BACK TO
TOP
Farming

Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στους παραγωγούς Καλαμών δίνουν οι δεξαμενές διπλής/τριπλής στρώσης

Μεγαλύτερη προστασία στις αποθηκευμένες ελιές, ανεξαρτήτως εξωτερικής θερμοκρασίας.

dexamini

606
0

Η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση, για επιτραπέζια ελιά, σε παγκόσµια κλίµακα, έχει πλέον οδηγήσει τους παραγωγούς σε αναζήτηση αποθηκευτικού χώρου, για να γίνει η επεξεργασία των ελιών. Επιπλέον, οι αποδέκτες των επεξεργασµένων ελιών, πλέον έχουν αυξηµένες απαιτήσεις από τους παραγωγούς, και ζητάνε όσο το δυνατόν καλύτερη ελιά. Η παραδοσιακή µέθοδος, είναι οι µαύρες δεξαµενές πολυαιθυλενίου. Έχουν χρησιµοποιηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 20 χρόνια, µε επιτυχία. Οι δεξαµενές αυτές, µαύρου χρώµατος, παράγονται µε Πρωτογενές Πολυαιθυλένιο Χαµηλής πυκνότητας (LLDPE), κατάλληλο για τρόφιµα, στη φυσική του µορφή (άχρωµο). Ο λόγος που οι δεξαµενές βγαίνουν σε µαύρο χρώµα, είναι επειδή το χρώµα αυτό συγκρατεί την υπεριώδη ακτινοβολία, που δηµιουργεί πρόβληµα στο αποθηκευµένο υγρό.

Διαβάστε εδώ αναλυτικό ρεπορτάζ.

Νέες δεξαµενές µε δύο στρώµατα

Το µαύρο χρώµα όµως, που προστίθεται σε ποσοστό 2% στο φυσικό Πολυαιθυλένιο, είναι υπεύθυνο για την απορρόφηση της ακτινοβολίας του ηλίου, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται µια αύξηση της θερµοκρασίας του αποθηκευµένου προϊόντος και ως εκ τούτου, σε παρατεταµένη έκθεση στον ήλιο, να αυξάνεται η θερµοκρασία της δεξαµενής εξωτερικά, και να φτάνει σε µια ηλιοφάνεια το καλοκαίρι έως και τους 70οC εξωτερικά! Λόγω της αλλαγής της νοµοθεσία το 2012, σχετικά µε τη µετανάστευση χρωστικών ουσιών στο περιεχόµενο των δεξαµενών, η βιοµηχανία πλαστικών ROTOSAL Σύρµος-Λεβαντής ΑΒΕΕ, η οποία έχει πουλήσει στην ελληνική αγορά το µεγαλύτερο ποσοστό τέτοιων δεξαµενών, τα τελευταία 20 χρόνια, παρατηρώντας αυτό το φαινόµενο, κατασκεύασε και προµηθεύει, από το 2012, δεξαµενές µε 2 στρώµατα, το εξωτερικό µαύρο, και το εσωτερικό, που έρχεται σε επαφή µε το αποθηκευµένο προιόν, φυσικό πολυαιθυλένιο. Η αγορά ανταποκρίθηκε µε πολύ θετικά µηνύµατα γι’ αυτή τη δεξαµενή, και ταυτόχρονα, ξεκίνησε µελέτη για την κατασκευή δεξαµενών µε 3 στρώµατα, µε το λευκό (προχρωµατισµένο) πλέον να είναι το εξωτερικό, ώστε να κρατάει τη θερµοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος, και να µην «τραβάει» όλη την ακτινοβολία, όπως το µαύρο, το µεσαίο να είναι το µαύρο, για να φιλτράρει όλη την υπεριώδη ακτινοβολία, και το εσωτερικό να είναι το φυσικό πολυαιθυλένιο, ώστε να µην υπάρχει µετανάστευση χρωστικών ουσιών στο προϊόν. Τέλος, το τελευταίο προϊόν που θα βγεί στην αγορά το 2020, τον Νοέµβρη, είναι η πολυστρωµατική ισοθερµική δεξαµενή αποθήκευσης τροφίµων. Πρόκειται για ένα ακόµα καινοτόµο προϊόν το οποίο παρουσιάζει φέτος για πρώτη φορά η εταιρεία.

Μείωση θερµοκρασίας της αποθηκευµένης ελιάς

Ένα µεγάλο κοµµάτι της αγοράς που προµηθεύει ο όµιλος είναι η βιοµηχανία τροφίµων που αφορά κυρίως την επεξεργασία και µεταποίηση ελιάς. Ο βασικότερος παράγοντας ίσως που επηρεάζει την ποιότητα της ελιάς µετά τη συγκοµιδή της, είναι η θερµοκρασία στην οποία θα βρεθεί κατά την επεξεργασία και την αποθήκευσή της. Η αυξοµείωση της θερµοκρασίας είναι σοβαρή αιτία υποβάθµισης του τελικού προϊόντος. Όσο ψηλότερη είναι η θερµοκρασία στην έναρξη της επεξεργασίας, τόσο µικρότερη είναι η αντοχή του καρπού στη συρρίκνωση.

Το ιδανικό θα ήταν να ήταν ελεγχόµενη η θερµοκρασία στο εωστερικό της δεξαµενής. Τους χειµερινούς µήνες η χαµηλή θερµοκρασία µπορεί να καθυστερήσει τη ζύµωση σε µεγάλο βαθµό, αυξάνοντας το κόστος επεξεργασίας της. Αν οι ελιές πρόκειται να µείνουν στις δεξαµενές των παραγωγών κατά το καλοκαίρι, θα πρέπει να προστατευτούν από τις υψηλές θερµοκρασίες του καλοκαιριού, που ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε δευτερογενείς ζυµώσεις, οι οποίες θα υποβαθµίσουν την ποιότητα του προϊόντος.

Λαµβάνοντας υπόψη τον παράγοντα θερµοκρασία, η εταιρεία είναι έτοιµη για την παραγωγή ισοθερµικών δεξαµενών τριών (ή και τεσσάρων) στρωµάτων, προκειµένου οι ελαιοπαραγωγοί να έχουν σταθερή θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, όσο και στην αποθήκευση της ελιάς, ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Το αποτέλεσµα θα είναι λιγότερα λειτουργικά έξοδα, µικρότερο κόστος εγκατάστασης και καλύτερη ποιότητα.

Το προϊόν αυτό δεν απευθύνεται φυσικά µόνο στη βιοµηχανία τροφίµων. Μπορεί να εφαρµοστεί και σε απλές δεξαµενές που προορίζονται για αποθήκευση νερού, λαδιού ή πετρελαίου. Αποφεύγοντας θερµοκρασίες που αγγίζουν τους 70οC τους καλοκαιρινούς µήνες αλλά και τυχόν ψύξη του περιεχοµένου στις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες τους χειµερινούς µήνες. Άλλη µια καινοτοµία στον κλάδο

αυτό, είναι η δυνατότητα τοποθέτησης, κατόπιν ζήτησης, εσωτερικά και περιφερειακά της ελιάς, συστήµατος για τον συνεχόµενο αερισµό της ελιάς, Αυτό συµβάλει στην µέγιστη ποιότητα του τελικού προϊόντος, αφού οι ελιές ανακατεύονται χωρίς να τραυµατίζονται, η άλµη θα ανανεώνεται συνεχώς και θα διοχετεύεται σε όλο τον όγκο της δεξαµενής.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στους παραγωγούς

Καλύτερη συντήρηση και ζύµωση της ελιάς συνεπάγεται και µεγαλύτερη ανθεκτικότητα του παραγωγού στην ευάλωτη αγορά που έχει διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια γύρω από την επιτραπέζια ελιά. Αποθηκευµένη µε τέτοιους όρους και προστατευµένη σε τέτοιο βαθµό από τους εξωτερικούς παράγοντες, η ελιά µένει αναλλοίωτη για περισσότερους µήνες, δίνοντας στους παραγωγούς τη δυνατότητα να «ρευστοποιήσουν» την παραγωγή τους όταν οι συνθήκες στην αγορά συµφέρουν περισσότερο, εξασφαλίζοντας ισχυρότερο διαπραγµατευτικό χαρτί έναντι του εµπορίου και δικαιότερη τιµή για το προϊόν. Ενδεικτική είναι και η κατάθεση της εµπειρίας των συνεταιριστών από τον Συνεταιρισµό Αρχαίας Ωλένειας, στο Μεσολόγγι, οι οποίοι εµπιστεύτηκαν όλη την παραγωγή τους (1.000 τόνων) να αποθηκευτεί στις νέες 150 πολυστρωµατικές δεξαµενές, που εγκατέστησε πρόσφατα ο ΑΣ. Όπως αναφέρει στην Agrenda ο πρόεδρος της οργάνωσης Στέφανος Γαντζούδης, «οι απαιτήσεις έχουν αλλάξει και η Rotosal µας δίνει ένα προβάδισµα, αφού ξεφεύγουµε από τις µεσοπρόθεσµες συνθήκες της αγοράς» εξηγεί ο ίδιος, δίνοντας έµφαση στη δυνατότητα διατήρησης των χαρακτηριστικών της πρώτης ύλης για µεγαλύτερο διάστηµα.

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

Ροή Ειδήσεων

Ροή Ειδήσεων Προγράμματα Farming Πληρωμές