BACK TO
TOP
Farming

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελαιολάδου με νέες τεχνολογίες

Για την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου δεν αρκεί η αποτελεσματική δακοκτονία. Είναι απαραίτητο να εισάγουμε Νέες τεχνολογίες και επιστημονική γνώση σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας και της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι το ελαιόλαδο να φτάσει στο τραπέζι του καταναλωτή.

Mpounakis-Nikos

1
0

Σε μια περίοδο που αυξάνεται ο ανταγωνισμός και μπαίνουν στην παραγωγή του Ελαιολάδου ολοένα και περισσότερες χώρες, η Κρητική ελαιοκαλλιέργεια προκειμένου να αντέξει στον ανταγωνισμό, πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να εκσυγχρονιστεί.


Η Proactive στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών κανονισμών για τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας σε συνεργασία με ομάδες ελαιοπαραγωγών και με τη συμβολή ειδικών επιστημόνων, υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν:

 • Στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του Δάκου
 • Στην Άρδευση ακριβείας
 • Στην εκπαίδευση και κατάρτιση των παραγωγών
 • Στην ολοκληρωμένη διαχείριση της παραγωγής
 • Στην περιβαλλοντική διαχείριση


Παρακολούθηση και αντιμετώπιση του Δάκου της Ελιάς μέσω εναλλακτικών τεχνικών

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας (1/4/2018‐31/3/2021) των καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας – Ασφάλειας Τροφίμων και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  της Proactive Α.Ε. , εφαρμόζει εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης του Δάκου της ελιάς σε Ομάδες Παραγωγών.

Έμπειροι γεωτεχνικοί επιστήμονες πραγματοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα επισκέψεις σε αγροτεμάχια των παραγωγών προκειμένου να παρακολουθήσουν την κατάσταση των ελαιόδεντρων και να συμβουλέψουν τους παραγωγούς για τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες.

Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας μέσω εναλλακτικών τεχνικών αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς (εφαρμογή καολίνη, ανάρτηση παγίδων μαζικής παγίδευσης και συνδυασμός των δύο παραπάνω μεθόδων), οι οποίες αφενός αυξάνουν την παραγωγικότητα του ελαιώνα και αφετέρου περιορίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, που προέρχονται από τη χρήση συνθετικών εντομοκτόνων, μειώνοντας παράλληλα το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας την ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου.

Κατά την υλοποίηση του παρόντος έργου:

 • έχουν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα αγροτεμάχια παγίδες παρακολούθησης του δακοπληθυσμού,
 • ελέγχεται η πορεία ψεκασμού της εφαρμογή του καολίνη (παρακολούθηση της πορείας του τρακτέρ κατά τη διάρκεια του ψεκασμού ανά αγροτεμάχιο, χρόνος ψεκασμού, μήκος διαδρομής) μέσω συσκευών GPS τα οποία είναι ενσωματωμένα σε τρακτέρ,
 • ελέγχεται η προσβολή των καρπών από τους Δάκους, και
 • ελέγχεται η ευρύτερη περιοχή εφαρμογής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους προκειμένου να πραγματοποιούνται οι ορθές καλλιεργητικές πρακτικές.

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, επιδιώκεται αφενός να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς έναντι της συμβατικής μεθόδου (χρήση χημικών εντομοκτόνων με δολωματικό ψεκασμό) αλλά και να ελεγχθεί γενικότερα ο δακοπληθυσμός στις  περιοχές παρακολούθησης, αποφεύγοντας τη μείωση της παραγωγής και την ποιοτική υποβάθμιση του ελαιολάδου.

 
Ευφυής γεωργία - Άρδευση ακριβείας στην ελαιοκαλλιέργεια

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος εργασίας Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας – Ασφάλειας Τροφίμων και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  της  Proactive Α.Ε

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας εστιάζοντας στον εξορθολογισμό των πρακτικών άρδευσης που εφαρμόζουν οι παραγωγοί - μέλη των Ο.Ε.Φ. (Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων), μέσω της παροχής τεχνικής υποστήριξης.

Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας με πρακτικές οι οποίες αφενός συμβάλλουν στην αύξηση των αποδόσεων και τη μείωση του κόστους παραγωγής και αφετέρου ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις της επίδρασης της ελαιοκαλλιέργειας στους υδάτινους πόρους.

Διαπιστώνοντας τη μη ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού, κρίθηκε αναγκαία η εύρεση εξειδικευμένων, καινοτόμων πρακτικών άρδευσης για κάθε ένα από τα αγροτεμάχια του κάθε μέλους – παραγωγού των συνεργαζόμενων ΟΕΦ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την υφιστάμενη κατάσταση των ελαιώνων
 • Την ακριβή τοποθεσία του κάθε ελαιώνα (χαρτογράφηση αγροτεμαχίων)
 • Αναλύσεις εδάφους
 • Αναλύσεις νερού
 • Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών
 • Δεδομένα από μετεωρολογικούς σταθμούς

Και με βάση τους απαιτούμενους υπολογισμούς του λογισμικού άρδευσης, εκδίδεται οδηγία άρδευσης, όταν καταστεί ανάγκη για άρδευση των ελαιόδεντρων.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στον παραγωγό να αρδεύει έπειτα από sms ή mail που λαμβάνει, ενημερώνοντας τον για την ακριβή ποσότητα νερού που έχει ανάγκη το κάθε αγροτεμάχιο του.

*στην φωτογραφία απεικονίζεται ο Νίκος Μπουνάκης, M.Sc, MBA, BSc Γεωπονίας, Γεωργοοικονομολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

 Δείτε εδώ ολόκληρη τη σχετκή έρευνα.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Farming Πληρωμές