BACK TO
TOP
Εκδηλώσεις

Στις 30 Μαΐου η Ημερίδα ResAlliance για τη διαχείριση υδάτων

Το Ευρωπαϊκό έργο ResAlliance υλοποιείται με τη σύμπραξη 15 οργανισμών από Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Τυνησία, Λίβανο, Φινλανδία και Ινδονησία και επικεντρώνεται στην βελτίωση της ανθεκτικότητας του αγροτικού και δασικού χώρου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

ResAlliance

47
0
Στόχος του έργου είναι να συγκεντρώσει και να αναλύσει επιστημονική γνώση και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην πράξη, στηριγμένες στην παράδοση ή σε νέες τεχνικές και τεχνολογίες, να τις αναδείξει και να διευκολύνει τη διάδοσή τους σε όλη τη Μεσόγειο. Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο προσπαθεί να διευκολύνει τη ροή πληροφοριών και γνώσης και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, την κατανόηση και ικανότητα των αγροτών και των διαχειριστών των δασών ώστε να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα του τοπίου στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στις μεσογειακές χώρες. Το κύριο «εργαλείο» για τον σκοπό αυτό είναι η δημιουργία ενός δικτύου γνώσης και ευαισθητοποιημένων ανθρώπων με το όνομα LandNet.

Το LandNet είναι ένα ανοικτό, εύκολα προσβάσιμο και αξιόπιστο θεματικό διεθνές δίκτυο επαγγελματιών, ερευνητών και πολιτών, από ερευνητικούς φορείς, φορείς λήψης αποφάσεων και άσκησης πολιτικής, παραγωγούς και εργαζόμενους στη διαχείριση των δασών, που έχει στόχο τη βελτίωση της ροής πληροφοριών και γνώσεων, σχετικά με επιστημονικά δεδομένα, καινοτόμες λύσεις, εναλλακτικές, καλές πρακτικές και νομοθεσία που αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης στη γεωργία και την δασοπονία. Μέσω αυτών το LandNet προσπαθεί να συμβάλει στη δημιουργία ανθεκτικότερων τοπίων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, ιδίως όσον αφορά την ξηρασία, τις πλημμύρες και τον κίνδυνο των δασικών πυρκαγιών. Ειδικότερα, στο LandNet μπορούν να συμμετέχουν γεωργοί, δασολόγοι, δασοπόνοι, δασοκτήμονες, ερευνητές, εμπειρογνώμονες, ιδιωτικές επιχειρήσεις του τομέα της αγροδιατροφής ή περιβαλλοντικών δράσεων, οργανισμοί που ενδιαφέρονται για καινοτόμες λύσεις ανθεκτικότητας τοπίου, καθώς και συνεταιριστικές ομάδες και δημόσιες υπηρεσίες, που ασχολούνται με τη διαχείριση αγροτικής και δασικής γης στην περιοχή της Μεσογείου.
  • Το LandNet επικεντρώνεται σε 4 θεματικούς τομείς, Διακυβέρνηση, Πρακτικές Διαχείρισης, Χρήση της Τεχνολογίας και Δυνατότητες Χρηματοδότησης, και οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν:
  • την ανάπτυξη αποθετηρίου γνώσης επιστημονικής βιβλιογραφίας και εφαρμόσιμων πρακτικών
  • την ανασκόπηση και αξιολόγηση της βιβλιογραφίας, και την απόσταξή της σε πρακτική μορφή, εύκολα προσβάσιμη και λειτουργική
  • τον εντοπισμό ορθών πρακτικών και καινοτόμων λύσεων, την τεκμηρίωσή τους και την παραγωγή περιλήψεων πρακτικής, ενημερωτικών δελτίων και βίντεο
  • την μεταφόρτωση των κύριων προϊόντων του σε έναν κοινό διαδικτυακό τόπο, το «EU FarmBook», για ευρύτερη διάδοση και μακροχρόνια διαθεσιμότητα
  • τη διοργάνωση συναντήσεων ενημέρωσης και κατάρτισης γεωργών, δασοπόνων και άλλων ενδιαφερόμενων σε βέλτιστες πρακτικές και λύσεις.


Επιπλέον του LandNet, με δεδομένο ότι οι Μεσογειακές χώρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, τις οποίες ήδη αντιμετωπίζουν, στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιούνται 5 «εργαστήρια» αποκαλούμενα «LandLabs» σε 5 συγκεκριμένες περιοχές, Πορτογαλία (Regiao Norte), Ισπανία (Καταλονία), Ιταλία (Σαρδηνία), Ελλάδα (Πελοπόννησο) και Κύπρο. Το κάθε εργαστήριο λειτουργεί, σε τοπικό επίπεδο, ως χώρος ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, επίδειξης καλών πρακτικών, ιδιαίτερα όσον αφορά σε δράσεις αντιμετώπισης των πυρκαγιών, της ξηρασίας και των πλημμυρών σε αγροτικές και δασικές περιοχές, αλλά και συζήτησης κοινωνικών προβλημάτων, διακυβέρνησης ή/ και παραγωγής, που επηρεάζουν τη δυνατότητα δημιουργίας ανθεκτικών αγροδασικών τοπίων. Στο πλαίσιό του γίνονται ημερίδες, εκθέσεις και επιδείξεις στις οποίες διατίθεται έντυπο ενημερωτικό υλικό. Επίσης προβλέπονται επισκέψεις σε δημόσιες εκτάσεις ή αγροκτήματα, που ξεχωρίζουν για τη σωστή διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος με ταυτόχρονη λειτουργική και οικονομική χρήση του.

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, έχει ήδη αναγνωριστεί ένας σημαντικός αριθμός καλών πρακτικών που έχουν περιγραφεί με την μορφή σύντομων και περιεκτικών ενημερωτικών δελτίων, αποκαλούμενων factsheets, τα οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του έργου https://www.resalliance.eu/factsheets/.

Σας καλούμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον και να συμμετέχετε στο Μεσογειακό θεματικό δίκτυο LandNet καθώς και στο LandLab της χώρας μας, να αποκομίσετε γνώσεις και ιδέες αλλά και να συμβάλετε με όποιον τρόπο μπορείτε. Η συμμετοχή σας θα εμπλουτίσει τη δεξαμενή γνώσης, πληροφορίας και καλών πρακτικών στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της αίσθησης ομάδας και θα δώσει δυνατότητες αλληλοβοήθειας. Παράδειγμα αποτελεί η προκήρυξη που έχει δημοσιοποιήσει το LandNet (https://www.resalliance.eu/introducing-your-innovative-landscape-resilience- practice/) για την υποβολή σύντομων βίντεο αλλά και αρχείων PDF που περιγράφουν καλές πρακτικές τα οποία θα αναγνωριστούν, θα συζητηθούν και θα δημοσιοποιηθούν διεθνώς στο πλαίσιο του δικτύου. Επιπλέον, η συμμετοχή σας θα βοηθήσει στη στοιχειοθέτηση και κατάθεση ολοκληρωμένων, βιώσιμων και οικονομικά ώριμων προτάσεων προς τις ηγεσίες των Μεσογειακών χωρών και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορεί να βοηθήσουν στη χάραξη της πολιτικής του αύριο.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και εγγραφή μπορεί να γίνει στον δικτυακό τόπο του έργου: https://www.resalliance.eu/

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία