Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Farming

Αντίδραση καλαμποκιού στην φωσφορική και τα μυστικά του αζώτου

Η ισορροπημένη θρέψη αυξάνει την απόδοση της καλλιέργειας, την αποδοτικότητα της χρήσης πόρων και θρεπτικών και βελτιώνει την υγεία του εδάφους. Η έρευνα κερδίζει έδαφος στον ελλαδικό χώρο σε θέματα διαχείρισης και γονιμότητας εδαφών, με σύγχρονα εργαλεία τα οποία αναμένεται να προσφέρουν λύσεις στους παραγωγούς αυξάνοντας την παραγωγή και απόδοση των καλλιεργειών τους.

KAR_9666_GPA_EDAFOLOGIKO_DEK_23_

Καλλιόπη Τσαρνά

671
1

Η δεύτερη ημέρα του 16ου Πανελλήνιου Εδαφολογικού Συνεδρίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που έγινε την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου, περιλάμβανε συζητήσεις γύρω από τη βιολογία και γονιμότητα του εδάφους καθώς και την λίπανση και θρέψη των φυτών.

Από την Yara Hellas, ο Νίκος Κυριακίδης, έδωσε δεδομένα λίπανσης από μακροχρόνια δοκιμή 65 ετών. Η ισορροπημένη θρέψη με εφαρμογή ανόργανων λιπασμάτων ή σε συνδυασμό με FYM έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη και σταθερότερη απόδοση και έσοδα των καλλιεργειών, αυξημένη αποδοτικότητα χρήσης νερού, εδάφους και αζώτου από την καλλιέργεια και ταχέως αυξανόμενη τάση απόδοσης με χαμηλό συντελεστή διακύμανσης της ετήσιας απόδοσης.

 

Η πρώτη ενότητα του συνεδρίου περιλάμβανε παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές γεωπονικών πανεπιστημίων για να φέρουν στο φως τη θεματολογία των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία εστιάζει η χώρα μας. Μερικά από τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν η μυκορριζική εξάρτηση του ψηλού γρασιδιού (Festuca arundinacea) που αναπτύσσεται σε μητρικό υλικό από αποσάθρωση παραγνεύσιου, η επίδραση δύο στελεχών βάκιλου Bacilus subtilis στην ενζυμική δραστηριότητα του εδάφους και στην απόδοση καλαμποκιού και η διερεύνηση διαφοροποιήσεων των εδαφικών λειτουργιών και της σύστασης ριζοσφαιρικών και ενδορριζικών μικροβιακών κοινοτήτων στα φρυγανικά οικοσυστήματα.

Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σχετικά με την επίδραση της εδαφικής αλατότητας στη συγκέντρωση ακεμαννάνης και στη σύνθεση των μικροβιακών κοινοτήτων εδάφους και ρίζας σε φυτά Aloe Vera, την ουτοπία της χρήσης ενός είδους μύκητα σε πειράματα με μυκόρριζες, την επίδραση της αλατότητας στη νιτροποίηση και ο ρόλος του εδαφικού pH και των καλλιεργητικών πρακτικών, οι μεταβολές στο μικροβίωμα της φυλλόσφαιρας πριν την ανάπτυξη της ζώνης απόπτωσης που καθορίζουν τη σύνθεση της μικροβιακής κοινότητας που ευθύνεται για την αποσύνθεση των φύλλων, το ενδορριζικό μικροβίωμα στην ελιά που καθορίζεται από τη γεωγραφική θέση και τα εδαφικά χαρακτηριστικά, αλλά όχι την ποικιλία και της εποχικότητα και τέλος η επίδραση συγκαλλιέργειας χορτοδοτικών ψυχανθών-σιτηρών σε χημικές και μικροβιακές ιδιότητες του εδάφους.

Μια εορταστική αναφορά έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους με την προβολή βίντεο στο οποίο παρουσιάστηκε η σημασία διασφάλισης των εδαφών και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας αφήνοντας μια θετική προοπτική για το μέλλον μιας βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας των εδαφών. Η φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στους φυσικούς πόρους που απασχολούν τα τελευταία χρόνο τον αγροδιατροφικό τομέα. Η ομιλία του Διονύση Γασπαράτου, είχε στόχο να κινητοποιήσει τους εδαφολόγους για συνεργασία με στόχο την βαθιά γνώση και έρευνα του αντικειμένου καθώς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την διασφάλιση της υγείας και σύστασης των εδαφών.

 

Η γονιμότητα των εδαφών, η λίπανση και η θρέψη των φυτών απασχόλησε τους ομιλητές και τους παρευρισκόμενους στην δεύτερη ενότητα του προγράμματος του Συνεδρίου.

Ο Ελευθέριος Ευαγγέλου, από το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ανέλυσε την εφαρμογή επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης με τη χρήση καινοτόμου τεχνολογίας που στοχεύει στη διαχείριση της παραλλακτικότητας των εδαφικών ιδιοτήτων. Οι διαφοροποιήσεις στις ανάγκες των φυτών για άζωτο μπορούν να καταγραφούν προκειμένου να αξιοποιηθούν για την αποδοτικότερη διαχείριση αζωτούχου λίπανσης μέσω της μεταβλητής παροχής αζώτου η οποία αντιμετωπίζει το πρόβλημα της χωρικής και χρονικής διακύμανσης της γονιμότητας του εδάφους. Η χρήση κοκκώδους λιπάσματος στην επιφανειακή λίπανση είναι σημαντικό, μετά το σύστημα αποτελεί έναν ειδικό καταγραφέα με ενσωματωμένο GPS το οποίο μέσω αισθητήρων υπολογίζει τη δόση αζωτούχου λιπάσματος μέσω του αλγορίθμου Holland & Schepers. Οι ενεργοί αισθητήρες φυλλώματος καταγράφουν την συγκέντρωση λίπανσης στα φύλλα και οι εφαρμογές πραγματοποιούνται από κατάλληλο λιπασματοδιανομέα που λειτουργεί με αέρα και διαφοροποιεί τις ποσότητες λιπάσματος ανάλογα με το σήμα που δέχεται από ειδικό controller.

Το επόμενο θέμα αφορούσε την πρωτοποριακή έρευνα σχετικά με την κομποστοποίηση των νεκρών ζώων ως εναλλακτική μέθοδο ταφής, μεταποίησης και αποτέφρωσης. Κάτι τέτοιο βρίσκεται σε πειραματικό ακόμα στάδιο και φαίνεται να ενισχύει την κυκλική οικονομία διαχείρισης των νεκρών ζώων. Για την αξιολόγηση της ανάπτυξης της καλλιέργειας κινόα με τη χρήση δεικτών αζώτου μίλησε ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημήτριος Μπιλάλης. Την επίδραση της λίπανσης φωσφόρου και ψευδαργύρου σε εδαφικά, φυσιολογικά και αγρονομικά χαρακτηριστικά δύο ειδών λαθουριού ανέλυσε ο Γεώργιος Κάλφας, ενώ για την επίδραση των διαφορετικών προγραμμάτων λίπανσης στην ανάπτυξη και θρεπτική κατάσταση της καλλιεργούμενης φράουλας υπό συνθήκες τοξικότητας βορίου, η Δήμητρα Κουτσούγερα.