Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Αμπελοοινικά

Λεπτά σημεία προσθέτουν μόρια στις νέες αιτήσεις για φύτευση αμπέλου

Σε μεγάλες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις ξανά η προτεραιότητα για τις άδειες του 2021. Η χορήγηση των αδειών πραγµατοποιείται σε επίπεδο οκτώ (8) περιφερειών. Τα διαθέσιµα στρέµµατα σε επίπεδο περιφερειών (1 έως 8) καθορίζονται στο ποσοστό 1% της φυτεµένης έκτασης εκάστης περιφέρειας, όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή του προηγούµενου έτους.

16_15

Γιώργος Κοντονής

614
3

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ) και είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιµότητας. Αυτά τα δικαιολογητικά είναι:

1) Tαυτότητα.

2) Εκκαθαριστικό εφορίας.

3) ∆ικαιολογητικά κατοχής της έκτασης. (Επισύναψη των συµβολαιογραφικών εντύπων και του πιστοποιητικού µεταγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο)

Για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια µπορεί να κατατεθεί συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο. Γίνεται δεκτό το ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης η διάρκεια του οποίου πρέπει να είναι µεγαλύτερη των επτά (7) ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

Σε περίπτωση µίσθωσης ή χρησιδανείου, ο ενοικιαστής ή χρήστης κατά περίπτωση συνυποβάλλει σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη της έκτασης για τη δραστηριότητα αυτή.

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου του έτους 2021.

Η κατανοµή των αδειών θα γίνει σύµφωνα µε τα κριτήρια µοριοδότησης που κινήθηκε η διαδικασία την περασµένη άνοιξη. Κρίσιµο µέγεθος, λοιπόν, είναι η κατοχή 50 στρεµµάτων και άνω που δίνουν συντελεστή βαρύτητας 0,35 στο σύστηµα µοριοδότησης και θα παίξει για άλλη µία φορά καθοριστικό ρόλο στις σχετικές εγκρίσεις. Συγκεκριµένα, για την κατανοµή των αδειών νέας φύτευσης ορίζονται οκτώ περιφέρειες. Τα µόρια ανάλογα µε την έκταση που διαθέτει ο αµπελουργός ανά περιφέρεια έχουν ως εξής:

 • Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: Αµπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή µεγαλύτερη των 200 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 100 έως 200 στρέµµατα: 2,45 µόρια
 • Κεντρική Μακεδονία: Αµπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή µεγαλύτερη των 50 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 30 έως 50 στρέµµατα: 2,45 µόρια
 • ∆υτική Μακεδονία: Αµπελουργική έκταση ίση ή µεγαλύτερη των 100 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 75 έως 100 στρέµµατα: 2,45 µόρια
 • Θεσσαλία: Αµπελουργική έκταση του αιτούντος ίση ή µεγαλύτερη των 75 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 30 έως 75 στρέµµατα: 2,45 µόρια
 • Αττική, Στερεά Ελλάδα: Αµπελουργική έκταση ίση ή µεγαλύτερη 75 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 50 έως 75 στρέµµατα: 2,45 µόρια
 • ∆υτική Ελλάδα: Αµπελουργική έκταση ίση ή µεγαλύτερη των 50 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 20 έως 50 στρέµµατα: 2,45 µόρια
 • Πελοπόννησος: Αµπελουργική έκταση ίση ή µεγαλύτερη των 75 στρεµµάτων: 4 µόρια. Από 50 έως 75 στρέµµατα: 3,50 µόρια
 • Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, και Ήπειρος: Αµπελουργική έκταση ίση ή µεγαλύτερη των 30 στρεµµάτων: 3,5 µόρια. Από 3 έως 30 στρέµµατα: 2,45 µόρια.

Με 3 μόρια αμείβονται και οι νεοεισερχόμενοι

Τα υπόλοιπα κριτήρια για το άριστα «10» εκτός από την αµπελουργική έκταση είναι σε γενικές γραµµές ίδια στις περιφέρειες.

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την απόφαση ΥΑ αριθµ. 866/86629 (ΦΕΚ Β΄1422/15.04.2020) τα υπόλοιπα κριτήρια είναι:

 •   Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι), αµείβονται µε 3 µόρια. Θεωρείται ότι πληρούται το κριτήριο αυτό, αν ο αιτών ανήκει σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Φυσικά πρόσωπα ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, που φυτεύουν οινοποιήσιµα αµπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι).

β) Νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή τους, θεωρείται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό, εάν το φυσικό πρόσωπο -το οποίο εγκαθίσταται ως επικεφαλής της εκµετάλλευσης και ασκεί αποτελεσµατικό και µακροχρόνιο έλεγχο στο νοµικό πρόσωπο όσον αφορά τις αποφάσεις που συνδέονται µε τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους- φυτεύει για πρώτη φορά αµπέλια («νεοεισερχόµενος») και είναι ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης.

 •  Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, δηλαδή είναι βιολογικοί ή έχουν αναβαθµίδες ή καλλιεργούνται µε πρωτόκολλο ολοκληρωµένης διαχείρισης: 1 µόριο
 •  Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς: 1 µόριο. Περιλαµβάνουν αµπελώνες σε 500µ. και άνω υψόµετρο ή µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
 •  Τέλος, 1,5 µόρια λαµβάνουν οι αµπελουργοί που δεν διαθέτουν αµπελουργικές εκτάσεις φυτεµένες χωρίς άδεια ή χωρίς δικαίωµα φύτευσης.

Σηµειώνεται ότι στην περασµένη κατανοµή µε βάση τα ίδια κριτήρια κανένας αµπελουργός δεν έλαβε το 100% της αιτούµενης έκτασης.

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφόρησε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
Σχόλια (3)
Προσθήκη σχολίου

14-10-2020 10:59Σπύρος

2η συνεχόμενη χρονιά που τα μεγάλα οινοποιεία ευνούνται... Κρίμα γιατί οι νέοι με λίγα στρέμματα αλλά με όνειρα και φιλοδοξίες μένουν στο περιθώριο.

Απάντηση

14-10-2020 10:58Σπύρος

2η συνεχόμενη χρονιά που τα μεγάλα οινοποιεία ευνούνται... Κρίμα γιατί οι νέοι με λίγα στρέμματα αλλά με όνειρα και φιλοδοξίες μένουν στο περιθώριο.

Απάντηση Συνολικές απαντήσεις (1)
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία