Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Farming

Oλοκληρωµένη φυτοπροστασία στην ντοµάτα

Μόνο µε την εφαρµογή προγραµµάτων ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας είναι δυνατή η αντιµετώπιση των κυριότερων εχθρών της ντοµάτας, όπως η καταστροφική Tuta Αbsoluta και ο ιός της Καστανής Ρυτίδωσης.

40-41

366
0

Σύµφωνα µε τον Αντώνη Παρασκευόπουλο, ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, τα συστατικά στοιχεία των προγραµµάτων ολοκληρωµένης αντιµετώπισης είναι τα µέτρα υγιεινής, τα καλλιεργητικά µέτρα, τα µηχανικά µέσα, τα βιοτεχνολογικά µέσα, τα βιολογικά µέσα, οι φυσικές ουσίες, η παρεµπόδιση σύζευξης, τα εκχυλίσµατα φυτών, τα χηµικά µέσα κ.α. και θα πρέπει να αξιοποιούνται κατάλληλα σε κάθε περίπτωση, ώστε να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα.

Παρεµπόδιση σύζευξης

Σε ό,τι αφορά ειδικά την παρεµπόδιση σύζευξης, σύµφωνα µε τον κ. Παρασκευόπουλο, εάν χρησιµοποιηθεί νωρίς και σωστά σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα γεωπόνου, τότε βοηθάει πάρα πολύ στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση της Tuta Absoluta. Απαντώντας δε στην ανησυχία κάποιων παραγωγών για τυχόν ανεπιθύµητη προσέλκυση ενηλίκων από τον εξωτερικό χώρο των θερµοκηπίων, αυτή είναι πάρα πολύ µικρή έως ανεπαρκής πιθανότητα διότι στα θερµοκήπια όπου εφαρµόζεται ολοκληρωµένη αντιµετώπιση, µία από τις βασικές προϋποθέσεις είναι η εγκατάσταση προθαλάµου στην είσοδο του θερµοκηπίου όπως και η εγκατάσταση εντοµολογικών δικτύων στα παράθυρα (πλαϊνά και οροφής).

Το όπλο της φυσικής γονιµοποίησης

Στην αύξηση της παραγωγής και στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων συµβάλλει η χρήση της µεθόδου της φυσικής γονιµοποίησης, η εφαρµογή της οποίας έχει γενικευτεί στην καλλιέργεια ντοµάτας στο θερµοκήπιο και έχει αντικαταστήσει πλήρως τις φυτοορµόνες, σύµφωνα µε τον κ. Παρασκευόπουλο. Επίσης ο ίδιος απαντώντας στις ανησυχίες των καλλιεργητών για εξάπλωση των ιώσεων από θερµοκήπιο σε θερµοκήπιο µέσω της χρήσης βοµβίνων φυσικής επικονίασης, ο ίδιος σηµειώνει ότι ο βοµβίνος δεν είναι φορέας του ιού, είναι µεταφορέας και εφόσον γίνει µια αµυχή από τον βοµβίνο τότε µπορεί να µεταφέρει τον ιό, η συχνότητα όµως είναι πολύ µικρή.

Ο ιός της Καστανής Ρυτίδωσης

Σε ό,τι αφορά συγκεκριµένα τον ιό της Καστανής Ρυτίδωσης, που ανησυχεί ιδιαίτερα τους Έλληνες παραγωγούς, ο βασικός τρόπος µετάδοσής του είναι µε µολυσµένο σπόρο, µολυσµένο φυτωριακό υλικό, µολυσµένα φυτικά υπολείµµατα,  µηχανικά µέσα,  καλλιεργητικές φροντίδες των εργαζοµένων (όπως µολυσµένα εργαλεία, ρούχα προσωπικού) κ.ά.  Όπως τονίζει, χωρίς την απαραίτητη τεκµηρίωση δεν είναι σκόπιµο να γίνονται εικασίες για τους τρόπους µετάδοσης, καθώς µε αυτό τον τρόπο µπορεί να δηµιουργηθούν προβλήµατα στην υλοποίηση προγραµµάτων ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας.

Εκπαίδευση και ο ρόλος του υπουργείου

Σύµφωνα µε τον κ. Παρασκευόπουλο, το γεγονός ότι έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια παρουσίας της Tuta Αbsoluta στην Ελλάδα χωρίς να επιτευχθεί ικανοποιητικός έλεγχος οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει δοµηθεί ένα ολοκληρωµένο φυτοπροστατευτικό πρόγραµµα που θα περιέχει παρεµπόδιση σύζευξης, ωφέλιµα έντοµα, βιοπροστατευτικά και κάποια συµβατικά χηµικά. Τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν έχουν ως εξής:

-Ενηµέρωση-εκπαίδευση  των γεωπόνων και των παραγωγών σε θέµατα Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας.

-Επικαιροποίηση γνώσεων γεωπόνων για τα νέα έντοµα µε ταχύρρυθµα σεµινάρια.
-Ανάπτυξη εθνικού σχεδίου δράσης κατά του εντόµου και κάθε εντόµου, δηµιουργώντας συντονιστικό όργανο σε κεντρικό επίπεδο που θα ενηµερώνεται και θα ενηµερώνει για τα νέα δεδοµένα.

-Κατασκευή νέων σύγχρονων θερµοκηπίων και εκσυγχρονισµό των υπαρχόντων µε αξιοποίηση προγραµµάτων του ΥΠΑΑΤ.

-∆ιαχείριση των υπολειµµάτων των καλλιεργειών µε ασφαλή και φυτοϋγειονοµικό τρόπο σε ειδικούς χώρους ταφής, µε συνεργασία των συλλογικών οργάνων των παραγωγών και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και  διερεύνηση  αξιοποίησης υπολειµµάτων.
-
Το ΥΠΑΑΤ µπορεί να συµβάλει µε την επιµόρφωση των ήδη υπαρχόντων γεωπόνων σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο σε θέµατα ολοκληρωµένης αντιµετώπισης, καθώς και µε τη διάχυση των οδηγιών που έχουν εκδοθεί και έχουν αναρτηθεί στο ΥΠΑΑΤ αλλά δεν έχουν διαχυθεί. Στα προγράµµατα κατάρτισης Νέων Γεωργών θα πρέπει η ολοκληρωµένη αντιµετώπιση εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών να είναι από τα βασικότερα θέµατα ενηµέρωσης.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία