Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Διαβάστε περισσότερα για τα cookies εδώ.
ΑΠΟΔΟΧΗ
BACK TO
TOP
Βιολογική Παραγωγή

Μέχρι τις 25 Μαΐου τροποποιήσεις στα Βιολογικά

Περιθώριο έως τις 25 Μαΐου προκειμένου να υποβάλουν αίτημα τροποποίησης έχουν οι δικαιούχοι του Μέτρου των Βιολογικών που θα αφορά το δεύτερο έτος εφαρμογής.

Δηλώνονται ως 31 Ιουλίου σύμβουλοι για Βιολογικά

9
0

Για το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέτρου (2017-2018), ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης από την έκδοση της παρούσας έως και τις 23/02/2018.

ii) Για το δεύτερο έτος εφαρμογής του Μέτρου (2018-2019), ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης από την 01/04/2018 έως 25/05/2018.

Βρείτε εδώ τη σχετική τροποποιητική Διαδικασία αιτήσεων ανάκλησης και τροποποίησης του Μέτρου 11 Βιολογικές καλλιέργειας.pdf

Η τροποποιητική εγκύκλιος Αντώνογλου αναφέρει τα εξής:

Με την παρούσα τροποποιείται η αρ. 500/24791/15-02-2018 εγκύκλιος ως εξής:

1. Τροποποιείται η παρ. Ιβ της Ενότητας Β ως κάτωθι:

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης από τις 01/04 έως και τις 15/05 κάθε έτους. Το αίτημά του αφορά τα επόμενα έτη εφαρμογής της κάθε 1ράσης και ισχύει μέχρι τη λήξη των δεσμεύσεών του στην κάθε 1ράση. Κατ’ εξαίρεση:

i) Για το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέτρου (2017 – 2018), ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης από την έκδοση της παρούσας έως και τις 23/02/2018.

ii) Για το δεύτερο έτος εφαρμογής του Μέτρου (2018-2019), ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης από την 01/04/2018 έως 25/05/2018

Στο αίτημα τροποποίησης του δικαιούχου θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον εγκριθεί το αίτημα του δικαιούχου, εφαρμόζονται κυρώσεις όπου προβλέπεται.

2. Τροποποιείται η περίπτωση 1 της παρ. ΙΙΙ της ενότητας Β ως κάτωθι:

Ο μεταβιβαστής με αίτημά του μέσω του ΠΣ δηλώνει το σύνολο ή τμήμα της ενταγμένης στη 1ράση εκμετάλλευσης που επιθυμεί να μεταβιβάσει, καθώς και τα στοιχεία του αποδέκτη της μεταβίβασης. Ο αποδέκτης με τη σειρά του, αφότου εγγραφεί στο ΠΣ, αποδέχεται τη μεταβίβαση, η οποία σημαίνει και την αποδοχή των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει ο μεταβιβαστής.

Ο αποδέκτης είναι υποχρεωμένος να κάνει την αποδοχή για το σύνολο του αιτήματος του μεταβιβαστή καθώς μερική αποδοχή δεν νοείται. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης ο αποδέκτης εκτυπώνει το οριστικοποιημένο έντυπο. Ο μεταβιβαστής σε κάθε περίπτωση οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις του για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται για το προηγούμενο έτος εφαρμογής για το οποίο υπέβαλε ΕΑΕ/αίτηση πληρωμής.

Η περίοδος υποβολής του αιτήματος μεταβίβασης από το δικαιούχο- μεταβιβαστή ορίζεται από την 01/04 έως και την 15/05 κάθε έτους και το αίτημα αφορά το επόμενο έτος εφαρμογής. Κατ’ εξαίρεση:

iii) Για το πρώτο έτος εφαρμογής του Μέτρου (2017 – 2018), ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης από την έκδοση της παρούσας έως και τις 23/02/2018.

iv) Για το δεύτερο έτος εφαρμογής του Μέτρου (2018-2019), ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτημα τροποποίησης από την 01/04/2018 έως 25/05/2018 Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη δέσμευση των δικαιούχων για σύναψη σύμβασης: α) με γεωπόνο σύμβουλο και την καταχώρησή της στο ΠΣ, και β) με ΟΕ&Π.


Σχόλια (0)
Προσθήκη σχολίου
ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ
Σχόλιο*
χαρακτήρες απομένουν
* υποχρεωτικά πεδία

News Wire

Πληρωμές Προγράμματα Προϊόντα Τεχνολογία