Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Τεχνολογία Εισροών

Προετοιμασία και πρακτικές της υπαίθριας υδρολίπανσης που εξασφαλίζει αποδόσεις

Με τον όρο υδρολίπανση αναφερόµαστε στην εφαρµογή θρεπτικών στοιχείων σε µια καλλιέργεια µέσω του δικτύου άρδευσης. Στην υδρολίπανση χρησιµοποιούνται υδατοδιαλυτά λιπάσµατα για την παρασκευή θρεπτικών διαλυµάτων σε νερό, που διοχετεύονται µε πίεση στο δίκτυο της άρδευσης και χορηγούνται στις καλλιέργειες.

15_7

713
0

Toυ Νίκου Μυτιλέκα, Senior Agronomist, Yara Ελλάς

 

Με τον όρο υδρολίπανση αναφερόµαστε στην εφαρµογή θρεπτικών στοιχείων σε µια καλλιέργεια µέσω του δικτύου άρδευσης. Στην υδρολίπανση χρησιµοποιούνται υδατοδιαλυτά λιπάσµατα για την παρασκευή θρεπτικών διαλυµάτων σε νερό, που διοχετεύονται µε πίεση στο δίκτυο της άρδευσης και χορηγούνται στις καλλιέργειες.

Η υδρολίπανση παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των εδαφικών λιπάνσεων, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές για να εφαρµοστεί:

 • Υψηλότερη αποδοτικότητα λίπανσης. Με την υδρολίπανση γίνεται στοχευµένη χορήγηση θρεπτικών στοιχείων στην περιοχή του ριζικού συστήµατος, διασφαλίζοντας την καλύτερη αξιοποίησή τους από τα φυτά, µε τις λιγότερες απώλειες προς το περιβάλλον.
 • Οµοιοµορφία λίπανσης. Η παροχή θρεπτικών στοιχείων κατά µήκος της καλλιέργειας είναι πιο οµοιόµορφη και σταθερή.
 •  Καλύτερη διαχείριση της λίπανσης. Στην υδρολίπανση συντονίζεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια ο χρόνος εφαρµογής των θρεπτικών στοιχείων µε τα κρίσιµα βλαστικά στάδια των καλλιεργειών που εµφανίζουν τις ιδιαίτερες θρεπτικές τους ανάγκες.
 • Ευκολία διαχείρισης. Με την υδρολίπανση ο παραγωγός εξοικονοµεί χρόνο και κόπο συγκριτικά µε την παραδοσιακή εδαφική λίπανση.

 

Προετοιµασία θρεπτικού διαλύµατος
Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά την προετοιµασία του θρεπτικού διαλύµατος υδρολίπανσης.

 • Πριν την χρήση, απαιτείται καθαρισµός επιµελώς µε αρκετό κρύο νερό τη δεξαµενή υδρολίπανσης (δεξαµενή ή υδρολιπαντήρας).
 • Γέµισµα της δεξαµενής στο 30-50% µε καθαρό νερό προτού ρίξει ο παραγωγός το λίπασµα στο εσωτερικό της.
 • Η ποσότητα του λιπάσµατος που θα διαλυθεί στη δεξαµενή υδρολίπανσης εξαρτάται από τα όρια διαλυτότητας του κάθε λιπάσµατος σε δεδοµένες θερµοκρασίες του νερού. Οι διαλυτότητες των λιπασµάτων διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους, για αυτό θα πρέπει οι παραγωγοί να ενηµερώνονται για τις προδιαγραφές κάθε λιπάσµατος. Για παράδειγµα, σε νερό θερµοκρασίας 20οC, η ουρία έχει σχεδόν δεκαπλάσια διαλυτότητα από το θειικό κάλιο.
 • Αδειάστε αργά και σταθερά του λιπάσµατος µέσα στη δεξαµενή, ενώ συγχρόνως αναδεύετε το διάλυµα. Η ανάδευση να γίνεται πάντοτε µε καθαρό µοχλό ώστε να µην επιβαρύνεται το διάλυµα µε ξένες ύλες.
 • Στη συνέχεια γεµίστε το υπόλοιπο της δεξαµενής µε καθαρό νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση του διαλύµατος για µερικά λεπτά.
 • Αφήστε το διάλυµα να ηρεµήσει για λίγα λεπτά και έπειτα ξεκινήστε την υδρολίπανσή σας.

 

Χρήσιµες πληροφορίες για την προετοιµασία διαλύµατος υδρολίπανσης

 •  Η διαλυτότητα ενός λιπάσµατος µειώνεται µε την πτώση της θερµοκρασίας του νερού, ενώ αντίθετα αυξάνει µε την αύξηση της θερµοκρασίας του.
 • Τα περισσότερα λιπάσµατα σε στερεή µορφή κατά τη διάλυσή τους στο νερό απορροφούν από αυτό θερµότητα, ρίχνοντας τη θερµοκρασία του διαλύµατος.
 • Το νερό της άρδευσης έχει συνήθως pH µεγαλύτερο του 5.8 και περιέχει διττανθρακικά ιόντα. Για να µειώσουµε το pH του νερού πρέπει να εξαλείψουµε τα ιόντα αυτά µε την προσθήκη ενός όξινου παράγοντα (π.χ. φωσφορικό οξύ).
 • Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει πάντοτε να προστίθεται το οξύ στο νερό και ποτέ µε την αντίθετη σειρά (κίνδυνος).
 • Όταν αναµειγνύετε στη δεξαµενή υδρολίπανσης περισσότερα από ένα λιπάσµατα βεβαιωθείτε για την αναµιξιµότητα των λιπασµάτων αυτών. Υπάρχει κίνδυνος κάποια από τα στοιχεία των λιπασµάτων να αντιδράσουν µεταξύ τους και να δηµιουργήσουν  αδιάλυτα άλατα που θα βουλώσουν τα φίλτρα και τους σταλάκτες.
 • Λιπάσµατα που περιέχουν ασβέστιο δεν θα πρέπει να αναµειγνύονται ποτέ στην ίδια δεξαµενή υδρολίπανσης µε λιπάσµατα που περιέχουν θείο ή φώσφορο.
 • Μην αναµειγνύετε λιπάσµατα σιδήρου και φωσφόρου.
 • Να αναµειγνύετε λιπάσµατα που περιέχουν φώσφορο µε λιπάσµατα µαγνησίου, µόνο όταν το pH του διαλύµατος είναι µικρότερο από 7.5.
 • Προσθέστε στη δεξαµενή πρώτα τα όξινα λιπάσµατα.
 • Μην προστίθεται οξέα στην ίδια δεξαµενή µε χηλικά ή οργανικά λιπάσµατα.
 • Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε εάν µπορούν να συνδυαστούν µεταξύ τους 2 λιπάσµατα, χρησιµοποιείστε µια µικρή κανάτα και κάντε µια δοκιµή στις ίδιες αναλογίες που θα κάνατε την υδρολίπανση.
 •  Θυµηθείτε ότι το νερό µπορεί να περιέχει υψηλά ποσοστά Ca, Mg, SO4, Fe, Mn που µπορεί να αντιδράσουν και αυτά µε τα λιπάσµατα.
 •  Προτού συνδυάσετε λιπάσµατα µε άλλες ουσίες (π.χ. φυτοπροστατευτικά) συµβουλευτείτε τις ετικέτες των σκευασµάτων.

Σειρές υδατοδιαλυτών λιπασµάτων

Η Yara διαθέτει 2 µεγάλες προϊοντικές σειρές υδατοδιαλυτών λιπασµάτων µε ξεχωριστές ιδιότητες που ικανοποιούν τόσο τις διαφορετικές πρακτικές υδρολίπανσης όσο και τις διαφορετικές υποδοµές υδρολίπανσης του κάθε παραγωγού.

YaraTera – Ανώτερης ποιότητας υδατοδιαλυτά λιπάσµατα

Η σειρά YaraTera περιλαµβάνει µια µεγάλη γκάµα πλήρως υδατοδιαλυτών λιπασµάτων για υδρολίπανση. Η σειρά YaraTera περιλαµβάνει σύνθετα NPK λιπάσµατα εµπλουτισµένα µε ιχνοστοιχεία, απλά υδατοδιαλυτά λιπάσµατα και χηλικές ενώσεις. Τα λιπάσµατα YaraTera παρασκευάζονται από ανώτερης ποιότητα πρώτες ύλες και είναι κατάλληλα για όλες τις καλλιέργειες, όλους τους τύπους εδαφών αλλά και υδροπονικά συστήµατα

   Υδατοδιαλυτά NPK λιπάσµατα

YaraTera KRISTALON

   Νιτρική αµµωνία υψηλής διαλυτότητας

YaraTera AMNITRA

  Απλά υδατοδιαλυτά λιπάσµατα

YaraTera KRISTA

YaraTera KRISTA K Plus

YaraTera KRISTA SOP

  Προϊόντα φωσφόρου υψηλής διαλυτότητας

YaraTera KRISTA MAP

YaraTera KRISTA UP

YaraTera KRISTA MKP

  Προϊόντα µαγνησίου υψηλής διαλυτότητας 

YaraTera KRISTA MAG 

YaraTera KRISTA MgS

   Χηλικές Ενώσεις

YaraTera Rexolin


YaraRega - Καινοτόµα σειρά υδατοδιαλυτών κοκκωδών λιπασµάτων για διπλή χρήση (υδρολίπανση και έδαφος)

Τα YaraRega™ είναι η νέα παγκόσµια σειρά σύνθετων NPK υδατοδιαλυτών κοκκωδών λιπασµάτων, µε ιχνοστοιχεία, σχεδιασµένα για διπλή εφαρµογή, είτε µέσω των συστηµάτων υδρολίπανσης, είτε για εφαρµογές εδάφους. Αποτελεί µια ανταγωνιστική εναλλακτική πρόταση σε σχέση µε τον παραδοσιακό τρόπο λίπανσης των υπαίθριων καλλιεργειών. Η σειρά YaraRega™ παράγεται από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας. Τα YaraRega™ δεν επιβαρύνουν το σύστηµα άρδευσης, καθώς δεν περιέχουν κηρώδεις ουσίες ή άλλες ουσίες που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν στενώσεις ή αποφράξεις στους σταλάκτες και τα µπεκάκια (drippers, sprinklers). Έτσι, επιτυγχάνεται µακρόχρονια η καλή λειτουργία του αρδευτικού συστήµατος, χωρίς προβλήµατα από την χρήση των YaraRega™.

Τα προϊόντα YaraTera και YaraRega υποστηρίζονται σε παγκόσµιο επίπεδο από ένα σύνολο εφαρµογών και υπηρεσιών που βοηθούν τους αγρότες να βελτιστοποιούν τις υδρολιπάνσεις τους και σύντοµα θα είναι διαθέσιµα στην Ελλάδα. Οι ολοκληρωµένες λύσεις της Yara µεγιστοποιούν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών.

 

Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία