Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Farming

Δημοσιεύτηκε ΦΕΚ για τη δράση 1.1 Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία ενεργοποιείται η δράση 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος 2020 – 2022.

4553492317_1576f6b2ce_o

68
0

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2020 – 2022, όπου καθορίζεται το συνολικό ποσό επιχορήγησης και το ποσό επιχορήγησης ανά φορέα, για το έτος 2020.

Σκοπός - Περίοδος εφαρμογής -Περιγραφή της Δράσης - Δικαιούχοι

Με τη συγκεκριμένη απόφαση στηρίζεται εμπράκτως η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Μελισσοκομίας ανά τη χώρα με σκοπό την τεχνική στήριξη, ενημέρωση και εκπαίδευση των μελισσοκόμων και την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του Μελισσοκομικού Προγράμματος.

Τα Κέντρα Μελισσοκομίας (K.M.) είναι μονάδες διοικητικής επιστημονικής και τεχνικής στήριξης του κλάδου της μελισσοκομίας, οι οποίες:

α) υφίστανται αποκλειστικά διά του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος μέσω της υλοποίησης της δράσης 1.1,

β) λειτουργούν απασχολώντας εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με σκοπό την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση των δράσεων του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος και την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των μελισσοκόμων και των μελισσοκομικών φορέων της Χώρας,

γ) παρέχουν συμβουλές και πρακτική - τεχνική βοήθεια σε θέματα μελισσοκομικού ενδιαφέροντος, με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγής, της ποιότητας, της τυποποίησης και της εμπορίας των μελισσοκομικών προϊόντων,

δ) συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων του μελισσοκομικού τομέα,

ε) ενημερώνουν και στηρίζουν τεχνικά τους μελισσοκόμους και μελισσοκομικούς φορείς, σχετικά με την έγκαιρη και έγκυρη ένταξή τους και την ορθή υλοποίηση των δράσεων του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος ή/και άλλων προγραμμάτων και δράσεων στήριξης του τομέα,

στ) συνεργάζονται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις Περιφέρειες της Χώρας, τα Πανεπιστημιακά – Ερευνητικά Ιδρύματα και τους Συλλογικούς Φορείς των μελισσοκόμων και συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση δράσεων του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος.

Μέσω της υλοποίησης της εν λόγω δράσης έχει εδραιωθεί και λειτουργεί ένα άρτιο δίκτυο συμβούλων μελισσοκομίας, το οποίο καλύπτει όλη τη χώρα, με έμφαση σε περιοχές ιδιαίτερου μελισσοκομικού ενδιαφέροντος στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό υψηλών προσόντων το οποίο διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας του μελιού.

Σύμφωνα με την Απόφαση, δικαιούχοι της υλοποίηση της δράσης 1.1 είναι αγροτικοί - μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα (μελισσοκομικοί σύλλογοι).

Στελέχωση των Κ.Μ.

Για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων που περιγράφονται στο άρθρο 3, κάθε K.M. στελεχώνεται με επιστημονικό προσωπικό, τους «Επόπτες Μελισσοκομίας», οι οποίοι μπορεί να είναι κατά προτεραιότητα:

α) γεωπόνοι (Π.Ε.) ή κτηνίατροι (Π.Ε.) ή β) τεχνολόγοι γεωπονίας (Τ.Ε.) ή τεχνολόγοι τροφίμων (Τ.Ε) ή γ) άλλης ειδικότητας (Π.Ε. ή Τ.Ε.) με εργασιακή εμπειρία στην μελισσοκομία ή/και στην εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης της μελισσοκομίας.

Οι Επόπτες Μελισσοκομίας προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους φορείς υλοποίησης της δράσης, με συμβάσεις διάρκειας μέχρι τριών ετών.

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας επιλέξιμες δαπάνες είναι:

α) οι ακαθάριστες δαπάνες απασχόλησης προσωπικού για το χρονικό διάστημα που καλύπτεται από τη σύμβαση μεταξύ του δικαιούχου φορέα υλοποίησης της δράσης και του απασχολούμενου προσωπικού,

β) οι δαπάνες οδοιπορικών εξόδων κι εκτός έδρας αποζημιώσεων του προσωπικού των K.M. και των υπευθύνων λειτουργίας των K.M., στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, στη ζώνη ευθύνης τους,

γ) οι δαπάνες λειτουργικών εξόδων στις οποίες περιλαμβάνονται:

αα) η δαπάνη ενοικίου και κοινοχρήστων, μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) ανά μήνα, η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί της συνολικής αντίστοιχης δαπάνης που καταβάλλει ο φορέας υλοποίησης της δράσης, ανάλογα με τα τετραγωνικά που καταλαμβάνει το K.M. σε σχέση με τα συνολικά τετραγωνικά του φορέα και εφόσον ο τελευταίος δεν διαθέτει κατάλληλους ιδιόκτητους χώρους,

ββ) η δαπάνη τηλεφωνικής σύνδεσης και παροχής διαδικτύου (internet), μέχρι του ποσού των εξακοσίων ευρώ (600,00 €) ετησίως και ημερομηνία εξόφλησης εντός του αντίστοιχου μελισσοκομικού έτους,

γγ) η δαπάνη ηλεκτροδότησης, μέχρι του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ετησίως, και ημερομηνία εξόφλησης εντός του αντίστοιχου μελισσοκομικού έτους,

δδ) η δαπάνη θέρμανσης και ύδρευσης με ημερομηνία εξόφλησης εντός του αντίστοιχου μελισσοκομικού έτους, εε) η δαπάνη λογιστικής εξυπηρέτησης μέχρι του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500 €) ετησίως, στστ) η δαπάνη καθαριότητας μέχρι του ποσού των τριακοσίων ευρώ (300 €) ετησίως.

 Βρείτε εδώ αναλυτικά την Απόφαση

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία