Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Αιγοπροβατοτροφία

Με πρωτοβουλία Σαράντη πιο κοντά προβατοτρόφοι, γαλακτοβιομήχανοι

Σχέδιο συµφωνίας που θα µπορούσε να αποτελέσει βάση για µια ουσιαστική και ισότιµη συνεργασία παραγωγών και µεταποιητών, επεξεργάζονται τα τελευταία 24ωρα γνήσιοι εκπρόσωποι συνεταιρισµών αιγοπροβατοτρόφων και καταξιωµένοι τυροκόµοι. Η πρωτοβουλία βάζει σαν στόχους να κατοχυρωθεί η ποιότητα της φέτας, να διευκολυνθεί η διείσδυσή της στις αγορές και να κατανεµηθεί αναλογικά και ισότιµα η προστιθέµενη αξία της µεταξύ των κρίκων της παραγωγικής αλυσίδας.

Katsikaki_10-11

Γιάννης Πανάγος

2107
0

 Της πρωτοβουλίας δείχνει να ηγείται αυτή τη φορά ο γαλακτοβιοµήχανος Μιχάλης Σαράντης (Ελληνικά Γαλακτοκοµεία Α.Ε.) και συµµετέχουν οι σηµαντικότεροι κλαδικοί συνεταιρισµοί αιγοπροβατοτρόφων, µε στελέχη όπως ο Γιώργος Βαϊόπουλος από την Καρδίτσα, ο Τάσος Αντωνίου από το Λιβάδι κ.α.

Οι πληροφορίες θέλουν αυτή την προσπάθεια να ανοίγει το δρόµο για επαναπροσδιορισµό της σχέσης ανάµεσα στους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις παρασκευής της Φέτας,  µετά από µια τριετία ασυνεννοησίας, που πήγε πίσω τον κλάδο της φέτας και ζηµίωσε -πρώτα και κύρια- τους αιγοπροβατοτρόφους. Το σχέδιο συµφωνίας προβλέπει ξεκάθαρα ότι σ’ αυτές τις συζητήσεις θα έχουν λόγο από δω και µπρος µόνο οι συµµετέχοντες ενεργά στην παραγωγική διαδικασία. Μ’ αυτή την έννοια, το τελικό σχέδιο συνιστά κατά κάποιο τρόπο νέα αφετηρία και για τη ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση της Φέτας  από την οποία θα πρέπει να αποκλειστούν συνδικαλιστές και συνδικαλιστικές οργανώσεις χωρίς παραγωγικό αντικείµενο, οι οποίοι θολώνουν συνήθως το περιεχόµενο των συνεννοήσεων και αποπροσανατολίζουν τους συντελεστές του κλάδου από τα πραγµατικά ζητήµατα. Άλλωστε, η συµµετοχή στις ∆ιεπαγγελµατικές µόνο των πραγµατικά συµµετεχόντων στην παραγωγική διαδικασία, είναι κάτι που προβλέπεται και από τους κοινοτικούς κανονισµούς. Με δεδοµένο λοιπόν ότι η υπό διαµόρφωση συµφωνία εκφράζει κατά κύριο λόγο τις γνήσιες δυνάµεις της παραγωγής, δεν θα µπορούσε παρά να τύχει αναγνώρισης και υποστήριξης και από τις δηµόσιες αρχές και φυσικά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο τον τελευταίο καιρό δείχνει να αγωνιά ιδιαιτέρως για τα θέµατα αυτά και δη για την υπόθεση της ∆ιεπαγγελµατικής της Φέτας.

Σηµειωτέον ότι µε βάση το πνεύµα του υπό συζήτηση σχεδιασµού, προβλέπονται δεσµεύσεις για έλεγχο και µάλιστα µε GPS όλων των βυτίων που διακινούν γάλα, αυστηρή τήρηση της διαδικασίας παρασκευής της φέτας µε µέριµνα και της ∆ιεπαγγελµατικής, βούληση για ενδυνάµωση της φήµης του προϊόντος στις αγορές (διεθνώς) και  αναγνώριση της ανάγκης, σηµαντικό µέρος της προστιθέµενης αξίας να επιστρέφει στους παραγωγούς.               

 
Φέτα 5,5 ευρώ και γάλα καρφί στο 1,05 ευρώ

Στο σκεπτικό της νέας συνεργασίας παραγωγών και γαλακτοβιοµηχανίας θεµέλιο λίθο αποτελεί η κατοχύρωση της πραγµατικής αξίας της φέτας, έτσι ώστε η τιµή της να συµφέρει και να κατανέµεται ανάλογα σε παραγωγούς και µεταποιητική βιοµηχανία. 
Με άλλα λόγια, η πρωτοβουλία έχει σαν κεντρική της ιδέα την προσπάθεια η τιµή της φέτας να ξεκινάει από τα 5,5 ευρώ το κιλό, έτσι ώστε και η τιµή του αιγοπρόβειου γάλακτος να ξεκινάει από το ένα ευρώ και πέντε λεπτά (1,05 ευρώ), κάτι για το οποίο υπάρχει σχετική δέσµευση από την οργανωµένη µεταποιητική βιοµηχανία και εν προκειµένω από τον εκπρόσωπο της Ελληνικά Γαλακτοκοµεία Α.Ε., Μιχάλη Σαράντη. Ο ίδιος δεσµεύθηκε το θέµα να επανέλθει σε ανοικτή συνάντηση - ηµερίδα, παρουσία ενδεχοµένως και της πολιτικής ηγεσίας, στα Τρίκαλα. Από την πλευρά των παραγωγών εκπροσωπήθηκαν περισσότεροι από δέκα παραγωγικοί συνεταιρισµοί της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας κυρίως.

 

 

Περιφρούρηση για το γάλα και τη φέτα σε όλα τα στάδια 

  

 1. ∆έσµευση όλων των µεταποιητών ότι σε εγκαταστάσεις που παράγεται ΦΕΤΑ, δεν θα εισέρχεται εισαγόµενο αιγοπρόβειο γάλα.
 2. Τοποθέτηση GPS στα βυτία συλλογής γάλακτος για έλεγχο δροµολογίου και στάσεων.
 3. Στις 5 πύλες εισόδου της χώρας να ελέγχονται όλα τα βυτία µεταφοράς γάλακτος. Σε περίπτωση που χρειαστεί επιπλέον προσωπικό ή υπερωρίες στην εργασία τους, το κόστος θα βαραίνει τον ΕΛΓΟ. Ως τότε αναλαµβάνουµε το κόστος εµείς.
 4. Στο ∆Σ του ΕΛΓΟ να υπάρχει εντεταλµένος σύµβουλος ελέγχων και να είναι κτηνοτρόφος µε τα απαραίτητα προσόντα.
 5. Τα µέλη της ∆ιεπαγγελµατικής, να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπουν σε πενταµελή επιτροπή της να ελέγχουν τα εργοστάσια παραγωγής (ΠΟΠ τυριών) 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
 6. Έλεγχος των υποδοµών προστασίας του περιβάλλοντος σε κάθε παραγωγική µονάδα φέτας.
 7. Στη ∆ιεπαγγελµατική θα µπορούν να µπαίνουν µόνο ενεργοί συνεταιρισµοί. Οργανώσεις που έχουν µόνο σφραγίδα, δεν εκπροσωπούν ενεργούς κτηνοτρόφους και δεν έχουν στην διαχείριση τους ποσότητες γάλακτος, δεν θα είναι αποδεκτοί στην οργάνωση.
 8. ∆ιαχείριση από τη ∆ιεπαγγελµατική των εισφορών που υφίστανται για το αιγοπρόβειο γάλα και σήµερα γίνονται από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.
 9. ∆ιαχείριση από τη ∆ιεπαγγελµατική όλων των προγραµµάτων για την διαφήµιση & προβολή του προϊόντος στη διεθνή αγορά.
 10. Ανάπτυξη νέων δράσεων για την βελτίωση της ποιότητας της φέτας µε βάση την υγρασία, την συσκευασία, τις καλλιέργειες και την ποιότητα του γάλακτος πχ βιολογικού.
 11. Έλεγχος καταλληλόλητας και συµβατότητας του ντόπιου ελληνικού γάλακτος σε ό,τι αφορά παραγόµενες φυλές αιγοπροβάτων και χρησιµοποιούµενες ζωοτροφές.
 12. Αναπροσαρµογή των προδιαγραφών και λύση των προβληµάτων που υφίστανται στην παραγωγή και συσκευασία του προϊόντος ενσωµατώνοντας όλες τις νέες λύσεις που δίνει η τεχνολογία και απαιτούν οι διεθνείς αγορές (πχ φέτα crumbled, πλαστικές συσκευασίες κατά την πήξη, ωρίµανση και διακίνηση του προϊόντος). Ηµιάπαχη, µαλακή, σκληρή κλπ.

Περιπτώσεις στις οποίες γίνεται  καταγγελία χωρίς να γίνεται κατάθεση στοιχείων στον εισαγγελέα, θα µηνύεται από τη ∆ιεπαγγελµατική.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία