BACK TO
TOP
Ειδικά Αφιερώματα

Αναδιάρθωση στα ακρόδρυα με ειδική θρέψη και μηχανική συλλογή για καλύτερα έσοδα

Για τα καλά στο διαιτολόγιο της νέας γενιάς έχουν µπει αµύγδαλα, φιστίκια και καρύδια, µε την αυξηµένη ζήτηση και τον µικρό ελληνικό κλήρο να ωθούν πολλούς σε αναδιάρθρωση δενδρώνων µε πιο πυκνές φυτεύσεις για περισσότερα κιλά καρπού και έσοδα. Η θρέψη νέας γενιάς επιτρέπει σε νέες και κλασικές ποικιλίες να προσαρµόζονται καλύτερα στα ρευστά καιρικά µοντέλα, ενώ οι µηχανικοί µέθοδοι συγκοµιδής µπορούν να µειώσουν δραστικά την εξάρτηση από ξένα εργατικά χέρια.

fakelos-akrodrua

Γιάννης Ρούπας

797
0

Σταδιακή αύξηση των αποδόσεων σε αµύγδαλο, φιστίκι και καρύδι, επιτάσσουν οι συνθήκες της αγοράς, ώστε να αποκτήσει η ελληνική σοδειά το απαραίτητο εκτόπισµα που θα της επιτρέψει να απορροφά καλύτερα τους κραδασµούς της παγκόσµιας αγοράς. Ενδιαφέρουσες προσπάθειες συνεργατισµού µε σκοπό την εγκατάσταση δενδρώνων πυκνής φύτευσης (80-130 δέντρα στο στρέµµα) εντοπίζονται τόσο στη Θεσσαλία όσο και βορειότερα τα τελευταία χρόνια, στις οποίες συµµετέχουν πολλοί αγρότες νεαρότερης κυρίως ηλικίας. Σε αυτούς τους εντατικούς αµυγδαλεώνες, επιτυγχάνονται από τον 6ο  χρόνο αποδόσεις (κόκκαλο) γύρω στα 500-600 κιλά στο στρέµµα, που τα επόµενα χρόνια µπορούν να πάνε στα 800 κιλά και άνω, πλησιάζοντας τις αποδόσεις της Καλιφόρνια.

Η τάση µεγέθυνσης της παγκόσµιας παραγωγής στο αµύγδαλο εδώ και µία δεκαετία είναι ολοφάνερη. Από τους 1,05 εκατ. τόνους παγκόσµιας παραγωγής της σεζόν 2012-2013, η αγορά σκαρφάλωσε στους 1,75 εκατ. τόνους την εµπορική περίοδο 2020-2021, ενώ πέρυσι περιορίστηκε σε κάτι παραπάνω από 1,5 εκατ. τόνους. Η αύξηση του τονάζ διεθνώς προδίδει και την στρατηγική µεγέθυνσης που µπορεί και πρέπει να ακολουθήσει και ο εγχώριος κλάδος, ώστε να έχει ο παραγωγός τα έσοδα που του αξίζουν.

Σύµµαχος σε αυτή την προσπάθεια αναδιάρθρωσης είναι τόσο η εγχώρια αγορά λιπασµάτων όσο και µηχανηµάτων, οι οποίες παίζουν το δικό τους ρόλο στη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας.

Οι νέες ευκαιρίες θρέψης που προσφέρουν οι βιοδιεγέρτες αιχµής στα ακρόδρυα βοηθούν τα δέντρα να υποµείνουν ένα µεγαλύτερο εύρος αβιοτικών καταπονήσεων, συνεισφέροντας έτσι αθόρυβα σε αύξηση της παραγωγής. Επίσης, δρουν ενισχυτικά στο λίπασµα που χρησιµοποιείται στο δενδρώνα, καθιστώντας το παραγωγικό δέντρο ικανό να αξιοποιήσει περισσότερες λιπαντικές µονάδες προς όφελος της ποιότητας του τελικού καρπού. Μία παράµετρος που ίσως δεν αναφέρεται συχνά είναι πως η ενσωµάτωση καλών προϊόντων θρέψης εντός ενός καλά οργανωµένου καλλιεργητικού πλάνου, βελτιώνει το µετασυλλεκτικό χρόνο διατήρησης, κάτι που µπορεί να επιτρέψει τους παραγωγούς να διαχειριστούν καλύτερα ορισµένες εµπορικές συνθήκες.

Στο κοµµάτι των µηχανηµάτων, οι νέες τεχνολογίες δόνησης, συγκοµιδής και αποφλοίωσης προσθέτουν την απαραίτητη υπεραξία στα ακρόδρυα, ενώ δίνουν λύσεις ακόµα και στις πιο πυκνές φυτεύσεις, αντιµετωπίζοντας εν µέρει την έλλειψη αγρεργατών. Κάνοντας χρήση ενός σύγχρονου µηχανήµατος συλλογής καρπών, η συγκοµιδή των κιλών που έχει να δώσει το δέντρο έχει ολοκληρωθεί µέσα σε λίγα λεπτά, µε χαµηλότερο σε βάθος χρόνου κόστος, δίχως τραυµατισµό κορµού ή καρπού, κάτι που θα µπορούσε να προκαλέσει δευτερογενώς κρούσµα προσβολής από µύκητες.

Έως 95% απώλεια καρπού προκαλεί το ευρύτοµο 


Ετήσιο πλάνο ψεκασµών µε προσαρµογή στη τροφική δραστηριότητα των ακµαίων απαιτεί η διαχείριση του ευρύτοµου στην αµυγδαλιά και της καρπόκαψας στη καρυδιά. Το ευρύτοµο, ή αλλιώς γνωστό ως φτερωτό µυρµήγκι, προκαλεί σηµαντικές ζηµιές στην αµυγδαλιά µέχρι και 95%. Οι γεωπόνοι συνιστούν, αρχής γενοµένης από το Μάιο, επαναλαµβανόµενους ψεκασµούς κάθε 7 - 8 ηµέρες µέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί σε όλες τις πρώιµες αµυγδαλιές τύπου Τέξας, καθώς η ποικιλία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην προσβολή. Ένα άλλο έντοµο που δεν είναι ιδιαίτερα εκλεκτικό όσον αφορά τον ξενιστή του είναι η καρπόκαψα, η οποία προσβάλλει πέρα από τα µηλοειδή και τις καρυδιές. Σε περίπτωση σοβαρής προσβολής, οι απώλειες στην παραγωγή ξεκινούν από 40% και µπορούν να φτάσουν και έως το 70%. Οι προνύµφες της πρώτης γενιάς είναι αυτές που ζηµιώνουν τους καρπούς, τρεφόµενες στο εσωτερικό τους. Μετά από µία µικρή περιπλάνηση προσβάλουν τους αναπτυσσόµενους καρπούς, διατρυπούν το περικάρπιο και το ενδοκάρπιο το οποίο δεν έχει ακόµη ξυλοποιηθεί και τρέφονται µε την ψίχα. Αν η ψίχα δεν είναι αρκετή, συνήθως εγκαταλείπουν το καρύδι και παρασιτούν διπλανούς καρπούς.

ΧΡ. Β. ΤΣΙΠΑΣ

Οι κύριοι παράγοντες για απόδοση φιστικιάς 

του Χρήστου Τσιπά*

Τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει χώρα ριζικές αλλαγές στον τοµέα των καλλιεργειών που επιλέγουν οι Έλληνες παραγωγοί. Σε αυτό οδηγούν τόσο το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής, που στρέφει τους καλλιεργητές σε λιγότερο ενεργοβόρες καλλιέργειες, όσο και καθαρά οικονοµικά κριτήρια απόδοσης. Έτσι οι παραδοσιακές αροτραίες καλλιέργειες όπως του βάµβακος που καταλάµβαναν µεγάλο ποσοστό,  άρχισαν να δίνουν τη θέση τους σε νέες, όπως η καλλιέργεια της φιστικιάς. Όµως η αναζήτηση του «κρυµµένου θησαυρού» της φιστικιάς κρύβει τεράστιους οικονοµικούς κινδύνους για όσους χωρίς προγραµµατισµό και µελέτη προβούν στην επιλογή της καλλιέργειάς της. Οι κυριότεροι παράγοντες που θα πρέπει να προσέξουν είναι οι εξής.

■Φυτώρια απαλλαγµένα από ασθένειες.

■ Σωστή εκλογή υποκειµένου και ποικιλίας.

■ Σωστή αναλογία θηλυκών προς αρσενικών φυτών καθώς και αρσενικά των κατάλληλων τύπων για την περιοχή.

■ Σωστή µεθοδολογία εγκατάστασης.

Σχετικά µε τον πρώτο παράγοντα που αναφέραµε πιο πάνω οι παραγωγοί θα πρέπει να απευθύνονται µόνο σε πιστοποιηµένα φυτώρια που έχουν την δυνατότητα να τους παρέχουν τα κατάλληλα φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια των φυτών που τους πουλούν και όχι από «φυτωριούχους» που δεν έχουν καµία άδεια, άποψη και γνώση για την καλλιέργεια. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ο κίνδυνος που ελλοχεύει από τους υποτιθέµενους φυτωριούχους φιστικιάς που περιφέρονται από χωριό σε χωριό και από σπίτι σε σπίτι, φορτωµένοι µε φυτώρια, τα οποία κρύβουν θανάσιµους κινδύνους και ο παραγωγός συνήθως αυτό το καταλαβαίνει µετά από 4 µε 5 χρόνια, όταν θα είναι πλέον αργά.

Η σωστή επιλογή υποκειµένου και ποικιλίας όπως και η σωστή αναλογία θηλυκών προς αρσενικών φυτών καθώς και η µεθοδολογία εγκατάστασης, θα πρέπει να γίνονται κατόπιν συνεννόησης µε τον γεωπόνο που συνεργάζεται ο κάθε παραγωγός.

Επίσης τα νόµιµα αδειοδοτηµένα φυτώρια υποχρεώνονται τα εµβόλια να τα προµηθεύονται είτε από δικές τους ελεγµένες µητρικές φυτείες, οι οποίες πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειµένου τα εµβόλια να είναι πλήρως απαλλαγµένα από ασθένειες και παθογόνους µικροοργανισµούς. Επιπλέον οι ποικιλίες έχουν βελτιωθεί µε κλώνους περισσότερο παραγωγικούς και ανθεκτικούς σε ασθένειες,  τους οποίους όµως µη έµπειροι φυτωριούχοι αδυνατούν να βρουν.

*Φυτωριούχος


Timac Argo | ΛΥΔΑ


Βιοδιεγερτές με τεχνολογία αιχμής για τα ακρόδρυα από TIMAC ARGO | ΛΥ∆Α

της Βασιλείας Αγγελοπούλου*

Σε µία εκθετικά αυξανόµενη αγορά, η εγχώρια καλλιέργεια ακρόδρυων καλείται να καλύψει τις απορρέουσες ανάγκες µιας διαρκώς διευρυνόµενης ζήτησης, καθώς αποτελούν προϊόντα ενταγµένα πλέον στο διαιτολόγιο των σύγχρονων καταναλωτών. Τα αµύγδαλα κρατούν το σκήπτρο, ενώ ακολουθούν τα καρύδια και τα φιστίκια σε φθίνοντα µεγέθη εκτάσεων.


Σηµαντική απειλή για τα ακρόδρυα αποτελούν οι µύκητες όπως ο  Gnomonia leptostyla (ανθράκωση), Verticillium dahliae (αδροµύκωση), Phytophthora nicotianae (φυτόφθορα), Armillaria spp. (σηψιρριζία) και τα βακτήρια όπως ο Xanthomonas arboricola pv. juglandis (βακτηρίωση). Οι πληθυσµοί των µικροοργανισµών δείχνουν αυξητικές τάσεις σε έντονη βροχόπτωση και επικείµενη άνοδο της θερµοκρασίας.

Μία καθοριστική προσθήκη στο πρόγραµµα λίπανσης των ακρόδρυων, αποτελούν οι βιοδιεγέρτες, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν αναδειχθεί ως πολύτιµα εργαλεία για την αύξηση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών, µειώνοντας σηµαντικά τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Οι βιοδιεγέρτες SEACTIV RAME, SEACTIV OPAL και SEACTIV TONIC της TIMAC AGRO | ΛΥ∆Α µε τις τεχνολογίες αιχµής που εµπεριέχουν, πρωταγωνιστούν µέσω της συνεργιστικής τους εφαρµογής, δίνοντας την λύση.

SEACTIV – Η κορωνίδα των βιοδιεγερτών

Η µοναδικότητα των βιοδιεγερτών SEACTIV αποτυπώνεται από την οµώνυµη και αποκλειστική τεχνολογία που εµπεριέχουν. Πρόκειται για ένα πατενταρισµένο σύµπλοκο 100% φυτικής προέλευσης µε εκχυλίσµατα φυκιών το οποίο συµβάλλει στη µεγιστοποίηση των αποδόσεων των καλλιεργειών, εξασφαλίζοντας:

■ Αυξηµένη αντοχή στα αβιοτικά stress, λόγω της περιεκτικότητάς του σε γλυκίνη-µπεταΐνη βοηθώντας στην οµαλή µετάβαση των σταδίων του καλλιεργητικού κύκλου.

■ Ορθότερη απορρόφηση και αφοµοίωση των θρεπτικών συστατικών, χάρη στα ειδικά επιλεγµένα αµινοξέα που εµπεριέχει.

■ Μεγιστοποίηση της διάρκειας του φωτοσυνθετικού ρυθµού και βέλτιστη µεταφορά των θρεπτικών στοιχείων κατά µήκος του φυτού, µέσω του διασυστηµατικού µεταφορέα IPA.

SEACTIV RAME – Χαλκός υψηλών προδιαγραφών

Το SEACTIV RAME αποτελεί έναν βιοδιεγέρτη εµπλουτισµένο µε 11.9% χαλκό, κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρµογές και εγκεκριµένη χρήση στη βιολογική γεωργία. Η καινοτόµος σύνθεσή του µε νιτρικό χαλκό, εξασφαλίζει υψηλή συνεργιστική δράση µεταξύ αζώτου και χαλκού, συνδυάζοντας ταυτόχρονα τα οφέλη της τεχνολογίας SEACTIV, προσδίδει ισχυρή διασυστηµατικότητα σε ένα δυσκίνητο θρεπτικό στοιχείο, ενισχύοντας την άµυνα της καλλιέργειας.

Το SEACTIV RAME συνιστά ένα προϊόν ειδικά σχεδιασµένο για καλλιέργειες υψηλών απαιτήσεων σε χαλκό, προάγοντας τη διέγερση της φυσιολογίας και την αύξηση της συγκέντρωσης των ιόντων χαλκού εντός των φυτικών κυττάρων.

SEACTIV OPAL & SEACTIV TONIC – Ενισχύουν το δυναµικό της καλλιέργειας

Οι βιοδιεγέρτες SEACTIV OPAL και SEACTIV TONIC αποτελούν δύο καινούριες προσθήκες στην σειρά SEACTIV που διατίθενται µαζί και συµπληρώνουν το χαρτοφυλάκιο προϊόντων εξειδικευµένης θρέψης της TIMAC AGRO | ΛΥ∆Α. Πιο συγκεκριµένα το SEACTIV OPAL µε σύσταση 4.8% Mn + 3.5% Zn και το SEACTIV TONIC µε περιεκτικότητα 4.8% Cu + 7.7% Mn, θρέφουν αποτελεσµατικά τις καλλιέργειες, χάρη στη νιτρική µορφή των θρεπτικών στοιχείων, ενισχύουν την άµυνα των φυτών, ενώ ταυτόχρονα λόγω της τεχνολογίας SEACTIV που εµπεριέχουν διασφαλίζουν τη διασυστηµατικότητα σε κάθε εφαρµογή, τη βιοδιέγερση και την αντοχή σε αβιοτικό stress. Πρόκειται για βιοδιεγέρτες εγκεκριµένους για τη βιολογική γεωργία και µπορούν να εφαρµοστούν µέσω διαφυλλικών ψεκασµών σε µεγάλο εύρος καλλιεργειών.

SEACTIV RAME, SEACTIV OPAL & SEACTIV TONIC – Τριπλέτα για υψηλές αποδόσεις

Η εφαρµογή των SEACTIV RAME, SEACTIV OPAL & SEACTIV TONIC δηµιουργεί µία πανίσχυρη συνέργεια µε πολλαπλά οφέλη για τον παραγωγό, όπως την µεγιστοποίηση των αποδόσεων των καλλιεργειών. Η συνεργιστική δράση του Zn, Mn και Cu στα φυτά διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία του µεταβολισµού των φυτών επηρεάζοντας σηµαντικά τις τελικές αποδόσεις των καλλιεργειών.

Επιπρόσθετα βελτιώνει την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Μέσω της χρήσης αυτών των βιοδιεγερτών επιτυγχάνεται η παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων, µε υψηλές προδιαγραφές τόσο στη γεύση, όσο και στο χρώµα και τα θρεπτικά συστατικά, αυξάνοντας έτσι την προστιθέµενη αξία τους.

Τα προϊόντα της γκάµας SEACTIV στοχεύουν στην ενδυνάµωση του δυναµικού των καλλιεργειών, αποτελώντας σηµαντικό όπλο για κάθε παραγωγό, µε γνώµονα το σεβασµό για το περιβάλλον και την στροφή σε ένα βιωσιµότερο τρόπο καλλιέργειας.  Οι βιοδιεγέρτες έρχονται να αλλάξουν τον τρόπο που καλλιεργούµε, βελτιστοποιώντας τις καλλιεργητικές πρακτικές αλλά και τα τελικώς παραγόµενα προϊόντα στοχεύοντας σε ένα καλύτερο µέλλον για τη γεωργία.

*Junior Product Manager


ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Εξειδικευμένα µηχανήματα δέντρων για κλάδεμα, θρέψη, επεξεργασία & συγκομιδή

Η επιχειρηµατική µονάδα της Kubota - «ΕΛΞΙΣ Πετρόπουλος», βρίσκεται κοντά στους Έλληνες δενδροκαλλιεργητές µε µεγάλη γκάµα µηχανηµάτων και τεχνογνωσία που µπορεί να βοηθήσει τον εκσυγχρονισµό της καλλιέργειας τους. Συγκεκριµένα προσφέρει στην ελληνική αγορά τον εξής εξοπλισµό:

AGROMELCA

Η Ισπανική Agromelca είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή µηχανήµατων συλλογής καρπών  (Αµύγδαλα, Καρύδια, Φιστίκια , Ελιές) µε δόνηση και οµπρέλα.

Μεγάλη γκάµα µηχανηµάτων που δουλεύουν εµπρός ή πίσω από το τρακτέρ, σε όλους τους τύπους δέντρων και αποστάσεων φύτευσης.

Τα µηχανήµατα της Agromelca είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να έχουν µεγάλη απόδοση και ισχύ, γρήγορη και άνετη συγκοµιδή µε το λιγότερο κόστος και τις µικρότερες απώλειες καρπού.

Σε λίγα µόλις λεπτά το δέντρο έχει τιναχτεί προσεκτικά, δεν έχει τραυµατιστεί ούτε ο κορµός, ούτε ο καρπός.

Με σταθερή και προοδευτική δόνηση προς κάθε κατεύθυνση, διαθέτουν ρυθµιστή πίεσης δαγκάνας, ρυθµιστή φρένου και αυτόµατης συµπίεσης, χειριστήριο joystick για όλες τις κινήσεις καθώς και ελαφριά πλατφόρµα από αλουµίνιο.

Αποφλοιωτές και χωρητικότητα καρπού έως και 570 κιλά για τα µοντέλα VTS

Για τα αµύγδαλα µάλιστα διαθέτει µοντέλα που αποφλοιώνουν τον καρπό χωρίς να το σπάζουν.

Όλα τα µοντέλα διαθέτουν αποφλοιωτές και κοχλίες, οι οποίοι ρυθµίζονται ανεξάρτητα από τις στροφές του ελκυστήρα. Αυτό είναι απαραίτητο για την αποφυγή σπασίµατος του καρπού αλλά και για τη βέλτιστη προσαρµογή της λειτουργείας αναλόγως της ποικιλίας και ποσότητας καρπού στα δέντρα ανά χρονιά.  Η εκφόρτωση καρπού γίνεται µε ιστό ανύψωσης και πόρτα για τα συρόµενα µοντέλα, ενώ στα αναρτώµενα µοντέλα VTS µε κοχλία στην άκρη του συλλέκτη.

Industrias David: Μηχανήµατα µηχανικής ζιζανιοκτονίας

Κατέχοντας την τεχνολογία της αυτόµατης ευαισθησίας από απαιτητικές εφαρµογές όπως είναι αυτές σε αµπελώνες και φυτεύσεις παλµέτας, το εργοστάσιο κατασκευάζει µία σειρά µηχανηµάτων για εφαρµογές σε δέντρα.  

ID XL – Πολυεργαλείο, ειδικό για δενδρώνες

Είτε µία φύτευση έχει υπέργεια ή υπόγεια λάστιχα ποτίσµατος, µε το κατάλληλο εξάρτηµα το ID XL είναι το ιδανικό µηχάνηµα για την µηχανική ζιζανιοκτονία ανάµεσα από τα δέντρα πάνω στη γραµµή.

Το χαρακτηρίζουν το πολύ ενισχυµένο πλαίσιο µε 3 τροχούς (2 στο κεντρικό πλαίσιο και 1 στον  µετατοπιζόµενο «άκρο»). Η πολύ µεγάλη µετατόπιση του «άκρου» (1,2µ.) επιτρέπει τη λειτουργεία  του έως και 3µ. από το κέντρο του ελκυστήρα. Ευρεσιτεχνία του εργοστασίου είναι η κίνηση του «άκρου» το οποίο συνδυάζει 2 κινήσεις (ακτινική και παραλληλόγραµµη) για καλύτερη προσέγγιση πριν και µετά το δέντρο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ευαισθησία του µε επαγωγικό αισθητήρα του επιτρέπει τη λειτουργεία και σε νεόφυτα δέντρα (από 1εκ. διάµετρο κορµού).

Μηχανήµατα κλαδέµατος δέντρων µε δίσκους ή µε ενισχυµένα ψαλίδια

Η ID DAVID κατασκευάζει διάφορα µοντέλα για µηχανικό κλάδεµα των δέντρων αναλόγως το µέγιστο ύψος που χρειάζεται καθώς και το µέγιστο πάχος κλαδιών σε κάθε περίπτωση. Όλα τα µηχανήµατα διαθέτουν στον στάνταρ εξοπλισµό τους µία αυτόνοµη υδραυλική µονάδα και το ηλεκτρικό χειριστήριο τύπου Joystick – ID PLUS.

ID REX – Το απόλυτο κλαδευτικό µηχάνηµα µε δίσκους για δέντρα

Το ID REX είναι η εξέλιξη πολλών ετών τεχνογνωσίας καθώς προσφέρει αυτό ακριβώς που χρειάζεται µία τέτοια απαιτητική εργασία. ∆ηλαδή την απρόσκοπτη λειτουργία σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες. ∆ιατίθεται µε 5 ή 6 µεγάλους δίσκους κοπής 600mm διαµέτρου οι οποίοι µπορούν να κόψουν έως 20εκ. διάµετρο κλαδιά µέχρι 5,10µ. ύψος. Η λογική της κατασκευής του µε ένα υδραυλικό µοτέρ ανά δίσκο, για την αποφυγή χρήσης ιµάντων καθώς και οι βαλβίδες ασφαλείας στα µοτέρ κίνησης µε λειτουργία αυτόµατης επανεκκίνησης σε περίπτωση µπλοκαρίσµατος, εγγυούνται την αδιάκοπη λειτουργία. Προαιρετικά διατίθεται και µε σύστηµα ψεκασµού µε µπεκ πάνω σε κάθε δίσκο και δεξαµενή 200L µε ηλεκτρική αντλία, για την χρήση διαφόρων σκευασµάτων που αποτρέπουν την µεταφορά παθογόνων οργανισµών από δέντρο σε δέντρο.

Ολόκληρο το αφιέρωμα της Agrenda για τα ακρόδρυα διαθέσιμο εδώ.
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία