BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Επενδυτικά ώριμος ο κλάδος αγελαδοτροφίας, μεγενθύνονται οι μονάδες

∆εδοµένα πλέον θεωρούνται τα ροµποτικά συστήµατα αρµέγµατος και οι υπόλοιποι αυτοµατισµοί στις αγελαδοτροφικές µονάδες, µε τον κλάδο πλέον να έχει ωριµάσει µετά την υψηλή µεταβλητότητα στη ζώνη γάλακτος την περασµένη τριετία.

ageladotrofia-zoni-galaktos

598
0

Επενδυτικά ώριμος ο κλάδος της αγελαδοτροφίας, σε τάση μεγέθυνσης οι μονάδες

Αναπτύσσεται πλέον µία τάση µεγέθυνσης των υφιστάµενων µονάδων η οποία επιταχύνεται και από τα επερχόµενα επενδυτικά προγράµµατα. Οι καινοτόµες λύσεις διατροφής των ζώων και τα εφόδια στάβλου συµβάλλουν στην διευκόλυνση της καθηµερινότητας του παραγωγού και την καλύτερη διαχείριση της µονάδας του. 

Πρόγραµµα Ευζωίας µε πενταετές πριµ έως 487 ευρώ ανά αγελάδα

Προ των πυλών βρίσκεται το µέτρο Ευζωίας που περιλαµβάνεται στο υφιστάµενο Ελληνικό Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ και εστιάζει ειδικά στην αγελαδοτροφία, παρέχοντας ενίσχυση για πέντε έτη, ύψους 487 ευρώ ανά ΜΖΚ σε ετήσια βάση (ανάλογα µε τις αναλαµβανόµενες δεσµεύσεις).

Στις δεσµεύσεις αυτές περιλαµβάνονται:

■ Έξοδος ζώων σε προαύλιο χώρο και ετήσια συντήρησή του: 235 ευρώ/ΜΖΚ 

αριθµού ζώων (αύξηση ελεύθερου χώρου ανά µόσχο): 76 ευρώ/ΜΖΚ 

■ Μη αποµάκρυνση µοσχαριών από την µητέρα µέχρι 3 µήνες: 96 ευρώ/ΜΖΚ 

Ηλεκτρονική παρακολούθηση παραµέτρων υγείας και συµπεριφοράς των ζώων: 65 ευρώ/ΜΖΚ 

■ Ορθολογική χρήση κτηνιατρικών αντιµικροβιακών φαρµάκων (χρήση αντιµικροβιακών µετά από δοκιµή ευαισθησίας): 15 ευρώ/ΜΖΚ 

■ Ετήσια αντικατάσταση ανταλλακτικών ξεστρών ή αντικατάσταση ξεστρών: 25 ευρώ/ΜΖΚ.

Το παραπάνω πρόγραµµα αναµένεται να προκηρυχθεί εντός του 2024.

Μεγαλώνουν οι μονάδες µε ρομπότ και καινοτόμα διατροφή

του Πέτρου Γκόγκου

Το δυναµικό επενδυτικό κλίµα στην αγελαδοτροφία έρχονται να υποστηρίξουν προγράµµατα όπως ο Αναπτυξιακός, ευκαιρία και το Μέτρο Ευζωίας της ΚΑΠ.

Με τις τιµές στη ζώνη του αγελαδινού γάλακτος να εµφανίζουν σηµάδια σταθεροποίησης έπειτα από µια τριετία έντονων διακυµάνσεων, σηµείο κοινό σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές το τελευταίο διάστηµα, ο κλάδος της αγελαδοτροφίας, εισέρχεται σε µια περίοδο που διευκολύνει τον προγραµµατισµό επενδύσεων βελτίωσης της αποδοτικότητας των µονάδων και εναρµόνισης µε τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρώπης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η εγχώρια αγελαδοτροφία καλείται να καλύψει την απόσταση που την χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη, κάτι που ήδη φαίνεται να αντιλαµβάνονται οι πιο αποφασισµένοι παραγωγοί που ήδη δροµολογούν επενδύσεις επέκτασης των σταβλικών εγκαταστάσεων, αύξησης του ζωικού κεφαλαίου και αυτοµατισµών που διευκολύνουν στις καθηµερινές υποθέσεις των µονάδων.

Η ζήτηση άλλωστε εµφανίζεται δεδοµένη, µιας και αποδυναµώνεται η θέση παραδοσιακών ευρωπαϊκών δυνάµεων µε την ελλειµµατική εγχώρια παραγωγή να καλείται σε ένα αντιστάθµισµα του κενού που προβλέπεται ότι θα αφήσουν πίσω τους οι Ολλανδοί. 

Η ενδυνάµωση της εγχώριας αγελαδοτροφίας προβάλει ως προτεραιότητα για αντιστροφή της τάσης συρρίκνωσης των προηγούµενων ετών, κατά τα οποία ο πληθυσµός των αγελάδων για την παραγωγή γάλακτος στην Ελλάδα µειώθηκε αισθητά. Ανάµεσα στο 2013 και 2022 µειώθηκε κατά 49 χιλιάδες κεφάλια. Ειδικότερα το 2022 µειώθηκε ο αριθµός των αγελάδων για παραγωγή γάλακτος κατά 10 χιλ. κεφάλια ή κατά 12%, ενώ αντίθετα αυξήθηκε ο αριθµός αγελάδων π.χ. για την παραγωγή κρέατος κ.α. κατά 25 χιλιάδες κεφάλια σε σχέση µε το 2021 ή κατά 20%. 

Επενδυτικό όχηµα ο Αναπτυξιακός

Μία νέα προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόµου για επενδύσεις και στον τοµέα της αγελαδοτροφίας, αναµένεται να βγει στον «αέρα» µετά τη δηµοσίευση των αποτελεσµάτων του πρώτου κύκλου, κάτι που εκτιµάται ότι θα γίνει µέχρι τα τέλη Μαρτίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα πρόσκληση θα έχει προϋπολογισµό 150 εκατ. ευρώ όπως η περασµένη, µε τα 75 εκατ. ευρώ να αφορούν ενίσχυση καθαρής επιχορήγησης επί των δαπανών και τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.  Σηµειώνεται πως ετησίως θα πρέπει να εισρέουν στον αγροδιατροφικό τοµέα µέσω Αναπτυξιακού Νόµου 150 εκατ. ευρώ. Η πρώτη πρόσκληση έγινε το 2022 και το 2023 υπήρξε «κενό». Ως εκ τούτου τα χρήµατα του 2023 θα κατευθυνθούν στις αιτήσεις της πρώτης προκήρυξης, οπότε ο προϋπολογισµός της θα αυξηθεί στα 300 εκατ. ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι στον 1ο κύκλο έγιναν 330 αιτήσεις ύψους 483,5 εκατ. ευρώ. 

GEA Dairy Robot 9500

Ρομποτικό σύστημα αρμεγής αγελάδωνLELY

Καίριο για τον οικονοµικό προγραµµατισµό των αγελαδοτρόφων το αυτοµατοποιηµένο άρµεγµα

Πέντε κανόνες για κερδοφόροo άρμεγμα µε συστήματα της Lely

Το αυτοµατοποιηµένο άρµεγµα δίνει τη δυνατότητα στους γαλακτοπαραγωγούς να ελέγχουν το κόστος του αρµέγµατος. Είναι ένα σταθερό κόστος – δεν υπάρχουν µεταβλητές, όπως εργατικό δυναµικό ή βλάβες. Είναι προβλέψιµο και αυτό είναι κάτι καίριο για τον έλεγχο των εξόδων και τον καλό οικονοµικό προγραµµατισµό.

1) Προσφέρει στις αγελάδες ελευθερία και επιλογή: Παρέχει στις αγελάδες ένα περιβάλλον χωρίς στρες, µε ηρεµία και ησυχία, που τους επιτρέπει να συµπεριφέρονται φυσικά.

■ Το σύστηµα Free Cow Traffic επιτρέπει στην αγελάδα να ακολουθήσει το δικό της ρυθµό.

■ Μια πιο φυσική συµπεριφορά διευκολύνει την ανίχνευση των σηµάτων της αγελάδας.

■ Το I-flow και το ευρύχωρο κλουβί αγελάδας κάνουν το άρµεγµα ελκυστικό.

2) Μεταχειρίζεται τις αγελάδες µε συνέπεια:

Η ρουτίνα και η προβλεψιµότητα είναι καίριες στη διαδικασία αρµέγµατος.

■ Επιτρέπει σε κάθε αγελάδα να αναπτύξει µια σταθερή ρουτίνα και ρυθµό.

■ Προσφέρει συνεπή µεταχείριση σε κάθε άρµεγµα.

■ Η αγελάδα επωφελείται από τα διαστήµατα αρµέγµατος βάσει της γαλακτοφορίας.

3) Προσεγγίζει τις αγελάδες ατοµικά: Κάθε αγελάδα και καθεµία από τις θηλές της είναι µοναδική και, κατ’ επέκταση, χρειάζεται µεµονωµένη µεταχείριση.

■ ∆ιαφύλαξη της υγείας του µαστού µε εξατοµικευµένο άρµεγµα του κάθε τεταρτηµορίου

■ Η προηγµένη τεχνολογία αισθητήρων ενεργοποιεί τους παλµούς βάσει του τεταρτηµορίου

■ Προσαρµόζει αυτόµατα το άρµεγµα και τη σίτιση στις ατοµικές ανάγκες της αγελάδας

4) Βελτιστοποιεί την υγεία της αγελάδας

Οι επιδόσεις της αγελάδας βελτιστοποιούνται όταν οι αγελάδες είναι υγιείς. Πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις που αφορούν στην υγεία.

■ Υγιεινό άρµεγµα χάρη στον καθαρισµό µε βούρτσες και το σύστηµα ατµοκαθαρισµού Pura.

■ Οι εκθέσεις για την υγεία σε πραγµατικό χρόνο εµφανίζουν µόνο τις αγελάδες που απαιτούν προσοχή.

■ Έγκαιρη αντιµετώπιση χάρη στον έξυπνο συνδυασµό δεδοµένων γάλακτος και αγελάδας.

5) Χειρίζεται το γάλα µε προσοχή: Το γάλα είναι ένα πολύτιµο αλλά ευπαθές αγαθό γι’ αυτό και ο χειρισµός απαιτεί προσοχή ώστε να διατηρηθεί η ποιότητά του.

■ Αποτρέπει τις απώλειες γάλακτος κατά το άρµεγµα.

■ Προηγµένα συστήµατα ελέγχου ποιότητας γάλακτος MQC και MQC-C.

■ ∆ιαφύλαξη της ποιότητας του γάλακτος µέσω της προσεκτικής του επεξεργασίας.

Lely Center: Συνεργάτης για το σήµερα και το αύριο

Το Lely Center σε κάθε περιοχή είναι ο τοπικός συνεργάτης των κτηνοτρόφων στον αυτοµατισµό της γαλακτοπαραγωγής και της σίτισης. Εδώ και χρόνια, η Lely δηµιούργησε ένα εκτεταµένο δίκτυο ειδικών, οι οποίοι συνδυάζουν την εµπειρία τους στον γαλακτοπαραγωγικό αυτοµατισµό µε τη γνώση του τόπου τους. Κύριος στόχος τους είναι να βοηθήσουν τους παραγωγούς να παραλάβουν όλα τα οφέλη που έχει να προσφέρει ο εξοπλισµός Lely.

Εξατοµικευµένο σέρβις και υποστήριξη

Κάθε Lely Center παρέχει σέρβις και υποστήριξη ανάλογα µε τις συγκεκριµένες φιλοδοξίες και επιχειρηµατικές απαιτήσεις των πελατών του. Το Lely Center Thessaloniki παρέχει εξατοµικευµένη παράδοση και εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων. Οι πελάτες πορούν να απολαύσουν τις βελτιστοποιηµένες επιδόσεις εξοπλισµού και τα έξοδά τους είναι διαφανή.

Technical Service Support 24/7

Μέσα από την ειδικευµένη κατάρτισή τους και την εµπειρία στον τοµέα, οι πιστοποιηµένοι τεχνικοί της Lely µιλάνε την ίδια γλώσσα. Όλοι οι τεχνικοί δουλεύουν στην περιοχή τους και έχουν καλή κατανόηση του ιστορικού της φάρµας, των λεπτοµερειών της φάρµας και του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού. Μπορούν,
κατ’ επέκταση, να πάρουν και τις σωστές αποφάσεις
και να λύσουν γρήγορα οποιαδήποτε πιθανά ζητήµατα.

Farm Management Support

Το Farm Management Support έχει έναν καίριο στόχο: να βελτιστοποιήσει την ιδέα του στάβλου Lely στη φάρµα, κατά την επιλογή του πελάτη. Ο κτηνοτρόφος λαµβάνει καθοδήγηση πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την εγκατάσταση του νέου εξοπλισµού του. Μόλις στηθεί και λειτουργήσει, η Lely τους βοηθάει να βελτιστοποιήσουν τη διαχείριση της φάρµας τους. Στη σύµβαση σέρβις Lely, περιλαµβάνονται τέσσερα επίπεδα Farm Management Support. Από την online αντίδραση µέχρι την ενεργητική και εντατική διδασκαλία εντός της φάρµας. Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους χρήσης, η υπηρεσία επιπέδου 3 είναι δεδοµένη για τον κάθε κτηνοτρόφο. Μετά το πρώτο έτος µπορεί να επιλέξει ένα άλλο επίπεδο σύµβασης σέρβις που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της φάρµας του.

Lely Consumables

Η Lely προσφέρει ένα ευρύ φάσµα αναλώσιµων προϊόντων και ανταλλακτικών πρώτης τάξης, ειδικά σχεδιασµένων για το Lely Astronaut. Σε συνδυασµό µε την τεχνική υπηρεσία και το farm management support, θα διασφαλίσουν µια οµαλή και κερδοφόρα λειτουργία στη φάρµα αυξάνοντας την ευηµερία των ζώων, την ποιότητα του γάλακτος και βελτιώνοντας τη διάρκεια ζωής του εξοπλισµού Lely.

www.lely.com/gr/

ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ

Υπερσύγχρονη μονάδα συμπληρωμάτων


Η Αγροκτηνοτροφική ΑΕ επένδυσε σε εξοπλισµό ακριβείας και αυτοµατοποίησης

Στη δηµιουργία µονάδας µε σύγχρονο κορυφαίο εξοπλισµό για την παραγωγή συµπληρωµάτων διατροφής υψηλών προδιαγραφών για όλα τα είδη των ζώων (βοοειδή, πρόβατα και αίγες, χοίροι, πτηνά, κουνέλια, ζώα συντροφιάς), επένδυσε η εταιρεία Αγροκτηνοτροφική ΑΕ. Οι εγκαταστάσεις της καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, από την εισαγωγή υλικών και την προετοιµασία τους για την παραγωγή, έως την τελική συσκευασία των προϊόντων της.

Η µονάδα αυτή εξοπλίστηκε µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας έτσι ώστε να εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα και αποτελεσµατική παραγωγή των προϊόντων µας. Συγκεκριµένα στον εξοπλισµό της µονάδας περιλαµβάνονται:

 • Ηλεκτρονικοί ζυγοί ακριβείας σε όλη την γραµµή παραγωγής, κλειστό κύκλωµα αεροµεταφοράς των πρώτων υλών για µηδενικές απώλειες ακόµα και για ποσότητες υλικών λίγων γραµµαρίων.
 • Πλήρως αυτοµατοποιηµένη διαδικασία παραγωγής διαχειριζόµενη µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και συστηµάτων PLC (Programmable Logic Controllers), φίλτρα αυτοκαθαρισµού, ταχυαναµίκτης µε συντελεστή παραλλακτικότητας (ικανότητα οµοιόµορφης ανάµιξης) CV=7.2% (Τιµές CV: 0-10% δηλώνουν υψηλή ακρίβεια).

Αποτέλεσµα αυτών είναι η κατάταξή της εταιρείας Αγροκτηνοτροφική ΑΕ στις κορυφαίες µονάδες παραγωγής συµπληρωµάτων ζωοτροφών.

Παράλληλα, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ποιότητα, τη νοµιµότητα, την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων και την περιβαλλοντική προστασία. Γι’ αυτό η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών στην χρήση Α΄ υλών είναι προτεραιότητά της, εφαρµόζοντας  αυστηρά πρότυπα και διαδικασίες, µε σύστηµα διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων ISO 22000:2018.

Επιπλέον του άρτιου µηχανολογικού εξοπλισµού, διαθέτει ένα οργανωµένο τµήµα επιστηµόνων που απαρτίζεται από κτηνίατρους, γεωπόνους – ζωοτέχνες οι οποίοι παρέχουν συνεχή επιµόρφωση, τεχνική υποστήριξη, λύσεις ειδικά προσαρµοσµένες στην κάθε µονάδα.

Η Αγροκτηνοτροφική Α.Ε. εδώ και χρόνια διαθέτει επίσης εφόδια στάβλου µε σκοπό να συµβάλλει στην διευκόλυνση της καθηµερινότητας του παραγωγού και την καλύτερη διαχείριση της µονάδας του. Η συγκεκριµένη κατηγορία περιέχει προϊόντα τα οποία βρίσκονται στο νέο ιστότοπό της.   

www.agroktinotrofiki.gr

 

ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΕ

Τροφή απογαλακτισµού μόσχων - μοσχίδων

Εναρκτήριο φύραµα ΜΠ-30Ρ υψηλών προδιαγραφών από την εταιρεία Μπλέτσας Τεχνολογία Ζωοτροφών ΑΕ

Η εταιρεία Μπλέτσας Τεχνολογία Ζωοτροφών ΑΕ µε 40ετή εµπειρία στον χώρο των ζωοτροφών, είναι κοντά σε κάθε συνεργάτη δηµιουργώντας σχέσεις εµπιστοσύνης, προσφέροντας καινοτόµα προϊόντα µε συνεχείς ελέγχους των παραγόµενων ζωοτροφών.

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας είναι πιστοποιηµένα µε ISO 22000 για την διαδικασία παραγωγής και µε VLOG για την παραγωγή από µη γενετικά τροποποιηµένες πρώτες ύλες. Περιέχουν εκχυλίσµατα αιθέριων ελαίων για την διατήρηση της υψηλής παραγωγής, την διατήρηση της υγείας των ζώων και την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων.

Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από ιδιόκτητα και συνεργαζόµενα φορτηγά – αυτοκίνητα, τα οποία είναι διαθέσιµα για την άµεση εξυπηρέτηση των πελατών της ανά την Ελλάδα.

Το έµπειρο και εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό προσφέρει υπεύθυνες, γρήγορες και αποδοτικές λύσεις.

Αποτέλεσµα αυτού η ικανοποίηση και αποδοχή των συνεργατών της.

Τροφή απογαλακτισµού µόσχων - µοσχίδων ΜΠ-30Ρ

1) 1η – 90η ηµέρα: Φύραµα εναρκτήριο ΜΠ-30Ρ, χορηγείται κατά βούληση συµπληρωµατικά µε σανό καλής ποιότητα (λόλιουµ , βρώµης) από τις πρώτες ηµέρες της ζωής των µόσχων- µοσχίδων έως τον απογαλακτισµό τους. Ο περιορισµός των ζώων να γίνεται σταδιακά από τις µητέρες, ώστε να ωθηθούν στην κατανάλωση τροφής. Σε περίπτωση διατροφής µε τεχνητό απογαλακτισµό, προτείνεται σταδιακή µείωση στο ρόφηµα γάλακτος.
Ο απαγαλακτισµός να γίνεται εφόσον τα ζώα καταναλώνουν 2 κιλά ζωοτροφής, και όχι πριν τις 55 ηµέρες. Να µην χορηγείται σανό τριφυλλιού στα ζώα. Οι κτηνοτρόφοι πρέπει να δίνουν  µεγάλη προσοχή στην κατανάλωση σανού και να επιλέγουν σανό λόλιουµ σαν χονδροειδής.

Πλεονεκτήµατα στη ζωοτροφή

Σύνθεση µε υψηλής ποιότητας πρωτεϊνης, προστατευµένης µεθειονίνης , κυτταρίνης και ηµικυτταρίνης, ορού γάλακτος, ζωντανής µαγιάς, προϊόντα mos και υψηλή συγκέντρωση βιταµίνης E.

Χορήγηση κατά βούληση χωρίς πεπτικά προβλήµατα.

Πλεονεκτήµατα στα ζώα:

Σύνθεση µε τεχνολογικά προϊόντα για γρήγορη µετάβαση του ζώου από µονογαστρικό σε µηρυκαστικό .

 • Πρόληψη από νόσους οι οποίοι προέρχονται από στρεσογόνους παράγοντες
 • (π.χ κρυπτοσπορίδια , κολιβακίλους, προβλήµατα πνευµόνων )
 • Πιο υγιή ζώα.
 • Επιτάχυνση απογαλακτισµού
  µε µικρότερο κόστος .
 • Μεγαλύτερο βάρος κατά
  τον απογαλακτισµό.
 • Μέγιστες αποδόσεις κατά την παραγωγική διάρκεια των ζώων.

www. bletsasanimalfeed.gr

TIMAC AGRO | ΛΥΔΑ

Spadea Alto G: Η Συνταγή για υγιείς αγέλες και αυξημένη γαλακτοπαραγωγή


Στον Αγώνα των Κτηνοτρόφων: Οι ∆υσκολίες και οι Προκλήσεις της Αγελαδοτροφίας στην Ελλάδα

Του Γιώργου Καραμήτρου

Η αγελαδοτροφία στην Ελλάδα αντιµετωπίζει έναν σύνθετο συνδυασµό προκλήσεων που δηµιουργούν πίεση στους κτηνοτρόφους και απειλούν την αειφορία του κλάδου.

Οικονοµική αβεβαιότητα, αστάθεια στις τιµές και αυξηµένοι λογαριασµοί αποτελούν µόνο µερικές από τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι καθηµερινά.

Πέραν αυτού, η αλλαγή του κλίµατος και οι φυσικές καταστροφές των τελευταίων χρόνων απειλούν την παραγωγή, ενώ η έλλειψη πόρων και υποδοµών καθιστά ακόµη πιο περίπλοκη τη διαχείριση των κοπαδιών.

Σηµαντικότερο πρόβληµα προς επίλυση: ∆ιατροφή Ακριβείας

Η διατροφή αναδεικνύεται ως καίριος παράγοντας για την βιωσιµότητα µιας εκτροφής και αποτελεί την υψηλότερη δαπάνη για έναν κτηνοτρόφο, αποτελώντας περίπου το 70% του συνολικού κόστους της εκµετάλλευσής του. Για να εξασφαλιστεί η υγεία και η µέγιστη δυνατή απόδοση των κοπαδιών, τα ζώα πρέπει να λαµβάνουν µια σωστά σχεδιασµένη διατροφή που να ανταποκρίνεται στις καθηµερινές ανάγκες τους, ενώ παράλληλα να µην υπάρχουν απώλειες θρεπτικών συστατικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτόµων προϊόντων αποκτά κρίσιµη σηµασία για την αναβάθµιση της αγελαδοτροφίας στην Ελλάδα και για την εξασφάλιση της βιωσιµότητάς της στο µέλλον.

Η TIMAC AGRO | ΛΥ∆Α, δεσµευώµενη να υποστηρίζει τον Έλληνα κτηνοτρόφο, προσφέρει εξατοµικευµένες λύσεις διατροφής βασισµένες σε πολυετείς έρευνες και προηγµένα βιοµηχανικά µέσα παραγωγής. Αυτές οι λύσεις, επιτρέπουν την πλήρη εκµετάλλευση των διατροφικών προγραµµάτων, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και ενισχύοντας το εισόδηµα του Έλληνα κτηνοτρόφου.

Μικροκοκκώδες ανόργανο διατροφικό πρόσθετο Spadea Alto G:

Με το νέο καινοτόµο προϊόν Spadea Alto G, κατάλληλο για όλα τα µηρυκαστικά αλλά και για βιολογικές εκτροφές, δίνουµε λύση στα καθηµερινά ζητήµατα, παρέχοντας πληθώρα ιχνοστοιχείων και βιταµινών υπό τη συνοδεία 5 τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στο ιδιωτικό ερευνητικό κέντρο Centre Mondial de l’Innovation του οµίλου Roullier, στο Saint Malo της Γαλλίας.

Οι σηµαντικότερες προκλήσεις σε µια εκτροφή:

■ Ανισορροπία του pH των προστοµάχων.

■ Κινητικές διαταραχές, µε την χωλότητα να ξεχωρίζει.

■ Απώλεια όρεξης και ανεπαρκής µηρυκασµός των ζώων.

■ Ελλιπής εκµετάλλευση της διαθέσιµης ενέργειας και των θρεπτικών συστατικών του σιτηρεσίου.

Η πρώτη από τις πέντε τεχνολογίες ονοµάζεται «Calseagrit Iotech». Η τεχνολογία αυτή περιλαµβάνει ένα 100% φυσικό υλικό από κοραλλιογενή άλγη, το οποίο είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία όπως το ασβέστιο, το µαγνήσιο, ο σίδηρος και ο ψευδάργυρος. Περιέχει περίπου 13kg ιχνοστοιχεία ανά τόνο. Συνδυάζεται µε ένα βιοτεχνολογικό προϊόν από καφέ φύκος, το οποίο έχει υψηλή θρεπτική αξία για την ανάπτυξη της µικροχλωρίδας των ζώων. Αυτή η τεχνολογία εξασφαλίζει υψηλό ποσοστό απορρόφησης των ιχνοστοιχείων, καθώς και ταχεία και µακροχρόνια θετική επίδραση στο pH των προστοµάχων. Επιπλέον, περιλαµβάνει ενεργά θρεπτικά συστατικά που λειτουργούν ως ασπίδα για το ανοσοποιητικό σύστηµα των ζώων.

Ένας συνδυασµός αιθέριων ελαίων µε ευεργετική πεπτική δράση (επεξεργασµένα από το τµήµα R&D του οµίλου Roullier (Eureka project 1714-97.00). Η τεχνολογία αυτή δρα σε τρία επίπεδα όσον αφορά το πεπτικό σύστηµα των µηρυκαστικών. Αρχικά, βελτιώνει το συντελεστή αποτελεσµατικότητας του σιτηρεσίου µε αποτέλεσµα να έχουµε µεγαλύτερη αξιοποίηση και λιγότερες απώλειες. Επιπλέον ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της ωφέλιµης µικροχλωρίδας έναντι των εντεροβακτηρίων όπως E. coli, Salmonella, Clostridia, Listeria. Τέλος, προωθεί περεταίρω την παραγωγή σιέλου µε σκοπό τη ρύθµιση του pH της Μεγάλης Κοιλίας.

Η συγκεκριµένη τεχνολογία περιέχει ισχυρές ρυθµιστικές ουσίες όπως το θαλάσσιο ανθρακικό ασβέστιο, µαγνήσιο, διττανθρακικό άλας και θρεπτικά συστατικά όπως ο φωσφόρος, το θείο και το κοβάλτιο. Ο συνδυασµός των παραπάνω, έχει άµεση επίδραση στην αφοµοίωση του σιτηρεσίου υποστηρίζοντας τις φάσεις έντονης παραγωγής, όπως πάχυνση και γαλακτοπαραγωγή.

Η τεχνολογία Anti-oxidants περιέχει αντιοξειδωτικές ουσίες προερχόµενες από σταφύλι. Τα εκχυλίσµατα προστατεύονται από τους ζυµωτικούς χώρους των προστοµάχων, χάρη σε µια διαδικασία ενθυλάκωσης για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσµατικότητάς τους. Τα αντιοξειδωτικά, υποστηρίζουν τη γονιµότητα και την ανοσία των ζώων, ενώ παράλληλα προστατεύουν τις κυτταρικές µεµβράνες από τις ελεύθερες ρίζες. Επιπλέον, βοηθούν στην αύξηση της αντοχής των ζώων στο στρες (τοκετός, διατροφικές µεταβάσεις, εµβολιασµός, θερµική καταπόνηση), ενώ ενισχύουν τη δράση άλλων αντιοξειδωτικών, όπως οι βιταµίνες Ε και C.

To Βήτα Καροτένιο αποτελεί µια φυσική χρωστική, πρόδροµος ουσία της Βιταµίνης Α. Λειτουργεί ως αντιοξειδωτική ουσία και προλαµβάνει πληθώρα ασθενειών όπως πνευµονία και διάρροια. Λειτουργεί ενδυναµώνοντας το γεννητικό σύστηµα µε την παραγωγή προγεστερόνης αλλά και µεταφέρεται µέσω του πρωτογάλακτος εµπλουτίζοντάς το µε ανοσοσφαιρίνες.

Η συνεργασία µε την TIMAC AGRO | ΛΥ∆Α αποτελεί µια συµµαχία για την ανάπτυξη και την αειφορία της αγροτικής κοινότητας. Με το Spadea Alto G, οι κτηνοτρόφοι εξοικονοµούν χρόνο και πόρους, βελτιώνοντας την παραγωγή τους και ενισχύοντας την υγεία και την απόδοση των ζώων τους.

*Animal Nutrition Developer

Ολόκληρο το αφιέρωμα για την αγελαδοτροφία και την ζώνη γάλακτος εδώ

 

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία