Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Τεχνολογία Εισροών

Το μέλλον της ελληνικής γεωργίας ξεκινά εδώ

Φυτοπροστασία, πρότυποι αγροί, ψηφιακά εργαλεία και καινοτόµες λύσεις σπόρων, οι τέσσερις πυλώνες που στηρίζει το όραµά της η BASF

14-15_4

202
0

Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που βιώσαµε λόγω της πανδηµίας του κορονοϊού (COVID-19), προκάλεσαν τεράστιες επιπτώσεις στην οικονοµία, την κοινωνία και την καθηµερινότητα µας. Ο αγροδιατροφικός τοµέας δοκιµάστηκε ιδιαίτερα, λόγω της παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης που οδήγησε σε διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και σε γενικότερη αβεβαιότητα. Οι συνέπειες της υγειονοµικής κρίσης προστέθηκαν στην ήδη πληγωµένη µας οικονοµία και σε µια σειρά διαχρονικών προβληµάτων όπως ο µικρός κλήρος, η γήρανση του αγροτικού πληθυσµού, η γραφειοκρατία, η µεγάλη εξάρτηση από τις επιδοτήσεις, η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού για προώθηση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής κ.ά.

Την ίδια στιγµή η γεωργία προσπαθεί να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα που θέτει στις επιχειρήσεις εισροών η στρατηγική «Farm to Fork» της Κοµισιόν. Το ευρωπαϊκό δίκαιο σωστά διασφαλίζει ότι τα προϊόντα φυτοπροστασίας µπορούν να πωλούνται µόνο όταν δεν υπάρχει επιβλαβής επίδραση στον άνθρωπο ούτε απαράδεκτες επιπτώσεις στο περιβάλλον, και ότι πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο εφόσον είναι απαραίτητο. Άλλωστε µε τις καινοτόµες λύσεις και τις συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, ο κλάδος µας στην Ευρώπη έχει ήδη καταφέρει να µειώσει την εφαρµογή φυτοφαρµάκων κατά 97% τα τελευταία 60 χρόνια. Στόχος όµως όλων παραµένει οι Ευρωπαίοι αγρότες να µην χάνουν πολύτιµα εργαλεία φυτοπροστασίας και να µπορούν να διασφαλίσουν µια συνεχή και ασφαλή παραγωγή ποιοτικών τροφίµων.

Για να γίνει µία επανεκκίνηση της οικονοµίας, θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις στη γεωργία, τη µεταπο ίηση και τη βιοµηχανία. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών των κλάδων, η αύξηση των εξαγωγών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, η ενίσχυση της τοπικής αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας και η διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας είναι απαραίτητες.

 

Ποιες είναι οι δεσµεύσεις της BASF για το µέλλον;

H εταιρεία έχει δεσµευτεί ότι, µέχρι το 2029, θα προσθέσει περισσότερες από 30 λύσεις στο «οπλοστάσιο» των παραγωγών. Για όλους εµάς, λοιπόν, το µέλλον της γεωργίας ξεκινάει εδώ και αποτελούµε όλοι αναπόσπαστο κοµµάτι του.

Τέσσερις διαφορετικοί πυλώνες όπως αειφόρες πρακτικές φυτοπροστασίας και ολοκληρωµένης διαχείρισης, πρότυποι αγροί για ανάδειξη καλών καλλιεργητικών πρακτικών, καινοτόµα ψηφιακά εργαλεία και σπόροι & γενετικά χαρακτηριστικά, στηρίζουν τις προσπάθειες µας µε ένα βασικό στόχο: Τη στήριξη του Έλληνα παραγωγού µε καινοτόµες, πρακτικές και συνδυαστικές λύσεις από το σπόρο έως τη συγκοµιδή, που βοηθούν στην αύξηση της παραγωγής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των καλλιεργειών σε ακραίες συνθήκες και στη µείωση του οικολογικού αποτυπώµατος των γεωργικών δραστηριοτήτων.

 

Ας το δούµε πιο αναλυτικά

Πρώτο σηµαντικός πυλώνας η φυτοπροστασία.

Στη BASF ακολουθούµε τις εξελίξεις και βάζουµε στο επίκεντρο τον παραγωγό. Στόχος µας να γεµίζουµε καθηµερινά το «οπλοστάσιο» του µε πολλές συνδυαστικές λύσεις για όλους τους τύπους συστηµάτων παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένης και της βιολογικής, καθώς και προϊόντα φυσικής προέλευσης, όπως µικροβιακά, φυσικές ουσίες ή φεροµόνες και προϊόντα χηµικής φύσης για τον επαρκή έλεγχο εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων. Αλλά, δεν σταµατάµε εδώ. Θα διπλασιάσουµε τις προσπάθειές µας ώστε να ανταποκριθούµε και στη νέα πρόκληση που θα προκύψει από τη στρατηγική Farm to Fork.

  

∆εύτερος σηµαντικός πυλώνας οι πρότυποι αγροί µας

Το ∆εκέµβριο του 2018 ξεκίνησε µια σηµαντική προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης της ελαιοκαλλιέργειας. Η προσπάθεια περιλάµβανε επισκέψεις σε ελαιοτριβεία, ενηµέρωση των παραγωγών και δηµιουργία επισκέψιµων πρότυπων αγρών σε όλη την Ελλάδα, µε στόχο την ανάδειξη των καλών καλλιεργητικών πρακτικών. Αυτή τη στιγµή αριθµούµε 10 διαφορετικούς αγρούς σε περιοχές, όπου η ελιά αποτελεί κύρια καλλιέργεια. 10 διαφορετικές προτάσεις φυτοπροστασίας µε βάση τις ορθές γεωργικές πρακτικές και προσαρµοσµένες στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, µε σκοπό να εξασφαλίσει ο ελαιοπαραγωγός το εισόδηµά του και την ποιότητα που χαρακτηρίζει την Ελληνική επιτραπέζια ελιά και το Ελληνικό ελαιόλαδο.

Επιπλέον, το 2020 ξεκινήσαµε µια αντίστοιχη προσπάθεια για τις καλλιέργειες του µήλου και του ροδάκινου. 2 διαφορετικοί αγροί µε το διακριτικό όνοµα BASFields, εγκαταστάθηκαν σε 2 διαφορετικές περιοχές µε στόχο και εδώ, να αναδείξουµε καλές καλλιεργητικές πρακτικές, να προτείνουµε νέες λύσεις αλλά και να «ανοίξουµε τεχνικές συζητήσεις». Σε µια αγορά που αλλάζει θέλουµε να δηλώσουµε παρόν µε καινοτόµες λύσεις και νέες προτάσεις.

 

Τρίτος σηµαντικός πυλώνας ο ψηφιακός µετασχηµατισµός και τα ψηφιακά εργαλεία

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του γεωργικού κόσµου αποτελεί πλέον µονόδροµο.

Η οµάδα xarvio™ Digital Farming Solutions της BASF αναπτύσσεται συνεχώς και   εξελίσσει τις ήδη γνωστές ψηφιακές εφαρµογές xarvio™.  Παράλληλα, σχεδιάζει νέες καινοτόµες ψηφιακές λύσεις µε στόχο τη µείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των γεωργικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και τροφής παγκοσµίως. Τη φετινή χρονιά φέρνουµε στην Ελληνική αγορά  νέα ψηφιακά εργαλεία όπως το AgSolutions Finder, το AgAssist και το Target-It που φιλοδοξούν να διευκολύνουν την καθηµερινότητα και τη δύσκολη δουλειά των ανθρώπων της πρώτης γραµµής.

 

Τέταρτος σηµαντικός πυλώνας οι σπόροι και τα γενετικά χαρακτηριστικά

Η BASF µετά την εξαγορά του 2018, απέκτησε ολόκληρη την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Bayer στον τοµέα των σπόρων βαµβακιού FiberMax® & Stoneville®, των σπόρων ελαιοκράµβης InVigor® και των σπόρων λαχανικών υπό το παγκόσµιο εµπορικό σήµα Nunhems®. Από τον Οκτώβριο 2020 µάλιστα η BASF Ελλάς ανέλαβε τη διανοµή των ποικιλιών της Nunhems®, γεγονός που αποτελεί πιλοτικό πρότζεκτ παγκοσµίως για τη BASF, ενισχύοντας τις ολοκληρωµένες λύσεις που προσφέρει στον Έλληνα παραγωγό. Επιπλέον, το 2020 εισήλθαµε στην αγορά των σπόρων ηλίανθου, προσφέροντας στους παραγωγούς πανευρωπαϊκά ένα ακόµη πιο ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο γεωργικών λύσεων. Τα υβριδικά προϊόντα InSun® περιλαµβάνουν την τεχνολογία Clearfield® & Clearfield® Plus της BASF, συνδυάζοντας την προηγµένη γενετική και τη φυτοπροστασία. Ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Έλληνα παραγωγού και της βιοµηχανίας για υψηλές αποδόσεις, σταθερότητα, αξιοπιστία, αντοχή σε ασθένειες και υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.

Τέλος, στο χαρτοφυλάκιο µας προστέθηκαν σπόροι ρυζιού της καταξιωµένης τεχνολογίας Clearfield® ενώ παράλληλα αναµένουµε σπόρους ρυζιού της νέας τεχνολογίας Provisia®. Πρόκειται για δυο διαφορετικές, υψηλής ποιότητας,  τεχνολογίες που συνδυασµένες µπορούν να προσφέρουν στον Έλληνα παραγωγό, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παραγωγής και διαχείρισης του κόκκινου ρυζιού.

 

∆εσµευόµαστε να συνεχίσουµε να στεκόµαστε στο πλευρό του Έλληνα παραγωγού, να κατανοούµε τις ανάγκες του και να τον στηρίζουµε µε καινοτόµα προϊόντα, ψηφιακές λύσεις και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες µε σεβασµό στο περιβάλλον και τις αειφόρες πρακτικές.

Το µέλλον της γεωργίας ξεκινά εδώ!

  • ΣΧΕΤΙΚΑ TAGS
  • BASF
Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία