέσος ∆είκτης Εισροών του δωδεκαµήνου Μαΐου 2022 - Απριλίου 2023, παρουσίασε αύξηση 17,7% σε σύγκριση  µε τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαµήνου Μαΐου 2021 - Απριλίου 2022.